25.10.2018, 10:55 1535

Hayat mı dediniz?

Her insan için farklı anlamlar taşıyan bir zaman ve yaşam biçimi olan hayat; herkese eşit şeyler yani yaşam sunmuyor. Her kesin farklı farklı bir yaşam biçimi oluyor ve gelişiyor.
Hayatı tozpembe geçmeyen bazı insanlar, özellikle de inanç noktasında, feragat noktasında yoksun insanlar bu yoksunluklarının eksikliği nedeniyle olacak ki hayattan pek memnun kalmamakta ve bu sebeple hayat gibi bir yaşam söz konusu olduğunda ilk sorusu HAYAT MI DEDİNİZ?..  olmakta.
Böyle bir soru soran insan veya bazı insanlar sordukları soru akabinde ne hayatı be.. İ…Sı…n böylesi hayata diyerek isyanını ifade etmekte.
Tabii ki bu hal ve davranış kişisel olarak fark eder, haklı payı var mı diye sorulacak olunursa kimileri evet der kimileri de hayır der.
Biz, hayat hakkında farklı düşünür farklı söylemde bulunur ve deriz ki;
Hayat; her şeye rağmen çok güzel, bir başka güzel dediğimiz klasikleşmiş bir sözümüz var ya aslında bu söz çok doğru bir söz her ne kadar klasikleşmiş olsa da.
Evet gerçekten hayat, her şeye rağmen çok güzel. Çünkü olmadık yerde olmadık zamanlarda insana beklenmedik şeyler yaşatır ama olumlu ama olumsuz.
Olumsuzun güzeli veya güzel tarafı olur mu diye soranlar olabilir.
Biz diyoruz ki olur niye olmasın.
Eğer meseleye hep olumlu taraftan bakar olumsuzu görmez ve değerlendirmezseniz hayatınıza güzellik katamazsınız veya hayat size güzellik katmaz, güzellikleri sunmaz diyoruz.
Bir ama’yı görmez iseniz gözlerinizin kıymetini,
Birinin sağır olduğunu bilmezseniz kulaklarınızın kıymetini,
Ama öyle ama böyle bir şekilde elleri ve ayakları olmayan biriyle karşılaştığınızda el ve ayaklarınızın kıymetini,
Kısa ve öz olarak sizde veya her hangi bir yakınınızın veya bir vatandaşın uzuvlarından birinin yokluğu sizde var olan uzuvlarınızın kıymetini,
Evi barkı olmayıp sahipsiz olanları duyduğunuzda veya gördüğünüzde ev bark sahibi oluşunuz ile sahiplenişinizin kıymetini bilebilir misiniz?
Hayır?
Elbette ki hayır?
İşte o nedenle hayatın sunduğu olumsuzlukların da bir değeri var fark edip ondan bir pay çıkaran veya çıkarabilenler için.
O nedenle; Zaman zaman ifade ettiğimiz gibi yazacak kalemi ve defteri, okunacak kitabı ve yapılan yanlışın silinmesi için silecek silgisi olmayan bir mektep yani bir okuldur hayat.
Hayat, bazı zamanlar yaşattığı olumsuzluklardan dolayı çekilmez olsa da aslında hayat çok ama çok güzel ve anlamlı yaşamın gizli olduğu bir sanduka, bir antika kutusu olması hasebiyle çok değerlidir içinde saklı bulunan en kıymetli hazinelerden biri olan zamanın iyi ve yerinde kullanılması noktasında
Hayat mı dediniz gibi bir soru karşısında evet hayat dedik.
Çünkü hayat;
İnsana hep gülmese de,
Beklenen pembe ve olumlu tabloyu hep göstermese de,
Tozpembe bir dünya sunmasa da hayat; bir hazine, değerlerin içinde saklandığı bir sanduka hem de antika bir sanduka.
O sebeple her şeye rağmen hayat diyoruz, her şeye rağmen hayat güzel diyoruz, israf edilmeyecek kadar kıymetli diyoruz hayat için…
Gelin olumsuz bakılan, zaman zaman kurtuluş reçetesi olarak görüp iftira attığımız, sitemlerde bulunduğumuz hayatın kıymetini bilelim zenginliğini heder etmeyelim yani boşa çıkarmayalım israfta bulunmayalım…
Hayat; sevgiyle güzel ve güzel olandır.
Hayat; vatan ve millet sevgi ve sevdasıyla can bulandır.
Hayat; isyan ve ihaneti reddeden, insan endeksli sevgiyle güzelleşen, zenginleşendir.
Hayat; aynı zamanda bir ilaç sandukasıdır, sabır ve zaman gibi ilaçların ve daha nice  olguların içinde bulunup saklandığı bir sanduka, bir hazine kutusu…
 
AYETLER
 *De ki: “Ey kavmim! Elinizden geleni yapın. Ben de (görevimi) yapacağım. Ama dünya yurdunun sonucunun kimin olacağını yakında öğreneceksiniz. Şüphesiz, zalimler kurtuluşa eremezler.”   En’am:135
*Allah’ın yarattığı ekinlerden ve hayvanlardan O’na bir pay ayırdılar ve akıllarınca, “Şu, Allah için, şu da bizim ortaklarımız (putlarımız) için” dediler. Ortakları için olan Allah’ınkine eklenmiyor. Allah için olan ise ortaklarınkine ekleniyor.. Ne kötü hükmediyorlar! En’am:136
*Yine bunun gibi, Allah’a ortak koşanların çoğuna, koştukları ortaklar, çocuklarını öldürmelerini güzel gösterdi ki; onları helâke sürüklesinler ve dinlerini karıştırıp onları yanıltsınlar. Eğer Rabbin dileseydi, bunu yapamazlardı. Artık sen onları uydurdukları ile baş başa bırak. En’am:137
*Bir de (asılsız iddialarda bulunarak) dediler ki: “Bunlar yasaklanmış hayvanlar ve ekinlerdir. Onları bizim dilediklerimizden başkası yiyemez. (Şunlar da) sırtları (binilmesi ve yük yüklemesi) haram edilmiş hayvanlardır.” Bir kısım hayvanları da keserken üzerlerine Allah’ın adını anmazlar. (Bütün bunları) Allah’a iftira ederek yaparlar. Bu iftiraları sebebiyle Allah onları cezalandıracaktır. En’am:138
*Bir de dediler ki: “Şu hayvanların karınlarındaki yavrular (canlı olursa) sırf erkeklerimize aittir. Karılarımıza ise haramdır.” Eğer ölü olursa, o vakit onda hepsi ortaktırlar. Allah, onların bu tür nitelemelerinin cezasını verecektir. Şüphesiz O, hüküm ve hikmet sahibidir, hakkıyla bilendir. En’am:139
 
GÜZEL SÖZLER
*varlıklar âleminde insan adına kim yaratılmışsa, onların tamamının ilhama hakkı var iken, vahiy sadece ve sadece, seçilmiş olanların –sayısını Allah bilir, derecelerini o bilir– hakkıdır. Vahiy, son peygamberle tamamlanmış ve bir daha gelmeyecektir. Buna karşılık, kıyamete kadar şairlere, gönüllerinin kapısı açık olanlara ilham gelmeye devam edecektir. Sadık Kemal Tural
*"Bizim bir şey yapmamız lazım. Dahi, üstün zekalı insan sayısı bizim ülkemizin nüfusu kadar olan ülkeler var dünyada. Başka bir rekabet var, başka bir anlayış, başka bir yarış, başka bir bilim ve teknoloji var. Bizim bir şey yapmanın ötesinde kıyameti koparmamız lazım eğitimde. Bunu gerçekten yapabiliriz. Çok çok farklı bir çağ geliyor. Dijitalin, biyolojik olanın birlikte olduğu bir tekillik çağı geliyor. Bizim bu çağa hazırlanmamız lazım. Sadece gelecek için değil şimdi için bir şey yapmamız lazım. Ziya Selçuk                                                                     
*Hayatın sunduğu öğeler, yani nimet veya külfetler o kadar çok ve değişken ki neyi ne zaman kullanacağınızı, değerlendireceğinizi ve nelerle karşılaşabileceğinizi bir anda kestiremiyorsunuz. M. Dursun Aksoy
*Çoğu folklor araştırmacıları halk hikayelerinin Dede Korkut gibi destan yollu hikayelerden sonra doğmuş olduğunu ileri sürerler. İkinci yargı halk hikayelerinin asıl vatanının Anadolu olduğudur.
Ahmet ÖZDEMİR
 
SON GÜNÜMDE BÖYLE Mİ ESECEKTİ BU RÜZĞAR
Bütün dağlar ağaçlar seyrederdi hep beni
Son günümde böyle mi  esecekti bu rüzgar?
Şimdi vefasız gibi gezerim diyar diyar
Son günümde böyle mi  esecekti bu rüzgar?
     Ne yazdır, ne sonbahar  tatlı tatlı kar yağar
     Eser güzel  rüzgarlar sanki olmuş ilkbahar
     Bülbül aşıktır güle durmaz çeker ahu zar
     Son günümde böyle mi  esecekti bu rüzgar?
Güller açmış, dağlar olmuş yemyeşil
Koyun kuzu yaylalarda otlaşır
Gökyüzü masmavi yerde kuşlar ötüşür
Son günümde böyle mi  esecekti bu rüzgar?
     Bir zamanlar kollarını yastık yaptın
     Ne çabuk bıktın benden kara toprağa sattın
     Kapanan şu kabrime ilk toprağı sen attın
     Son günümde böyle mi  esecekti bu rüzgar?
Okurum şiiri yazarım beste
Yattığım yatakta olurum hasta
Çok selam bıraktım ahbaba dosta
Son günümde böyle mi esecekti bu rüzgar?
     Garibim kendime Kerem diyorlar
     Hastayım derdime verem diyorlar
     İçtiğim sulara haram diyorlar
     Son günümde böyle mi  esecekti bu rüzgar?
Damına çıktım ayvanı  vardı
Köyüne gittim meydanı vardı
Garipler gibi serganı vardı
Son günümde böyle mi esecekti bu rüzgar?
A.Bedrettin SANAÇ/Elazığ-Harput- Sugözü
 
AKIL KAÇKINI 
Babadan servetli akıl kaçkını
Tamamen kendini şımara vermiş
Ona göre odur insan seçkini
Uzatmış saçını tımara vermiş
     Şahsına münhasır seçtiği adres
     Evlilik düşünmez var iken metres
     Gönlünce eğlendi attı ya stres
     Yüz bin lira ne ki kumara vermiş
Terbiye almamış uyar her renge
Ekmek davasına girmemiş cenge
Kalkerken vücudu tutmuyor denge
Kim bilir ne zıkkım damara vermiş
     Helal haram demez toplar parsayı
     Meslek edinmiştir kara borsayı
     Beleşten kapmış ya yine arsayı
     Vakit geçirmeden imara vermiş
Gürkani'der yoktur bunda düşünce
Toplumda sülüktür doğrusu bence
İster ki mekânda olsun eğlence
Ondandır arsayı mimara vermiş
 
GAZEL  
Olan məsti-ləbin,meyxanə küncündə məqam etməz,
Cəmalın seyr edən,ey yar,nə söylər tərki-cam etməz?
Uzaq dur!Bütlərin eşqi bəladır!-söyləyib,zahid
Xəta eylər o nisbətdə,onu bilmərrə xam etməz.
Həvəs göstərmə,ey qafil,mənim tək eşqə qoşmaqda,
Odur huşyar,-səhrada xitam eylər,dəvam etməz.
Təkəbbür əhlidir,ondan uzaq dur,aşınan sanma,
O kəs ki,halını sormaz,yaxın gəlməz,səlam etməz.
Səba tək oxşadım zülfün,dəniz tək kükrəyib coşdun, 
Xəfif bir səhv üzündən yarə-yar,ey yar,qiyam etməz.
Vəfa ummaqda dünyadan nə haqqın var ki,əhdin yox,
Ona bel bağlayıb əqli olan bir kəs,inam etməz.
Ümid var,Bizəban,etsin səni ümmidvar vəslə,
Əminəm,yar aşiqdə bu zövqü natəmam etməz.
İlgar Bizeban/Azerbaycan
 
GÖK GİRSİN,
KIZIL ÇIKSIN
Dilim söylerse kem söz,
Gök girsin, kızıl çıksın.
Asıldan saparsa öz,
Gök girsin, kızıl çıksın!
     Gem vurulsun dile, gem..
     Hem de bile bile, hem.
     Devlet sırrı söylersem,
     Gök girsin, kızıl çıksın!
Dünyâ, bize emânet..
Mâsûm  ödüyor diyet.
Zulme susarsam, şâyet,
Gök girsin, kızıl çıksın!
     Kutlu töre mi dedin?
     Bunca zaman bekledin?
     "Allah'ındır hâlis-dîn";
     Gök girsin, kızıl çıksın!
Okumaz câhil isem,
Gafil mi gafil isem,
Garezci bâhil isem,
Gök girsin, kızıl çıksın!
     Yazmasam yüzüm kara,
     Kanıp şer arzulara,
     Çıkmayayım bahara,
     Gök çıksın, kızıl girsin!
Ötüken ili, yurdu;
Kolbaşısı bozkurdu;
"Bütün Türkler bir ordu!"
Gök çıksın, kızıl girsin!
     Dağ başı, ırmak boyu..
     Boyumuz Kayı Boyu.
     Yaşatamazsam soyu,
     Gök girsin, kızıl çıksın!
Dünyâlar benim olsa,
Zâlimler her kim olsa,
Dil, dilim dilim olsa,
Gök girsin, kızıl çıksın!
     Sözün üstünde, söz var.
     Şer söz, dostluğa duvar.
     Olamazsam şehsüvâr,
     Gök girsin, kızıl çıksın!
Baş tâcımız: Adâlet!..
Düşmanımız: Cehâlet,
İllâ illâ ihânet,
Gök girsin, kızıl çıksın!
     Müslüman'ım ve Türk'üm;
     Büyük Turan'dır ülküm.
     Söylenmiyorsa türküm;
     Gök girsin, kızıl çıksın!
Sanmayın dardır, kalbim;
Yârine, yârdır kalbim.
Kine ağyârdır kalbim,
Gök girsin, kızıl çıksın!
     Yaylalar duman duman,
     Özümdür geçen zaman,
     "Kün tuğ"um "kök kurikan"
     Gök girsin, kızıl çıksın!
 M. Halistin KUKUL/Trabzon
 
DERS VERİR BANA
Bu hayaller benim meltem rüzgarım
Dünyayı toz pembe gösterir bana
Bazen boşa çıkar çok duygularım
Oda ölçülerden ders verir bana
     Beklentiler hayallere dökülür
     Patika yol gibi uzar bükülür
     Sonra dere tepe gözümde büyür
     Oda ölçülerden ders verir bana
Hayat yoludur bu gün günü tutmaz
Aksilikler olur bazen uyutmaz
Deli gönül anıları unutmaz
Oda ölçülerden ders verir bana
     Gün be gün yaşarız koca yılları
     Anılardan çıkmaz gençlik baharı
     Bana bir hoş gelir duygu pınarı
     Oda ölçülerden ders verir bana
Bir garip duygu ki yaş dolar yüzün
Gün doğumu gün batımı gibi çok hazin
Hayal dediğimiz duygu denizin
Oda ölçülerden ders verir bana
Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek
 
GİDERİZ
Koşar adım gerçeğe, yalan olur gideriz
Ot biter üstümüze, talan olur gideriz
     Musalladan ayrılıp, omuzlara binince
     Amellerle baş başa, harman olur gideriz
Hüzzam okur müezzin, elifleşir minare
Yaya hasret kırık bir keman olur gideriz
     Sel basıp sinemize, söndürdük alevleri
     Küllenince içimiz, duman olur gideriz
Gelince nurlu çağrı artık vakit tamamdır
Bu âlemden ebede, ferman olur gideriz
     O an beklenen andır, Nejat’ımı uyandır
     Hasret vuslata candır, canan olur gideriz
Nejat YILMAZ-ELAZIĞ
 
Dostlarım- Şair ve yazar(Edebi çevrece) ağabey- kardeş ve arkadaşlarım- yakınlarım tarafından şahsıma gönderilecek veya elden teslim etmeleri gereken her türlü koli veya paketi, kitap veya davetiyeleri bundan böyle; 
PİAR FOTOĞRAFÇILIK OFİSİ
Bosnahersek Bulvarı PTT Meydanı karşısı Cihangir İş Merkezi 2. Noterin üstü Kat-3/11 Elazığ adresine göndermelerini veya teslim etmelerini önemle rica ederim. TLF: 0505 776 8435
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@