12.12.2018, 14:41 1236

GÖNÜL TAHTINDAN OLSUN!...

GÖNÜL TAHTINDAN 

OLSUN!...

            İnsanın; günlük yaşamında kullandığı sözlerin ve kavramların birçoğunun birçok anlamı beraberinde taşımakta olduğunu okumamış kesim haricinde bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz hele hele ilim ve irfan sahibi kişi ve kişilerce.
              Sözünü ettiğimiz birden fazla anlam içeren kavramlardan biri OLSUN kavramıdır.
Olsun kavramı; bir talep veya bir başka anlamda gerçekleşmesi arzu edilen bir arzuhali bildirme veya olmasını isteme, yaradana yapılan bir talebin ki bu duadır bu duanın kabulünü isteme veya biri tarafından bulunulan talebin yani arzuhalin kabulünü belirtmek ve gibi anlamlar içerir.
Bu söz, hemen herkes tarafından zaman zaman da olsa farklı nedenlerle kullanılır.
Bu söz, bazı kişi ve kişilerce menfaat ve çıkar amaçlı kullanıldığı gibi bazı kişi ve kişilerce de toplumun geneline yönelikte kullanılmaktadır. Özellikle de milli ve manevi değerler çerçevesinde olup güzel duygu ve düşüncelere sahip insanlar tarafından kullanıldığı gibi daha çok ilim ve irfan sahibi ve de sanat ehli insanlarca toplumun geneline, vatanın ve vatan sevdalısı insanların geleceğinin bekasına yönelik talep anlamında kullanılmaktadır. Tıpkı milli ve manevi değerlerine bağlı Türk Halk Müziği sanatçısı, gönül adamı bir sanatçımızın bir türküsünde kullandığı gibi…

            Zaten bugün ki yazımıza konu olan bu kavram; yukarıda ifade ettiğimiz gibi Türk Halk Müziğimizin tanınmış ve kabul görmüş, özellikle de milli ve manevi değerler noktasında ki hassasiyetiyle çok daha iyi bilinip tanınan bir gönül adamı olan Yalnız Kurt lakaplı Ahmet ŞAFAK' ın türkü sözüdür.

            Bizde bugün bu söz ve bu kavramdan hareketle bizleri yoktan var kılıp her türlü nimetini bize bahşeden yaradana dua ederek talepte bulunmak,

Birçok kişi ve kişilerin yaşayıp yaşattıkları olumsuz hal ve hareketlerine ket vurulmasına katkı sunup set çekilmesini sağlamak ve daha doğrusu söz konusu kişi ve kişilerin kendilerine gelmeleri noktasında uyarıda bulunmak adına OLSUN diyerek bunun birçok insan tarafından diyebilmelerini de sağlamak adına örnek teşkil etmeye çalışacağız.

Evet;

Öncelikle, ol deyince olduran, yeri göğü sevgiyle donatan, en büyük zenginlik olan akıl zenginliğiyle beraber birçok zenginliği bize lütfeden yaradana binlerce defa şükürler ve de sofranın tuzu biberi tabirince vermiş olduğu tatlı sıkıntılara da hamd olsun…

Her türden zenginliğin tartışılmaz ölçüde var olduğu ancak üretici olmaktan öte tüketici bir millet oluşumuzdan dolayı yeterince değerlendiremediğimiz cennet misali özellik ve güzelliklere sahip ecdat yadigarı bir coğrafyada, bir Anavatanda (ki; bu vatan TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ’  dir) yaşıyor olmamızdan dolayı vatansız olmayışımıza binlerce defa şükürler ve hamd olsun…

Vatan, tüm unsurlarıyla asırlardır kardeşçe bir arada yaşamakta olan Aziz Türk Milleti’nin bağımsız bir şekilde varlığını idameye çalıştığı Aziz vatan var olsun.

Aziz milletin varlığını ve bağımsızlığını temsil eden, duayen bir şairimizin ifadesi ile ‘’Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü’’ olan AL BAYRAK gönlerde hep dalgalanır, ona uzanan eller kırılarak yok olsun.

İnsanları Hak’ kın huzuruna davet eden, güzel seda ile okunurken ilk okuyan müezzinlerin piri Bilal’i Habeşi’yi hatırlatan ve birçok gayri müslimin imana gelişine vesile olan, ehli iman sahiplerinin de ruhlarındaki Allah aşkını depreştiren Ezanın okunuşu dinmez olsun.

Vatanı bölüp parçalamak, Bayrağı gönlerde indirmek, Ezanı dindirmek isteyenler ile Aziz Türk Milleti’nin bağrından çıkmış, son din İslam Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s)’ nın duasına mazhar olmuş ve Peygamber Ocağı unvanını almış bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu Mehmetçik ve de emniyet mensubu göz bebeğimiz Polislerimize zeval vermek isteyenler Allah’ın kahhar bi ismi sıfatıyla kahru perişan olsun.

Ülkemizin bütünlüğünden, milletimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasından, ülke ve milletin geleceğini sağlayan her alanda zenginliğin üst seviyelere çıkmasından yana olup çaba sarf eden değerli insanlar hep var ve varlıkları daim olsun.

Kendi ikbal ve çıkarları uğrundan öte varlıklarını idameye çalıştıkları devletimizin bekası, milletimizin huzur ve güvenini ön planda tutan insanların, kurum ve kuruluşlarda görevli bulunan kişi ve kişilerin bulundukları makamlarda varlıkları daim ve kaim olsun.

Ülkemizde gelişen sıcak gelişmelerden biri olup gündemi işgal eden seçim çalışmaları içerisinde olunan aday belirleme döneminde; ülkeye, millete, sorumluluk almak istedikleri bölge ve yere ve insanlarına laik, projeleri olup onları hayata geçirebilecek liyakat ve yeteneğe yani bir diğer anlamda potensiyele sahip, milli ve manevi değerler çerçevesinde bir yaşam ve çalışma içerisinde olan ve olacak birinin seçimi yapılarak adaylığı karara bağlanmış olsun.

Ülkemizin her karışı, her karışında ki çakıl taşı ne kadar kıymetli ise bu kıymeti bilen ve fevkinde olan her insanı da o kadar kıymetlidir. Ancak bulunduğu yerin ve üstlendiği görevin bilincinde olup sorumluluk sahibi olan, söz konusu vatan olunca akan suları durduran ve durdurabilecek vatan ve millet sevdalısı, şuurlu insanların kıymeti bir başkadır. Sözünü ettiğimiz bu özelliklerin sahibi olup da projeleri olan ve o projelerini hayata geçirebilecek sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde hizmet edeceklerin ön planda tutulup düşünülmeksizin seçilmeleri düşünülmüş olsun.

Ülkemiz ve dolayısıyla milletimiz geleceği adına Eğitimde ki çarpıklık giderilmiş, ekonomide girilen girdaptan çıkılmış, istihdamsızlık çözülmüş, iç ve dış politikada yaşanan olumsuzluk taviz verilmeden olumlu hale gelmiş, sınırlarımız dışında ki soydaşlarımız (Doğu Türkistan- Karabağ-Suriye ve Irak Türkmenleri ve gibi…) üzerinde oluşturulan baskı ve zulümler kaldırılmış olsun…

Sonuç olarak merhum Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘’Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Yoktur’’ sözünden hareketle diyoruz ki; her ne ve kim olursak olalım yaşadığımız bu vatana ve vatanın evladı olan bu aziz millete sevdalı olan bizlerin dilinde LAİLAHE İLLALLAH ve de NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE sözü pelesenk olsun…

Hayatta ne kadar güzel insan ve o insanların yaşayıp da yaşattıkları güzellik varsa onların cümlesi daim olsun ve bunların cümlesi ülkemizde insani değerler çerçevesinde bir yaşam arzu eden insanlarıyla beraber olsun…

   

                                                           BİR KONUK BİR KONU

   ÇİN ZULMÜ ALTINDA İNLEYEN DOĞU TÜRKİSTAN’LI SOYDAŞLARIMIZLA İLGİLİ                  

                                                            BASIN AÇIKLAMAMIZ

           İnsanlık tarihinde yaşanan bazı acıların tarifi imkânsızdır. İnsanlığın geçmişten geleceğe mevcudatında yer alan bu kara lekelerin paklanması pek mümkün değildir. Tarihte yaşanmış acıların yekûnunu tutan tarih kitapları bile yaşananları anlatırken, bazen çaresiz kalır. Fakat acıyı tarih kitaplarından değil de; canlı şahidi olarak temaşa etmek insani vicdanımızı öylesine yaralar ki; sessiz çığlığımız tarifi imkânsız bir hezeyana dönüşür.  Bugün ata yurdumuz Doğu Türkistan'da Türk'ün acı dolu çığlığı cihanı inletmektedir. Geçmişin zalimleri değişmediği gibi mazlumları da değişmemektedir.

            Şerefli geçmişimize kirli elleriyle kara çalmak isteyenler, Doğu Türkistan'da yaşanan ve insanlık mazisini lekeleyen görüntülere karşı kör ve sağırdır. Üstelik yaşanan trajedinin müsebbibi belli olmasına rağmen, uluslararası kamuoyunun sessizliği İnsanlık tarihine çalınan kara lekeyi katmerli hale getirmektedir. Hümanist sayıklamalarla kendi insanına dokunan acıyı, cehennemi tasvir edercesine günlerce anlatan Batı, mevzu Türklük olunca dut yemiş bülbül misali sus pus olmaktadır. Üstelik Batı'nın bu bencilane ve kendi ürettiği sözde insani fikir sistemleriyle çelişen tavrı yeni değildir. Oysaki evrensel değer yargıları gereği, şerefli yaşam her insanın hakkıdır. Bu evrensel gerçeğin yeryüzünde yaşayan herkes tarafından layıkıyla idrak edilmesi temennimizdir. Bu nedenle Çin'de yapılan insanlık dışı uygulamaların önüne geçilmesi zarurettir.

            Bugün Doğu Türkistan'da yaşanan zulme karşı Türk Ocakları olarak hiçbir zaman sessiz kalmayacak, nefesimizin son haddesine kadar avazımız çıktığı kadar yaşanan acıyı tüm dünyaya haykıracağız. 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü olan bugün de biz; makûs kaderinden asırlardır kurtulamamış, Çin’in kıskacı arasında sıkışarak hayat mücadelesi vermeye çalışan Doğu Türkistan için bir kez daha haykırıyoruz. Doğu Türkistan mücadelesi her ne kadar sahipsiz, öksüz ve yetim gibi görünse de onu gerektiği kadar sahiplenmeyi dün olduğu gibi bugünde şiar edineceğiz. "Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır" hadis-i şerifinde işaret edildiği gibi dinimiz de bize yapılması gerekeni emretmektedir.

            Çin zulmü altında her gün namusunu, iffetini, dinini, dilini korumaya yaşatmaya çalışan Müslüman-Türk kardeşlerimize yapılan zulme sessiz kalmamalıyız. Çin Müslümanların ibadetlerini yapmalarını engelliyor. Müslümanlar, helal gıda kurallarını ihlale zorlanıyor. Hükümet, dükkân sahiplerine helal yiyeceklerle helal olmayanları karıştırmalarını emrediyor; gıdaların muhtevası hakkında soru soranlar tutuklanıyor. Kız çocukları ailelerinden zorla alınıp Çinlilerle evlendiriliyor. Namus payimal ediliyor. Yani Doğu Türkistan’da yaşayan Müslümanlar yok ediliyor.

            Türk milletinin öz yurdunda, köklerini aldığı yerde, bugün yaşanan acılara duyarsız kalmak dinimizin sıla-i rahim kaidesine duyarsız kalmaktır. Biz duyarsız kalmayacağız. Başta devlet ricalimiz olmak üzere bütün dünyaya haykırıyoruz: Bu katliama, bu vahşete, bu işkencelere artık sessiz kalmayın. İnsanlık katlediliyor: SUSMAYIN!...                                      Dr. Birol BULUT                                                                                                                                                    Elazığ Türk Ocağı Başkanı

                                                                        AYETLER

*De ki; Haydi Allah bunu haram kıldı diye şahitlik yapacak şahitlerinizi getirin. Şahitlik ederlerse onlarla beraber şahitlik etme. Ayetlerimizi yalanlayanların ve ahrete inanmayanların heveslerine uyma. Onlar Rablerine başkalarını denk tutuyorlar. En’am:150

                                                                 GÜZEL SÖZLER

*Türk halkı’ derseniz ırkçı bir kavrama gidersiniz. ‘Türk milleti’ sizin üst kimliğinizdir. Bunun altında farklı etnik guruplardan olabilirsiniz. Buna kimse itiraz edemez. Ama şunu söylemeniz lazım; ‘Ben Türk milletinin bir ferdiyim, etnik kökenim de şudur, şudur, şudur. Buradaki ‘Türk milleti’ kavramı bir üst kimliktir, bağdaştıran bizi kenetleyen çimentodur.’’ İlker Başbuğ

*Aklın yolu birdir, o akıl Türk milletidir. Uzun hedefleri kucaklayanlar ancak gönlü, yüreği, vicdanı büyük olan dava adamlarıdır. Dava adamlığının hasletlerine sahip olmayanların, bedel ödemeyi göze alamayanların, fikrini ve mücadelesini savunamayanların, zoru görünce sinenlerin sahip olacağı bir unvan değildir ülkücülük. Devlet Bahçeli

*Eğitim ihraç edilebilir ama ithal edilemez bir kurumdur.  Ziya Selçuk

*Annem Arnavut, babam Laz, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşıyım ve Türk olarak görüyorum kendimi. Misak-i Milli sınırları içindeki her birimiz, vatandaş olarak ülkemizin daha ileriye gitmesi için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Erdal Beşikçi

*Bugün ata yurdumuz Doğu Türkistan'da Türk'ün acı dolu çığlığı cihanı inletmektedir. Geçmişin zalimleri değişmediği gibi mazlumları da değişmemektedir. Şerefli geçmişimize kirli elleriyle kara çalmak isteyenler, Doğu Türkistan'da yaşanan ve insanlık mazisini lekeleyen görüntülere karşı kör ve sağırdır. Birol Bulut

         DOĞUM GÜNÜ

M. Dursun Bey kardeşime ithaf olunur.
Bu günde gelmişsin dünya yüzüne
Nice nice yıllar hep mutlu yaşa.
Sevdiğin yanında olsun her zaman
Nice nice yıllar hep mutlu yaşa.
     Hayırlı evladın bir esin olsun
     Hep seni düşünen efradın olsun.
     Herkes Yaşantını bir örnek alsın
     Nice nice yıllar hep mutlu yaşa.

Kimse sana zarar vermesin kardaş
Melekler yetişip hep olsun yoldaş.
Allah sağlık versin yoksa gerisi boş
Nice nice yıllar hep mutlu yaşa.
     Dostlar gıpta etsin yaşantınıza
     Düşmanlar önünde hep gelsin dize
     Hak rahmet yağdırsın evlerinize
     Nice nice yıllar hep mutlu yaşa
Hüseyin'im mutlu yıllar dilerim
Çekemeyen dost değil hemen silerim
Daim sevgi desin tatlı dillerin
Nice nice yıllar hep mutlu yaşa

Hüseyin PARLAKDEMİR/Amasya

      CENKLER AŞTIM

Türküm, benim adım zaferlerle anılsın.

Türk’e dair zafer meydanlarda sayılsın.

Yıl olsun huzurum nice yıllar olsun.

Yanmasın canım yanarsa yalnız bir gün olsun.

     Zafer benim bayramım, hayatım, yaşantım.

     Dokunmasınlar bana kimseye yok kastım.

     Ya Allah dedim ya vatan kimlerle savaştım.

     Boş durmadım alemde nice cenkler aştım.

H. Çağdaş BATMAZ/Elazığ-Karakoçan

              OLSUN

Yılların umudu son günü bekler

Senin bana sevgin pek derin olsun.

Talebedir o gün doğan bebekler

Onları çok seven özlerin olsun.

     Çileli geçmesin ömrümün sonu

     Seninle çözülsün gönlümün donu

     Amacım sevdamız yok başka konu

     Yürekleri yakan közlerin olsun.

Umarım tutarsın verdiğin lafı

 Yoluna adadım dileyim afı

 Parayla alınmaz sevdanın saf'ı

Burcu burcu kokan çözlerin olsun.

     İhanete kanma harcarlar seni

     Sevdamız yıllanmış değildir yeni

     Çaresiz haldeyim ağlatma beni

     Gönül okşayacak sözlerin olsun.

 Mahmud'i bitkindir unutmaz dünü

Bana taşları ver, sen kullan yünü

Bayrama dönüştür canan son günü

Tebessüm dağıtan gözlerin olsun.

Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan

            ZOR SEVDA

Çöle düşmeyince Leyla bulunmaz;

Yanıp pişmeyince Mecnun olunmaz.

      Derdinden hoşnuda derman arama;

      Dikensiz bahçede güle gelinmez.

Gönlü köz olana ne yapsın ateş;

İbrahim olmadan nara gülünmez.

      Kuyular su değil, Yusuf içindir;

      Susuz kalınır, Yusufsuz kalınmaz.

Sevda deryasında yüzmek kolay mı?

Âşık olmayınca yüzebilinmez.

 Nejat YILMAZ–Elazığ

      Dostlarım- Şair ve yazar(Edebi çevrece) ağabey- kardeş ve arkadaşlarım- yakınlarım tarafından şahsıma gönderilecek veya elden teslim etmeleri gereken her türlü koli veya paketi, kitap veya davetiyeleri bundan böyle;
       
PİAR FOTOĞRAFÇILIK OFİSİ
       Bosnahersek Bulvarı PTT Meydanı karşısı Cihangir İş Merkezi 2. Noterin üstü Kat-3/11 Elazığ adresine göndermelerini veya teslim etmelerini önemle rica ederim. TLF: 0505 776 8435

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@