03.01.2019, 13:25 583

GÖNÜL TAHTINDAN ERDEM KALMADI…

İyi ve güzel gelişmeler ile erdemli davranışların az yaşandığı, acının sadece ülkemizde değil İslam Dünyası’ n da ve özellikle de Türk (Doğu Türkistan-Urumçi-Karabağ-Kerkük ve Musul-Türkmeneli) Dünyası’nda tarifi zor bir biçimde çokça yaşanıp gözyaşlarının sel olduğu ve bunlardan mütevellit üzüntünün dayanılmaz bir hal aldığı,

 Erdemsizliğin her alanda had safhaya ulaştığı bir yılı yani 2018 yılını geride bırakıp ülkemizin ve aziz milletimizin bekasının devamı ile huzur ve refahının en üst seviyede olmasını, olumsuzlukların az ve de olumlu gelişmelerin çok fazla yaşanmasını,

Erdemli bir yaşamın toplumun her katmanınca her alanda doruğa çıkarılmasını arzu ettiğimiz, yaşanmasından çokça mutlu olacağımız yeni bir yıla girmiş ve üçüncü gününe ermiş bulunmaktayız.

Yılın ilk haftasında ele aldığımız ilkyazımızın başlığını yaşanmasından büyük mutluluk duyduğumuz sevgi kaynaklı insani bir yaşam olan ERDEM kavramını seçmemizin sebebi; geçen yıl dünya genelinde ve ülkemizde millet olarak yaşadığımız bazı olumsuzlukların kaynağının erdemsizlik oluşu yani erdem denen içerisinde kişilik ve fazilet olan anlamlı ve güzel bir yaşam biçiminin kalmayışı,

İçerisinde kişilik ve faziletin bulunduğu kalmayan erdemin ‘’Zararın neresinden dönülürse kar ordadır.’’ sözünden hareketle içinde bulunduğumuz yeni yılda yeniden benimsenerek hayata geçirilip yaşanmasını hatırlatmaktır.

O halde öncelikle;

Erdem nedir? Erdem nerede ve kimde kalmamış bir bakalım?

            Erdem; Sözlük anlamıyla erdem; üretilmiş bir kelime olmayıp; halk tarafından ve halkın söyleyiş ve ifade zevkine uygun olarak kullanılır. Fazilet anlamını taşır. Fazilet ise ahlaki ve yüce bir davranış demektir...

Bizde diyoruz ki Erdem;

Kainatın uğruna yaratıldığı sevgi kaynaklıdır, İnsan sevgisi kaynaklı içerisinde kişiliği barındıran fazilettir, Vatan- millet sevgi ve sevdası kaynaklı faziletli bir yaşam biçimidir erdem…

Bir insanda, İnsanın oluşturduğu bir toplumda, toplumların oluşturduğu bir millette sevgi yoksa eğer veya gerçek sevgi sahibi değillerse eğer işte o insan, o toplum ve o toplumun oluşturduğu millet kişilik ve fazilet sahibi, yani erdem sahibi değil demektir.

Kaynağı sevgi ve sevgiden kaynaklı kişilik ve fazilet olduğunu ifade ettiğimiz erdem sahibi olmayan insanların, toplumların veya bir milletin milli ve manevi değerlerin bütününü içeren o anlamlı ve güzel bir yaşam biçimi diye bildiğimiz erdeme sahip olduklarından veya oluşlarından söz etmek mümkün değil. Bu nedenle söz konusu değerlerde erdem denen değerli bir yaşam biçimi yok ve kalmamış demektir.

            Erdem nerede ve kimde kalmadı?

            Siyasette, Eğitimde, Ekonomide ve de sözümüz ona dördüncü güç olarak bilinen basın ve medyada, insanda ve insanlıkta kalmadı.

            Eğitim sahibi ve sosyal yönü bulunan birçok insan olarak biliyoruz ki siyaset ve politika derken devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış gelir akla. Tabi bu ve gibi konu ve konularda farklı düşünenler de yok değil.

Biz diyoruz ki; günümüzde siyaset sadece devlet işlerini düzenleme ve yürütme de yaşanan değil; kişi ve kişilerin toplum içerisinde birbirlerine karşı kullandıkları çokta ahlaki olmayan amiyane bir ifade ile ayak oyunudur.           

Siyasetçi derken; günümüz yeni yetmeleri gibi menfaat ve çıkarlarına yönelik açık gördükleri veya buldukları alanları ayak oyunlarıyla doldurmaya çalışan kişiliksiz siyasetçi tipleri değil akla gelen. Gerçek siyasetçi; dürüst, milli ve manevi alanda olmakla beraber kendisinin performans ve yetenek noktasında farkında olup ürettiği projeleriyle mensubu bulunduğu milletine verebilecek bir şeyinin olup olmadığının muhasebesini yapan, kişilik sahibi ahlaklı ve haddini bilen ve bilebilendir ki maalesef günümüzde bu duygu ve düşünce sahibi erdemli siyasetçilerin çok kalmadığını söyleyebiliriz.

Ha! Kalanlar yok mu? Vardır elbet olmaz mı? Çok azda olsa erdemli siyasetçiler vardır. Zaten o sebeple çok kalmadı ifadesini kullandık. Evet, çok azda olsa kalan siyasetçilere olmakla beraber bundan sonra var olacak Erdemli siyasetçilere şapka çıkarmak gerek diyor ve şapkamızı çıkarıyoruz.

İşte o nedenle;

Vasıflı, vasıfsız, kendini bilmez önüne gelen herkesin kendini dev aynasında görüp milletin geleceğinin emin adımlarla teminat altına alınması gereken makam ve mevkilere talip olup kartvizit aracılığıyla yerleşmek istemesi nedeniyle siyasette,

Ana kaynağı ailede başlayan ve devletçe yürütülüp adı Milli Eğitim olan ve esasta da milli olması gereken ancak siyasete alet edilmiş olmasından dolayı sorumlu olarak atananların işine geldiği gibi batı endeksli değerlendirip hallaç pamuğuna dönüştürdüğü ve de atama bekleyenlerin atanamadığı yerde düşük puanlı olmalarına rağmen açıktan haksız atamaların yapıldığını duyduğumuz, veli-öğretmen ve öğrenci ilişkilerinin saygısızlık boyutunu aşıp adliyeye taşınarak gayri milli konuma getirilmiş eğitimde,

Dolayısıyla insanların, toplumun ve toplumun oluşturduğu milletin yaşamını sürdürdüğü geçim ve geçimini sağlayacak istihdam ile alakalı ve insanların ilişkili olduğu alış veriş işlemlerinde yani kısaca ticari ilişkilerin olduğu ekonomide,

Milletin gözü ve kulağı, duygularının tercümanı, yaşanan ve yaşanmakta olan olumlu veya olumsuz gelişmeleri anında millete sunmayı görev addetmeleriyle dördüncü güç olarak bilinen ve dillendirilen ancak ister ulusal baz da isterse yerel bazda olsun çokta arzu ettiğimiz bir biçimde hizmet sunmayan, siyasetçilerin bulaştırdıkları kirlilikle hırs-ihtiras-kin ve nefretten kaynaklı, kıskançlıkların ahlaki olmayan düzeyde doruğa çıktığı, erdem dediğimiz ahlaki yaşamdan taviz vermeyen yetenek sahibi ehil insanların siyasilerin baskısıyla yıpratılıp harcandığı (Bunu yakın zamanda tarihi derin, kültür şehri diye adlandırdığımız ilimiz Elazığ’ın basın ve medyası tarafından yaşatıldığını duymuş olduk) gerektiği için yaptıkları değişimi erdem çerçevesinde gerçekleştiren basın ve medyanın yanında (Bu da Elazığ’da yakın bir zaman da gelişen bir olay) değişimi menfaat ve çıkarına dayalı siyasi baskı sonucu ahlaki olmayan ve erdem diyemeyeceğimiz bir tarzda gerçekleştiren basın ve medyada,

Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak eğer; milli ve manevi değerler çerçevesinden yoksun insanda, insanlarda ERDEM KALMADI diyebiliriz. Erdem ve erdem sahibi insan kalmadı, kaldıysa da çok az kaldı demiş olmamız Aziz milletimizi ümitsizliğe düşürdüğümüz anlamına gelmemeli.

Bir atasözümüz ‘’Gören göz kılavuz istemez.’’ der. İşte bu sözden hareketle diyoruz ki; yaşandığı görülen ve bilinen şeyler bariz ortada olduğu için ifade ettiklerimiz insanları ümitsizliğe düşüren değil bilakis gerçeğin ta kendisidir. Dileğimiz girmiş olduğumuz yeni yıl ve sonrasında yaşanmasını arzu ettiğimiz ERDEM’ in toplumda, milletlimiz de yerini bulması ve yaşanmasıdır.

Erdemli yaşayan ve her türlü engellemelere rağmen erdemlice yaşama mücadelesi veren ve vereceklere selam olsun.

                                                                       AYETLER

*Bu kitap yani, Kur’an bizden önce yalnız iki topluluğa kitap indirildi. Bizim onlarınkinden haberimiz yoktu dememeniz veya bize de kitap indirilseydi her onlardan daha fazla doğru yola erişirdik dememeniz içindir. İşte size Rabbinizden apaçık bir hüccet, bir hidayet, bir rahmet gelmiştir. Artık Allah’ın ayetlerini yalanlayandan, onlardan yüz çevirenden daha zalim kim vardır? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmelerinden dolayı kötü bir azap ile cezalandıracağız. En’am:156-157

                                                               GÜZEL SÖZLER

*Ne sin iledir, ne sal iledir, ne cah iledir, ne mal iledir, beyim ululuk, kemâl iledir. Namık Kemal

*Biz Müslüman’a ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda ‘Yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim’ deriz.” R. Tayyip Erdoğan

*Türklüğün izini silmeye kimsenin gücü yetmez. Türk milleti birdir, hıyanet ve husumete karşı yenilmez iradedir. Türk vatanı bölünmez bütündür ve yapacağımız fedakarlıkların sınırı yoktur. Devlet Bahçeli

*Siyasetçinin dert etmesi gereken, kendi cebindeki değil, vatandaşın cebinde para olup olmadığıdır. Siyaset milletin cebinde para olsun refahı yükselsin diye yapılır. Meral Akşener

*Ben ömrü hayatımda makamların en yükseğinin, milletin gönlündeki makam olduğunu düşünüyorum; bakışım hep bu olmuştur. Binali Yıldırım

*Bir toplumun değişim ve dönüşümü siyaset yapanların ülkeyi yöneten karar vericilerin iyi anlamda rol model olmasına bağlıdır. İyi rol model olurlarsa toplum kısa sürede düzelir. Aksi takdirde menfi yönde değişim ve dönüşümü akabinde çöküşü seyreder dururuz. Ecz. Ahmet Yıldız

               ANNEM:

Tam sekiz yıl oldu sen, beni bırakıp gideli 

Her gelişimde doyarak öptüm mezar taşını

Toprağını karıştırarak aldım güzel kokunu

Sana değil sitemim bil ki hayatın kendisine

Göstermemeliydi böylesi acıyı bana Annem...

Mehmet Dursun AKSOY/Elazığ-Karakoçan

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye vasiyeti

Ey benim canımdan aziz evladım,

Adınla toprağa kök saldı adım.

Budur senin için Hak’tan muradım:

     Yüreğinin ateşinde pişesin,

     İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Gül Resul’ün olsun daim önünde,

Burma bıyık alperenler yanında…

Hak yolda yürü ki vuslat gününde,

     Sevgi üzre nice çağlar aşasın,

     İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Düşmanı dostunla sakın bir tutma,

Keskin kılıcını kında unutma,

İçindeki cengâveri uyutma;

     “Allah Allah!” nidasıyla coşasın,

     İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Fikirde, zikirde birlik isteriz,

Hilalin altında dirlik isteriz,

Sevmeyiz namerdi, erlik isteriz;

     Yiğitlikte yerden göğe taşasın,

     İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Kâinatın en şerefli varlığı,

Sensin milletimin bahtiyarlığı…

Rabbim göstermesin sana darlığı;

     Devletinle sonsuzluğa koşasın,

     İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.

Yusuf Dursun-Yozgat

                   VARLIĞIM

Kanım, sanım, tarihim bu toprakla yoğrulmuş

Ben bu vatan oğluyum, bana yaban söyleme

Şu kaleler ayakta, benim sayemde durmuş

Beni güneş çağır ya, bana filan söyleme.

    Ben Sümer torunuyum, beni ‘Babil’ tanıyor

    Destanlarımı hala, Dicle Fırat anıyor

    Öncesiz bir ateş var, yüreğimde yanıyor

    Odur gerçek güneşim, sakın yalan söyleme.

Buralarda ben diktim, aşkın ilk tohumunu

Karanlıklarda yaktım, insanlığın mumunu

Dünya tanıyor benim, kutsal uygarlığımı

Bu köklü varlığıma, yağma talan söyleme.

    Bu dünyaya geleli, ben barış yalvacıyım

    Tarih saraylarında sultanların tacıyım

    Soysuzları mahveden adalet kılıcıyım

    Ben oğuz soyundanım, bana nadan söyleme.

Cevdet KADIOĞLU/Kerkük

HALKA HİZMET

Gizli gizli toplantılar yapılır,

Kırklı yıllar can, baş üzre öpülür,

Reklam için basın Tv. kapılır,

Halka hizmet, arda kalır her zaman.

     Öne sürer hep geçersiz planı,

     Ortalıkta döner türlü yalanı,

     Nerden seçtik akrep ile yılanı,

     Halka hizmet, kör’de kalır her zaman.

Geçmişleri yadedersen, nem kapar,

Adaleti öne sürsen tez tez sapar,

Düğümleyip bağladığı ip kopar,

Halka hizmet, zorda kalır her zaman.

     Bankaları onarırlar, mülk diye,

     Vakıflara el atarlar, cılk diye,

     Borsalara sinyal verir, kalk diye,

     Halka hizmet, Kurda kalır her zaman.

Fikirleri mahallidir, anla sen,

Olumsuzu kahvelerde dinle sen,

Seçimlerde, haksız oyu önle sen,

Halka hizmet, burada kalır her zaman.

     Çevrecilik sardı İli, ilçeyi,

     Kitle örgüt salladılar kalçayı,

     Hazineden süpürdüler külçeyi,

     Halka hizmet, şer’de kalır her zaman.

Sabri, yorma kafanı bu işlere,

Aldanırsın hayallere düşlere,

Hedef olma attıkları taşlara,

Halka hizmet, sır’da kalır her zaman.

Sabri DİL/Eskişehir

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@