01.07.2020, 14:20 394

GÖNÜL TAHTINDAN  UNUTAMAYIZ-2-

Bundan iki hafta önce millet olarak var ve değişmez, değişmemesi gereken insani hasletlerimizden biri olan bir kavramı ki bu kavram unutup unutmamak, yani bir başka ifade ile unutamayız kavramını ele almış kendimizce değerlendirmede bulunmuştuk.

            Kavram deyip geçmemek, bilakis önemsemek lazım.

            Kavramlar basit gibi görünse de insana içerik bakımından çok önemlidir aslında. Kavramları açıp genişleterek anlamını derinlemesine irdelemek gerek aksi takdirde bir anlam ifade etmez.

            İnsani hasletlerden biri, hatta ve hatta en önemli olanlardan biri diyebileceğimiz kavram unutmak veya unutmamaktır diye düşünüyoruz

            Unutamayız demiştik.

            Evet, bugün yine yineliyor ve diyoruz unutamayız.

            Unutmamak lazım.

            Neyi?

Geçmişte yaşananları,

Geçmişte olumlu olsun olumsuz olsun yaşanan ve yaşatılan tüm gelişmeleri hele hele de geleceği daha sağlıklı bir yapıya kavuşturmak adına yaşanan ve halen daha yaşatılan olumsuzlukları,

Geçmişte yaşanan ve yaşatılarak süre gelenler olduğu gibi günümüzde yaşanılan olumlu ve olumsuzlukları, olumsuzluklar içerisinde unutulması söylenenleri,

Unutulması söylenenleri ki bunlar genelde yaşanmış olumsuz gelişmelerdir bunları hiç mi hiç unutmamak lazım aslında.

Unutmamak lazım olanlar ve unutamayız dediklerimiz sadece ve sadece yaşanan ve yaşatılan sevgi iyilik, insanlık ve insani çerçevede yaşanan paylaşım değil, devlet olarak var ve millet olarak ta birlik, beraberlik ve bütünlük adına verilen mücadele sonucu yaşanan güzellikler yanında yaşanan ve yaşatılan olumsuzluklardır da aynı zamanda.

Birilerinin oyununa gelerek menfaat ve çıkar gereği başlatılan isyan, başkaldırı, papatya açar gibi oluşturulan ve durmak bilmeyen terörün yaşattığı her türlü olumsuzluk gibi.

Unutulması söylenenler ise; vatanın var oluş ve devamiyetine, milletin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne getirilen ve getirilecek helal’i getirenleri ve kötülükleri dir ki bu asla unutulmamalı ve unutulması gerekmemelidir gelecek neslin varlığını huzur ve güven içerisinde sürdürmesi adına.

O nedenle bizi, biz aziz milleti biz olmaktan ve yok kılmaktan çıkaran elim olay ve hadiseleri, hadiseleri yaşatanları ve yaşanan hadiselerin tarihlerini hiç mi hiç unutmamamız lazım.

İşte o nedenle bugün yine unutamayız diyoruz.

Tıpkı geçen hafta ifadeye çalıştığımız tarihler dışında ki;

1925, Devlete başkaldırı olan Şeyh Sait İsyanı’nı ve bu isyana karşı çıkarak iştirak etmeyen değerleri,

1938, yine Devlete başkaldırı olup binlerce Mehmetçiğimizin şahadete erdiren Dersim İsyanı’nı ve isyana karşı çıkan şahsiyetleri,

1974, yüz yıl önce ülkemizin bütünlüğüne helal getirmeye çalışan yedi düvel dediğimiz devletlerin proje haline getirip maşa ve enikleri haline getirdikleri Rumların söz konusu yıl öncesi ve içerisinde yaptıkları ve yaşattıkları zulmünü,

Bu zulümlerden biri Elazığ’ımızın yetiştirdiği nadide ailelerden biri olan İlhan ailesine değerli evladı ve ailesine yaşattıkları zulüm ve katliamı,

Bunların tümünü bertaraf etmek adına yaşanan ve Aziz Türk Milleti’nin zaferiyle sonuçlanan Kıbrıs Barış Harekatı ‘nı ve bu harekatı başlatan o dönemin Başbakanı merhum Bülent Ecevit ve yardımcısı merhum Necmettin Erbakan Bey’ ler ile ordumuzun, yani göz bebeğimiz Mehmetçiklerimizin bugün yaşadıkları harekatlarda olduğu gibi o gün gösterdikleri azim, gayret ve kararlılıklarını unutamayız.

1980, ülkenin dış güçlerin oyununa gelen giruhların yarattığı kargaşayı sözüm ona bertaraf edip ortadan kaldırmaya çalışan o zamanın ordu kademesinin idareye el koyup sükuneti sağlama adına başlattıkları darbe ve darbe sonrası yaptıkları haksızlıklarla birçok vatan sever evladın haksız yere idamını gerçekleştirenleri ve gerçekleştirdikleri mazlum insanların mağduriyetlerini unutamayız.

1980-1984 arası oluşturulan PKK Terör örgütünü ve bu örgütün o gün bugündür katlettiği binlerce masum insani, bu insanlar içerisinde dünyaya yeni gelmiş çocukların katlini unutamayız. 

2016 yılını ve bu yıl içerisinde evveliyatı yıllar önce başlatılan terör örgütlerinden biri, çok yönlü terör gruplarıyla oluşturulan ve diğer örgütlerle beraber hareket ederek ülkenin bütünlüğüne kast etmek amaçlı başkaldırı girişiminde bulunan Fetö Örgütünü ve bu örgütün başkaldırıyı başlattığı 15 Temmuz gününü unutamayız.

Ve de malum devletlerce uygulanması yıllar önce hesabı kitabı sağlıklı tutulmadan planlanan ancak; yeri göğü yoktan var kılan Yüce Allah’ın bir hesabının olduğu düşünülmeden uygulamaya alınıp kendilerini olduğu gibi dünyayı ve dolayısıyla ülkemizi de etkisi altına alıp çok yönlü tahribata neden olan Corona Virüsü,

Corona Virüsün salgın hale geldiği ve etkisini gün geçtikçe kaybetmesi yerine her geçen gün artarak devam eden 2020 yılını ve yılın ilk günlerinde başlayan ve her geçen gün şiddetini arttırarak devam eden depremleri, depremlerin yaşattığı korkuyu,

Yaşadığımız tüm bu olumsuzluklara rağmen insan olarak hizaya gelemeyişimizi, bir türlü insan olup insan gibi yaşama azmine sarılamayışımızı, insan olup Allah’a kullukta samimi olamayışımızı, insan olup istismardan vaz geçip fırsatçılığı bırakamayışımızı unutamayız.

Tüm bunların yanında yıllar öncesi olsun, bugün olsun ülkenin devamiyeti, milletin huzur ve refahı adına insani çerçevede yaşanan ve yaşatılan tüm olumlu gelişmeleri, güzellikleri de unutamayız.

Hele de Elazığ olarak yaşadığımız ve devamı yaşanan büyük felaketlerden biri olan Deprem döneminde devletin istismarcı-fırsatçı ve talancılara meydan vermeme gayretiyle bizimle oluşunu,

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum Bey’lerin acımızın bir an önce dinmesi ve yaralarımızın bir an önce sarılarak iyileşmesi yönünde gayretlerini,

 İl yönetiminin, özellikle de Valimiz ve Belediye Başkanımızın, hele hele Bel. Bşk. zın, STK. rın sürekli alanda oluşlarını, Kaymakamlık ve Valilik bünyesinde ki yardım kurumu olan Sosoyal Yardımlaşma ve Hizmet Vakfı Elemanları ile Afad’ ın gece gündüz demeden canhiraş bir biçimde vatandaşın yanında olup çalışmalarını aksatmamalarını,

Ancak; ne yazık ki her ne hikmetse her türlü çabaya rağmen bazı olumsuzlukların bugüne kadar sonuçlanmayıp devam ettiğini unutamayız.

Kısa ve öz olarak olumsuzlukların üst üste başlayıp bugüne kadar devam ettiği 2020 yılını ve bu yılda her geçen gün gelişerek yaşanan sevgisizliği,

Bazı olayların bahane edilerek ortadan kaldırılmaya çalışılan saygı ve sevginin yok oluşu ve de insan sevgisizliğinin, vatana ve millete karşı duyulması gereken vefanın vefasızlık şeklinde had safhaya çıkışını unutamayız.

Yani sonuç olarak hoşluk ve güzellikten öte yaşanan sevgisizliği ve bundan kaynaklı vefasızlığı unutamayız hele de vatana ve millete karşı olan ihanet ve duyarsızlık ile menfaat duyguları yüksek bazı aymazlarca zaman içerisinde yaşanılan umursamazlıktan kaynaklı şakşakçılığı hiç mi hiç unutamayız.

Millet olarak var olup yaşadıkça hiç unutamayız.

İnşallah, millet olarak, İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha yapmakta olan Aziz Türk Milleti olarak sokulmak istenilen her türlü girdaba, ihanet ve hareketlere rağmen hep var oluruz.  

                                                                           

                                                                     GÜZEL SÖZLER

*Ölmüşlerini unutma ki yarın öldüğün zaman seni de unutmasınlar. Hz. Ali r.a.

*Milli olmak için değil Türk olmak için milliyetçi olmak zorundayız. Peyami Safa

*Ezan kilise çocuklarına Bizans’ın hezimetini hatırlattığı için ağır gelir İhsan Şenocak

*Akdamar adasına ‘’İffet abidesi ‘’ dikecek, kiliseye kilit vuracak iradeye can gurban. Türk Milleti adına talep ve aleni beyanımızdır. Ömer Öner

*Kavramlar; basit gibi gelse de insana içerik ve anlam bakımından çok önemlidir aslında. Kavramları açıp genişleterek anlamını derinlemesine irdelemek gerek aksi takdirde bir anlam ifade etmez. M. D. Aksoy

YÜKSELMEK

Yükselmek; ne dalsız, ne budaksız olur

Yükselmek; ne kolsuz, ne kanatsız olur

Ümitler fışkırır dalgalar kadar sert;

Yükselmek; ne alsız, ne yüreksiz olur

Bedrettin Keleştimur

YOZGAT RÜBÂİLERİ

                         I

Kavgam, deli gurbetle bu bayram sabahı,

Yandım yine Yozgat’la bu bayram sabahı,

Ey derdime tek çâre canım memleketim,

Andım seni hasretle bu bayram sabahı.

                         II

Gurbette gönül türküsü “hoyrat” sayılır,

Bir “sürmeli” duymak bize vuslat sayılır,

Kalkınca ufuk çizgisi bir bir aradan,

Bayram günü zindan bile Yozgat sayılır.

Yuısuf Dursun/Yozgat-İstanbul

MAHPERİ SULTAN

Çiçek çiçek sevinmiş, bir bahar günü burda

Kayseri ortasında, ceylan gözlü bir güzel!...

Sevincin deli yeli, türbesinde durur da

Bir yeşil serinlikle, öper; saçını tel tel!...

A.Tevfik Ozan/Elazığ

GEVHER NESİBE SULTAN

Aşkın nurani hançeri, değmesin gönüllere

Eli değmez tabibin; yakar, eritir atar!

Saraylar, tahtlar, dünya; yaprak olur yerlere..

Güneş hüzünle doğar, gözyaşlarıyla batar!...

A.Tevfik Ozan/Elazığ

SU MİSALİ OLMALI İNSAN

Mademki muhteviyatın ekseriyeti sudan müteşekkil,

Takılıp bir engele durmamalı, akarsu misali olmalı.

Durup bozulmamalı, kirlenmemeli, bulanıklaşmamalı,

Aktıkça temizlenmeli, arınmalı, berraklaşmalı…

Günden güne emilip, buhar olup, azalıp yok olmamalı.

Akarken beslenmeli, çoğalmalı, dolup taşmalı…

Coşup katmalı önüne bazen yoluna çıkan ne varsa.

Bazen durulmalı, huzur vermeli, kibarca taşımalı narin dalları.

Yarmalı bazen toprağı, kayaları; vadiler, dağlar aşmalı.

Bazen de sabırla şekillendirmeli yatağını, sarp kayaları.

Durmamalı asla, bir yolunu bulmalı…

Yol aldıkça artmalı, büyümeli, çoğalmalı.

Her şeye güzellik ve hayat taşımalı.

Su misali olmalı insan.

Okyanus olmalı…

Soner Okçuoğlu/Elazığ-Karakoçan

GÜLÜM

Bahar gelir, goncaların açılır.
Yayılır kokusu etrafa gülüm.
Mah cemalin tüm dünyaya saçılır.
Savrulur ışığın etrafa gülüm.
     Ellerinde kucak kucak sümbülün.
     Eser yeller, dalgalanır kahkülün.
     Geldi yine bahar, açıyor gülün.
     Dağılır kokusu etrafa gülüm.
Canıma cansın, damarlarımda kan.
Çıkmıyorsun aklımdan hiçbir zaman.
Sensiz bir hayat düşünemem inan .
Sen benim aldığım nefessin gülüm.
Gıyasettin Güneş/Elazığ-Palu

BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİTMEZ

El gider yıldıza aya

Biri atlı biri yaya

Lanet olsun safsataya

Böyle gelmiş böyle gitmez

     Kara, deniz ve havada

     Dağda, yaylada, ovada

     Sömürü çok bu dünyada

     Böyle gelmiş böyle gitmez

Bıçak kemiğe dayanır

Bir gün tüm sular bulanır

Dünya halkları uyanır

Böyle gelmiş böyle gitmez

     Dengeli yaşam birlikte

     Hak adalet eşitlikte

     Vicdansızlık eşeklikte

     Böyle gelmiş böyle gitmez

Bu kavgalar bu savaşlar

Yüksek menfaatten başlar

Şahit olun dağlar taşlar

Böyle gelmiş böyle gitmez

     Budur ruhum budur özüm

     Hakkını yemem öksüzün

     Garip Sönmez en son sözüm

     Böyle gelmiş böyle gitmez

Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek

DÜNYAYI

Gülden bacı senin ile beraber
Gezelim mi baştanbaşa dünyayı
Canandan ne haber candan ne haber
Süzelim mi baştanbaşa dünyayı

Gülden TAŞ (Gülden-i)

Acunda birlikte yollar kat edip
Çözelim mi baştanbaşa dünyayı
Özdeki ham kokan malı terk edip
Bozalım mı baştanbaşa dünyayı

İbrahim ALKAN

Cahilleri cehaletten arıtıp
Bataklığa ateş yakıp kurutup
İyileri üzerinde yürütüp
Ezelim mi baştanbaşa dünyayı

Gülden TAŞ(Gülden-i)

Cahille uğraşan hendeği kazar
Dalar kirli suya azdıkça azar
İyilik kötülük ahrete pazar
Dizelim mi baştanbaşa dünyayı

İbrahim ALKAN

Tüm kötüler ıslah olana kadar
Nifak çukurları dolana kadar
Sevgi madenini bulana kadar
Kazalım mı baştanbaşa dünyayı

Gülden TAŞ(Gülden-i)

Nifak tohumları eken yanılsın
Birlik olsun sevgi aşkla anılsın
Güzellik nihayet dosta sunulsun
Yazalım mı baştanbaşa dünyayı

İbrahim ALKAN

Der İbrahim ölçüsü yok bilinen
Tahammülde had safadır gelinen
Veysel gibi tırnağınan elinen
Çizelim mi baştanbaşa dünyayı

Gülden TAŞ(Güldeni)

Der Gülden i vicdan ölçü kalp tartı
Düz durmaz kantarda eksiyle artı
Delinmiş derisi eskimiş sırtı
Yüzelim mi baştanbaşa dünyayı

Gülden Taş/Artvin

Yorumlar (1)
Yusuf Dursun 1 yıl önce
Gönlünüze sağlık deperli kardeşim. Muhabbetle kalın.
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@