05.09.2007, 05:17 3191

İCANAS 38

Akademisyenlerimiz acaba bizlere diyebilirler mi? 134 Yıl geleneği bulunan şöyle bir Uluslar arası Toplantıları aksatmadan yapıyoruz!
Doğrusu, Ankara’da Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nun ev sahipliğine, birincisi bundan 134 Yıl önce, 1873 Yılında Paris’te toplanan bilimsel bir toplantının 38.’sinin, Yüksek Kurum Başkanı Prof. Dr. Sadık Kemal Tural Hoca’nın akademik kariyerinin getirdiği ağırlık sayesinde, Türkiye’de Gazinin bu millete en büyük hediyesi Cumhuriyet Ülkemizin Başkenti Ankara’da yapılması büyük bir kazançtır.

10–15 Eylül 2007 Tarihinde Ankara’da, İCANAS Toplantısı yapılıyor. İCANAS, 1973 tarihine kadar, Uluslar arası Şarkiyatçılar(Orientalistler) Kongresi olarak anılır.

İCANAS’ın açılımı, “Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi” olarak tanımlanır. Hâlihazırda, Uluslar arası sosyal ve beşeri bilimler alanında en geniş katılımlı toplantı olarak ilgililerce belirtilir.

Bizleri asıl heyecanlandıran; Uluslar arası Danışma Kurulu, Ulusal Düzenleme ve Yürütme Kurulundan oluşan bu toplantıya; Kırgızistan, Ürdün, Moğolistan, Azerbaycan, Fransa, Kuzey Kıbrıs, Hindistan, Macaristan, Kazakistan, Türkiye, İran, Mısır, Almanya, Cezayir, Japonya, Kanada, İngiltere, Ukrayna, ABD, Pakistan, Rusya, Tunus, Rusya, Çin gibi çok geniş bir coğrafyadan bu toplantıya 1777 bilim adamının katılacak olması; 1500 civarında bildirinin bu toplantılarda sunulacağı ve 108 panelistin konuşacağı ilgililerce belirtiliyor.

Türkiye’nin Uluslar arası bilim dünyasında, bu toplantı ile ne kadar büyük rol oynamakta olduğunu artık söylememize gerek var mı?
Bu tarihi diyebileceğimiz toplantının çalışmaları, 2005 Yılının Kasım ayında start alıyor. Öyle ki, Ulusal Düzenleme Kurulu oluşturuluyor. Yukarıda isimlerini verdiğimiz ülkelerden bilim adamlarının katılımlarıyla da, Uluslararası Danışma Kurulu biçimlendiriliyor. Her birinden görevleriyle ilgili yazılı veya telefon aracılığıyla sözlü mutabakatı alınıyor.

Hükümet adına Prof. Dr. Beşir Atalay’ın, ‘—koordinatör Bakan’ olarak bu çalışmalara etkili bir şekilde destek verdiği, TİKA’nın imkânlarından da yararlandırıldığını öğreniyoruz.

Bu her bakımdan büyük önem taşıyan toplantının Ulusal Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadık Tural, toplantı hakkında şu görüşlere yer veriyor; “--Gerek ülkelerin iç barış ve iç dengeleri, gerek bir bölgedeki veya kıtadaki veyahut yerküredeki barış ve denge bozulduğunda aydınlar elele vermek zorundadır. Aydınlar insanlığın barış ve dengesinin sürdürülebilmesi konusunda doğrudan sorumlu insanlardır. Barışa inanmayan, barış ve dengeyi insanlığın yürüyüşü için hava ve sudan sonraki doğal ihtiyaç saymayan bilim, fikir, sanat, siyaset veya askerlik alanlarındaki aydınlar gerçek aydın sayılmamalıdır.”

Sn. Tural konu ile altını kalın çizgilerle çizeceğimiz şu görüşleri kamu vicdanı ile paylaşmak istiyor; “--20. yüzyıl, bilimin, sanatın ve dinin, yeteri kadar barış ve huzur getirdiği bir zaman dilimi olamamıştır. Bu yüzyılda, iki büyük dünya savaşı ve yüzyılın sonunda ise, neredeyse bir dünya savaşına benzeyen Orta Doğu savaşları olmuştur. 20. yüzyılda, sömürgeci anlayışların veya üstünlük kompleksi türünden olumsuzlukların doğurduğu soğuk ve sıcak savaş biçiminde yürüyen uluslararası çatışmalar, her geçen yılla birlikte artmıştır. Bu konudaki düşündürücü durumlardan birisi de, 20.-120. boylamlar arasında kalan ülkelerin yeraltı ve yerüstü servetlerinin ilk 20 boylam içinde yaşayan ülkelerce biçimlendirilmekte olmasıdır. Bilimin, sanatın ve dinin bile görmezden geldiği bu acı gerçek, 100 boylamlık bir dilimde yaşayan devletlerin ve halkların, bölgede süregelen açık veya örtülü çatışmaların zararlarını yaşamalarına yol açmıştır.
Dünyanın bu gergin ortamı karşısında bilim, sanat ve spor alanlarının yumuşatıcı, yaklaştırıcı ve barış içinde bir arada yaşatıcı gücünden yararlanılmasına, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Ancak, öncelikle kanaat önderlerinin, büyük siyaset adamlarının ve bilginlerin barışa inanması ve barış bilinciyle hareket etmesi gerekmektedir.”

ICANAS’ın, Ulusal Düzenleme Kurulunda; Beşir ATALAY (Prof. Dr. Hükümet adına eş güdümden sorumlu Devlet Bakanı) Sadık TURAL (Başkan), Zeki Cemil ARDA (Başkan Yrd), Tuncer BAYKARA (Başkan Yrd), Ahmet BURAN (Başkan Yrd), Zeki DİLEK (Başkan Yrd), Mustafa AKBULUT ( Eş Genel Sekreter), Cemalettin TAŞKIRAN (Eş Genel Sekreter), Esat ARSLAN ( Eş Genel Sekreter), Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU ( Eş Genel Sekreter), Şükrü Halûk AKALIN, Seçil Karal AKGÜN, Nusret ARAS , Ayşe AYATA, Salim CÖHCE, Emel DOĞRAMACI, Nevzat GÖZAYDIN Bozkurt GÜVENÇ, Yusuf HALAÇOĞLU , Osman HORATA , Mustafa İSEN, Esin KÂHYA, Tahsin KESİCİ , Suna KİLİ , Utkan KOCATÜRK, Zeynep KORKMAZ, Bülent OKAY, Hasan ONAT, İlber ORTAYLI, Zeynep Bağlan ÖZER, Osman Fikri SERTKAYA, Kâzım YETİŞ, Refet YİNANÇ

Düzenleme Kurulunda Türk Kamu oyununda çok yakından isimlerine aşina oldukları bilim adamlarımız ve akademisyenlerimiz uzun soluklu bir çalışma ile bir büyük bilimsel kongrenin bütün kurgusunu hazırlamış bulunuyorlar.

Yazımızda ifade ettiğimiz gibi, ‘Ulusal Düzenleme Kurulu’ kendi içerisinden birde, ‘Yürütme Kurulu’ oluşturmuş bulunuyor. İCANAS’ın Yürütme Kurulunda; Sadık TURAL (Başkan), Zeki Cemil ARDA( Başkan Yrd),TUNCER BAYKARA ( Başkan Yrd), Ahmet BURAN ( Başkan Yrd), Zeki DİLEK ( Eş Genel Sekreter ), Mustafa AKBULUT (Eş Genel Sekreter),Cemalettin TAŞKIRAN (Eş Genel Sekreter), Esat ARSLAN (Eş Genel Sekreter) Aslı Özlem TARAKÇIOĞLU (Eş Genel Sekreter), Reşide GÜRSES(Genel Sekreter Yrd), Banu Karababa TAŞKIN( Genel Sekreter Yrd) Bu toplantı, ifade edildiği üzere, “--I ICANAS, dil, tarih, edebiyat, din, felsefe, antropoloji, kültür, çevre, ekonomi, uluslararası ilişkiler, müzik gibi sahalara ait konuları bilimin yöntem ve imkânlarıyla incelemek üzere farklı ülkelerden çok sayıda bilim adamını bir araya getirmektedir.”

38.İCANAS Toplantısında, 13 ana konu ve sorumlularının belirlendiğini görüyoruz. Bu konular ana başlıkları altında şöyle tasnif edilmiş; 1-DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ ; 2- TARİH VE MEDENİYETLER TARİHİ Prof. Dr. Salim CÖHCE
3- DİN Prof. Dr. Hasan ONAT; 4- FELSEFE Prof. Dr. Esin KÂHYA; 5- MADDİ KÜLTÜRProf. Dr. Mustafa ARLI; 6- DOĞUBİLİM ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Bülent OKAY ; 7- ÇEVRE, KENTLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ Prof. Dr. Ayşe AYATA ; 8- KÜLTÜREL DEĞİŞİM, GELİŞİM VE HAREKETLİLİK Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ; 9- EKONOMİ Prof. Dr. Ayhan TAN; 10-ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER Prof. Dr. Osman Metin ÖZTÜRK; 11- EDEBİYAT BİLİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ Prof. Dr. Kazım Yetiş; 12-MÜZELER, ARŞİVLER, KÜTÜPHANELER, YAYINEVLERİ, TELİF HAKLARI Prof. Dr. Mustafa AKBULUT ; 13-MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ Prof. Dr. Ali UÇAN Takriben 5 gün sürecek İCANAS-38 Kongresinin ana konuları dikkatle incelendiğinde insanlık alemini yakından ilgilendiren bütün meseleler masaya yatırılacak.

10-15 Eylül 2007 Tarihinde, Ankara’da yapılacaki, Cumhuriyet Döneminin en geniş katılımlı olacak, 38 İCANAS Toplantısının Ülkemize ve Bilim Dünyamıza hayırlara vesile olmasını tekrar dilerken, bu heyecan uyandıran toplantıda, panel başlıklarını da siz değerli okuyucularımla paylaşmak istiyorum. Tebrikler, Sn Tural ve emeği geçen bilim dünyamızın güzide simaları.

ATATÜRK Başkan: Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK
ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ Başkan: Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
ANADOLU VE RUMELİ AĞIZLARI Başkan: Prof. Dr. Zeynep KORKMAZ
GÖKTÜRKLERİN (RUNİK) ANIT VE YAZITLARI (ENVANTER, ALFABE VE BİBLİYOGRAFYA PROBLEMLERİ) Başkan: Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA
TÜRKÇENİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ (6–15 yaş öbeği için) Başkan: Dr. Hüseyin AĞCA
İPEKYOL BAŞKAN: Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ
GÜNÜMÜZDE ORTAÇAĞ TARİH YAZICILIĞININ MESELELERİ Başkan: Prof. Dr. Salim CÖHCE
YAZILI KAYALAR VE KÂĞIT BELGELER BİZE NELER ANLATMAKTADIR? Başkan: Prof. Dr. Hiroshi IHARA

1. Bölüm: Song-Ming Döneminde Yerel Kaynaklar
2. Bölüm: Diğer Kültürler Açısından Çin Tarihine Farklı Bir Bakış.

ARŞİVLERDE ERMENİLERE İLİŞKİN BELGELER- BİLGİLER Başkan: Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU
ERMENİ SORUNUNA ÇÖZÜM YOLLARI Başkan: Prof. Dr. Türkkaya ATAÖV
MÜSLÜMAN KÜLTÜRDE DİĞER DİNLERLE BİRARADA YAŞAMA HOŞGÖRÜSÜ
Başkan: Prof. Dr. Hasan ONAT
HALI KİLİM Başkan: Prof. Dr. Nejat DİYARBEKİRLİ
TAMAMLAYICI VE DESTEKLEYİCİ TIP Başkan: Prof. Dr. Vural KAVUNCU
TÜRK ŞİİRİNDE İNSANİ DEĞERLER Başkan :Prof. Dr. Kazım YETİŞ
KAVRAM VE BİÇİM / İÇEREK BOYUTUYLA KÜÇEREK ÖYKÜ TÜRÜ Başkan: Prof. Dr. Ramazan KORKMAZ
KLASİK TÜRK MUSİKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Başkan: Dr. Özgen GÜRBÜZ
TÜRK HALK MUSİKİSİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE YARINI Başkan: Prof. Dr. Nevzat GÖZAYDIN
TARİHİN TANIKLARINI KORUMAK Başkan: Hikmet DENİZLİ
Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 28 Kasım 2020
İmsak 05:45
Güneş 07:12
Öğle 12:16
İkindi 14:48
Akşam 17:10
Yatsı 18:32
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 8 20
2. Fenerbahçe 9 20
3. Galatasaray 9 17
4. Gaziantep FK 10 15
5. Başakşehir 10 14
6. Karagümrük 9 13
7. Beşiktaş 8 13
8. Konyaspor 8 12
9. Rizespor 8 12
10. Kasımpaşa 9 12
11. Malatyaspor 9 12
12. Hatayspor 7 12
13. Trabzonspor 10 12
14. Göztepe 8 11
15. Sivasspor 8 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Erzurumspor 8 8
18. Kayserispor 8 7
19. Denizlispor 9 6
20. Gençlerbirliği 8 5
21. Ankaragücü 8 2
Takımlar O P
1. Altınordu 10 20
2. Adana Demirspor 9 18
3. İstanbulspor 10 18
4. Ankara Keçiörengücü 10 18
5. Tuzlaspor 9 18
6. Samsunspor 10 17
7. Giresunspor 10 16
8. Bursaspor 10 14
9. Balıkesirspor 10 14
10. Altay 8 13
11. Akhisar Bld.Spor 11 13
12. Adanaspor 9 12
13. Ümraniye 11 10
14. Menemen Belediyespor 9 9
15. Bandırmaspor 10 8
16. Ankaraspor 10 8
17. Boluspor 10 7
18. Eskişehirspor 10 1
Takımlar O P
1. Liverpool 10 21
2. Tottenham 9 20
3. Chelsea 9 18
4. Leicester City 9 18
5. Southampton 9 17
6. Everton 9 16
7. Aston Villa 8 15
8. West Ham 9 14
9. Wolverhampton 9 14
10. Newcastle 10 14
11. M. United 8 13
12. Arsenal 9 13
13. Crystal Palace 10 13
14. Man City 8 12
15. Leeds United 9 11
16. Brighton 10 10
17. Burnley 8 5
18. Fulham 9 4
19. West Bromwich 9 3
20. Sheffield United 9 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 23
2. Atletico Madrid 8 20
3. Villarreal 10 19
4. Real Madrid 9 17
5. Cádiz 11 15
6. Granada 9 14
7. Sevilla 8 13
8. Elche 9 13
9. Athletic Bilbao 9 12
10. Valencia 10 12
11. Getafe 9 12
12. Real Betis 10 12
13. Barcelona 8 11
14. Osasuna 9 11
15. Deportivo Alaves 10 10
16. Eibar 10 10
17. Real Valladolid 11 10
18. Levante 10 8
19. Huesca 10 7
20. Celta de Vigo 10 7
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@