22.11.2018, 10:34 1618

Hak('kı) çiğneyip kendini müslüman zannedenler!..

Kainatı, yani on sekiz bin alemi bir sevgi uğruna ol deyince olduran, sevgi ve şefkatiyle doldurup donatan, doldurup donattığı bu alem içinde yaradılanların en kıymetlisi olarak eşrefül mahlukat sınıfından kıldığı biz insanlara lütfeden yaradanın bir adı da HAK’ tır.
İnsanlar dara düştükleri zaman imdat niteliğinde kullandıkları ifadelerden biri de Ya Hak ve bir sözü doğrulama niteliğinde kullandıkları söz ise El Hak’ tır.
HAK; yaradanın doksan dokuz isminden biri olmakla beraber insanların yaşamında önem vermesi, önemsemesi gereken, önemsemeyip üzerine aldığı ve sonrasında ise bedelini ağır ödeyeceği dini bir haslet, manevi bir yaşam, yaşamında titizce davranıp gasp etmemesi, çiğnememesi gereken kul hakkının adıdır da aynı zamanda.
Hak’ kın bir diğer anlamı da gerçek olan, doğru olandır yani bir diğer ifade ile hakikat olan ve insanların biri birleri üzerinde bulunan haklarıdır.
Bizim muradımız; 99 isme sahip Allah’ın, Mevla’nın adı olan Hak ile beraber kulların biri birleri üzerinde olan hak ve selahiyetleri gereği kendilerini yaratan Hak’ı, yani Mevla’ yı çiğnememeleri, Mevla’nın emirlerine karşı gelmemelerini, Müslüman olduklarını söyleyip hak’ kı çiğneyerek kendilerini Müslüman zannedenleri dile getirmektir.
Allah’ın vahi yoluyla kainatı sevgisi üzerine yarattığı iki cihan serveri,efendiler efendisi peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) ya gönderdiği emir ve yasaklarını içeren ve biz Müslümanların gerçek manada anlamını bilerek okumamız ve içeriği gereği yaşamamız gerektiğini bildirdiği kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de,
Alim ve ülema takımının ki; ilmi noktada ve gerçek manada hizmet sunmuş bulunan alim ve ülema takımının ortaya koydukları içtihatlarında,
İlim ve irfan sahibi, milli ve manevi değerlerine son derece bağlı, insanları ötelemeyip kucaklayan ve insanı insani değerlerle kıymetlendiren ilim ve irfan ordusunun mensuplarınca ifade edilip (‘’Allah insanları hak üzere yarattı. Sen de haktan başka bir şey yapma. Hz. Osman--Hak kuldan intikamını kul ile alır. Din irfan bilmeyen bunu kul etti sanır. Mevlana--Usanmaz kendini insan bilenler, hakka hizmetten. Namık Kemal’’) gündeme taşınarak ibret levhası konumuna getirilen anlamlı sözler,
Yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere ayetlerde olduğu gibi hadislerde, anlamlı yazı ve sözlerde, hatta ve hatta milli ve manevi değerlerine bağlı şairlerin gönül pınarından kaynaklanarak kaleme alınıp kağıda dökülen şiirlerde yerini alandır hak!...
Hak’la muhatap olunmayan bir ömür, bir yıl, bir ay, bir hafta, bir gün, bir saat, bir dakika olmadığı gibi bir an bile yok.
Hak’la muhatap olan sadece ve sadece insanoğlu mu bir canlı olarak?
Ebette ki hayır…
Tüm canlı varlık muhataptır Hak ile…
Ancak bizler biz insanoğlu dışında ki canlıların Hak ile nasıl ve ne kadar, ne şekilde muhatap olduklarını bilmiyoruz.
Bildiğimiz tek şey onlarında bizim gibi bizler eliyle (Tabii ki çok zaruri olmayan zaman dışında vahşice can alanlar yani avlananlar dışında) korunduklarıdır.
Hak; çiğnenmez, çiğnenmemeli..
Hak; nasıl çiğnenir?
Hak; Hak’ kın, yani Allah’ın emirleri yerine getirilmeyip yasakları işlendiğinde ve işlenmeye devam ettiğinde ve de beşeri anlamda herhangi birinin özeline girildiğinde, malını gaspta veya hakkında söylenmesi gereken doğruların söylenmeyip aleyhinde konuşmakla çiğnenir.
Hak; İlahi anlamda olduğu gibi beşeri anlamda bilinmesi gereken ve çiğnenmemesi gerekendir hele hele Müslümanlarca, kendini Müslüman olarak görenlerce.
Gönül;
Maide Suresi, 8. Ayet’te; Ey iman edenler, adil şahidler olarak, Allah için, hakkı ayakta tutun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O, takvaya daha yakındır. Allah'tan korkup-sakının. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır diye bildiren ve kendilerini yoktan var edip her türlü nimeti, bunların başında en kıymetli hazine olarak bildiğimiz ancak kıymetini yeterince idrak edemediğimiz AKIL denen hazineyi,
Yitirildiğinde geri dönüşü kesinlikle mümkün olmayan hazine olan AKLI lütfetmiş bulunan yaradana yani Hak’ka karşı gelmiş ve gelmekte olan insanların HAK’ kı çiğnememesi, ayette de belirtildiği gibi hak üzere hareket etmeleri, Hak’ kı çiğnedikleri sonrasında ise kendilerini Müslüman zannetmemelerini ister.
Evet, sonuç itibariyle Hak sadece cenabı Allah’ın ismi değil gerçeğin, doğrunun ve insanların biri birleri üzerinde olan hak ve hukuk’un da adıdır.
Önem arz eden ise; söz konusu hak ve hukukta HAK’ ka, yani Allah’a karşı gelmemek, Müslüman olarak yaşamak ve ebediyete Müslüman olarak göçmektir. Müslüman görünüp Hak’ kı çiğnememek, hak’kı çiğneyerek Müslüman gözükmemek, kendini Müslüman zannetmemektir..
Gelin Hak’ kı çiğneyerek kendimizi Müslüman zannedenlerden olmayalım diyoruz…
 
AYETLER
*De ki; Bana vahyolunanda haram dedikleriniz içinde ölüden veya akar kandan veya murdar olan domuz etinden veya fısk, yani Allah’tan gayrısı için boğazlananlardan başkasını yemenin haram olduğuna dair bir emir bulamıyorum. Fakat darda kalan başkasının payına el uzatmamak ve zaruret miktarını aşmamak üzere bunlardan da, yani haram kılınanlardan da yiyebilir. Şüphesiz Allah Gafurdur, Rahimdir, çokça bağışlayandır, esirgeyendir. En’am:145
*Yahudilere tırnaklı olanların hepsini sığır ve davarın sırt, bağırsak ve kemik yağları hariç iç yağlarını haram kıldık. Aşırı gitmelerinden dolayı onları böylece cezalandırdık. Şüphesiz biz doğru söylüyoruz. En’am:146
*Seni yalanlarlarsa de ki; Rabbinizin rahmeti geniştir. O’nun gücü suçlu kavimden geri çevrilemez. En’am:147
 
GÜZEL SÖZLER
 *Ben, manevi miras olarak hiçbir nass-ı katı, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım, bilim ve akıldır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel mihver üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevî mirasçılarım olurlar.
Mustafa Kemal ATATÜRK
*Hak; kainatı bir sevgi uğruna yoktan var kılan Allah’ın isimlerinden biridir. Hak; sadece cenabı Allah’ın ismi değil aynı zamanda gerçeğin, doğrunun ve insanların biri birleri üzerinde olan hak ve hukukunun da adıdır.
*Hayatın insana sunduğu en önemli ve en kıymetli öğesi ilaç olarak sabırdır. Sabır; kainatı yoktan var kılan Yüce Allah’ın insanlardan beklediği ve bekleme sonrası mükafatlandırdığı ilaçtır zaman gibi. M. Dursun AKSOY
 
BİLDİRİN
 Canımız malımız vatana kurban
Al kefeni Şehidime giydirin
Kanımız şanımız askere kurban
Yanan ciğerlere tek tek bildirin
     Kim havlarsa onu yere indirin
     Asi kafaları taşla ezdirin
     Tabutları şehir şehir gezdirin
     Yanan ciğerlere tek tek bildirin
Ajanlar ülkemde çıkıyor ava
Yerli serseriler atıyor hava
Barış dedik tabi olduk sınava
Yanan ciğerlere tek tek bildirin
     Bütün dünya benim ülkeme karşı
     Ermeni Yahudi satılmış şaşı
     Meclise yerleşmiş terörün başı
     Yanan ciğerlere tek tek bildirin
Dağdaki taşlar gelecek dile
Suratı af etmez vurulan sille
Ölürüm ülkeme çektirmem çile
Yanan ciğerlere tek tek bildirin
     Kem gözle baktırmam bu benim vatan
     Evladımdır vatan uğruna yatan
     Değmeyin ülkeme yazayım destan
     Yanan ciğerlere tek tek bildirin
Olmuşum dert küpü yapraksız çınar
Namerde dost demem ikili oynar
Gam yeme döneğim suyunuz kaynar
Yanan ciğerlere tek tek bildirin
     Mahmudi cephede ağlama ana
     Kanlı bedenimle gelmişim sana
     Feryat etme taviz verme düşmana
     Yanan ciğerlere tek tek bildirin
 Mahmut ALDEMİR/Adıyaman-Çelikhan
 
PALU
Kendine özgü dili, asildir üslubu
Bülbül-ü şeydadır değirmen suyu
Dünyanın en değerli taşı ve pulu
Adalet bilir, merhamet bilir Palu
     İnsanlığı yüreğime dokuyan nakış
     Gönlümü yazan bahar, okuyan kış
     Kalesinden çayına nazlı bir bakış
     Bırakırken ruhumu okşayan Palu
Gel, ruhsuz binalardan apar beni
İki elimden sıkı tut, el kapar beni
Babamın hatıraları dev yapar beni
Annemin deyişi ile ösgedim Palu…
Recep KOCA/Elazığ-Palu
 
EHLİ İSLAM OLAN MEYDANA GELSİN
Ehli İslam olan meydana gelsin
Binelim atlara yola düşelim
Bizim halimizi dost düşman bilsin
Aşalım dağları çöle düşelim
     Mekke Medine’de yuvamız vardır
     Gönülleri saran devamız vardır
     Kıyamete kadar davamız vardır
     Namertler kınasın dile düşelim
Kapımız açıktır koşup gelene
Dualar ederiz halden bilene
Ortak mı ararsın sonsuz çilene
Rahmet teknesinde bala düşelim
     Divane olanlar yerinde durmaz
     Dirhemle söz söyler kimseyi kırmaz
     Tövbe etmeyenin üstüne varmaz
     Deryalardan geçip sele düşelim
Aşk ile boşalsın alnının teri
Daima rağbette sözünün eri
Şehadet şerbeti içenler diri
Ecel geldiğinde sala düşelim
     Hak dostu şairim bak geçmiş yaşım
     Bana ilham veren hayalim düşüm
     İsterse olmasın bir mezar taşım
     Cennet bahçesinde güle düşelim
İhsan NAZİK/Elazığ
 
ÖMRÜN MEVSİMLERİ
İlkbahara çocukluk bahara gençlik dedik
Yaz ergenlik olgunluk bir de deli cahillik
Son baharla güz deriz torunlu vaktimize
En sonunda kış deriz yaşlılık halimize
     Saçlarımız aklaşır kar yağar başımıza
     Türlü ağrı sancılar dikilir karşımıza
     Bir ömür böyle geçti söyler duygulanırız
     Kuş gibi uçtu ömrüm deriz kaygılanırız
Su gibi aktı yıllar der de kederleniriz
Ya sahiplenen olur ya biz sahipleniriz
Bakıma muhtaç hale geldiğimiz gün olur
Saygıyla bakılmazsak öldüğümüz gün odur
Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek
 
ERİDİM
Buz tutmuş yüreğimi, yaka yaka eridim
Döneceğin yollara, baka  baka eridim
     Bülbül ile gül seçtim, mecnun ile çöl geçtim
     Yusuf ile kuyudan çıka çıka eridim
Bazen zamana küstüm, bazen mekâna küstüm
Gurbet en yakın dostum, bıka bıka eridim
     Günleri bir araya, ayları saya saya
     Yılları yüreğime, tıka tıka eridim
Güneşim diye sana, muhabbetle yaklaştım
Görkemli buzdağıydım, aka aka eridim
     Gittiğin diyarlardan geri dönersin diye
     İçimdeki surları yıka yıka eridim
Mahküm oldum hasrete, tek celselik davada
Müebbeti boynuma taka taka eridim
     Anılarda yaşamak soldurdu bedenimi
     Hayalini zihnime soka soka eridim
Hüzün sarar sinemi, dalarım uzaklara
Yüreğimde şimşekler çaka çaka eridim
     Hasretin şahlanışı dondururken kanımı
     Nejat gibi canımı sıka sıka eridim
Nejat YILMAZ-Elazığ
 
 
 
Dostlarım- Şair ve yazar(Edebi çevrece) ağabey- kardeş ve arkadaşlarım- yakınlarım tarafından şahsıma gönderilecek veya elden teslim etmeleri gereken her türlü koli veya paketi, kitap veya davetiyeleri bundan böyle; 
PİAR FOTOĞRAFÇILIK OFİSİ
Bosnahersek Bulvarı PTT Meydanı karşısı Cihangir İş Merkezi 2. Noterin üstü Kat-3/11 Elazığ adresine göndermelerini veya teslim etmelerini önemle rica ederim. TLF: 0505 776 8435
 
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
İmsak 04:34
Güneş 05:58
Öğle 12:23
İkindi 15:54
Akşam 18:39
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@