25.11.2020, 11:44 367

KORONA (COVİD-19) BİTİRDİ

İnsan varlığının başladığı gün ve sonrasında yaradanına karşı başlayan laf dinlememe, yaşanılan günahkarlıklar, kardeş kavgaları ve başlatılan isyan sonucu zaman içerisinde değişik vesileler ve değişik isimlerle gelen musibetlerin ardı arkası kesilmeyerek günümüze kadar gelmiş bulunmakta.

Asırlar öncesi yoksulluk ve fukaralık ile imkansızlıklar sonucu başlayan veba, tifo, dizanteri, verem, cüzzam ve gibi marazi musibetlerin yanında varlığın ve imkanların bol hem de çok bol olduğu, hem Allah’a hem de kulun kula karşı isyanların had safhada bulunduğu günümüz asrının, yüzyılının üretilerek yaygınlaştırılan en büyük illeti halk ifadesiyle Korona, tıbbi ifade ile Covid-19 illetti, yani marazi hastalığıdır.

Geçmiş zaman diliminde yaşanan illetler bugünün illeti gibi farklı amaçlarla üretilerek yaygınlaştırıldı mı bilinmez ancak binlerce insanın ölümünden öte milyonlarca insanın ölümüne sebep olan ve daha kaç milyon insanın kaybına sebep olacağını bilmediğimiz günümüz illeti Korona’ nın dünya hakimiyeti, insan nüfusunun azalması, üretilen yerde bulunan Müslüman, özellikle Müslüman Türk Milleti nüfusunun azalmasına yönelik, ekonomi de güç sahibi olma amaçlı üretildiğini, yanlış hesaplar sonucu önü alınamayacak boyutta geliştiğini biliyoruz.

Aklın yolu birdir diye bir söz var.

Dünya devletlerinin, özellikle güçlü, dev denen devletlerin ne ve neler yaptıklarını, yapmak istediklerini, dış ilişkiler ve milletleşmede ki kısır döngüler, dünya ekonomi sistemi ve gibi gelişmeler hakkında az çok bilgisi olan, teknoloji harikası aletler ve girişimleri takip edenler çok iyi bilirler ki asrın illeti olan bu illet, bu maraz üretilerek yaygınlaşması sağlanan bir illet, bir marazdır.

Bu illet; öylesine bir illet ki bırakın sıradan insanları, toplulukları helak eden bir illet olduğunu üretenin çevresini de helak eden bir illettir.

Söz konusu bu illeti üreten insanlıktan yoksun ve nasiplenmemiş canavarlar, barbarlar, yamyamlar; ardından bu illeti yok edip bitiren değil iyileştirip sonrasında tekrar yakalanabilecek şekilde büyük bir çalışma sonucu buldukları ilacı, yani aşıyı insanların ihtiyaç duyması amaç ve düşüncesiyle üretmiş ve üretmekteler döne döne pazarlayarak ekonomik güç olma adına.

Adı batasıca illeti üreterek dünyayı kasıp kavuran adı lazım olmayan devlet dışında aşı araştırması yapılmıyor mu elbette ki yapılıyor ülkemiz örneğinde olduğu gibi. Ancak inançta İslam’ı temel esas aldığı için insan ve insanlık faktörünün ön planda olduğu inkar edilemez ülkemiz ve azda olsa insanlıktan nasiplenmiş birkaç devlet adı lazım olmayan yamyam devletin düşüncesinin tam aksine bir düşünce, insan ve insanlık adına olan bir düşünce doğrultusunda aşı bulma çalışması yapmaktalar.

Evet; Bugün birçok insanın müptela olduğu için yaşam mücadelesi verdiği, kiminin başaramayıp hayatını kaybettiği, kimilerinin azda olsa takdiri ilahi gereği başararak hayatta kaldığı ancak endişe içerisinde olduğu, kimilerinin de yine büyük mücadele vererek her türlü tedbire başvurup hayatta kalma mücadelesi verdiği bu Korona illeti çok şeyi, çok şeyleri bitirdi.

Bu hastalık başladığı ve kademe kademe yayılarak insanların birbirlerinden kaçışlarını gördüğümüz ilk günlerde naçizane olarak şu düşünceyi ortaya koymuş ve şunu ifade etmiştik. Günümüzde yaşadığımız ve daha ne kadar yaşayacağımız belli olmayan bu durum Küçük Kıyametin Kopuşu ve mahşerin, mahşer anının (İnsanların, hatta ve hatta en yakınlarının bile birbirlerinden kaçtığı, kaçmaya çalıştığı an.) bir provası dır diye…

Asıl konumuza gelecek olursak eğer;

Bu illet, bu Korona veya Covid-19 illeti;

Dünyanın hemen her tarafında yaygınlaşarak insanların helakına yol açan bu illet, bu dert ülkemiz de de yaygınlaşarak devam etmekte olduğundan insani ihtiyaçların başında gelen gıda üretimini,

Üretimsizlikten kaynaklı eksik olup yaşamda var olma mücadelesinde sıkıntılar doğuran istihdamsızlığı ve dolayısıyla ekonominin gelişmesi noktasında azda olsa verilmekte olan mücadeleyi,

Toplumların, özellikle de biz gibi daha fazla gelişmeye ihtiyaç duyan, gelişmesi kaçınılmaz bulunan bizlerin eğitimini, yani ilahi olsun beşeri olsun fark etmez yaşanması gereken temel eğitimi,

Sağlığı, sağlıklı bir toplum için büyük bir mücadele veren, zaman içerisinde insanlıktan nasiplenmemiş sevgi yoksunu insan geçinenlerce hakaretlere maruz kalan ve hakaretlerine muhatap olan sağlıkçılarımızı, hatta ve hatta yıllarını sağlığa vermiş olup kendi alanlarında söz sahibi olan sayılı hocalarımızın varlığını,

İnsanlar arasında olmaktan öte insanın en yakınları arasında ki kainatın yaratılış sebebi olup insanı ve insanlığı ayakta tutan

Sevgiyi,

Saygıyı,

Şefkati,

Merhameti,

Karşılıklı beşeri münasebeti,

Komşuluk ilişkileri ile hak ve hukukunu,

Sözüm ona var olan temel ana inancı,

Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere insanın, insanlığın ana teması ve var oluş sebebi sevgiyi,

İnsanlar arası sevgi kaynaklı beşeri hukuku,

İnsanı,

Sevdiğimiz ve taraflarından sevildiğimiz insanları,

İnsanlığı bitirdi ve dolayısıyla birbiriyle ilişkili olan her bağı, her güzel olanı ve güzelliği bitirdi şu Korona, bir diğer ifadeyle Covid-19 illeti…

İşin aslını ortaya koyacak olursak eğer; yukarıda ifadeye çalıştığımız bazı ana temel esas ve değerler çok azda olsa bitmeye yüz tutmuş idi şu yaşadığımız ve kısa süreceğini ümitle beklediğimiz illet’te işin bahanesi oldu..

Hadi insanlara, insanlardan öte en yakınınızdakilere zarar vermemek adına gidiş gelişleri kestiniz diyelim günümüz teknoloji harikalarından biri olup hemen hemen yediden yetmişe birçok insanın elinde bulunan akıllı veya akılsız telefonlarla da mı Korona denen illet bulaşıyor?

Telefonla da bulaşıyor diye mi yakınlar, arkadaş ve dostlar birbirlerini arayıp hal hatır etmiyorlar?

Hayır, bulaşmıyor ve bulaşma ihtimali sıfır.

Eh o zaman insanı, insanlığı devam ettirme ve yaşatmaya engel olan ne?

Toplumda sebebi pekte net bilinmez ama ruh yoksunluğu, inançsızlıktan kaynaklı ruhsuzluk desek yanlış bir şey söylememiş oluruz zannımca…

Netice itibariyle;

Ölenlere, insan olarak, değerlerine bağlı insan gibi ölenlere rahmet, gani gani rahmet ve mağfiret diliyoruz, nekahet dönemi yaşayanlara şafi ismiyle şifa, alınması gereken tedbirleri alan ve insanlık için alınan kararlara uyarak hayatta kalma mücadelesi verenlere sağlık-sıhhat ve afiyetler vermesini bizlerin sonunu hayretmesi temennisinde bulunduğumuz Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz…

AYETLER

*Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde rabbin seni, doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Enfal:5

*Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Enfal: 6

*Hatırlayın, Allah size "iki topluluktan biri sizindir" diye vaad ediyordu, siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz, Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hâkim kılmayı ve inkâr edenlerin kökünü kesmeyi murat ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hâkim, bâtılı geçersiz kılsın!.Enfal: 7-8

*Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, "Meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim" diye cevap verdi. Enfal: 9

*Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah, kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. Enfal: 10

GÜZEL SÖZLER

*Dil gönlün gönül ruhun, ruh da insanın aynasıdır. Hz. Hüseyin

*Göz o ki dağın arkasını göre. Akıl o ki başına geleceği bile. Toyukuk

*Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Fakat söylediği her şeyi düşünür. Hz. Mevlana

*Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin. Hz. Ömer

*Bir insan başka bir insana saygı duyabilir ama hiç kimse kendi ailesini feda ederek saygı duymaz o farklı bir şeydir. Kemal Kılıçtaroğlu

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

*Kazakistan milli şairi Mağcan Cumabay’ ın zindanda olduğu dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuzluğu duyunca üzüntüsünü yazmış olduğu ‘’Uzaktaki Gardaşım’’ adlı şiirle ifade ettiğini,

ZAMAN HARCADIM

İlkbahar yaz bitti sonbahar çağım
Sanmayın ki boşa zaman harcadım
Her yeni icada vardır merağım
Teknolojik işe zaman harcadım

Fıtratımda vardır böyle bir adet
Haktan başka kula etmedim medet
Tabi uyku istirahat ibadet
Gerisini aşa zaman harcadım

İnşaatla meşgul oldum bir ara
Taşı göğüsledim koydum duvara
Beleşten konmadım servete vara
Hayatla diş dişe zaman harcadım

Elbet bir gün bizde oluruz mazı
Dünyada kalacak dünya enkazı
Ne tatilim oldu ne boşa gezi
Yaşama peş peşe zaman harcadım

Yükleme kimseye kendi suçunu
Sonra omuzlarsın günah göçünü
Geçen tüm ömrümün dörtte üçünü
Çoluk çocuk eşe zaman harcadım

Hiç mahkûm olmadım herhangi suçla
Rızkımı kazandım yorgun avuçla
Tabanları delik deşik pabuçla
Az mı kara kışa zaman harcadım

Gürkani'yem sözlerimde var mana
Lazım olur belki birçok insana
Zikrettiğim şeyler hepsi bir yana
Ne mutlu ki beşe zaman harcadım

Aşık Gürkani/Kars-Antalya

BU ÜLKE BİZİM

Karşıdan geliyor, bir ulu millet.
Sancağı, bayrağı bizimdir bizim.
Yolunda ölürüz şerefle elbet!
Ay yıldızlı bayrak bizimdir bizim.
Geceler uykusuz yollara baktık.
Uğrunda ağıtlar, türküler yaktık.
Şehadet uğruna süngüler taktık.
Bu toprak, bu vatan bizimdir bizim.

Vatanı uğruna can veren millet.
Düşmanı dünyayı her yeri inlet!
Zafer türküsünü herkese dinlet.
Halaylar, türküler bizimdir bizim.
Gıyasettin Güneş/Elazığ-Palu

KIŞ
Mevsimler değişiyor
Yaz sona eriyor
Soğuk hava geliyor
Kar yağıyor
Her yer buz oldu
Kar taneleri havada uçuştu
Çocuklar yine
Pencere önüne doluştu
Her mevsim ayrı güzel
Hepsi ayrı bir özel
Yaz başka kış başka
Ahenk içindeler adeta
Kayra Batmaz/Elazığ-Karakoçan

GARİP

Bilmiyor ki niye gelmiş dünyaya
Bir yuvası, eşi mi var garibin
Varlığı büyük yük olmuş dünyaya
Laf dinlemez başı mı var garibin

Ömür penceresi almamış ışık
Hayata bazen küs bazen barışık
Ekmek bulsa katığı yok bir kaşık
Tek bir övün aşı mı var garibin

Gam çekmekten eli, yüzü kırışmış
Saçlarına mevsim dışı kar düşmüş
Baharları bir birine karışmış
Yazı mı var, kışı mı var garibin

Feryat etse bile duyulmaz sesi
Dünya tamahına yoktur hevesi
Bir hasır, bir yastık tüm sermayesi
Ölse şimdi taşı mı var garibin

Vedat YILMAZ/Elazığ

Yorumlar (2)
Vedat Yılmaz 9 ay önce
Yüreğine sağlık sayın hocam, kaleminiz daim olsun.
Âşık Gürkani 9 ay önce
Sağlıklı günler dilerim edebiyata yer verdiğiniz için teşekkür ederim .
33°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 02 Ağustos 2021
İmsak 03:38
Güneş 05:17
Öğle 12:35
İkindi 16:26
Akşam 19:43
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@