08.04.2020, 16:10 950

HAYAT MI ZOR? İNSAN MI?

            Sorgulama veya sorgulamalar art niyetli olmadan, kişi ve kişileri incitici ve de kişisel hak ve hukukunu ihlal edip rencide etmeden gerçeği arayıp bulma noktasında yapılması gerekendir, buna bilimsel bir çalışma da diyebiliriz zaman zaman hayat veya insan üzerine yapılan sorgulamalar gibi...

            Hayat; 

Hakkında çok şeyler söylenmiş, yazılmış, şiirler kaleme alınmış, türküler veya ağıtlar söylenmiş, kimine göre hoş görülmüş kimine göre de hep suçlu ilan edilmiş, beddualarda bulunulmuş bir yaşam.

            Hayat; yaşanıldığında kitabı, defteri, yazacak kalemi ve de yaşanıldığında yapılmış veya yapılacak hataları ortadan kaldırmak adına kullanılacak silgisi olmayan bir mektep, yani her günden öte her saat, her an farklı şeyler öğreten bir okuldur.

            Yukarıda ifade ettiğimiz üzere hayat; üzerine öyle güzel, öyle anlamlı sözler söylendiği gibi çoğu zaman çekilmez hal aldığında hep suçlu görülerek beddualar edilen, bir anda yok olunması ve ortadan kalkması istenendir.

Hayat için; ‘’Her şeye rağmen hayat güzeldir’’diyen biri veya birileri olduğu gibi ‘’Allah belanı versin’’ veya ‘’Bu nasıl bir yaşam, bu nasıl bir hayat’’ diyen birileri de var.

            Kısaca; hayat çoğu zaman suçlanan ve zor görülendir. Aslında suçlanan ve zor görülen hayat değil; hayatı zorlaştıranlardır, içinden çıkılmaz hal aldıran veya çıkılmaz hale sokanlardır.

            Peki; üzerine bu kadar konuşulan, yorumlar yapılan, kimilerine göre mutluluk sunan birçok insana göre de zorlukları olup çekilmez olan hayatı zorlaştıran kim?

            O zaman insana bakalım bir.

            İnsan;

            Ol deyince olduran, yeri göğü bir sevgi uğruna yaratıp donatan, sevgi duyduğu efendiler efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ (s.a.s) nın sevgisi üzerine yaratıp dünyayı, bir diğer anlamda hayatı yaşar hale getiren canlılar içerisinde Eşrefül Mahluk sınıfından olan canlı varlıktır, biz insanlarız, insanoğlu dediğimiz varlıklarız.

            Kimimiz aslına uygun yaşayan, yaşanması gerektiği gibi anlamlı bir yaşam süren, yaşadığı dünyaya veya mekana katkı sunarak anlamlaştıran, kimimiz de yaratılışımızın anlamı dışında dünyayı veya yaşadığı mekana katkı sunmak yerine var olan katkıyı, yani katığı katıksızlaştıran anlamsız denilebilen ve de yukarıda varlığını ve anlamını sorguladığımız hayatı zor kılanız, zorlaştıranız.

            Şimdi;

Gelelim Hayat mı zor? İnsan mı zor? ve gibi soru veya sorularımızın cevabını bulup vermeye.

Evet;

Bir yaşam biçimi dedik ve yukarıda belirli ölçüde bilindik veya bilindiğin dışında kısa da olsa bir izahta bulunduk hayat hakkında.

Çok az insanın, kiminin derin inancı ve itikadı gereği kiminin de gerçekten memnun kalıp yaşamından mutlu olduğu, birçoğunun da varlığından rahatsız olup mutsuzluk duyduğu, çekilmez olduğunu söylemesine rağmen yinede güzel olduğunu vurguladığı ancak her şeye rağmen varlığı devam eden hayatı zorlaştıran insandır, biz insanlarız diyoruz.

Nasıl mı?

Bizleri, biz insanoğlunu yoktan var kılıp her türlü nimeti ihsan kılıp hizmetimize sunan Allah; sunduğu birçok nimetin yanında içerisinde birçok zenginliğin bulunduğu kaynakları da beraberinde sunmuş ve bunların yerli yerinde kullanılmasını, değerlendirip zenginleştirilmesini, zenginleştirirken de insanlığa zarar vermeden zenginleştirilmesi noktasında emirler vererek uyarılarda bulunmuş olduğunu birçok insan bilmekte.

 Buna rağmen; insan olmak, insan ve insanlığın mutluluğu, güzel ve anlamlı bir yaşam sürebilmeleri için çalışmak, didinmek, gayret sarf etmek, ne olduğunu bilerek anlamına uygun bir yaşam sürüp canlı varlıkların yaratılış sebebini sorgulayıp ona göre hareket eden olmasına rağmen aksini yaşayan ve yaşatarak yaşamı, yani hayatı,

 Var olan kaynakları değerlendirirken sadece ve sadece kendi varlığını hesaba katarak geride kalacak olanların varlığını umursamadan insanlığa zarar verecek şekilde değerlendiren,

 Üretime dayalı tarımsal ürünlerin üretilmesinde kendine veya çevresinde ki çok az insanın geleceği adına birçok insanın veya insanlığın geleceği kaygısı taşımadan insan yaşamını tehlikeye sokan,

Üretimde tabii olanın dışında çok daha fazla ürün elde ederek hakimiyet kurarım veya dünya ticaretini elde tutup büyük bir güç olurum mantığı ve düşüncesiyle suni üretim yaparak,

Yerleşim alanlarının oluşumunda alınması gereken tedbirleri almamanın yanında yine kişisel ego tatmini adına yapılması ve işlenmesi gerekeni yapmayarak,

Sağlık noktasında eğer tarımsal olsun, eğer zirai olsun, eğer hayvancılık olsun, eğer ormancılık olsun, eğer su ürünleri alanında olsun tabiilikten çıkıp suni üretimi ön planda tutarak,

Kaynaklardan havayı kirli kılan, en büyük hazinelerden biri olan ve gelecekte üzerinde büyük oyunların oynanacağı, hatta ve hatta büyük savaşların yaşanabileceği, hor kullanılması nedeniyle yokluğu yaşandığında günümüz illeti olan üretilerek insanların yokluğunu sağlayan Korona Virüsü gibi illetten daha büyük illetlerin yaşanmasına sebep olacak SU’ yu hoyratça kullanıp israf eden,

Yaşamı güzelleştirmek ve kılınır hale getirmek adına büyük mücadele sergileyerek hizmet eden, bu yolda gayret sarf eden kişi ve kişilerin hizmet aşk ve şevklerini kıran,

Bunların cümlesinin varlığını bizlere lütfeden Allah’ın emirlerine, Peygamberimizin hadislerine, alim ve ilim sahibi değerlerin uyarılarını dikkati nazara almayarak aykırı hareket ederek insanlığın helakına sebep olan,

Kainatın yaratılış sebebi sevgiyi esas almayarak, insanlık yoksunu tavrıyla insanların, insanlığın varlığını tehlikeye sokup yaşanmaz kılan yine insandır, insanoğlu içerisinde insanlıktan nasiplenmemiş sevgi yoksunu insandır.

Baba-oğulu veya anne-oğulu birbirinden ayıran, günümüzde çoğunlukla baba-oğulu birbirinden ayıran, aile mefhumunu ortadan kaldıran edep ve adaba aykırı bir yaşam süren, toplum arası kin ve nefreti tırmandıran insandır.

Kısa ve öz olarak; Allah’ın büyük zenginliklerle insanlığa sunduğu, kiminin cenneti, kiminin de cehennemi olduğu hayatı, yukarıda ifade ettiğimiz üzere üzerine çok şeylerin söylendiği, yazılıp çizildiği hayatı zorlaştıran insandır.

Varlığını idameye çalıştığı vatanın bütünlüğüne helal getiren, vatanı vatan yapan değerleri hiçe sayan ve vatanı ayakta tutan Ordu ve Emniyet mensuplarına zeval veren veya verenlere destek çıkan, insanların huzur ve güvenini baltalayan yine insandır. 

Hayatı yaşam kılanda insan, zorlaştırıp yaşanmaz kılanda insandır.

Hayat insandan ibarettir ayrı bir varlık veya zorlaştırma gücü olan bir şey değildir.

Sonuç itibariyle;

Hayat mı zor? İnsan mı zor? gibi sorunun cevabı insandır zor olan diyoruz.

Çünkü hayat denen mektebi, bir yaşam biçimini kendinden ötelerini düşünmeyip kendi kendini düşünen ve kendi eliyle zorlaştıran ve insanlığa zor kılan insandır, hem de bir avuç insan günümüzde yaşadığımız zorlukları dünya hakimiyetini elde etmek adına zorlaştıran insanlar gibi…

Sonuçta inancımız gereği külliyen yok olmak varken var olan ve ne zamana kadar yaşayacağımızı bilemediğimiz hayatı zorlaştırıp insanların yok olmasını sağlamanın ne anlamı var?

Bir anlamı var mı sizce?

Bizce bir anlamı yok birilerince bir anlamı olsa da… 

                                                            AYETLER

*Mûsâ, kavmine kızgın ve üzgün olarak döndüğünde, “Benden sonra arkamdan ne kötü işler yaptınız! Rabbinizin emrini beklemeyip acele mi ettiniz?” dedi. (Öfkesinden) levhaları attı ve kardeşinin saçından tuttu, onu kendine doğru çekmeye başladı. (Kardeşi) “Ey anam oğlu” dedi, “Kavim beni güçsüz buldu. Az kalsın beni öldürüyorlardı. Sen de bana böyle davranarak düşmanları sevindirme. Beni o zalimler topluluğu ile bir tutma.” A’raf:150

*(Mûsâ), “Ey Rabbim! Beni ve kardeşimi bağışla. Bizi kendi rahmetine sok. Sen, merhametlilerin en merhametlisisin” dedi. A’raf:151

*Buzağıyı ilâh edinenlere mutlaka (ahirette) Rablerinden bir gazab, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. A’raf:152

*Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile iman(larında sebat) edenlere gelince şüphe yok ki, Rabbin ondan (tövbeden) sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. A’raf:153

                                                                    GÜZEL SÖZLER

*Nevruz, Türklerin Bayramıdır, kelime olarak; yeni gün, toprağın ve hayatın canlanışı, baharın başlangıcı anlamına gelmektedir. Nevruz ile benzer kutlamalarda kullanılan, “yeşil, kırmızı, sarı” renkler geleneksel Türk renkleridir. A. Erdem Akyüz     

*Gömleğin düğmelerini iliklemek gibiydi hayat, en başta hata yaptığını, sonuna gelmeden anlayamıyorsun. Anonim

*Hayat bir mini etek gibidir, çok şey gösterir ama asıl görmek istediğini göstermez. Anonim

*Birisi sizi “hadi fotoğraf çektirelim” diye yanına çekiştirir. Sonra akşam da sizi fotoğraftan keserek profil fotosu yapar. İşte hayat budur. Anonim

*Hayat aynı bir taksiye binmek gibidir, doğduğunda binersin öldüğünde inersin. Anonim            

         

KOR-ONA mı? BİZE mi?

Maddeyle boyanmış manasız beşeriyet

Hüsrana varan tatsız keyfiyet

Deprem, korona türlü türlü afet

Bir gün mutlaka gelecekti elbet

     Boşalırken camiler

     Doluyor hastaneler

     Kabe de yokken insan

     Tavafta ebabiller

Okunurken selalar

Gözü yaşlı seccade

Yalnız kalan mihraplar

Bekliyor sanki müjde

     Sokaklar bomboş

     İnsana mahrum

     Mağrur olan insan

     Evinde mahkum

Maneviyattan yoksun

Asrın geldiği zaman

Günah ile kurduğun

Kalır mı sandın insan

     Kainatın Sahibi

     Ya Baki Entel Baki

     Sensin Yüce İlahi

     Dertlere daim Şafi

O Resulün ümmeti

Senin kapına geldi

Kaldırıp bu afeti

Affeyle dahi bizi

Ruçhan POLAT/Elazığ-Kovancılar

YARABBİ HASTAYIM DERMANIMI VER

Perişan kalmışım virüse karşı
Yardıma muhtacım harmanımı ver
Destek olmalıyım yanmadan çarşı
Yarabbi hastayım dermanımı ver

     Vahşete göz yumduk ne olmuş bize
     El âlem korkudan eğilmiş dize
     Ani ölümlerle kaldık yüz yüze
     Güçsüzüm ağlatma fermanımı ver

Müslüman tutmadı verdiği sözü
Kalplerde kalmamış İmanın özü
Gönlümüzü yakmış modanın közü
Cemaat dağıldı Ezanımı ver

     Yuvaya sığındık ticaret durdu
     Sabrımız kalmadı diplere vurdu
     Ettiğinden pişman dağların kurdu
     Yaprağım döküldü hazanımı ver

Mahmudi neyler ki iş düştü başa
Kin nefret bulaşmış bastığım taşa
Gönlüm yenik düştü korku telaşa
Karın doyuracak kazanımı ver

Mahmut Aldemir/Adıyaman-Çelikhan

KORONAVİRÜS (KOŞMA) 

Ey ahali evden çıkma 

Cahilin sözüne bakma 

Senle başkasını yakma 

Sonra çok pişman olursun 

     Korona virüsmüş adın 

     Bütün dünyayı salladın 

     Verem, kanseri solladın 

     Ne durur ne durulursun

Sen neden doğdun ki Çin'de 

Tüm dünya korku içinde

Yayılırsın her biçimde 

Ne dinlenir ne durursun 

     Hızın bir gün kesilecek 

     Birçok nüfus eksilecek 

     Tıp bu yarayı silecek 

     Bir gün kökünden kurursun 

İlk değilsin, en son musun? 

Her devletten mason musun?

İngiliz domuzu musun? 

Bela mısın kabus musun? 

     Sönmez çok yaşlıyım deme 

     Bela gelmiş bu aleme 

     Desem ki git cehenneme 

     Orda da bizden bulursun 

 Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek

BU NASIL BİR SENE

Depremle başladı ocak ayında

Çığ geldi bin soru kaldı beyinde

Haber alamadık emmi dayında

Gel hele nasıl bir sene bu sene

     Şubatın on dördü aşk ile revaş

     Sevgili günümde başladı savaş

     Şehitle akıyor gözlerimden yaş

     Hüzünle geçiyor gene bu sene

Martta ateşkes ve barış dediler

Virüs geldi şaşkın bütün kediler

Düğün nişan konser ertelediler

Dağıldı lanet her yöne bu sene

     Ya Rab Türkiye’mle koru bizleri

     Nisanla herkesin gülsün yüzleri

     Kim fırsat kollar kör ola gözleri

     Şu kalbin imanla dene bu sene

Korona ben gene yenerim seni

Mayısta borsayla vururlar beni

Ahmet yetti artık tut şu çeneni

Sana da yapışmış kene bu sene

Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban

               SÖYLERİM

Felaketler zinciri, üst üstüne kalınca ,
İçimde sızı başlar, gönlüme gam dolunca. 
Sefa, cefa fark etmez, her şey senden olunca.
Yarabbi! Kahrın da hoş lütfünde hoş neylerim,
Acı düşer sineye, sarmak için söylerim.

     Tayfunlar, fırtınalar çoktur sebep sayması.
     Denizin kabarması, deprem, toprak kayması.
     Fay hattı kırılması, içeriden oyması.
     Yarabbi! Kahrın da hoş lütfünde hoş neylerim,
     Bela senden gelmişse, görmek için söylerim.
Kainatta ne varsa, sıra sıra yığarken,
Sen yazdın kaderimi alnıma ben doğarken. 
İlahi hikmetinden, türlü rahmet yağarken.
Yarabbi! Kahrın da hoş lütfünde hoş neylerim,
Derdi gül niyetine, dermek için söylerim.
     Gül dikenle birlikte, yahut dikişsiz kefen.
     Sonsuzluk rahmetinle, bitmez doludur küfen.
     Rabbim dileğim o ki, bırakma tesadüfen.
     Yarabbi! Kahrın da hoş lütfünde hoş neylerim,
     İlahide rızana ermek için söylerim.
Bırakma! beni bana, yolunda yürüt beni.
Sınavdan geçiyorken, yerlerde sürüt beni.
Ciğerimi yakarak, acıdan çürüt beni.
Yarabbi! Kahrın da hoş lütfünde hoş neylerim,
Cennette ki köşküne, varmak için söylerim.
     Merhametli, ganisin bizi yakma narına,
     Gülden’im! yalvarırım, yerin göğün yâr'ına
     Günahım dağlar kadar, sen düşürme darına.
     Yarabbi! Kahrın da hoş lütfünde hoş neylerim,
     Huşu ile secdeye, durmak için söylerim.
     Gülden Taş/Artvin

       DEMEDİ DEME

Bir gün bu ellerden sessiz, sedasız,

Hiç gelmemiş gibi çekip giderim

Öyle habersizce, öyle vedasız

Öyle bir başıma çıkıp giderim

     Aklıma almadan tası, tarağı

     Bir ederim yakın ile ırağı

     Beni içten içe yakan yüreği

     Yürek ateşiyle yakıp giderim

Dört mevsim, dört duvar, yağmurda, siste

Gözlerim yollarda, kulağım seste

Hayali, gerçeği koyup üst üste

Hepsine bir kibrit çakıp giderim

     Bir daha nazını çekmem mazinin

     Önünde eğilip çökmem mazinin

     Gözünün yaşına bakmam mazinin

     Alnına bir kurşun sıkıp giderim

Nihayet bir hısmım bin hasmım kalır

Gözlerde çivili son resmim kalır

Geride ne ismim ne cismim kalır

Gölgemi peşime takıp giderim

Kenan ÇARBOĞA/Sivas-Gemerek

Yorumlar (9)
Ruçhan Polat 1 yıl önce
Hayatı zorlaştıran ve bununla yakınan ne yazık ki yine üzerinde yaşayan insan. Kaleminize sağlık hocam. Ayrıca köşenizde bize de yer verdiğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hayata yakınanlardan değil, Hakka yakın olanlardan eylesin.
Nizamettin KORUCU 1 yıl önce
Dursun Bey, Büyük bir emekle hazırlamış ve kalem almış olduğunuz yazınızı okudum. Öncelikle elinize, yüreğinize, kaleminize sağlık. Allah razı olsun. Görüşlerinize katılmamak mümkün mü? İnsanlığın en büyük meselesi yine insan. Şairin dediği gibi " Cins adam yetiştirmek " bütün mesele.
ve Nefs-i mutmainneye ulaşmış bir toplum olmak.
Bencil, egosunu ön planda tutan, kendine yontan kişiler kendi bindikleri dalı farkında olmalarına rağmen " anı yaşa " deyişini yine bencilce yorumlayarak hayatı insanlığa dar etmektedirler.
Yazınızın sonunda yer alan şiirler de harika, Şairlerinin yüreğine sağlık.
Size, sitenize çok teşekkür ediyorum. Erzurum'dan Selam sevgi ve saygılarımı sunarım.
Dursun Aksoy 1 yıl önce
Nene Hatun ve Abdurrahman Gazi Ocaklı, serhat şehri Erzurum'un değerli şahsiyetlerinden hizmetleri takdire şayan kıymetli üstadım Nizamettin Bey kardeşim. Öncelikle bize yön veren, hizmet akışımızı kamçılayarak hızlanmasına vesile olacak bu değerli yorumunuzdan ötürü sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Siz ve nezdinizde değerler hazinesi Dadaş diyarının gönlü zengin değerli evlatlarını hizmetlerinizden dolayı kutlar selam sevgi ve dua ile kalın derim.
Gıyasettin Güneş 1 yıl önce
Kalemine sağlık. Şiirlerde halimizi en iyi anlatıyor. Sairlerimizinde yüreğine sağlık.
Mevlam önce insan olmayı nasip etsin.
Ahmet DEMİR 1 yıl önce
Çok teşekkür ediyorum arkadaşım bu muhteşem güzel yazınız benim şiirime de yer vermişsiniz ALLAH razı olsun selâm saygı ve sevgilerimle Allah'a emanet olunuz
Gıyasettin Güneş 1 yıl önce
Kalemine sağlık. Ne suç işledik ki çaresiz kaldı dünya. Allah bizi şükreden insanlardan eylesin.
Ruçhan Polat 1 yıl önce
Hayatı zorlaştıran ve bununla yakınan ne yazık ki yine üzerinde yaşayan insan. Kaleminize sağlık hocam. Ayrıca köşenizde bize de yer verdiğiniz teşekkürlerimi sunuyorum. Rabbim hayata yakınanlardan değil, Hakka yakın olanlardan eylesin.
Nurettin Büyükbaş 1 yıl önce
Tebrikler Dursun bey...güzel bir yazı...
Halis Bilgin 1 yıl önce
Selamlar... Dursun Ağabey, kaleminize ve yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Şiir yazan arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Selam, hürmet ve dua ile...
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@