OLUMLU VE OLUMSUZ SLOGANLAR

Toplumların ve toplumların oluşturduğu milletlerin kendine özgü bir yaşam biçimi ve bu yaşam biçimi içerisinde farklılıkları vardır.

 Şöyle ki; İsyan içeren haksız davranışlar ile özünü ve sözünü olmakla beraber üretici ruhla yapmış olduğu çalışmaları gündemde tutmak amaçlı isyandan uzak haklı talep ve davranışlarını kamuoyuna haykırmak. Buna bir anlamda slogan atmakta diyebiliriz.

 OLUMLU VE OLUMSUZ SLOGANLAR

Slogan’a anlam olarak baktığımızda kimilerine göre bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir şekilde ifade eden kısa ve çarpıcı söze verilen isimdir.

Kısa adıyla TDK dediğimiz Türk Dil Kurumuna göre ise; Bir düşünceyi kolay hatırlanıp tekrarlanabilir bir biçimde ifade eden kısa çarpıcı söz,

Veya kimlik, topluluk, örgüt, kurum ve kuruluşun amaç ve araçlarını özlü bir biçimde tanımlayan değiş veya söz anlamını taşır.

Birilerine göre olsun, TDK’ ya, yani Türk Dil Kurumuna göre olsun Slogan’ın görüş ve düşüncelerin hatırlanabilir olması noktasında ifade edilme şekline denilse de bize göre kısa ve öz olarak Olumlu olsun veya Olumsuz olsun yapılan bir tepki biçim ve şeklidir.

Slogan veya sloganlarda kabul edilir yani olumlu olan sloganlardır.

Devletin birçok alanda her geçen gün farklı gelişip zenginleşerek devamiyeti ile milletin huzur ve refahının her geçen gün artması adına söylenen veya ifade edilenidir.

Birlik, beraberlik ve bütünlüğü bozmaya yönelik olan değil; bütünleştirici ve zenginleştirici noktada dile getirilen ve ifade edilenidir makbul olan slogan, yani olumlu slogan.

 OLUMLU VE OLUMSUZ SLOGANLAR

Slogan’ın zenginleştirileninden kasıt, topluma yararlı olan gelişmelerin, özellikle dünyada veya bulunulan bölgede bağımsız olmak adına yapılan ekonomik çalışmalar ile üretimi yaymak adına üreticiyi teşvik amaçlı yapılan veya uygulanması kabul gören ve görülmesinin gerekli olmasıdır.

Toplum için önem arz eden hususlardan biri, topluma yarar sağlayan ve geleceğini refah içinde geçirmesi noktasında daha güzele taşıyan hizmetlerde bulunmak ile bu hizmetlerin gelişimi ve yayılımı adına üretici sınıfın veya bir diğer anlamda üretici kitle tarafından atılan adımların hafızalarda yer etmesini sağlayan sloganların olumlu olanlarını gündemde tutmaktır.     

Bunu; ama kendi adımıza veya gelişmesi ve yayılmasını arzu ettiğimiz her hangi bir konuyla alakalı canlı adına veya canlının kendisi ifade ediyormuş gibi dile getirmektir.

 OLUMLU VE OLUMSUZ SLOGANLAR

Evet;

Bizi ekonomik olarak gelişim noktasında bağımlılıktan kurtarıp biz yapan, benlikten uzak bir şekilde biz yapan ve yapacak olan, geleceğimizin teminatı yavrularımız ve torunlarımızın geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayacak olan üretime dayalı çalışmaları gündemde tutan Olumlu Slogan veya Sloganlar’ a bir bakalım.

Kısmen de olsa günümüzde çok ama çok hoyratça kullanarak israf ettiğimiz SU,

Ekonomik olarak her geçen gün kalkınmamıza ve bünyesinde barındırdığı oksijeni ile derin ve rahat bir nefes alışımıza vesile olan Ormanlarımız, yani Ağaçlar,

Yine sağlık noktasında olmazsa olmazlarımızdan olup hemen her derdin ilacı, yani devası konumunda bulunan BAL’ ın,

Özellikle de  Elazığ’ da çokça yaygın bulunan ancak ne yazık ki kıymeti pek bilinmediği için 28 Ekim 2023’te adına Arıcılar Birliği olarak Başkan Fırat Canbay tarafından gerçekleştirilen

2. Geven Balı Çalıştayı ve Elazığ Arıcılığının geleceği konulu çalıştayda dile getirilen GEVEN BALI’ nı yapan ARI-BAL ARISI ve Üretici ile alakalı sloganları ele alalım istedik.

*Birlikte başarabiliriz.

*Gakgoşlar diyarından Coğrafi işaretli ilk ve tek Elazığ Geven Balı.

*Gerçek Bal zamanla kristalize olabilir.

*Sesimi duyan yok mu? Ölüyorum veya bitiyorum.

*Balı aracıdan değil,  arıcıdan alın. Yani üreticinin kendisinden alın.

*Birlikten kuvvet doğar.

*Arı yoksa gıda da yoktur.

*Bal yiyin, bal gibi olun.

*Bal arılarına sahip çık.

*Savaşta yokum barışta varım.

*Geven hayatımızın vazgeçilmezidir. Bunu koruyup kollayalım erozyon ve sanayi ile kozmetikte çok önemli bir yeri vardır.

*Coğrafyada son sözü iklim söyler.

*Teknik metotlardan uzak bir işlem yaparsanız siz arıları değil, arılar sizi bırakır.

*Hayat damarlarımızdan biri Su, Sudur.

*Su hayatımızın bir parçası ve vazgeçilmezlerimizdendir.

*Su olmazsa hayat, hayat olmazsa insan, insan olmazsa tarım ve bitki olmaz.

*Su noktasında Ayetler-Hadisler ve Güzel sözlere kulak verelim.

*Oksijensiz bir hayat düşünülemez. Oksijen için orman gerek.

*Defter-Kalem ve günümüzde kullanılan kağıtların ana kaynağı orman, ormandaki ağaçlardır.

             Sonuç olarak diyoruz ki;

Bizleri var edip varlığımızdan haberdar kılan Allah’ ın bizlere vazgeçilmez bir lütfü olarak sunduğu ve bizi birçok alanda var eden, varlığımızın devamiyetini sağlayan hazine konumundaki kaynaklarımızın kıymetini bilip koruyalım.

Eğer bir şeyler söyleyip duracak ve bunları sloganlaştırıp dile getireceksek ki getirmek durumundayız bunu Biz için, geleceğimiz ve gelecek neslimizin bağımsız bir şekilde birlik- beraberlik ve bütünlük adına sağlıklı bir yaşamı için dillendirmeliyiz.

 

           

 

                                                                       AYETLER

*Süleyman’ın emrine de onun isteğine göre, içinde bereketler yarattığımız yere doğru esmek üzere güçlü rüzgârı verdik. Biz her şeyi biliriz. Enbiya: 81

*Şeytanlar (cinler) arasından da onun için dalgıçlık ve daha başka işler yapanlar vardı. Biz onları gözetim altında tutuyorduk. Enbiya:82

*Eyyüb’ u da an! Hani rabbine, “Başıma bu dert geldi. Ama sen merhametlilerin en üstünüsün” diye niyaz etmişti. Enbiya:83

*Bunun üzerine biz, tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik; kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik; ona aile efradını, ayrıca bunlarla birlikte bir mislini daha verdik. Enbiya:84

*İsmail’i, İdris’i ve Zülküf’ l i de yad et. Hepsi de sabreden kimselerdendi. Enbiya:85

*Onları rahmetimize kabul ettik. Onlar hakikaten iyi kimselerdi. Enbiya:86

*Zünnun’ u da (Yunus) zikret! Hani öfkeli bir halde geçip gitmiş, kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Sonunda karanlıklar içinde, “Senden başka hiçbir tanrı yoktur. Seni tenzih ederim. Gerçekten ben kötü işler yapmışım!” diyerek yalvardı. Enbiya:87

*Bunun üzerine duasını kabul ettik ve onu sıkıntıdan kurtardık. İşte biz iman etmiş olanları böyle kurtarırız. Enbiya:88

*Zekeriya’ yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: “Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!” Enbiya: 89

*Biz onun da duasını kabul ettik ve ona Yahya’yı verdik; eşini de bunun için elverişli kıldık. Onlar, hayır işlerinde koşuşurlar, umarak ve korkarak bize yalvarırlardı; onlar, bize karşı derin saygı içindeydiler. Enbiya:90

*İffetini korumuş olan kadını da an! Ona ruhumuzdan üfledik; onu ve oğlunu cümle âlem için bir işaret kıldık. Enbiya:91

*“Gerçekten bu, tek bir din topluluğu olarak sizin ümmetinizdir; ben de sizin rabbinizim. Şu halde bana kulluk edin” (dedik). Enbiya:92

*Ama insanlar kendi aralarında birliği paramparça ettiler. Oysa hepsi bize ­dönecektir. Enbiya:93

*Bu durumda her kim mümin olarak dünya ve ahret için yararlı işler yaparsa çabası asla inkâr edilmez, biz onu yazmaktayız. Enbiya:94

*Helâk ettiğimiz bir belde için artık dönüş imkânsızdır; onlar geri ­dönemeyeceklerdir. Enbiya:95

*Nihayet Ye’cüc ve Me’ cüc (setleri) açıldığı ve onlar her tepeden akın ettiği zaman; Enbiya:96

*Şaşmaz sözün gerçekleşmesi yaklaşmıştır; bir de bakarsın ki inkârcıların gözleri yerinden fırlamış! “Gerçekten biz, bu konuda gaflet içindeymişiz; daha da ötesi büsbütün zulme batmışız” diye yakınmaktadırlar! Enbiya:97

*Şüphe yok ki siz ve Allah’tan başka taptığınız tanrılar cehennem yakıtısınız, hepiniz oraya gideceksiniz. Enbiya:98

*Onlar tanrı olsalardı cehenneme gitmezlerdi. Oysa hepsi orada ebedî kalacaklardır. Enbiya:99

*Orada onlara sızlanıp inlemek düşer. Onlar orada başka bir şey işitmezler. Enbiya:100

 

 

                                                                 GÜZEL SÖZLER

*İlim ve sanat ittifak görmediği ülkeyi terk eder.

*Açıktır ki, önce var olmayıp sonra var olan her şey, kendinden başka bir şeyle belirlenir. Aklı bol olan, zamanın kıtlığından zarar görmez. İbni Sina

*"İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür." İbn-i Haldun

 

MİS KOKULU YAYLALARIM

Akar kar suları derelerinde

Yayılır sürüler eteklerinde

Uçuşur keklikler yükseklerinde

Benim mis kokulu yaylalarımda 

     Çayırı çimeni yarpuz kokulu

     Her derde devadır ayran yoğurdu

     Ayrı güzellikte onun her yurdu

     Benim mis kokulu yaylalarımda

Şakır şakır akar çayı çeşmesi

Gelir sürüsünden çanların sesi

Koyun melemesi kuzu neşesi

Benim mis kokulu yaylalarımda

     Gökyüzü berraktır yıldızlar akar

     Çoban sütü sağar ateşi yakar

     Keçesinde uyur dağarcık takar

     Benim mis kokulu yaylalarımda

Safa huzur dolu onun her yeri

Şifa kaynağıdır ışkın kengeri

Arasan dünyada yoktur benzeri

Benim mis kokulu yaylalarımda

     Çaşır filizlenir erirse karı

     Gürler bulutları çıkar mantarı

     Çiçekte dolaşır bal toplar arı

     Benim mis kokulu yaylalarımda

Olur düşerse yolun yaylaya eğer

Bir gece uykusu dünyaya değer

Boşaymış bu hayat yaylasız meğer

Benim mis kokulu yaylalarımda

Kazım Kılınç/ Malatya-Yazıhan

 

ZOR BİR ZAMANDAYIM     

Zor bir zamandayım!

Aşkın ve sevdanın dibe vurduğu

kar boranın tufanında,

vahşetin kollarındayım!…

Dar bir zamandayım!...

Kirin ve çirkefin

merhametine muhtaç

insanlığın

karanlık vicdanlarındayım!…

Kör bir zamandayım!

Takiyeli sözlerin

maskeli yüzlerin

erdem sayıldığı

alçaklığın avuçlarındayım…

Zeynel Abidin Başaran/Elazığ

 

YOL UZANIR...

Yol uzanır ben giderim, Elveda

Garipler ehlinden kalan Hoş seda;

Gül kokulu diyarlara merhaba;

Selam, selamete yürüyen nida

Bedrettin Keleştimur/Elazığ-Ağın

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Dursun Aksoy - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günışığı Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günışığı Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günışığı Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günışığı Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket İstikrar Değişim Hizmet Elazığlılar Siz seçime nasıl gideceksiniz?
Tüm anketler