08.12.2021, 14:28 311

GÖNÜL TAHTINDAN KADIN VE CİNAYET

İnsan yaşamı içerisinde yer alan insan kaynaklı birçok konu, sorun haline gelen ve yaşandıkça da büyük sorunlara sebebiyet veren birçok mesele çok ince, çok kırılgan ve pamuk ipliğine bağlıhassas konulardır.Bu; aile içi meseleler ile son zamanlarda akıl almaz bir şekilde gelişerek toplumsal sorun haline gelen konular inançsızlık ve inançsızlık kaynaklı sevgi yoksunluğu sebebi toplumda yaşanan Kadın Cinayeti, çocuk istismarı ve gibi konulardır.

Kainatın ve kainatta yaratılan her zerratın yaratılışının ana sebebi sevgidir hele hele EşrefülMahlük, mahlukat olarak yaratılan insanların yaratılış sebebi.

İnsanlığın babası Hz. Adem, anası Hz. Havva anamız olduğu inanmış iman etmiş her insanın malumu olduğu gibi Adem babamızı Allah’ın emri gereği yememesi gereken buğdayı yetirten şeytan’nın(İbIis’in)rolünün büyük olduğu bilinse de Havva anamızın payının, yani rolünün de şeytan’a inanıp Adem babamızı ikna noktasında büyük olduğu gerçeği de birçoklarının malumudur.

 İnsan ve insanlık tarihinde kadının, yani anaların rolünün ne kadar büyük ve ne kadar önemli olduğu gerçeği unutulmamalı insanların insan gibi oluş ve yaşayışları yanında insanlıktan çıkıp olmadık işler yaptığı ve yapacağı noktasında.

Dünyada ve özellikle de son birkaç yıl önce başlayıp günümüze kadar gelerek var hızla yayılmaya başlayan ve büyük bir hızla ülkemizi de etkisi altına almış bulunan sorunların başında cinayetlerin, özellikle de kadın cinayetive çocuk istismarcılığının geldiği apaçık ortada.

 Ha!Dünyada ve ülkemizde yaşanan başka sorun ve sorunlar yok mu? Var elbet hem de sayısız. Bunların başı ve temeli inançsızlık ve inançsızlık kaynaklı sevgisizliğin getirdiği ahlak yoksunluğudur.

 Öncelikle kadın kelimesinin anlamına bakarak meseleye girmek daha anlamlı ve yararlı olur diye düşünüyoruz.

Tarihten günümüze kadar başka milletlerde kadın kelimesi ne anlamda kullanılmış, kadına nasıl bakılmış ve nasıl değerlendirilmiş olmakla beraber biz Aziz Türk Milletin ce ne anlamda kullanılmış, nasıl bakılmış ve nasıl değerlendirilmiş ona bakmak gerek.

Buna ne gerek var biz bize bakalım, bizde nasıl yaklaşılmış ona bakalım demek yersiz bizce.

İnsanlar ve insanların oluşturduğu toplum ve milletler birbirlerinin aynası, kopya aracıdırlar hele hele ruhen milli ve manevi atmosferden uzak insan ve milletler kopyacılığı birazdan öte çok yaygın bir şekilde kullanıyor ve değerIendiriyorsa günümüzde olduğu ve yaşandığı gibi.

Maalesef üzülerek söylemek gerekirse ki gerekmekte; ne yazık kibununve bunun gibi olumsuz yaşanan birçok örneğinihemen hemen birçok alanda yaygınlaşarak yaşandığını görmekteyiz.

Evet; Öncelikle kadına ve sonra kadın cinayetlerine bakalım.

Türk Dil Kurumu’nca toplumun birçoğu tarafından dillendirilen söylemini kaba bulduğum için çokta kabul edemediğim KADIN kelimesinin tanımı şu şekilde ifade edilmiş bulunmakta.

Kadın; Erişkin, dişi insan. Yani gelişimini tamamlamış ve 18 yaşını doldurmuş her dişi birey, kadındırdemiş Türk Dil Kurumu.

Asıl niyet kibar olmaksa; bu kelime yerine Hanımefendi kelimesini kullanmak çok daha yerinde ve anlamlı olur diye düşünüyoruz.Yanidemek gerekir bu anlamlı düşüncemize karşın.

Çünkü bizde, asırlardır tüm unsurlarıyla bir arada yaşamış ve yaşamakta olmanın yanında İslamın bayraktarlığını da yapmış ve halen daha yapmakta olan Biz Aziz Türk Milleti nezdinde

Kadın;Han, Hanım, Hatun,Sultan, Hanımefendi, olması ve bulunması gereken yer ile ne yapacağı ve yapması gerekeni bilen ve uygulayan ile ailesini, erini taşıyan, olması gereken yerde olmasını, erini rezil eden değil aziz etmesini bilen ve sağlayan, çocuklarını kız olsun erkek olsun adam gibi adam yetiştirendir. 

Kısaca ifade etmek gerekirse bizde Kadın, yani Han- Hatun- Sultan- Hanım ve Hanımefendiler;Yaratılış sebep ve anlamı olan Sevgi deposu dişi kuş, sabır ve metaneti ile kanaatkarolmanın yanında sabır timsali, aile mevhumunu vatanın ve de milletin geleceği adına ön planda tutan, vatan ve milletin selametine Kurban-Kurbanlar yetiştiren görünmez, kimi cahil ve aklı evveller tarafından hor bakılan ve layık olmadıkları bir biçimde hakarete maruz bırakılan Allah vergisi bir hazine ve de gizli kahramanlardır.

Gerçekler görünmez ve bilinmezden gelinip göz ardı edilirse eğer, topluma malolmuşana konu ve konular olarak yaşanıp toplumun huzurunu bozan ve güvenini sarsansöz konusu sorun ve sorunlar çözüm yerine çözümsüzlüğe gider ve müsebbipleri de yaptıklarıyla kalır. Mesele; sorunlara sağlıklı bakmak, duygusal yaklaşmamak, gerçekçi bir şekilde objektif bakmaktır sorunların çözümü ve sonrasında toplumsal huzur ve müsebbiplerinin gerekli müeyyideye uğramaları adına.

Kadına, kadın cinayet ve istismarına bakarken erkek ve erkek cinayetlerine, istismar edilişlerine de bakmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü hayat ve yaşam çift tarafıdır bir madalyon gibi

Günümüzde yaşanan ve her geçen gün hız kazanarak devam edip acıların yaşandığı ve hiç mi hiç tasvip etmediğimizsöz konusu Kadın Cinayetlerine baktığımızda çoğunlukla kadın diye nitelendirilenlerin birçoğunun henüz daha ergen, yani 18 yaşını doldurmamış, yanlış yetiştirilme sonucu içi doldurulmamış bir sevgi ve sevda uğruna yola çıkmışların yaşadığını görmekteyiz.

Tabi bunun müsebbipleri tamamen sadece kızlarımız değil, o minvalde milli ve manevi değerler dışında boş yetiştirilmiş gençlerdir de yani yaşlarını tamamlamamış, tamamlamış olanların ise ifade ettiğimiz üzere amiyane bir ifade ile Boş-beleş, Ot gelmiş Palağ GidenAvrupa vari tarzda değerlerinden çok uzak bir şekilde yetiştirilen gençlerdir de.

Birde istisnai de olsa inanmış gibi görünen kendini bilmez inançsızlar da yok değilmillet olarak inanç ve kültürümüze ters, ahlak dışı bu ve benzeri cinayetlerin sebebi olanlar.

Bu arada cinayetler sadece ve sadece kendini bilmez adi, şerefsiz, insan ve insanlık ve de ana tema olan sevgi ve aile sevgisi yoksunu erkekler tarafından işlenmiyor; yukarıda ifadeye çalıştığımız kötü haslet sahibi çok azda olsa tahrikkar ( nikah akdinde ifade edildiği üzere: varlıkta ve yokluk

ta-hastalıkta ve sağlıkta akdine uymayıp boşanarak nafaka alıp aldığı nafaka ile başkalarıyla kırıttığı yaşantısını teknoloji aletiyle nafaka aldığı erkeğe göndererek tahrik eden) kadınlarcaişlendiği ve erkeğin tahrik ve mağdur edildiği bilinmeli ve göz ardı edilmemelidir.

Bir konu ve hususu belirtmek gerek sorunların sebep ve sonuçlarını öğrenmek ve daha iyi tahlil etmek adına. Nedir bu? Soru sorma ve tahlil yapma yeteneğimizin gün geçtikçe kayboluşudur. 

Sonuç itibariyle;

Bizleri,

Biz Müslüman, gerçek manada milli ve manevi değerlerine bağlı, din-vatan ve millet için ölümü göze almış ve alacak olan Aziz Türk Milleti’nin aile mefhumunu yok etmeye,

Kuvai Maneviyat ve Milli Hassasiyetini kırma noktasında asırlar önce plan ve Projeler üretip içimizde olup süreti Hak’tan olmayanları da maşa olarak kullanarakhedeflerine ulaşmak isteyen Haçlı Zihniyet ve sahibi olanların oyununa gelmemektir.

Erkek olsun, Kız çocuklarımız olsun onları geleceğe, aydınlık bir geleceğe hazırlayarak sevgi çerçevesinde yetiştirmektir çare.

Var olup hız kazanan cinayetlerin işlenmemesi için şuurlu, milli ve manevi değerler adına gerçek aile olmak ve çocuklarımızı başkalarına göre değil kendi inanç ve görüşlerimize yönelik sevgiyle yetiştirmektir çare,

Gerçekleri görmektir göz ardı etmemektir, madalyonun her iki tarafına sevgi çerçevesinde bakmak, bakarken empati yapmaktır çare…

Allah’ın izni ve inayeti ile hiçbir güç ve kuvvetinAziz Türk Milleti’ nin milli ve manevi değerlerini yok etmeye, değerlerine karşı olan hassasiyetini kırmaya gücü ve kuvveti yetmeyecektir bazı münferit olumsuzlukların yaşanmasını sağlıyor ve bunları taraftarları basın ve medya aracılığıyla çok abartılı servis yapıyor olsalar da.

AYETLER

*Böylece Yusuf’a orada dilediği gibi hareket etmek üzere ülke içinde yetki verdik. Biz dilediğimiz kimseye rahmetimizi eriştiririz. Güzel davrananların mükâfatını zayi etmeyiz. Yusuf:56

*İman edip de sakınanlar için ahiret mükâfatı daha hayırlıdır. Yusuf:57

*Yusuf’un kardeşleri (tahıl almak üzere) gelip huzuruna girdiler. Kardeşleri onu tanımadıkları halde Yusuf onları tanımıştı. Yusuf:58

*Yüklerini hazırlayınca, “Sizin baba-bir kardeşinizi de bana getirin” dedi, “Görüyorsunuz ki ben ölçeği tam dolduruyorum ve ben iyi bir ev sahibiyim. Yusuf:59

*Eğer onu bana getirmezseniz artık bende size verilecek tahıl yoktur; yanıma yaklaşmayın!” Yusuf:60

*Kardeşleri, “Onu babasından isteyeceğiz, kuşkusuz bunu yapacağız” dediler. Yusuf:61

*Yusuf, emrindeki gençlere dedi ki: “Ödedikleri bedeli yüklerinin içine koyun. Umarım ki ailelerine döndüklerinde bunun farkına varırlar ve umarım yine gelirler.” Yusuf:62*Babalarına döndüklerinde, “Ey babamız! Artık (kardeşimiz olmadan) bize erzak verilmeyecek (çünkü kardeşimizi istiyorlar). Kardeşimizi bizimle beraber gönder de erzak alalım. Biz onu mutlaka koruyacağız” dediler. Yusuf:63

*Yakup dedi ki: Daha önce kardeşi Yusuf hakkında size ne kadar güvendiysem, bunun hakkında da size ancak o kadar güvenirim En iyi koruyucu Allah’tır. O, acıyanların en merhametlisidir. Yusuf:64

*Eşyalarını açtıklarında ödedikleri bedelin kendilerine geri verildiğini gördüler. Dediler ki: Baba da

Ha ne istiyoruz? İşte ödediğimiz bedel de bize geri verilmiş yine ailemize yiyecek getiririz, kardeşi

mizi koruruz ve bir deve yükü de fazla alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir miktardır.Yusuf: 65

GÜZEL SÖZLER

*İlmi ve fikri gelişmeyi büyük çapta yakalamış olan doğu için esas problem ahlakidir. Hazzın, hızın ve çılgınca tüketimin kollarına düşmüş olan insanların en büyük handikapları tüketim hastalığıdır.  *Sosyal ve ahlaki çöküntünün ortadan kaldırılması bir iş olarak çok kolay görülmemelidir.Nevzat Ülger

*İnsanlar ve insanların oluşturduğu toplum ve milletler birbirlerinin aynası, kopya aracıdırlar hele hele ruhen milli ve manevi atmosferden uzak insan ve milletler kopyacılığı birazdan öte çok yaygın bir şekilde kullanıyor ve değerIendiriyorsa.

*Allah;(Haşa) hiçbir kulunu kötü ruhlu ve çirkin yaratmamıştır. Kişiyi kötü ruhlu ve çirkin kılan kişinin kendisidir. M. Dursun Aksoy

KADIN VE CİNAYET

Bacım sana kalkan eller kırılsın

Adi şerefsizden hesap sorulsun

Zalime kelepçe zincir vurulsun

Kadınlar annedir bacıdır yardır

Yufka yürek gözde akan yaştır

Evde emektarın ekmektir aştır

Bedenin üstüne bükülen baştır

Kadın haysiyettir şereftir ardır

Her işte koşturan ayaktır eldir

Kıymetin bilene şekerdir baldır

Huri melektir narçiçeği güldür

Ayağında cennet kokusu vardır

En değerli varlık başım tacıdır

Ayşe anam nene hatun bacıdır

El kaldırmak katil olmak acıdır

Canı Allah alır kumar bir zardır

Öldüren kimse darağacında as

İslam’da bu vardır kısasa kısas

Bunlar it oğlu it tutmayınız yas

Yapan cani katil ve ufku dardır

Ahmet derki özde sizinle varım

Abladır namusum şerefim arım

Bütün hanımlara saygı duyarım

Açınız kalpleri bembeyaz kardır

Ahmet DEMİR /EIazığ-Keban

AZ ZAMANIM KALDI

Fark ediyorum ki

Çok az kaldı ömrüm

Yaşamadan öleceğim

Aslında ben kimim ki

Acı çekmekten yorgun

Bitkin düştüm

Aşk mı aşka layık değilim ki

Emirhan Işık/EIazığ

ÇİĞDEM TÜRKÜSÜNDE

ÇOCUKLAR   

Erisin içimizde,

Kışın örtüsü.

Dal uçlarında büyüsün,

Çocukların

Çiğdem türküsü...

Güvercin uçuşlu bahar,

Okşasın dağı, taşı.

Seher yelleriyle yayılsın haber;

Oyuna girsin ülkemizin

Kurdu, kuşu...

“Gök mavi,

Dal yeşil olsun”

Parlasın yıldızı bayrağımızın,

Gözümüz

Işıl ışıl olsun!

Yusuf Dursun/Yozgat-İst.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@