YASIMIZI İÇTEN YAŞARKEN AĞLAMIYOR ANCAK YAŞANANI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Millet olarak,

Asırlardır tüm unsurlarla bir arada yaşamış ve her türlü engellemelere rağmen halen daha bir arada kardeşçe yaşamakta olan Aziz Türk Milleti olarak önümüzde olmuş ve halen olmakta olan bir gerçeğimiz şu ki, haçlı ve haçlı zihniyet sahiplerinin varlığımızdan rahatsızlık duyup taraflarınca istenmeyişimizdir.

YASIMIZI İÇTEN YAŞARKEN AĞLAMIYOR ANCAK YAŞANANI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Niçin mi?

Bunun iki ana sebebi var. Birincisi; inançlarının üstünde gerçek bir inanç olan İslam Dini’nin olması ve bizlerin bir Müslüman olarak bu dinin bayraktarlığını asırlar öncesinden günümüze kadar yapıyor olmamızdır. İkincisi ise; ecdadımızın büyük mücadeleler vererek elde edip vatan kılıp asırlarca hüküm sürdüğü ve sonrasında bize emanet bıraktıkları coğrafyanın, yani varlığımızı idameye çalıştığımız Anavatanımızın ister yer altında olsun, ister yer üstünde olsun inanılmaz kaynaklara sahip oluşumuzdur.

Bundan sebeptir ki, bu topraklarda varlık gösterdiğimiz günden bugüne şer güçlerin şer ve zulümleri, maşa olarak kullandıkları terör örgütleri eliyle yaşattıkları acılar üzerimizden hiç mi hiç eksik olmamıştır. Bu durum bundan böylede biz var oldukça ki (Allah’ın İzniyle) hep var olacağız yine şer ve zulümleri devam edecektir.

Bu bir gerçek hem de kaçınılmaz bir gerçektir. 22 ve 23 Aralık 2023 tarihinde Cuma ve Cumartesi günleri vatan uğruna peşe peşe verdiğimiz vatan evladı şehitlerimiz ve onlar için tutulan YAS bunun bir göstergesidir.

YASIMIZI İÇTEN YAŞARKEN AĞLAMIYOR ANCAK YAŞANANI ŞİDDETLE KINIYORUZ

Bizler,

Aziz Vatanın gerçek sahipleri olan bizler,

Şehit aileleri olarak yürekleri yanan ve içleri kan ağlayan bizler,

Yas tutup içten içe ağlarken; birileri ki, o birileri devlete ihanet eden ve edenlerin hamiliğini üstlenen zerzevatlara selam gönderen zerzevat ve yandaşları keyiflerinden el ovuşturup seyretmenin yanında müeyyide olarak çıkarılması gereken kanun teklifine imza atmamaları yetmiyormuş gibi birde utanmadan, arlanmadan ve sıkılmadan yas tutan biz şehit ailelerine hakaret ettiler.

Neymiş?

Şehit ailesi ve aileleri olarak birilerinin uşaklığını yapıp vatana ihanet ederek genç evlatların aramızdan ayrılışlarına sebep olanlara vesile olduklarından ötürü Hakkımızı Helal Etmiyoruz deyiş ve deyişlerimizden.

Şehit ailelerinin her figanı, figandan kaynaklı her söz ve her ifade yerli yerindedir.

Vatanın her türlü nimetinden istifade edip vatanın bölünmesi gayret ve çabası içerisinde olan ve olmaya devam edenleri alkışlayanlar bilsinler ki;

Biz, her şeyden önce büyük bir devletiz,

Biz,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti gibi büyük bir devletin büyük bir milleti olan Aziz Türk Milletiyiz. Asırlar öncesinden olduğu gibi bugün de milli ve manevi değerlerine bağlı kalarak acı ve tatlıyı bir arada yoğurup yemiş, sabrı baş tacı etmiş, yasımızı içten içe yaşamış, düşmanın keyfini getirmemek adına ağlamamış ve devlete kızıp küsmemiş, ihanet şebekelerini şiddetle kınamış ve kınamaya devam eden bir milletiz.

Bu ve gibi hasletler en has ve en hassasiyet gösterdiğimiz hasletlerimizdir.

Yasımız ve Ağlayışımız;

Nefsimize karşı hakimiyetsizliğimize,

İçimizde olup vatanın her türlü nimetinden istifade edip ihanetlerine devam eden şer odaklarına karşı menfaat ve çıkar ile koltuk sevdasından ötürü tepkisiz kalanların varlık göstermesine,

Vatana ve vatan evlatlarına layık görülen şerre ve zulme sessiz kalınıştan öte zeytinyağı gibi üste çıkışlara,

Vatanımızı yeterince sahiplenemeyişimize, yani arzulanan ölçüde üretici olmayıp hoyratça tüketiciliğimiz sonucu kalkınmamızda ki gecikmeye,

Vatan hainlerine karşı gereken cezai müeyyidenin uygulanamamasına, yani idam müeyyidesi ile hak etmedikleri hakkın ellerinden alınmayışınadır.

Kınanamız da;

Vatanın birlik, beraberlik ve bütünlüğüne kast eden ve edenlerin hamiliğini üstlenenlere,

Siyaseten devlet idaresini ele alma gayreti gösterip vatan hainlerine selam gönderen ve Şehit ailelerini ziyarete giderken bile bıyık altından kıs kıs gülenlere,

Şehit ailelerinin tepkisini çok görüp sen veya siz kimsiniz diye haddini aşan beyanlarda bulunup videolarla paylaşan zerzevatlar ve gibilerine,

Vatansızları, bulundukları vatanlarında zulme, soykırıma uğrayan insanları ki bu insanlar Müslüman ve Müslüman Türk Milleti’dir bunların yaşadıkları zulüm ve uygulandıkları soykırımı görmelerine rağmen tepki koymadıkları gibi vatansızlaşmaya çalışanlaradır.

Çok iyi bilinmelidir ki; vatan hepimizin, bir gemi olarak hepimizindir. Batması halinde her kesin batması kaçınılmazdır.

Büyük mücadeleler sergilenerek kazanılmış Bu Aziz Vatan’ın devamiyeti tek temennimizdir.

Çok geç olmadan uyanmalı, yaşanan yanlışlardan dönülmeli, tek yürek olup üretici ruhu dirilterek kalkınma yolunda yürümeli, bir olup, diri olup, bizi biz olmaktan çıkarmaya çalışanlara karşı tek vücut olmalıyız.   

Aziz Türk Milleti olarak biz bu olmalıyız.

 

                                                                              AYETLER

*Onlar öyle kimselerdir ki, kendilerine bir yerde egemenlik versek, namazı kılarlar, zekâtı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten alıkoymaya çalışırlar. İşlerin sonu Allah’a varır. Hac:41

*Şayet seni yalancılıkla itham ediyorlarsa bilesin ki senden önce Nuh, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim’in kavmi, Lut’ un kavmi ve Medyen halkı da (peygamberlerinin bildirdiklerini) yalan saymışlardı. Aynı şekilde Musa da yalancılıkla itham edilmişti. Ben ise o inkârcılara biraz süre tanıdım ve sonra onları kıskıvrak yakaladım. Hadlerini bildirişim nasıldı bir bilsen! Hac:42-43-44

*Nitekim zulme dalmışken helâk ettiğimiz nice beldeler var ki evlerinin duvarları çatıları üzerine yıkılmış, ıpıssız kalmıştır. Şimdi oralarda kullanılamaz hale gelmiş nice kuyular, (harap olmuş) nice görkemli köşk var! Hac:45

*Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar! Şu bir gerçek ki gözler körleşmez, fakat göğüslerdeki kalpler körleşir. Hac:46

*Onlar senden azabın çabuk gelmesini istiyorlar. Allah vaadinden asla dönmez. Bilinmeli ki, rabbinin katındaki bir gün sizin saymakta olduklarınızın bin yılı gibidir. Hac:47

*Nice belde var ki, ahalisi zulme dalmış olduğu halde onlara biraz süre verdim, sonra da onları kıskıvrak yakaladım. Dönüş yalnız banadır. Hac:48

*De ki: “Ey insanlar! Ben sizin için sadece apaçık bir uyarıcıyım.” Hac:49

*İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlar için bağışlanma ve çok değerli nimetler vardır. Hac:50

                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                  GÜZEL SÖZLER

*"Adaletsizlik medeniyeti mahveder."

*Akletmek Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden zelil bir hale düştüler.

*"Zulüm, umranın harap oluşunun habercisidir." İbn-i Haldun

*Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin, onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. İbni Sina

       ŞANLI BAYRAK

Tarihten geliyor bu ulu devlet.

Asla kimselere etmeyiz minnet.
Uğrunda  kanımız veririz elbet.
Dalgalan göklerde ey şanlı bayrak.
     Vatanı uğruna süngüler taktı.
     Tam tekmil kuşandı cepheye  baktı.
     Düşmanın üstüne kurşunlar sıktı.
     Dalgalan göklerde ey şanlı bayrak.
Elinde süngüsü meydana çıktı.
Düşmanları bir bir zındana tıktı.
İstiklal uğruna düzeni yıktı.
Dalgalan göklerde ey şanlı bayrak.
     Ya Allah  Bismillah diyipte kalktı.
     Ya El Hakk diyerek okları çaktı.
     Zafer marşlarını her yerde yaktı.
     Dalgalan göklerde ey şanlı bayrak.
Gıyasettin Güneş/ Elazığ-Kovancılar  

 

                                                              BİR KONUK BİR KONU

                                                     AYAKSIZ YILAN İLE KIRKAYAK

                                                                                               Kazım Kılınç/ Malatya-Yazıhan

Allah'ın yarattığı iki canlıyı tefekkür edelim. Yılanın ayağı yoktur. Kırkayağın ise kırkayağı vardır. Fakat yılanın bir saatte gittiği yolu kırkayak kırk günde gidemez.

Kırkayakla yürüyebilmek belki ayaksız yürümekten daha acayip bir sanattır. Yaratılışın mucizesidir. İnce derili ayaksız bir yılanın hiçbir yara almadan süratli bir şekilde yerde süratle sürünmesi ayrı bir harikalıktır. Hele yılanın ağaca tırmanıp ağacın dalları üzerinde gezmesi ayrı bir yetenektir. Yaratan Allah'ın ilminin ve sanatının harika bir mucizesidir. Yılan yüzü soğuk bir hayvan olsa da Allah'ın yılanın derisine verdiği sanat ve nakış hiçbir hayvanda yoktur. Derisindeki muhteşem deseni hiçbir sanatkâr o şekilde çizemez.

Yılan kışın aylarca kış uykusunda kalır. Toprak altında yiyeceksiz yaşar kış soğuk kar buz altında donup ölmez. Elsiz hali ile baharda eski elbisesini bir bütün olarak çıkarır. Yeni elbisesi ile hayatına devam eder.

Netice Allah'ın muhteşem sanatı, ilmi karşısında akıllar hayrettedir. Göz sanatı seyrederken aklın onun sanatkarını düşünmemesi mümkün değil.

Yarattığın her şey açık mucize

Yazmışsın imzayı parmağa, yüze

Çatlattın tohumu ince filize

Her şeye Kadirsin yüce Allah'ım

     Neye baksak onda ince sanat var

     Hoşa giden güzel birer suret var

     Arkasında bin bir isim sıfat var

     Her şeye Kadirsin Yüce Allah'ım

 

 

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Dursun Aksoy - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günışığı Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günışığı Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günışığı Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günışığı Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket İstikrar Değişim Hizmet Elazığlılar Siz seçime nasıl gideceksiniz?
Tüm anketler