24 KASIM BİZE NEYİ HATIRLATIR

Milletlerin tarihinde tarihlerin çok büyük bir yeri ve önemi vardır. Tarihler, milletlerin yaşam içerisinde yaşadıkları güzellikler ile olumsuzlukları an ve anı olarak belirler tıp kı bizde, biz Aziz Türk Milleti’nin sahip olduğu tarihlerden biri olan 24 Kasım tarihi gibi.

 24 KASIM BİZE NEYİ HATIRLATIR

24 KASIM bize neyi hatırlatır sorusuna cevaben diyoruz ki; 24 Kasım bize, bizlere ilk olarak eski deyimle anne muallimleri, günümüz ifadesiyle anne öğretmenleri ve sonrasında okulda ki muallim veya öğretmenleri,

Yani bu değerli insanları sadece ve sadece yılda bir kez değil; aklen-ruhen-fikren ve gastronomi noktasında acıktığımız ve çocuklarımıza baktığımız her an hatırlamamız gerektiğini hatırlatır.

İslam’ı ve Müslümanlığı anlamıyla anlatan ve Güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim diyen Eşrefül Mahluk’lar üzerinde Eşrefül Mahluk olan efendiler efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammet(s.a.s)Mustafa’yı,

Efendimizden sonra topluma tam anlamıyla güzel ve anlamlı hizmetlerde bulunmuş, milli ve manevi değerler çerçevesinde eğiticilik görevini en güzel şekilde yerine getirmiş anaları-hatunları ve dolayısıyla annelerimizi,

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu, komutanı, bir deha, dünya görüş ve bakışı tartışılmaz büyük değer, eğitim ve eğitimcilere büyük önem vermiş ve verilmesi noktasında takipçisi olmuş başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ü,

Vicdani ölçüler içerisinde milli ve manevi değerler çerçevesinde vatanın ve milletin geleceği adına görev yapmış ve yapmakta olan tüm muallim veya öğretmenleri hatırlatır.

            Yukarıda yazımızın bir yerinde muallim ifadesini kullandık. Çok iyi biliyoruz ki bu ifadeyi veya bu kavramı günümüz birçok genç insanlar ve öğrenciler bilmemekte.

            MUALLİM; eski ifade ile öğretmen demektir. Bununla beraber birde MÜELLİM ifadesi veya kavramı vardır ki bu da öğretmen anlamını taşır.

            MUALLİM İLE MÜELLİM arasında vicdani ölçülerde yaşanan bir yaşam ve görev farkı vardır.

Biri gerçekten iyi ve geleceğin gençlerine olmakla beraber görev yaptığı mahalde bulunan topluma milli ve manevi değerler ölçüsünde yararlı hizmetlerde bulunmanın yanında birleştiricilik ve toplayıcılık, yani eğitimi alana veya sahaya yayan öğretmen demek tir ki buna Muallim denir.

            Muallim’ i tarif ederken Müellim’ in tarifi doğal olarak ortaya çıkmış olacak. Bunun için zaman israfına ve kelime sarfiyatına gerek yok diye düşünüyoruz. Anlayan veya anlamak isteyen anlamıştır inancındayız.

            Evet;

            Netice itibariyle tarihler olumlu olsun olumsuz olsun bir millet için ne kadar önemli ise, söz konusu tarihlerde yaşanan olumlu gelişmeler ve bu gelişmeleri sağlayan değerlerde, yani öğretmenlerimizde bir o kadar önemlidir, önemli olmalıdırlar.

            Söz konusu olan öğretmenlerimizin ki bunların başında anneler, muallim anneler gelmekte bunların kıymeti yukarıda ifade ettiğimiz üzere sadece ve sadece yılda bir kez değil her zaman ve her an bilinmeli, değerleri tartışılmaz kılınmalıdır.

            Adliye koridorlarına taşınmamaları ile beraber hakları olan tüm özlük haklarının verilip, huzur ve refahlarının sağlanmaları gerek.

Her ne olursa olsun aklı-fikri ve gönlü vatan ve vatanın bekası noktasında atan öğretmenlerle, yani muallimlerle aksi düşünen öğretmenler, yani müellimler aynı kefeye koyulup tartılmamalıdırlar.

Biz buradan önce ve öncelikle;

Muallimler muallimi, efendiler efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(s.a.s) muallimimiz’e, yani öğretmenimize Selat ve Selam getirir, şefaatine nail olmamızı Cenabı Allah’tan niyaz ederiz.

Bizleri milli ve manevi değerler çerçevesinde yetiştirip vatana-millete ve çevremizde bulunan yakınlarımız ve insanlarımıza hizmet amaçlı alana-sahaya süren, biz evlatları sevgiden, ailemiz ve de yakınlarımızın sevgisinden yoksun bırakmayan annemizin, öğretmen annelerimizin,

Vatan ve milleti mukeddesat gören ve bu minvalde muallimlerin, yani öğretmenlerin yetişmesinde Muallimlik-öğretmenlik yapmış bulunan merhum Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün,

Büyük değerlerin yetiştirdiği, yetişmelerinde öncü olduğu, milli ve manevi değerler uğruna vicdani ölçüler çerçevesinde görev yapmış ve halen yapmakta bulunan Tüm Muallim’ lerin, 

Kendi öz evlatlarını sevgiden, aile sevgisinden yoksun bırakmayan Tüm Öğretmenlerimizin, şehadet şerbeti içmiş veya içmemiş olan Tüm Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, tebrik eder, ahirete irtihal etmişlere rahmet, hayatta olanlara da sağlık sıhhat ve afiyetler dileriz.

Dileriz ki; hiçbir öğretmenimiz ailelerin bilinçsizliği yüzünden adliye koridorunda bulunmaz, maddi sıkıntı içerisinde olmaz.

Öğretmenlerimizin bir insan olduğu düşünülerek haleti ruhileri düşünülmüş olunmalı.

Vatan için, millet için her zaman var ve daim olsunlar diyoruz Muallim veya öğretmenlerimiz.

 

 

                                                                          AYETLER

*İbrahim, öyleyse Allah’ı bırakıp da size ne fayda ne de zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz? Size de Allah’ı bırakıp taptığınız bu şeylere de yuh olsun! Siz aklınızı kullanmaz mısınız?” dedi. Enbiya:66-67

*Putperestler, “Eğer bir şey yapacaksanız, yakın onu ve böylece tanrılarınıza yardım edin!” dediler. Enbiya:68

*Biz de, “Ey ateş” dedik, “İbrahim’e serin ve zararsız ol!” Enbiya:69

*Ona bir tuzak kurmak istediler; fakat biz onları daha çok zarar eden taraf yaptık. Enbiya:70

*Onu da Lüt’ u da kurtarıp herkes için bereketli kıldığımız yere ulaştırdık. Enbiya:71

*İbrahim’e İshak’ı ve üstüne bir de armağan olarak Ya‘kup’u lütfettik; her birinin Salih insan olmasını sağladık. Enbiya:72

*Onları, emrimiz uyarınca doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlı işler yapmayı, namaz kılıp zekât vermeyi vahyettik. Onlar, bize hep kulluk ettiler. Enbiya:73

*Lût’ a da hikmet ve ilim verdik; onu çirkin şeyler yapan kasaba halkından kurtardık. Gerçekten onlar yoldan çıkmış kötü bir topluluktu. Enbiya:74

*Lût’ u rahmetimize kabul ettik; çünkü o iyilerdendi. Enbiya:75

*Nuh’u da hatırla; daha önce o dua etmişti, biz de duasını kabul edip kendisini ve yakınlarını büyük sıkıntıdan kurtarmıştık. Enbiya:76

*Onu, ayetlerimizi inkâr eden kavimden korumuştuk. Gerçekten onlar, kötü insanlardı; bu yüzden hepsini suda boğduk. Enbiya: 77

*Davut’u ve Süleyman’ı da an. Bir zamanlar, (zarar görmüş) bir ekin konusunda hüküm veriyorlardı. Bir topluluğun koyun sürüsü, geceleyin başıboş bir vaziyette bu ekinin içine dağılıp ziyan vermişti. Biz de onların hükmüne tanık idik. Enbiya:78

*Süleyman’ın dava konusunu iyi anlamasını sağladık. Her birine de hükmetme yeteneği ve ilim verdik. Kuşları ve tespih eden dağları da Davut’ un buyruğu altına soktuk. Bunları yapan bizdik. Enbiya:79

*Ona sizin için zırh yapmayı öğrettik ki savaş darbelerinden sizi korusun. Artık şükredecek misiniz? Enbiya:80

 

                                                                    GÜZEL SÖZLER

*Anne şefkatinden ve sıcaklığından sonraki ilk durak öğretmendir.

*Canım öğretmenim sen benim için dünyadaki tek kanatsız meleksin.

*Öğretmen dendi mi akla ilk gelen kişi annedir, milli ve manevi değerler çerçevesinde evlat yetiştiren anne ve anneler, eski deyimle müellim değil muallim anneler. Müellim yanlış yetiştiren ve yöneten öğretmen, muallim ise doğru yetiştiren ve yöneten öğretmen demek.

  Bu ayrımı yapmaz her öğretmeni aynı kefeye koyarsanız gerçek öğretmen olan anneler ile okul öğretmenlerimize haksızlık yapmış olursunuz. Bu da bize bir şeyler öğretiyor ki önemsenip yapılan tüm kutlamalarda tüm ifadesini kullanmaktan kaçınmalıyız. M. Dursun Aksoy

 

 

 

 

 

 

ÖĞRETMENİM-1-

Bir ışık doğarsa, ufuklardan ötede,
Bilirim ki, bir öğreten vardır o yerde.

Seninle vücut bulur gelecekteki neslim,
Seninle güneş doğar, seninle öğretmenim.

Her güzellikte emeğin, terin var öğretmenim,
Uzat da ellerinden, yüz binlerce öpeyim.

Meşagatten yılmaz, karanlıktan korkmazsın,
Her bedende bir emek, her gönülde sultansın.
Sen cehalete düşman, geleceklerde ati,
Seninle yaşayacak bu ulus istikbali,

Her bedende emeğin, terin var öğretmenim,
Uzat da ellerinden, yüz binlerce öpeyim.

Ne mümkün hür yaşamak, ideallerden uzak;
Mefkûrenle dökülür, cehalet yaprak yaprak.
Sen ki şekillendirirsin, küçücük fidanları,
Hep aydınlık edersin, onlara yarınları.

Sen veli nimetim, atam, öğretmenim,
Uzat da ellerinden doyasıya öpeyim.

Bu duygular birleşir, hep sende öğretmenim,
Ellerinde şekillenir, can bulur öğretmenim.
Ne kadar zifiri olursa olsun dünya,
Seninle ışık doğar, nur doğar öğretmenim.

Mehmet Şükrü Baş/Elazığ

                            

DURUN DURUN KALABALIKLAR

Durun durun kalabalıklar!

Alık alık yürümeyin!

Alınız, ‘Akıl bulutlarını’ üzerinize Alınız,

‘Çile heybesini’ sırtınıza Kum taneleri gibi,

Serilsin sevdanız önünüze,

Işık olup aksın, İdrakiniz!

Bedrettin Keleştimur/Elazığ-Ağın

 

HAYAL OLDU O GÜNLER

Gidip istasyonda tren beklerdik

Sitille çeşmeden suyu çekerdik

Önlükle tarlaya tohum ekerdik

Hayal olmuş artık o eski günler

     Kürerdik karları damdan, sivikten

     İçerdik çayları közden, demlikten

     Atardık samanı kürün, yemlikten

     Hayal olmuş artık o eski günler

 

Kurardık harmana kara patozu

Sarardı etrafı dumanı, tozu

Atardık tekere taşı, takozu

Hayal olmuş artık o eski günler

     Gider tarlalarda saman toplardık

     Ocakta odunla tezek yakardık

     Köze ekmek atar dürüm yapardık

     Hayal olmuş artık o eski günler

Giyerdik bedene şalvarı, şalı

Dokurduk el ile yün kilim, halı

Taşırdık merkeple sap ile çalı

Hayal olmuş artık o eski günler

     Değirmene gider unu elerdik

     Orakla tırpanla ekin dererdik

     Damların üstüne bulgur sererdik

     Hayal olmuş artık o eski günler

O eski günlerdir hayal özlemim

Dost ile kaynardı çay ile demim

Dönüp de maziye gidemez gemim

Hayal olmuş artık o eski günler

     Kazım dertli, duyar maziye hasret

     İstemez gösteriş şan ile şöhret

     Tekrar geri dönüş hayaldir heyhat

     Hayal olmuş artık o eski günler

Kazım KILINÇ/Malatya-Yazıhan

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Dursun Aksoy - Mesaj Gönder

# Okul

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günışığı Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günışığı Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günışığı Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günışığı Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

03

Cengiz Yazici - KALEMİNE, YÜREĞİNE SAĞLIK. DUYGULARA GÜZEL TERCÜMAN OLMUŞSUNUZ.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 30 Kasım 09:16


Anket İstikrar Değişim Hizmet Elazığlılar Siz seçime nasıl gideceksiniz?
Tüm anketler