AYETLER IŞIĞINDA-10-


Yaşam içerisinde gelişen olumlu ve güzel gelişmelerle beraber gelişen olumsuz ve çirkin gelişmeler insanla, insanın inancı doğrultusunda ki insani yaklaşımıyla alakalı olduğu bir gerçek.


Yaşam içerisinde ki bu gerçeğin kaçınılmaz ve inkar götürmez bir gerçek olduğunu söyleyebiliriz. Söz konusu bu gerçek asırlar öncesi var olup günümüzde birtakım uydurma ve sapkın hale gelen tüm inanç mensubu insanlarda var olup yaşanan bir gerçek.


Kutsal kitabın sahibi olup inanmış tüm insanların,
Özellikle de İslam’ın doğuşu ile batıl duruma düşmüş din mensubu insanlardan öte Müslümanlığı kabul edip yaşayan tüm insanların yaşamında görülen bir gerçek.
Bu gerçek, inananların sahip olduğu kutsal kitaplarda ve yine özellikle biz Müslümanların inanıp iman edip olmazsa olmazımız olarak kabul ettiğimiz yüce kitabımız olan Kur’ an-ı Kerim’ de ayetlerle dile gelendir.


Günümüzde yaşanan ve yaşandıkça toplumda infial uyandıran bazı olumsuz çirkinliklerin ana temel sebebi inanç doğrultusunda, yani Ayetler Işığında, bir diğer ifade ile Ayetler Doğrultusunda bir yaşam sürmemekten kaynaklanmasıdır.

AYETLER IŞIĞINDA-10-


Nedir bu olumsuz olup toplumun büyük çoğunluğunda infial uyandıran çirkinlikler?


Büyük bir imkana sahip olmayıp azda olsa var olan imkana rağmen üretici olunmaması,
Büyük imkanlara sahip olanların birileri tarafından kolaycılık adı altında alıştırılmış inanca aykırı bazı haksız kazançlar ve değişik bahanelerle üreticiliği terk edip tüketici konumuna girmesi,
İmkanları çok olanların yanında imkanları kısıtlı olanların bile haddini aşan boyutta tüketici olmaları, hem de israf boyutunda bir tüketici olmaları,
Faizciliğin, tefeciliğin, fırsatçılığın çıta yapması,
Müslümanlıkla alakası olmayan Bana ne-Beni ne ilgilendirir-Bana değmeyen yılan bin yaşasın-Devlet malı deniz yemeyen domuz-Devleti sen mi yaşatacaksın gibi insanı isyana yönelten düşüncelerin dillere pelesenk ettirilmesi ve edilmesi,
Doyumsuzluk ve bundan kaynaklı tatminsizliğin getirdiği isyan,

AYETLER IŞIĞINDA-10-


Allah’a isyan-
Peygambere ve dolayısıyla hadislerine- Kur’ an’ a ve dolayısıyla ayetlere- Anne ve babalara karşı bir isyan
Akraba ve tahalluk’a karşı ve bunun doğurduğu sonuç toplumun hemen her kesimine karşı bir isyan. Kaşın kara- gözün kara- bana niye yan baktın veya son günlerde çok fazla yaşanan trafik magandalığı ve trafikte yol vermeme kavgaları yanında basit meseleler sonucu adam bıçaklama ve öldürme hadiseleri gibi..
Vatana isyan,
Vatanın sevdalısı millete, vatanın savunucusu gözbebeği konumunda bulunan ordu ve mensuplarına, Emniyete ve mensuplarına karşı bir isyan.
Aile ahlakının yok oluşunun bir göstergesi olup bir yaşam tarzı olarak kabul edilip ahlak dışı yaşanan vücudu teşhir durumu ve gibi daha ne olumsuz yaşam ve yaşamlar.
Kısa ve öz olarak değerlerin hemen tümüne karşı üretmeyip tüketiciliği marifet sayarak bir yaşam sürerek yaşanan bir isyan.
Bunların ana temel sebebi yukarıda ifade ettiğimiz üzere insanın temel yaşamı olan inanç yoksunluğu. İnançtan uzak olup yoksunlaşarak Ayetler Işığında hareket etmeyip bir yaşam sürmemektir.

AYETLER IŞIĞINDA-10-


Tıpkı; bugün Kur’an da ki ayetlerde adlarından söz edilen ve yıllar önce ne maksatla yapıldığı üzerinde durulmayarak yok yere kurdurularak devlet edilmiş İsrail ve Çin’ in Müslümanlara yönelik uyguladığı şiddet,
Şiddetten öte yok ediliş metodu olan soykırım uygulamaları yanında diğer birçok devletin beslediği terör örgütleri eliyle ülkemiz üzerinde oynadıkları oyunlar gibi.
Evet; netice itibariyle dünyada ve ülkemizde yaşanan olumsuzlukların ana temeli inançsızlık ve sözümüz ona biz Müslümanların, Müslüman’ım diye geçinenlerin uygulama alanımıza almış gibi görünüp temelde almadığımız Ayetler Işığında insan olmayıp insanca yaşamamamızdır.
İşte; ayetler ve biz, biz ve ayetler.
*Sonra siz bunun ardından mutlaka öleceksiniz. Mümin’ un-15
*Sonra da kıyamet gününde tekrar diriltileceksiniz. Mümin’ un-16
*Andolsun biz üstünüzde yedi yol yarattık. Biz yaratılanlardan habersiz değiliz. Mümin’ un-17
*Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. Mümin’ un-18
*O su sayesinde sizin için, çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yiyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları; keza Sina dağında yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç (zeytin ağacı) meydana getiririz. Mümin’ un-19-20
*Sizin için hayvanlarda da alınacak ders vardır. Size onların karınlarında oluşan nesneden içiriyoruz; onlardan sağladığınız başka birçok fayda da var, onlardan yiyecek sağlıyorsunuz. Mümin’ un-21
*Onların üzerinde ve gemilerde taşınıyorsunuz. Mümin’ un-22
*Andolsun ki Nuh’u da kavmine gönderdik de, “Ey kavmim!” dedi, “Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka bir tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?” Mümin’ un-23
*Kavminin inkâra sapmış ileri gelenleri dediler ki: “Bu adam, size üstünlük kurmak isteyen, sadece sizin gibi sıradan bir insandır. Eğer Allah (elçi göndermek) isteseydi herhalde bir melek gönderirdi. Biz geçmiş atalarımızdan böyle bir şey duymadık. Mümin’ un-24
*Bu adam olsa olsa cin çarpmış biridir; bir süre onu gözetim altında tutun.” Mümin’ un-25
*Nuh, Rabbim! Bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et dedi. Mümin’ un-26
*Bunun üzerine ona şöyle vahyettik: Bizim gözetimimiz altında ve bildirdiğimiz şekilde gemiyi yap. Buyruğumuz geldiğinde sular coşup yükselmeye başlayınca her cinsten birer çift hayvan ile kendileri aleyhinde hüküm kesinleşmiş olanların dışındaki aileni gemiye al; ama o haksızlığa sapmış olanlar konusunda sakın bana bir şey söyleme. Onlar kesinlikle boğulacaklar Mümin’ un-27
*Yanındakilerle birlikte sen de gemiye yerleştiğinde, ‘Bizi bu zalimler topluluğundan kurtaran Allah’a hamdolsun!’ de. Mümin’ un-28
*Yine de ki: ‘Rabbim! Beni bereketli bir yere indir; en uygun şekilde indirip yerleştiren sensin.’ Mümin’ un-29
*Kuşkusuz bu anlatılanlarda ibretler vardır; muhakkak ki biz bunlarla insanları sınarız. Mümin’ un-30
*Sonra onların ardından başka bir nesil meydana getirdik. Mümin’ un-31
*Bunların arasından da kendilerine, “Allah’a kulluk edin; sizin O’ndan başka tanrınız yoktur. İsyan etmekten sakınmıyor musunuz?” diyen bir elçi gönderdik. Mümin’ un-32
*Bu elçinin kavminden olup da inkâra sapan, ahrete ulaşmayı yalan sayan, dünya hayatında kendilerine refah verdiğimiz hatırlı kişiler halka şöyle dediler: “Bu da olsa olsa sizin gibi sıradan bir insan. Sizin yediğinizden yemekte, içtiğinizden ¬içmektedir. Mümin’ un-33
*Sizin gibi sıradan bir insana uyacak olursanız o zaman herhalde kaybedenlerden olursunuz. Mümin’ un-34
*O size, ölüp de toprak ve kemik yığını haline gelmişken tekrar hayat alanına çıkarılacağınızı mı söylüyor? Mümin’ un-35
*Bu size söylenenler gerçek olmaktan çok çok uzak. Mümin’ un-36
*Gerçek olan sadece şu yaşadığımız dünya hayatıdır. Ölür ve yaşarız. Bir daha da diriltilecek değiliz. Mümin’ un-37
*O, Allah hakkında sadece yalanlar düzüp koşan bir adamdır. Biz ona inanmıyoruz. Mümin’ un-38
*O peygamber şöyle dedi: Rabbim! Bunların beni yalancılıkla suçlamalarına karşı bana yardım et. Mümin’ un-39
*Allah buyurdu ki: “Pek yakında onlar mutlaka pişman olacaklar! Mümin’ un-40
*Nitekim kaçınılmaz bir akıbet olarak onları o korkunç ses yakalayıverdi; böylece sel süprüntüsüne çevirdik onları. Zalimlerin canı cehenneme. Mümin’ un-41
*Sonra onların ardından başka başka nesiller getirdik. Mümin’ un-42
*Hiçbir ümmet kendi ecelinin ne önüne geçebilir ne de (ondan) sonraya kalabilir. Mümin’ un-43
*Sonra birbiri ardından elçilerimizi gönderdik. Her bir ümmete kendi peygamberi geldikçe hep onu yalancılıkla suçladılar; biz de onları birbiri peşinden tarihe gömdük, onları ibret hikâyelerine dönüştürdük. İnanmayanların cehenneme kadar yolu var. Mümin’ un-44
*Sonra Musa ve kardeşi Harun’u, ayetlerimizle ve apaçık bir delil ile Firavun’a ve onun önde gelen adamlarına gönderdik. Fakat onlar büyüklük tasladılar. Zaten onlar herkese tepeden bakan bir topluluktu. Mümin’ un-45-46
*Nitekim şöyle dediler: “Soydaşları bize kölelik ederlerken bizden farklı olmayan bu iki adama mı inanacağız!” Mümin’ un-47
*Böylece onları yalancılıkla itham ettiler, sonuçta helâk edilenler arasına onlar da katıldı. Mümin’ un-48


GÜZEL SÖZLER

*Şu adinin bayağısı olan dünyayı hep hakir gör, geçici olduğunu aklından çıkarma!
*Allah katında olanın daha hayırlı ve daha kalıcı olduğunu unutma!
*Herkese mertebesine göre itibar et.
*Şeref ehline ikramda bulun. ·
*İlim ehlini büyük tanı.
*Bir kimsenin ilmi, kendisini Allah’ ü Teala’nın yasaklarından men etmiyorsa, o kimse büyük tehlikededir. İmam-ı Azam Ebu Hanife
*Yaşam içerisinde gelişen olumlu ve güzel gelişmelerle beraber gelişen olumsuz ve çirkin gelişmeler insanla, insanın inancı doğrultusunda ki insani yaklaşımıyla alakalı olduğu bir gerçek. Yaşam içerisinde ki bu gerçeğin kaçınılmaz ve inkar götürmez bir gerçek olduğunu söyleyebiliriz. M. Dursun Aksoy


ALLAH DER
Yeryüzü, gökyüzü seni zikreder
Düzlükler Allah der, dağlar
Allah der Hepsi secde eder, hepsi şükreder
Bahçeler Allah der, bağlar Allah der
Gerçekte sen varsın, düşte sen varsın
Baharda, yazda sen, kışta sen varsın
Havada, toprakta, taşta sen varsın
Yağmurlar Allah der, çiğler Allah der
Nakış nakış işledin kâinatı
Kimse küçümsemez böyle sanatı
Irmaklar, denizler, toprağın altı
Ölüler Allah der, sağlar Allah der
Vedat Yılmaz/Elazığ


VAR
Hasretlik revamı böyle sevene
İçimde bu aşkın sönmez közü var
İsterse desinler deli divane
Aklımdan gitmeyen ak pak yüzü var
Kan çanağı gözler uykusuz halim
Bu sevda sürdükçe susmaz ki dilim
Edep erkân bilir hiç satmaz çalım
Koyu muhabbetlik nice sözü var
Yanlışı gördü mü öfkesi taşar
Gün boyu rızkının peşinden koşar
Aslına sadıktır şehirde yaşar
Baktıkça doyamam mavi gözü var
Felek tokadını ansızın vurmuş
Dertler sıralanmış yormuş da yormuş
Sayısız türbeye aşk ile varmış
Derin yara açmaz bende gizi var
Hak dostu şairim toprağı ırak
Helalinden sevdim etmem mi merak
Hiç kimse demesin gel vazgeç bırak
Gönlümün tahtında dadaş kızı var
İhsan NAZİK/Elazığ
...

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Dursun Aksoy - Mesaj Gönder


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Günışığı Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Günışığı Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Günışığı Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Günışığı Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.Anket İstikrar Değişim Hizmet Elazığlılar Siz seçime nasıl gideceksiniz?
Tüm anketler