HAYVANLAR ALEMİNDE KUŞLAR

HAYVANLAR ALEMİNDE KUŞLAR

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki canlı varlıklar içerisinde insanlardan sonra isimleri çok zikredilen tarihi vesikalarda olsun, kültürel bazda hikaye ve şiirlerde olsun adları geçen ve konuşulan hayvanlar kuşlardır.

Tabi bunu söylerken bütün kuşları söylemiyoruz ve bütün kuşlar değildi kastımız. Kastımız yukarıda ifade ettiğimiz üzere tarihte adları geçen, kültürel vesikalarda yer aldıklarını gördüğümüz, şiir- ilahi ve türkülerde dillendirilen kuşlardı.

Bunları sıralayacak olursak eğer;

Kur’ an’da kuşdilinin öğretildiği söylenen Hz. Süleyman’a dile gelip haber getirici kuş olarak bilinen Hüdhüd,

Keskin bakışıyla bildiğimiz ve isim olarak da kullanılan Şahin,

Yine yırtıcılığı yanında güzel görünümlü olduğu bilinen ve onunda Şahin gibi insanlara ismi verilen Doğan,

Türkülere konu olmuş Huma,

Güzel sesli ve sesi güzel insanların benzetildiği ve de vatan söz konusu oldu muydu altın kafese konulduğu halde Ah vatan Ah vatan diyen kuş olarak akla gelen Bülbül,

Sevgiliye, vatana veya sılaya haber götürücü ve haber getirici olarak bilinen Turnalar,

Kırlangıç’lara göre kanatları daha uzun ve kavisli bir kuş türü olup gece-gündüz havada kalmalarının yanında uçarken uyuyan ve geceleri gören bir kuş türü olmakla beraber Kabe-i Muazzama’ yı yıkmaya götürülen Filleri çakıl taşlarıyla bertaraf edip helak olmalarını sağlayanEbabil kuşu,

Ve de can kuş gibi kuşlar.

Bazı şairlerimize, özellikle Manisa-Salihli’ li şairimiz Sedat Günay Bey’e göre can’da bir kuştur insan canı gibi.. O nedenle Can Bir Kuştur başlıklı şiirinin dörtlüklerinin sonunda ‘’Can bir kuştur uçar gider’’ diye der şairimiz Sedat Günay Bey..

Her ne kadar hayvanlar aleminde kuşlar ve kuşlardan bazılarını dile getirdikse de tabii ki hepsini dile getiremedik buna zamanımız elvermediği için. Bu nedenle bunlardan sadece ve sadece bir kaçını ele alıp değerlendirdik. Bunlar; hikaye, söz, şiir, ilahi ve türkülere konu olmuş, üzerlerine düşen görevi yerine getirmeleriyle kültürel birçok etkinlikte ve hemen yaşamımızın birçok alanında karşımıza çıkan, sözünü edemeden geçemeyeceğimiz ve kültürümüze zenginlik katan ve de günümüzde zenginlik katmalarına çok ihtiyaç duyduğumuz kuşlardır. Bunlardan söz edelim istedik günümüzde ki önemlerine binaen.

Bülbül; Şiirlere, hikaye, güzel söz ve türkülere olmakla beraber ilahilere, romanlara ve hele hele merhum Mehmet Akif Ersoy’un adını verdiği Bülbül şiirine konu olmuş ve sesinin güzelliğiyle insanı cezp edip bülbül sesli örneklemelerle gündemde yerini korumakta olan güzel sesli bir kuştur. Sesinin güzel olmasıyla ayrı bir değer ve yer verilerek altın kafese konulmuş olmayı bile kabul etmeyerek ‘’Ah Vatan Ah Vatan’’ deyip vatanın değer ve kıymetini ortaya koyan, vatansızlığın bir hiç olduğu vurgusunu yaparak kültürümüzde yerini almış bir kuştur.

Bugün günümüzde Ah Vatan Ah Vatan, Söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen ve diyebilecek bülbüllere ihtiyaç vardır, vatanı birilerine peşkeş çeken ve Suriyeliler ile Afganlılar gibi vatansızlığı seçip özgürlüğünü pazara çıkararak vatan gibi bir derdi olmayan sözde bülbül kesilen kargalara değil…

Turnalar; Bu kuşlarda yerini ve önemini sevgiden sevdadan, sevda yüklü insanlardan almanın yanında vatana veya sıla denen mekana sevgiliden, gönlü vatana ve yavuklusuna sevdalı insanların haberlerini götürmesi ve de gerisin geri aldığı mesajı veya haberi gönderene geri getirmesi istenen veya beklenen bir kuş türünün adıdır. Bu kuşta bülbülde olduğu gibi bu özelliğinden dolayı şiirlerde, sözlerde ve de türkülerde sıkça söz edilen olmuş, kültürümüze ayrı bir renk katmıştır.

Yine bülbülde olduğu gibi günümüzde güzel haberler götüren ve gerisin geri insanı mutlu eden güzel haberler veya mesajlar getiren, vatanın ve milletin birliğe, beraberliğe ve de bütünlüğe ihtiyaç duyduğu bir günde olduğumuzu dillendiren Turnalara ihtiyaç var, gerçek turnalara.

Ebabil Kuşu; Adını tarihi bir vaka ile daha doğrusu İslami bir vaka ile duyuran bir kuş türüdür. Bu kuşlar adını büyük İslam düşmanı Ebrehe’ nin Kabe-i Muazzama’ yı yıkmak üzere gittiği büyük bir fil ordusunu ağızlarına aldıkları ufak taşlarla bozguna uğratıp yok eden Ebabil Kuşudur.

  1. kuşlarda yine Bülbül ve Turnalar da olduğu gibi günümüzde olması gereken, asırlar evvelinden olduğu gibi günümüzde de üzerimize gelen yediden fazla düvel ile onların iç uzantısı ve maşası olup uşaklıklarını yapan terör örgütlerini bozguna uğratmaları için gelmeleri beklenen kuştur.

Can Kuş; Bazı şairlerin dillendirmesi gibi yukarıda örneğini verdiğimiz bir şairimizin isimlendirerek şiirine konu aldığı ‘’Can Kuş’’ insan canıdır. Hani şair demiş ya!..’’Can bir kuştur uçar gider’’ diye. İşte öyle insan canı da bir kuş misali uçar gider. Kazandığıyla gider ama iyi ama kötü, ama tamam ama eksik bir şekilde uçar gider.

Bugün öncelikli temennilerimizden biri uçup giden canların, şairin ifadesiyle Can Kuşların; uçma öncesi yada vakti ve zamanları geldiğinde uçarken yani Hak’ ka doğru uçarken aile fertlerine Vatan ve Millet sevgi ve sevdasını nakşederek gitmeleri, ardından hoş bir seda ile vatan ve millet sevgi ve sevdasıyla kavrulan evlatlar bırakarak gitmeleridir; uşaklık etmeyi, eli maşalı olmayı ve de vatansız yaşamayı kendilerine şiar edinen aile bırakıp gitmeleri değil..

Netice itibariyle bugün;

Asırlardır dış olsun, dışa bağımlı iç olsun tüm şer ittifakın bizleri sokmaya çalıştığı girdaptan kurtulmayı başarıp kardeşçe yaşamış ve yaşamakta olan tüm unsurlarıyla şer güçlerin bozmak istediği birliği koruyup varlığını muhafaza etmiş aziz milletin,

Biz Aziz Türk Milleti’nin varlığının muhafazası için olması ve yaşanması gereken güzelliklerin yaşanması adına tarihimizde ve de kültürümüzde yer edip adlarını dillendirmiş,

Güzel konuşan güzel sesli Bülbüllere, gönlü vatan ve millet aşku sevdasıyla yananlara hayırlı haberler ve mesajlar götüren, karşılığında bizleri, yani bu aziz vatana gerçek manada sevdalı insanları mutlu eden haber ve mesaj getiren Turnalara,

İslam düşmanı Ebrehe’ nin Ebabil Kuşlarınca bozguna uğratıldığı fil ordusu gibi günümüzde de içeride ve dışarıda oluşmuş düşman ordusu Ebrehe’leri bozguna uğratıp yok edecek sevdalı insanlara, vatana ve millete sadakatle bağlı Ebabil Kuşları misali sevdalı insanlara,

Vakti ve saati gelip uçmağa varan, varmadan önce veya varma anında arkasında vatan ve millet sevdalısı aile fertlerini bırakacak canlar, Can Kuşlar lazım.

Gelin bugün; hem bugün hem de gelecek neslin geleceği için güzel sesli Bülbül, güzel haber götüren ve gelecek için mutlu edecek haber getiren Turna, bizi biz olmaktan çıkaracak ve yok edecek olan Ebrehe ve fil ordularına karşı Ebabil Kuşu ve de ardımızda vatan ve millet sevdalısı bırakacak Can Kuş olalım.

Ki; vatan bizim kalsın, biz vatansızlar gibi vatansız kalmayalım…

AYETLER

*Şeytan gizli kalan avret yerlerini kendilerini göstermek için onlara vesvese verdi. Dedi ki; Rabbinizin bu ağacı yasak etmesi ancak melek olmamanız veya burada temelli kalmamanız içindir. A’raf:20

*Herhalde size öğüt verenlerdenim diye onlara yemin etti. A’raf:21

GÜZEL SÖZLER

*Çanakkale (Zaferi) bütün doğu ve batı dünyasında çok önemli bir safahattır. Türk imparatorluğunun bir parça düzgün bir komuta altına girdiği vakit neler yapacağını gösterir. Asker son derece dayanıklı ve tahammüllüdür." İlber Ortaylı

*Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş ahmaklığın alametlerindendir. Hz. Ali (r.a.)

BÜLBÜL

Bütün dünyâya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım;

Nihayet, bir zaman kırlarda gezmiş, köyde kalmıştım.

Şehirden kaçmak isterken sular zaten kararmıştı,

Pek ıssız bir karanlık sonradan vâdiyi sarmıştı.

Işık yok, yolcu yok, ses yok, bütün hılkat kesilmiş lâl...

Bu istiğrâkı tek bir nefha olsun etmiyor ihlâl

Muhîtin hâli "insâniyyet"in timsâlidir, sandım;

Dönüp mâzîye tırmandım, ne hicranlar, neden andım!

Taşarken haşrolup beynimden artık bin müselsel yâd,

Zalâmın sinesinden fışkıran memdûd bir feryâd,

O müstağrak, o durgun vecdi nâgâh öyle coşturdu

Ki vâdiden bütün, yer yer, enînler çağlayıp durdu.

Ne muhrik nağmeler, yâ Rab, ne mevcâmevc demlerdi;

Ağaçlar, taşlar ürpermişti, gûya Sûr-i Mahşerdi!

Eşin var, âşiyanın var, baharın var, ki beklerdin;

Kıyâmetler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin ?

0 zümrüd tahta kondun, bir semâvî saltanat kurdun;

Cihânın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun,

Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen,

Gezersin, hânmânın şen, için şen, kâinatın şen.

Hazansız bir zemin isterse, şâyed rûh-i ser-bâzın,

Ufuklar, bu'd-i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın.

Değil bir kayda, sığmazsın - kanadlandım mı - eb'âda;

Hayâtın en muhayyel gayedir ahrâra dünyâda,

Neden öyleyse mâtemlerle eyyâmın perîşandır?

Niçin bir damlacık göğsünde bir umman hurûşandır?

Hayır, mâtem senin hakkın değil... Mâtem benim hakkım:

Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım!

Tesellîden nasîbim yok, hazân ağlar bahârımda;

Bugün bir hânmansız serseriyim öz diyârımda!

Ne husrandır ki: Şark'ın ben vefâsız, kansız evlâdı,

Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım hâk-i ecdâdı!

Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim herc ü merc oldu,

SALÂHADDÎN-İ EYYÛBÎ' lerin, FATİH' lerin yurdu.

Ne zillettir ki: nâkûs inlesin beyninde OSMAN' ın;

Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlâ'nın!

Ne hicrandır ki: en şevketli bir mâzi serâp olsun;

O kudretler, o satvetler harâb olsun, türâb olsun!

Çökük bir kubbe kalsın ma'bedinden YILDIRIM Hân’ın;

Şenâatlerle çiğnensin muazzam Kabri ORHAN' ın!

Ne heybettir ki: vahdet-gâhı dînin devrilip, taş taş,

Sürünsün şimdi milyonlarca me'vâsız kalan dindaş!

Yıkılmış hânmânlar yerde işkenceyle kıvransın;

Serilmiş gövdeler, binlerce, yüz binlerce doğransın!

Dolaşsın, sonra, İslâm'ın harem-gâhında nâ-mahrem...

Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!

Mehmet Akif Ersoy

TURNAM

Turnam başım darda benim
Şu yaban diyarda benim
Bir sevenim var mı bilmem
Burdan uzaklarda benim

Çekelim turnam sineye
Derdi sineye
Bu yıl bize gülmek haram
Belki seneye
Başım öne eğdirdiler
Yüzüm yere değdirdiler
Saçıma kar yağdırdılar
Yaz ile baharda benim

Yavuz Bingöl

CAN BİR KUŞTUR

Uyan behey gafil gönlüm,

Hayat düştür geçer gider...

Sanma bu can sana baki,

Can bir kuştur, uçar gider...

Fırsat varken ibadet et,

Elden fırsat kaçar gider..

Ömür bir ırmak misali,

Hızlı hızlı akar gider...

Şu sevdiğin fani dünya,

Gün olur terk eder gider...

Ölümle pençeleşirken,

O,haline güler gider...

Kazandığın malı mülkü,

Mirasçıların yer gider..

Dua okuyanı yoktur,

Hepsi sana söver gider..

Sedat gönül vermiş Hak ka,

Garip boynun büker gider..

Bir mum gibi sevdasından,

Günden güne biter gider....

Sedat Günay/Manisa-Salihli

EY TELLİ TURNALAR

Ey telli turnalar üstümde uçun

Ne muhteşem olur görmek isterim

Bağrım yangın yeri bir güzel için

Çıkarsız ömrümü vermek isterim.

Kem gözle bakanın gülmesin yüzü

Bende değer bulmaz cahilin sözü

Edep erkan ilkem hiç sevmem pozu

Dostu ahbabımı sormak isterim.

Dünyada neler var Mevlam bahşetmiş

Nicesi zindan da ömür tüketmiş

Yusuf’u kardeşler kuyuya atmış

Güzel hayalleri kurmak isterim

Sabırlı davranmak her şeyin başı

Geçti yaz baharı ömrümün kışı

Analar ağlıyor dinmez gözyaşı

Zulmün zincirini kırmak isterim

Benden uzak olsun büyüyle nazar

Bencillik edersem boyum mu uzar

Dilimden dökülür kalemim yazar

Kelamımla mühür vurmak isterim.

Hak dostu şairim hislerim diri

Pirim aşık Şenlik hiç dolmaz yeri

Tükenmez hevesim ezelden beri

Nasipse cennete girmek isterim.

İhsan Nazik/Elazığ

YORUM EKLE
YORUMLAR
Faytoncu Kerim
Faytoncu Kerim - 2 ay Önce

Olmuşken arşivinde ne varsa paylasadin bari. Insanda biraz ölçü olur

Dursun Aksoy
Dursun Aksoy - 2 ay Önce

Sayın yorumcumuz faytoncu Kerim beye hem okuyucumuz olduğu için hem arşivimizin zenginliğinden haberdar olduğu için ve hem de yorumu için teşekkür ederim. Ancak keşke asıl ismiyle yorum yapmış olsaydı. Çünkü şahsım eleştiriye açık biriyim.