2023 YILI BİZE NE İFADE ETTİ VE NELER YAŞADIK ?2024 YILI BİZE NE İFADE EDECEK VE NASIL YAŞAMALIYIZ ?-1-

Zaman acısı ve tatlısıyla öylesine hızlı bir şekilde akıp gidiyor ki yetişmek mümkün olmadığı gibi akıl sır da ermiyor. Zamanın hızlı akışı ile yaşanması gerekenler tam anlamıyla yaşanmadığı gibi ardı sıra gelenlerde tam anlamıyla yaşanamıyor.

2023 YILI BİZE NE İFADE ETTİ VE NELER YAŞADIK ?2024 YILI BİZE NE İFADE EDECEK VE NASIL YAŞAMALIYIZ ?-1-


Şöyle ki;


Mutlu bir anı yakalamış tam yaşayayım derken beklenmedik bir anda beklenmedik bir olumsuzluk karşınıza çıkarak yaşamak istediğinize engel olmakta. Yine içine düştüğünüz bir olumsuzluğu yaşar ve ondan kurtulmak isterken bir başka olumsuzluk yakanıza yapışı verir.


Yani birini yaşayayım derken bir başka olay veya hadise ile karşı karşıya geliyor, ister olumlu olsun ister olumsuz olsun yaşamanız gerekeni yaşayamıyor ve ne olduğunu anlamadan gelip geçiyor zamanın hızlı akışı içerisinde.
Tıp kı; geçmiş yıllarda olduğu gibi en mutlu anları yaşamayı hayal edip beklediğimiz 2023 Yılı’ nın var hızla geçişinde olduğu gibi.
Yazı başlığımızda ifade ettiğimiz üzere 2023 Yılı bize ne ifade etti ve neler yaşadık ki; 2024 Yılı bize ne ifade edecek ve nasıl yaşamalıyız? Sorusuna cevap vermekle beraber neler yaşadığımızı ve de içerisinde olup yaşamaya başladığımız 2024 yılında nasıl yaşamamız gerektiğini hasbelkader ifadeye çalışalım.

2023 YILI BİZE NE İFADE ETTİ VE NELER YAŞADIK ?2024 YILI BİZE NE İFADE EDECEK VE NASIL YAŞAMALIYIZ ?-1-


Evet;
2023 Yılı bize, Biz Aziz Türk Milleti’ ne birçok anlamda bağımsız olacağımızı sağlayacak olan 100. Yıl içerisine girdiğimizi ve yaşadığımızı, yani Cumhuriyetimizin 100. Yılı’na girdiğimizi ve bu yılı ve bundan sonraki yılları mutlu bir şekilde yaşamamızı ifade etti.
Peki;
2023 yılında mutlu olup bu yılı mutlu bir şekilde yaşadık mı?
Evet, kısmen de olsa yaşadık diyebiliriz.
Bize ağır gelen ve nefsimizin kaldırmakta zorluk çektiği birçok ama birçok olumsuzluğu, yani millet olarak;
İçimizi karartan,
Yüreğimizi derinden yaralayıp acılara boğan,
11 İli kapsayan 6 Şubat Depremi ve sonrasında gelişen artçı depremler ve farklı bir şekilde gelişen afetler ile terör olaylarının yanında Doğu Türkistan-Güney Azerbaycan-Irak ve Suriye Türkmen soydaşlarımıza reva görülen zulme,
Müslüman olarak ilk Kıblegah’ımızın olduğu Filistin Küdüs’te Yahudi ve Haçlı zihniyetin Müslüman kardeşlerimize ortaklaşa yaşattığı zulüm ve soykırımdan duyduğumuz acı ve derin üzüntüyü yaşamamıza,
Dış güçler ile içimizde ki uzantıları olan terör ve ihanet şebekelerince ekonomik bağlamda yapmaları gereken ne ise yapmalarına ve gelişmemize engel olacak ne varsa o noktada girişimde bulunmalarına rağmen kısmen de olsa mutlu olduk ve mutlu yaşadık diyebiliriz.
İçeride üretici ruhların dirilip kendilerine gelmesiyle geleceğe yönelik olarak Sanayi-Tarım-Arı ve Bal üretimi-Teknoloji- ve ekonomiye dayalı birçok alanda olmakla beraber dış politikada sergilenen arabuluculuk girişimi ve siyasi noktada ki dik duruş ile kültürel bağlamda atılan adımları görüp yaşadıkça mutlu olduk ve yaşadık diyebiliriz.
Güzel ve anlamlı şeyler yaşadık demişken yaşanan bazı güzel ve anlamlı konuları ifade etmeden geçmek olmaz.
Bunlar;
1-Elazığ’ da 28 Ekim tarihinde Arıcılar İl Başkanı ve Bölge Temsilcisi Sn. Fırat Canbay
başkanlığında 2. Geven Balı Çalıştayı ve Elazığ Arıcılığının geleceği konulu bir çalıştayın yapılması,
2-Bingöl İlinde Uluslararası Bingöl Bal Şurası’ nın gerçekleşmesi,
3-Yine Elazığ’da; 22 Aralık’ta Elazığ’ı Türk Dünyasına azık veren el olarak tanımlayan, eserleri 170 dile çevrilen ve Shakespeare ile Tolstoy’dan sonra dünyada en çok okunan büyük Türk Yazarı Cengiz (Çıngız) Aytmatov’ un doğumunun 95 yılı adına bir takım etkinliklerin
düzenlenmesi ve Çaydaçıra mevkiinde adının verildiği parkta eserlerinin yazılı olduğu büstün açılışının yapılması,
4-TRT 1’de yanınlanan Sen Türkülerini Söyle programında bir Elazığ’ lı olarak yarışmaya katılan Ömer Ahmet Turhan kardeşimizin birinciliği elde edip Elazığ Musiki Kültürü’ nün bir kez daha gündemde yerini almasına vesile olması gibi güzellikleri peş peşe yaşadık.
Diyebiliriz ki; 2023 yılında acı ve tatlı hadiselerle hemhal olup hadiseleri bir yumak, bir topak halinde beraber yaşadık acıda bizim, tatlıda bizim dercesine.
Bir milletin, hele de biz gibi bağımsızlığa ve hür yaşamaya alışık bir milletin bağımsızlığı çok önemli. Bağımsızlıktan kastımız her alanda, yani milli ve manevi olarak gerekli olan her alanda bağımsız ve hür bir toprağa, vatana sahip olmakla beraber vatanın yer altında olsun yer üstünde olsun var olan tabii ve doğal kaynaklarının işlerliği sonucu zenginleştirilmesi ve sonucunda genel anlamda zenginleşerek dışa bağımlılıktan kurtulmaktır.
Bunu yaşadık mı?
Yaşadık Elhamdulillah ve devamı olarak ta yaşamaktayız.
Mevla’mızın izni ve inayeti ile bundan sonrada hep yaşayacağız inşallah.
Öyle veya böyle birilerinin ve o birilerinin içerideki iş birlikçilerinin asıl amacı olan ülke ve millet olarak 2023 Yılını sağlıklı yaşamayıp 2024 Yılına eskisi gibi bağımlı girmek ve öyle yaşamaktı ama kurban olduğumuz Allah’ımız buna da yol vermediği için amaçlarına ulaşamadıklarından sükuti hayale uğradılar.
İşte;
2023 Yılı’ nın bize, bizlere ifade ettikleri ve yaşadıklarımızın bir kısmı.
Şimdi gelelim 2023 Yılı’ nın son ayı olan Aralık Ayı’ nın son günlerinde yaşanan terör eylemi sonucu vermiş olduğumuz Şehit Evlatlarımız sonrası 4 gün önce girdiğimiz 2024 Yılı’nın;
Bize, bizlere, yani asırlardır tüm unsurları ile bir bütün olarak birlik- beraberlik ve bütünlük içerisinde kardeşçe yaşamış ve yaşamakta olan, hayat devam ettiği sürece de yaşayacak olan Aziz Türk Milleti’ ne Ne ifade edeceği ile Nasıl yaşayacağımıza. Devamı Haftaya…


AYETLER
*Ayetlerimize karşı birbirleriyle yarışırcasına çaba harcayanlar ise cehennemliktir. Hac:51
*Senden önce hiçbir resul ve nebi göndermedik ki, o bir temennide bulunduğunda şeytan ille de onun arzularına bir şeyler katmaya kalkışmasın. Fakat Allah şeytanın katmaya çalıştığını iptal eder. Sonra Allah kendi ayetlerini (onun kalbine) sağlam olarak yerleştirir. Allah hakkıyla bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Hac:52
*Bunu Allah, şeytanın kattığını kalplerinde hastalık bulunanlar ve yürekleri katılaşmış olanlar için sınama vesilesi kılmak için yapar. Şüphesiz zalimler derin bir ayrılığa düşmüşlerdir. Hac:53
*Bunu bir de, kendilerine ilim verilenlerin, onun rabbin tarafından gelmiş kesin gerçek olduğunu anlamaları, ona iman etmeleri ve böylece bütün kalpleriyle ona bağlanmaları için yapar. Muhakkak ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola iletir. Hac:54
*İnkâr edenler ise, kıyamet kendilerine ansızın gelinceye veya sonu olmayan günün azabı kendilerini yakalayıncaya kadar Kur’ an hakkında hep şüphe içinde kalacaklardır. Hac:55
*O gün hükümranlık yalnız Allah’ındır; onlar arasında hükmünü verir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapmış olanlar, nimetlerle dolu cennetlerde olacaklardır. Hac:56
*İnkâr edip ayetlerimizi yalan sayanlara ise alçaltıcı bir azap vardır. Hac:57
*Allah yolunda hicret ettikten sonra öldürülen yahut ölenlere gelince, Allah onları pek güzel bir nimetle ödüllendirecektir. Allah rızık verenlerin elbette en hayırlısıdır. Hac:58
*Allah mutlaka onları hoşnut olacakları bir yere koyacaktır. Kuşkusuz Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Hac:59
*Böyledir; her kim kendisine yapılana misliyle karşılık verir, sonra yine haksız bir saldırıya uğrarsa Allah ona mutlaka yardım eder. Allah çok bağışlayıcı, çok yargılayıcıdır. Hac:60
*İşte böyle; Allah geceyi gündüze, gündüzü de geceye katar. Allah her şeyi işitir ve görür. Hac:61
*Böyledir; çünkü Allah hakkın ta kendisidir, O’nun dışında yalvarıp taptıkları ise batılın ta kendisidir. Ve şüphe yok ki yüce olan, ulu olan yalnız Allah’tır. Hac:62
*Görmüyor musun ki, Allah gökten su indiriyor da yeryüzü yemyeşil oluveriyor! Kuşkusuz Allah latiftir, her şeyden haberdardır. Hac:63
*Göklerde ve yerde ne varsa hep onundur. Şüphe yok ki kimseye muhtaç olmayan, her türlü övgüye lâyık olan yalnız Allah’tır. Hac:64
*Görmüyor musun ki, Allah yeryüzündekileri ve O’nun emriyle denizde akıp giden gemileri sizin hizmetinize verdi! Kendi izni olmadıkça yerkürenin üzerine düşmemesi için göğü tutan da O’dur. Şüphesiz Allah insanlara çok şefkatli, çok merhametlidir. Hac:65

GÜZEL SÖZLER

*İkram bil, kural bil, doyum bil.
*Hayvan ölür, semeri kalır; insan ölür eseri kalır.
*Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı. ...
*Kişinin gücü, günün birinde tükenir, ama bilgi yaşar. ...
*Haklı olduğun mücadeleden korkma! ...Şeyh Edebali

DOKTOR
Ben saydım derdimi dinledi durdu
Kaş etti, koltuğa çök dedi doktor
Sırtıma yavaşça elini sürdü
Korkmayın, sadece tik dedi doktor
Elimle gösterdim, burası dedim
Birkaç kutu hapla şurup istedim
Ha yazdı yazacak diye bekledim
Gerek yok, dişini sık dedi doktor
Rahatla birazcık dedi sakin ol
Geçer spor yapsan, su içsen bol bol
Herkesle bu kadar olamam meşgul
Dışarda hasta çok, bak dedi doktor
Ama… Doktor dedim, yüzüme baktı
Birazcık sıkıldı, yumruğun sıktı
Sinirlendi birden ayağa kalktı
Gösterdi kapıyı, çık dedi doktor
Tam kalkarken döktüm masaya çayı
Giderayak birde yedim fırçayı
El attım cüzdana verem parayı
Hiddetle cebine sok dedi doktor
Üç adım atmıştım çağırdı birden
Bir bakış fırlattı olduğu yerden
Ceketin arkası çürümüş terden
Ya giyme veyahut dik dedi doktor
Bir oğlum, bir kızım; kalmasın yetim
Dertlerime şifa bulmak niyetim
Ölmezsem gelem mi seneye dedim
Ekşitti yüzünü yok dedi doctor.
Bütün doktorlara selam ve dualarımla.
Vedat Yılmaz/Elazığ

GAZZE
Gazzenin bayrağı kanlı
Yürekleri yaralı
Gözleri karaydı
Ama elbet bir gün kazanacaktı
Erkek kadın demeden
Çocuk bebek demeden
Azıcık üzülmeden
Gazzeyi sevmeden
Nasıl kıydınız o canlara
Minik minik kuzulara
İnsan hakları diye bir şey var
Yazıktır çocuklara.
Elbet biri çıkacak
Dur! Diye haykıracak
Bu zulüm son bulacak
İsrail KAHROLACAK
Yusuf Kenan Çalışkan
Bindal Ortaokulu 7/B- Malatya

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Dursun Aksoy - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günışığı Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günışığı Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günışığı Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günışığı Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket İstikrar Değişim Hizmet Elazığlılar Siz seçime nasıl gideceksiniz?
Tüm anketler