25.11.2020, 11:44 302

KORONA (COVİD-19) BİTİRDİ

İnsan varlığının başladığı gün ve sonrasında yaradanına karşı başlayan laf dinlememe, yaşanılan günahkarlıklar, kardeş kavgaları ve başlatılan isyan sonucu zaman içerisinde değişik vesileler ve değişik isimlerle gelen musibetlerin ardı arkası kesilmeyerek günümüze kadar gelmiş bulunmakta.

Asırlar öncesi yoksulluk ve fukaralık ile imkansızlıklar sonucu başlayan veba, tifo, dizanteri, verem, cüzzam ve gibi marazi musibetlerin yanında varlığın ve imkanların bol hem de çok bol olduğu, hem Allah’a hem de kulun kula karşı isyanların had safhada bulunduğu günümüz asrının, yüzyılının üretilerek yaygınlaştırılan en büyük illeti halk ifadesiyle Korona, tıbbi ifade ile Covid-19 illetti, yani marazi hastalığıdır.

Geçmiş zaman diliminde yaşanan illetler bugünün illeti gibi farklı amaçlarla üretilerek yaygınlaştırıldı mı bilinmez ancak binlerce insanın ölümünden öte milyonlarca insanın ölümüne sebep olan ve daha kaç milyon insanın kaybına sebep olacağını bilmediğimiz günümüz illeti Korona’ nın dünya hakimiyeti, insan nüfusunun azalması, üretilen yerde bulunan Müslüman, özellikle Müslüman Türk Milleti nüfusunun azalmasına yönelik, ekonomi de güç sahibi olma amaçlı üretildiğini, yanlış hesaplar sonucu önü alınamayacak boyutta geliştiğini biliyoruz.

Aklın yolu birdir diye bir söz var.

Dünya devletlerinin, özellikle güçlü, dev denen devletlerin ne ve neler yaptıklarını, yapmak istediklerini, dış ilişkiler ve milletleşmede ki kısır döngüler, dünya ekonomi sistemi ve gibi gelişmeler hakkında az çok bilgisi olan, teknoloji harikası aletler ve girişimleri takip edenler çok iyi bilirler ki asrın illeti olan bu illet, bu maraz üretilerek yaygınlaşması sağlanan bir illet, bir marazdır.

Bu illet; öylesine bir illet ki bırakın sıradan insanları, toplulukları helak eden bir illet olduğunu üretenin çevresini de helak eden bir illettir.

Söz konusu bu illeti üreten insanlıktan yoksun ve nasiplenmemiş canavarlar, barbarlar, yamyamlar; ardından bu illeti yok edip bitiren değil iyileştirip sonrasında tekrar yakalanabilecek şekilde büyük bir çalışma sonucu buldukları ilacı, yani aşıyı insanların ihtiyaç duyması amaç ve düşüncesiyle üretmiş ve üretmekteler döne döne pazarlayarak ekonomik güç olma adına.

Adı batasıca illeti üreterek dünyayı kasıp kavuran adı lazım olmayan devlet dışında aşı araştırması yapılmıyor mu elbette ki yapılıyor ülkemiz örneğinde olduğu gibi. Ancak inançta İslam’ı temel esas aldığı için insan ve insanlık faktörünün ön planda olduğu inkar edilemez ülkemiz ve azda olsa insanlıktan nasiplenmiş birkaç devlet adı lazım olmayan yamyam devletin düşüncesinin tam aksine bir düşünce, insan ve insanlık adına olan bir düşünce doğrultusunda aşı bulma çalışması yapmaktalar.

Evet; Bugün birçok insanın müptela olduğu için yaşam mücadelesi verdiği, kiminin başaramayıp hayatını kaybettiği, kimilerinin azda olsa takdiri ilahi gereği başararak hayatta kaldığı ancak endişe içerisinde olduğu, kimilerinin de yine büyük mücadele vererek her türlü tedbire başvurup hayatta kalma mücadelesi verdiği bu Korona illeti çok şeyi, çok şeyleri bitirdi.

Bu hastalık başladığı ve kademe kademe yayılarak insanların birbirlerinden kaçışlarını gördüğümüz ilk günlerde naçizane olarak şu düşünceyi ortaya koymuş ve şunu ifade etmiştik. Günümüzde yaşadığımız ve daha ne kadar yaşayacağımız belli olmayan bu durum Küçük Kıyametin Kopuşu ve mahşerin, mahşer anının (İnsanların, hatta ve hatta en yakınlarının bile birbirlerinden kaçtığı, kaçmaya çalıştığı an.) bir provası dır diye…

Asıl konumuza gelecek olursak eğer;

Bu illet, bu Korona veya Covid-19 illeti;

Dünyanın hemen her tarafında yaygınlaşarak insanların helakına yol açan bu illet, bu dert ülkemiz de de yaygınlaşarak devam etmekte olduğundan insani ihtiyaçların başında gelen gıda üretimini,

Üretimsizlikten kaynaklı eksik olup yaşamda var olma mücadelesinde sıkıntılar doğuran istihdamsızlığı ve dolayısıyla ekonominin gelişmesi noktasında azda olsa verilmekte olan mücadeleyi,

Toplumların, özellikle de biz gibi daha fazla gelişmeye ihtiyaç duyan, gelişmesi kaçınılmaz bulunan bizlerin eğitimini, yani ilahi olsun beşeri olsun fark etmez yaşanması gereken temel eğitimi,

Sağlığı, sağlıklı bir toplum için büyük bir mücadele veren, zaman içerisinde insanlıktan nasiplenmemiş sevgi yoksunu insan geçinenlerce hakaretlere maruz kalan ve hakaretlerine muhatap olan sağlıkçılarımızı, hatta ve hatta yıllarını sağlığa vermiş olup kendi alanlarında söz sahibi olan sayılı hocalarımızın varlığını,

İnsanlar arasında olmaktan öte insanın en yakınları arasında ki kainatın yaratılış sebebi olup insanı ve insanlığı ayakta tutan

Sevgiyi,

Saygıyı,

Şefkati,

Merhameti,

Karşılıklı beşeri münasebeti,

Komşuluk ilişkileri ile hak ve hukukunu,

Sözüm ona var olan temel ana inancı,

Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak yukarıda ifadeye çalıştığımız üzere insanın, insanlığın ana teması ve var oluş sebebi sevgiyi,

İnsanlar arası sevgi kaynaklı beşeri hukuku,

İnsanı,

Sevdiğimiz ve taraflarından sevildiğimiz insanları,

İnsanlığı bitirdi ve dolayısıyla birbiriyle ilişkili olan her bağı, her güzel olanı ve güzelliği bitirdi şu Korona, bir diğer ifadeyle Covid-19 illeti…

İşin aslını ortaya koyacak olursak eğer; yukarıda ifadeye çalıştığımız bazı ana temel esas ve değerler çok azda olsa bitmeye yüz tutmuş idi şu yaşadığımız ve kısa süreceğini ümitle beklediğimiz illet’te işin bahanesi oldu..

Hadi insanlara, insanlardan öte en yakınınızdakilere zarar vermemek adına gidiş gelişleri kestiniz diyelim günümüz teknoloji harikalarından biri olup hemen hemen yediden yetmişe birçok insanın elinde bulunan akıllı veya akılsız telefonlarla da mı Korona denen illet bulaşıyor?

Telefonla da bulaşıyor diye mi yakınlar, arkadaş ve dostlar birbirlerini arayıp hal hatır etmiyorlar?

Hayır, bulaşmıyor ve bulaşma ihtimali sıfır.

Eh o zaman insanı, insanlığı devam ettirme ve yaşatmaya engel olan ne?

Toplumda sebebi pekte net bilinmez ama ruh yoksunluğu, inançsızlıktan kaynaklı ruhsuzluk desek yanlış bir şey söylememiş oluruz zannımca…

Netice itibariyle;

Ölenlere, insan olarak, değerlerine bağlı insan gibi ölenlere rahmet, gani gani rahmet ve mağfiret diliyoruz, nekahet dönemi yaşayanlara şafi ismiyle şifa, alınması gereken tedbirleri alan ve insanlık için alınan kararlara uyarak hayatta kalma mücadelesi verenlere sağlık-sıhhat ve afiyetler vermesini bizlerin sonunu hayretmesi temennisinde bulunduğumuz Yüce Allah’tan niyaz ediyoruz…

AYETLER

*Nitekim müminlerden bir kısmı isteksiz oldukları halde rabbin seni, doğru bir kararla evinden savaşa çıkarmıştı. Enfal:5

*Doğru olan apaçık ortaya çıktıktan sonra, sanki gözleri göre göre ölüme sürükleniyorlarmış gibi bu konuda seninle tartışıyorlardı. Enfal: 6

*Hatırlayın, Allah size "iki topluluktan biri sizindir" diye vaad ediyordu, siz güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz, Allah ise iradesi ve sözleriyle hakkı hâkim kılmayı ve inkâr edenlerin kökünü kesmeyi murat ediyordu ki, böylece günah yolunu tutanların hoşlarına gitmese de hakkı hâkim, bâtılı geçersiz kılsın!.Enfal: 7-8

*Rabbinizden yardım dilediğiniz zamanı hatırlayın. Hemen size, "Meleklerden peşi peşine gelen binlik kuvvetlerle ben size yardım edeceğim" diye cevap verdi. Enfal: 9

*Bunu yalnızca müjde olsun ve kalpleriniz bununla yatışsın diye yaptı. Zaten yardım ancak Allah tarafındandır. Allah, kuşkusuz izzet ve hikmet sahibidir. Enfal: 10

GÜZEL SÖZLER

*Dil gönlün gönül ruhun, ruh da insanın aynasıdır. Hz. Hüseyin

*Göz o ki dağın arkasını göre. Akıl o ki başına geleceği bile. Toyukuk

*Akıllı insan düşündüğü her şeyi söylemez. Fakat söylediği her şeyi düşünür. Hz. Mevlana

*Etrafındakilerin çokluğu seni aldatmasın. Çünkü yalnız ölecek yalnız dirilecek ve yalnız hesaba çekileceksin. Hz. Ömer

*Bir insan başka bir insana saygı duyabilir ama hiç kimse kendi ailesini feda ederek saygı duymaz o farklı bir şeydir. Kemal Kılıçtaroğlu

BUNLARI BİLİYORMUSUNUZ?

*Kazakistan milli şairi Mağcan Cumabay’ ın zindanda olduğu dönemde Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuzluğu duyunca üzüntüsünü yazmış olduğu ‘’Uzaktaki Gardaşım’’ adlı şiirle ifade ettiğini,

ZAMAN HARCADIM

İlkbahar yaz bitti sonbahar çağım
Sanmayın ki boşa zaman harcadım
Her yeni icada vardır merağım
Teknolojik işe zaman harcadım

Fıtratımda vardır böyle bir adet
Haktan başka kula etmedim medet
Tabi uyku istirahat ibadet
Gerisini aşa zaman harcadım

İnşaatla meşgul oldum bir ara
Taşı göğüsledim koydum duvara
Beleşten konmadım servete vara
Hayatla diş dişe zaman harcadım

Elbet bir gün bizde oluruz mazı
Dünyada kalacak dünya enkazı
Ne tatilim oldu ne boşa gezi
Yaşama peş peşe zaman harcadım

Yükleme kimseye kendi suçunu
Sonra omuzlarsın günah göçünü
Geçen tüm ömrümün dörtte üçünü
Çoluk çocuk eşe zaman harcadım

Hiç mahkûm olmadım herhangi suçla
Rızkımı kazandım yorgun avuçla
Tabanları delik deşik pabuçla
Az mı kara kışa zaman harcadım

Gürkani'yem sözlerimde var mana
Lazım olur belki birçok insana
Zikrettiğim şeyler hepsi bir yana
Ne mutlu ki beşe zaman harcadım

Aşık Gürkani/Kars-Antalya

BU ÜLKE BİZİM

Karşıdan geliyor, bir ulu millet.
Sancağı, bayrağı bizimdir bizim.
Yolunda ölürüz şerefle elbet!
Ay yıldızlı bayrak bizimdir bizim.
Geceler uykusuz yollara baktık.
Uğrunda ağıtlar, türküler yaktık.
Şehadet uğruna süngüler taktık.
Bu toprak, bu vatan bizimdir bizim.

Vatanı uğruna can veren millet.
Düşmanı dünyayı her yeri inlet!
Zafer türküsünü herkese dinlet.
Halaylar, türküler bizimdir bizim.
Gıyasettin Güneş/Elazığ-Palu

KIŞ
Mevsimler değişiyor
Yaz sona eriyor
Soğuk hava geliyor
Kar yağıyor
Her yer buz oldu
Kar taneleri havada uçuştu
Çocuklar yine
Pencere önüne doluştu
Her mevsim ayrı güzel
Hepsi ayrı bir özel
Yaz başka kış başka
Ahenk içindeler adeta
Kayra Batmaz/Elazığ-Karakoçan

GARİP

Bilmiyor ki niye gelmiş dünyaya
Bir yuvası, eşi mi var garibin
Varlığı büyük yük olmuş dünyaya
Laf dinlemez başı mı var garibin

Ömür penceresi almamış ışık
Hayata bazen küs bazen barışık
Ekmek bulsa katığı yok bir kaşık
Tek bir övün aşı mı var garibin

Gam çekmekten eli, yüzü kırışmış
Saçlarına mevsim dışı kar düşmüş
Baharları bir birine karışmış
Yazı mı var, kışı mı var garibin

Feryat etse bile duyulmaz sesi
Dünya tamahına yoktur hevesi
Bir hasır, bir yastık tüm sermayesi
Ölse şimdi taşı mı var garibin

Vedat YILMAZ/Elazığ

Yorumlar (2)
Vedat Yılmaz 2 ay önce
Yüreğine sağlık sayın hocam, kaleminiz daim olsun.
Âşık Gürkani 2 ay önce
Sağlıklı günler dilerim edebiyata yer verdiğiniz için teşekkür ederim .
-2°
kapalı
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
İmsak 06:01
Güneş 07:26
Öğle 12:41
İkindi 15:22
Akşam 17:46
Yatsı 19:05
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@