28.06.2022, 11:56 241

HAZİRAN AYI VE TARİHLER

Zaman zaman ifade eder dururuz ayların bizde, Biz Aziz Türk Milleti nezdinde büyük önem arz ettiğini.

Bizde kimi aylar dolu doludur tarihi vesikalar ve kültür zenginliklerinin çokça yaşandığı tarihlerle, kimi aylarda öyle böyle ipe sapa gelmez olay ve olumsuz gelişmelerin yaşandığı, yaşatıldığı aylardır sonuna geldiğimiz, son günlerini yaşıyor olduğumuz HAZİRAN AYI gibi.

İçinde bulunduğumuz Haziran Ayında ipe sapa gelmez ve olumsuz gelişmelerin yaşandığı ifadesinde ki kastımız içerden ihanet edip dışa kaçan ve kaçtığı ülkeyi tahrik edip destekleyerek ağababalarıyla üstümüze gelen kendini bilmez, geçmişte yediği Osmanlı Tokat'ın dan ders almayarak sokakta başıboş gezen it misali havlayan sözüm ona devlet bozuntusu bir devletin kudurması,

İklim şartlarının değişimi ile kimilerince biraz beklenen, kimilerince de beklenmeyen yağmurların, doluya çevrilen şiddette yağan yağmurların mağduriyet yaşattığı bir ay oluşu,

Avrupa üyesi olmaktan aldığı cesaret ve ABD'nin silah satmak adına birçok devlete yaptığı ve verdiği cesaretle geçmişte yaptığı haksızlığı ve bizden yediği şamarı unutmuş bulunan sözüm ona komşumuz Yunanistan'ın üzerimizden kaldıramayacağı bir oyuna girmiş olması,

Muğla ve çevresinde dış mihraklarca başlatılan orman yangınları ve gibi olumsuz gelişmelerdir Haziran Ayı’n da yaşananlar.

Haziran Ayı tarihlerine baktığımızda geçmişte ve yakın tarihte yaşananlar ise;

2 Haziran'da 1935'te Türkiye’de pazar gününün resmî tatil olması

3 Haziran'da 1899 tarihinde Dünyanın ilk uzun mesafeye elektrik taşıyan 22,5 kilometre uzunluğundaki güç hattı tamamlandı.

5 Haziran'da 1783 tarihinde ilk defa balonla uçuş gerçekleştirildi.

7 Haziran'da 1557'de Osmanlı İmparatorluğunun en büyük Mimarı olan Mimar Sinan‘ın kalfalık eseri olan Süleymaniye Camii’nin ibadete açıldı.

8 Haziran'da 632 'de Peygamber Efendimiz ‘in (s.a.v) irtihalinin ardından Hz. Ebu Bekir’in halife seçilmesinin tarihi 8 Haziran 632.

8 Haziran'da 1951 tarihinde Türkiye’de ilk kalp ameliyatı Gülhane Askeri Hastanesi’nde yapıldı.

12 Haziran'da 1830'da Osmanlı imparatorluğuna bağlı olan Cezayir‘in Fransızlar tarafından işgal edilmesi

12 Haziran'da 1966'da Türkiye’nin 2. büyük barajı olan Keban Barajı‘nın temellerinin atılma tarihi

14 Haziran'da 1839 tarihinde Osmanlı’da Jandarma Teşkilatı kuruldu. Teşkilatın ilk nizamnamesi olan Asa kir-i Zaptiye Nizamnamesi yürürlüğe konuldu.

20 Haziran'da 1990 'da Trabzon’un Akçaabat ilçesinde meydana gelen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin yaşanması

21 Haziran'da 1993 tarihinde Tansu Çiller, Türkiye’nin ilk kadın başbakanı oldu.

25 Haziran'da 1934 tarihinde Türkiye’de Soyadı Kanunu kabul edildi.

27 Haziran'da 1954 tarihinde Dünyanın ilk nükleer enerji santrali Moskova yakınlarında Obninsk‘de açıldı.

27 Haziran'da 1964'de Kıbrıs adasında Kıbrıs Rum hükümetinin, 15 yaşından büyük Türklerin adaya girişini yasaklaması

28 Haziran'da 1914 Birinci Dünya Savaşının başlamasına neden olan olay Avusturya-Macaristan Arşidükü Franz Ferdinand‘ın Sırp Gavrilo Princip tarafından Saraybosna’da suikasta uğrayıp öldürülmesi

28 Haziran'da İbrahim Şinasi Efendi tarafından çıkarılan ve 835 sayı yayımlanan ikinci özel gazete Tasvir-i Efkar’ın yayın hayatına başladı

30 Haziran'da Hatay şehrinin Türkiye’ye katılmak üzere oy birliğiyle karar alındı

Evet;

Sonuç itibariyle içinde bulunduğumuz ve bugün itibariyle son gününü yaşadığımız Haziran Ayı'nın da diğer aylardan pekte farkı yok gibi olumlu ve olumsuzluklarıyla dolu dolu oluşu ve yaşanmasıyla.

AYETLER

*An dolsun ki biz her ümmete, “Allah’a kulluk edin, sahte tanrılardan uzak durun” diyen bir elçi gönderdik. Onlardan kimini Allah doğru yola iletti, kimileri de saptırılmayı hak ettiler. Yeryüzünü dolaşın da hak dini yalanlayanların Akıbetinin ne olduğunu görün. Nahl:36

*Sen onların doğru yola yönelmelerini tutku derecesinde istesen de Allah, yoldan çıkardığı kimseyi hidayete erdirmez. Onların asla yardımcıları da olmaz. Nahl:37

*Onlar, Allah’ın ölen birini diriltmeyeceğine dair en büyük yeminleri ettiler. Aksine bu, Allah’ın bizzat üstlendiği gerçek bir vaadidir, fakat insanların çoğu bilmez. Nahl:38

*Böylece Allah, hakkında ihtilâf ettikleri şeyi onlara açıklamayı ve inkâr edenlerin, yalancı olduklarını kendilerinin anlamalarını murat etmiştir. Nahl:39

*Biz bir şeyi murat ettiğimizde sözümüz “ol!” demekten ibarettir, o da hemen oluverir. Nahl:40

*Zulme uğramaları yüzünden Allah uğrunda göç edenleri muhakkak ki biz bu dünyada güzel bir yere yerleştireceğiz; âhiret ecri ise elbette daha büyük olacaktır. Keşke bilseler! Nahl:41

*Onlar güçlüklere katlanan, rablerine güvenen kimselerdir. Nahl:42

*Senden önce de ancak kendilerine vahiy indirdiğimiz kişileri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız bilgi sahibi olanlara sorun. Nahl:43

*O peygamberleri apaçık delillerle ve kutsal metinlerle gönderdik. İnsanlara indirdiklerimizi kendilerine açıklaman için ve (ola ki üzerinde) düşünürler diye sana da uyarıcı kitabı indirdik. Nahl:44

*Kötü işler yapmak için tuzak kuranlar, Allah'ın kendilerini yere geçirmesinden veya (ansızın) bilemeyecekleri bir yerden kendilerine azap gelmesinden emin mi oldular? Nahl:45

*Yahut onlar dönüp dolaşırken Allah'ın kendilerini yakalayıvermesinden emin mi oldular? Onlar, Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Nahl:46

*Yahut da, onları korku üzere iken yakalamayacağından güven içinde midirler? Şüphesiz Rabbiniz çok esirgeyicidir, çok merhametlidir. Nahl:47

*Allah'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı? Onların gölgeleri Allah'a secde ederek ve tevazu ile boyun eğerek sağa ve sola dönmektedir. Nahl:48

*Göklerde ve yerde bulunan canlılar ve melekler büyüklük taslamadan Allah'a secde ederler (boyun eğerler). Nahl:49

*Üzerlerinde hakim ve üstün olan Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Nahl:50

GÜZEL SÖZLER

*Giydiğiniz elbise değil taşıdığınız karakter kaliteli oIsun. Veysi YaIçınkaya

*Bizler ki aynı kitaba baş eğmiş insanlarız. Bizden Ala akraba mı Olur? Cemil Meriç

*Bize sarayın adamı diyen (ŞeyIerin) çoğu ‘’Beyaz Sarayın adamı’’ çıktı. Metin Feyzioğlu

TİTRE DÜŞMAN

Aşılmaz dağları aştım da geldim,

Coşkun seller gibi taştım da geldim

Yurda can vermeye koştum da geldim.

Titre düşman titre ecelin yakın;

Dünyadan cennete başladı akın.

Bayrak bu dünyada varımız bizim,

Vatan namusumuz, arımız bizim;

Şehadet en büyük kârımız bizim.

Türk’ün namusuna uzanma sakın,

Dünyadan cennete başladı akın.

Tüfek bizde, süngü bizde, ok bizde,

İmanla yoğrulan yiğit çok bizde.

Anla artık, can korkusu yok bizde,

Bu heybetin karşısında diz çökün,

Dünyadan cennete başladı akın.

Ne tez unuttunuz Türk’ün gücünü,

Ölür de bırakmaz sizde öcünü,

Sonsuza dek taşır erlik tacını.

İbret almak için tarihe bakın,

Dünyadan cennete başladı akın.

Yedi düvel bir araya gelseniz

Türk’ü yok etmeye karar kılsanız

Yeter mi gücünüz, keşke bilseniz…

Elbette bizimle yardımı Hakk’ın

Dünyadan cennete başladı akın.

Yusuf Dursun/Yozgat-İst.

BÖYLE DEĞİLDİK

Sevgiyle bakardık tüm insanlara

Nefret kin bilmezdik, Böyle değildik

Düşkünü kollardık, kucak açardık,

Garibe gülmezdik, Böyle değildik.

Yalan riya yoktu, sözler senetti

Selam her kapıyı açan biletti

Sevgi, saygı vefa aynı niyetti

Dostluğu silmedim, Böyle değildik.

Sabır vardı, şükür vardı sır vardı

Edep vardı haya vardı ar vardı

Gönül vardı, sevda aşk vardı

Sevgiden yılmazdık, Böyle değildik.

Yalan yoktu, riya yoktu namert yoktu

Selam vardı, güzellik vardı neşe vardı

Huzur vardı, cömertlik vardı vefa vardı

Ne oldu bize? Biz Böyle değildik.

Neden böyle olduk.

Vahdettin Batmaz/Elâzığ-Karakoçan-İzm.

ARİFLER ANLAR

Arifleri ancak arifler anlar.

Arif olmayan vatandan ne anlar!

Arif insanlarla bir olur canlar,

Ülküsü uğruna mücadele verir.

Vatanına yan bakana atar tokat.

Mümkün mü dil uzatmak öyle rahat

"Söz vatan ise gerisi teferruat."

Ülkesi uğruna mücadele verir.

Atasına, şehidine sahip çıkar.

Hangisi dost, kim düşman iyice bakar.

Asla esirgemez sözünü çakar.

Davası uğruna mücadele verir.

Vatandaşı için tek tasası var.

Oda felakete iten, kişisel çıkar.

Her an düşmana karşı uyanık yatar.

Vatanı uğruna mücadele verir.

Bıkmadan hakkı söyler, daim çalışır.

Engellere rağmen, zorluğa alışır.

Pes etmez, çabalar; hedefe ulaşır.

Adalet uğruna mücadele verir.

Gıyasettin Güneş/Elâzığ-Palu

PORTRENİ ASSINLAR KABRİME

Öldükten sonra toprağımın üzerine buğdaylar serpilsin

Karıncalar, böcekler, kuşlar nasiplensin.

Vapurların geçtiği

Boğaz manzarasına sahip ormanda

Bir çınarın dibine kazsınlar

Ebedi mabedimi.

Dramalarından bıktığım hiçbir insan gelmesin üzerime,

Ben benimle kalayım orada.

Portreni assınlar kabrime,

En güzel vişne çürüğü mermerinden

Yapılan mezar taşıma yazılsın adın

Gün gelir seninle arada bir bakışırız.

Sırma saçlarından iyilikler dökülür

Günahlarımın üzerine

Mizan terazisinde ağır basar sevaplarım.

Başımda üç beş damla ter

Haykırırım ben sana...

Her şey için çok geç

Çok geç can yarım...

Ahmet Mert Talay/Elâzığ-Maden

Yorumlar (4)
Kazım KILINÇ 2 ay önce
Tebrik ederim.Yüreğinize dilinize sağlık.
Deniz İlhan 2 ay önce
Hiç bu kadar şeffaf bir yazı okumamıştım mükemmel bir yazı mert bey tebrik ediyorum sizi
Vahdettin Batmaz 2 ay önce
Gu,el yürekli insanların gün ışığı gazetesinde bir arayagelip ışık yapmaları çok önemli. Kutluyor ve başarılar diliyorum.
Gıyasettin Güneş 2 ay önce
Bazı önemli tarihlerin hatırlatılması ve aydınlatıcı bütün bilgiler için teşekkür ederim.
Namaz Vakti 16 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Fenerbahçe 2 4
4. Başakşehir 2 4
5. Alanyaspor 2 4
6. Beşiktaş 2 4
7. Gaziantep FK 2 4
8. Giresunspor 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Galatasaray 2 3
11. Kayserispor 2 3
12. Konyaspor 2 2
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 2 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Göztepe 1 3
6. Altınordu 1 1
7. Gençlerbirliği 1 1
8. Adanaspor 1 1
9. Keçiörengücü 1 1
10. Rizespor 1 1
11. Tuzlaspor 1 1
12. Erzurumspor 1 1
13. Pendikspor 1 1
14. Bandırmaspor 0 0
15. Denizlispor 1 0
16. Manisa Futbol Kulübü 1 0
17. Sakaryaspor 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Liverpool 2 2
13. Fulham 2 2
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Crystal Palace 2 1
17. Southampton 2 1
18. Everton 2 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 1 3
2. Real Betis 1 3
3. Villarreal 1 3
4. Osasuna 1 3
5. Real Madrid 1 3
6. Real Sociedad 1 3
7. Valencia 1 3
8. Celta Vigo 1 1
9. Espanyol 1 1
10. Athletic Bilbao 1 1
11. Barcelona 1 1
12. Mallorca 1 1
13. Rayo Vallecano 1 1
14. Almeria 1 0
15. Sevilla 1 0
16. Cadiz 1 0
17. Girona 1 0
18. Elche 1 0
19. Getafe 1 0
20. Real Valladolid 1 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@