24.05.2022, 10:38 126

MAYIS AYI VE TARİHLER 

Her zaman ifade ettiğimiz üzere günler ve haftaları, hatta gün ve haftalarda güzel ve de anlamlı yaşanan tarihleri bünyesinde barındıran aylar bizler için çok büyük önem arz eder tıpkı içinde bulunduğumuz ve sonlarına geldiğimiz Mayıs Ayı gibi… 

            Mayıs Ayı; diğer birçok ayda olduğu gibi çok önemli hadiselerin, bizi biz yapan gelişmelerin yaşandığı tarihlerle dolu bir aydır diğer ayların bazılarında var olan uyduruk günleri ifade eden gün ve tarih var olsa da. 

            1 Mayıs Bayramı, yani İşçi bayramı: İşçinin öncelikle insan görülmediği, itilip kakıldığı, hak ve hukukunun korunmayıp gasp edildiği, insan olarak bakılmayıp bir mal gibi değerlendirildiği, o gün desinler diye sahte ifadeler ve sözlerle kutlanan gündür. 

            9 Mayıs Pazar günü Anneler Günü’ nün kutlandığı uyduruk gündür. 

            Niye mi? 

Hiç yoktan sebepsiz bir şekilde bakım evlerine yerleştirilen, kiminin zaman zamanda olsa ziyaret ettiği kimilerinin de hiç ziyaret etmediği, 

Kimileri apartmanların en güzel katında otururken annelerin bodrum katında oturtulması yetmezmiş gibi birde vakıf ve yardım kuruluşlarının yardımına bırakılması, 

Mahalle veya toplum baskısı karşısında evde bakıldığı söylenen annelerin itilip kakılarak bir odaya terk edilmiş olması, 

Veya köyde yalnız başına bırakılmış annelerin adına kutlanan tamamıyla ticari maksatla oluşturulmuş olan Anneler Günü uyduruk gün değil de nedir. Böylesi bir durumda anneler günü kutlansa ne olur kutlanmasa ne olur. Bu ve benzeri günlerin kutlanması pek anlamlı gelmiyor insana, insan olana. 

10 Mayıs Engelliler Haftası: Bu haftada da sözüm ona engelliler hatırlanıp bilinmekte ve sahir günlerde itilip kakıldıkları, bakım evlerine atıldıkları, sokaklarda insan yerine koyulmadıkları, birçoğunun sebepsiz şekilde evde yalnız bırakıldıkları, kısa ve öz olarak ifade edecek olursak insan yerine koyulmadıkları unutularak adlarına kutlanan bir hafta. Yılda bir hafta desinler diye var oldukları, O da çok az engellinin bilinip tanındığı ve var oldukları sergilenen engellilerin haftası olarak sözümüz ona değerlendirilen bir hafta. 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı:  

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu merhum Gazi Mustafa Kemal (Paşa’) Atatürk’ün devlet ve millet sorumluluğu bilinci ile ülke için bir dönüm noktası olan büyük bir hareketi Samsun’ a ayak basarak başlattığı bir tarih, bir gün ve Türk Gençliği’ ne armağan ettiği bir bayram günüdür. Bu bayram ve diğer milli bayramlar her ne kadar kimileri rahatsız hem de çok rahatsız olsalar da çok anlamlı bayramdır, bayramlardır. 

29 Mayıs: Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1453 tarihinde İstanbul'u fethederek Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu'nu sona erdirdiği tarihtir. Bu tarihte İslam Alemi’ nin, Türk İslam Alemi’ nin geleceği noktasında bir dönüm noktası olması bakımından çok önemli bir tarihtir. Hatta birçok tarihçi tarafından İstanbul'un Fethi, Orta Çağ'ın sonu ifadesi kullanıldığı önemli bir tarihtir. 

Evet; netice itibariyle içinde bulunup sonlarına doğru geldiğimiz Mayıs Ayı ve bünyesinde barındırdığı tarihlerin bir kısmında ki önemli günler ve yaşanan önemli gelişmeler. Hemen her ayda var olan önemli gelişmeler bizi biz yapan gelişmelerdir. 

Öncelikle insan olmamız, biz olmamız, bizi biz yapan değerleri bilip sahiplenmemiz ve önemsememiz gerek.  

Biz, biz olmaz, biz bizi bilmez isek el bizi biz yapmaz ve biz olarak bilmez. 

             

                                                                              AYETLER 

*Allah Benden başka tanrı olmadığı hususunda insanları uyarın ve bana saygıda kusur etmeyin hükmünü bildirmeleri için kullarından dilediğine, emri uyarınca vahyi taşıyan melekler indirir. NahI:2 

*Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı. O, putperestlerin ortak koştukları her şeyden münezzehtir. NahI:3 

*İnsanı bir damla sudan yarattı; fakat görürsün ki o, yaratıcısına apaçık bir muhalif olup çıkmıştır! NahI:4 

*Eti yenen büyük ve küçük baş hayvanları da O yarattı. Onlarda sizin için soğuktan koruyucu şeyler ve başka yararlar vardır, ayrıca onlardan beslenirsiniz. NahI:5 

*Onlarda akşamları otlaktan getirirken, sabahları otlatmaya salıverirken size sergiledikleri bir güzellik de vardır. NahI:6 

*Bu hayvanlar ancak kendinizi fazlasıyla yorarak ulaşabileceğiniz bir beldeye yüklerinizi taşır. Kuşkusuz rabbiniz çok şefkatli, çok merhametlidir. NahI:7 

*Binmeniz ve güzelliğini seyretmeniz için atları, katırları, eşekleri de yarattı. O, sizin bilmediğiniz başka şeyler de yaratır. NahI:8 

*Doğru yol Allah’a aittir. Yolun eğrisi de vardır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. NahI:9 

*O Allah ki, gökten su indirir. İçme suyunuz ondan meydana geldiği gibi, hayvanlarınıza yedirdiğiniz otlar ve ağaçlar da ondan yetişir. Nahl:10 

*Onunla sizin için ekin, zeytin, hurmalıklar, üzümler ve her meyveden bitirir. Şüphesiz ki düşünen bir toplum için bunda (Allah’ın lütuf ve ihsanına işaret eden) ayet vardır. Nahl:11 

*O, geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı sizin hizmetinize verdi. Bütün yıldızlar da O'nun emri ile sizin hizmetinize verilmiştir. Şüphesiz bunlarda aklını kullanan bir millet için ibretler vardır. Nahl:12 

Sizin için yeryüzünde çeşitli renk ve biçimlerle yarattığı şeyleri de sizin hizmetinize verdi. Öğüt alan bir toplum için bunda ibretler vardır. Nahl:13 

*Taze etinden yemeniz ve mücevherini çıkarıp takınmanız için denizi hizmetinize veren de O’dur. Gemilerin denizi yararak gittiklerini görürsün ki, bu da O’nun lütfuna nâil olmanız ve O’na şükretmeniz içindir. Nahl:14 

*O, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilesiniz. Nahl:15 

*Daha nice işaretler koydu. Yıldızlarla da insanlar yollarını bulurlar. Nahl:16 

*Şu halde yaratan, yaratamayan gibi olur mu? Artık siz düşünmez misiniz? Nahl:17 

*Hâlbuki Allah’ın nimetini saymaya kalksanız onu sayamazsınız. Şüphesiz Allah, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Nahl:18 

*Allah, gizlediklerinizi de, açığa vurduklarınızı da bilir. Nahl:19 

*Allah'ı bırakıp da taptıkları şeyler, yaratılmış olduklarına göre hiçbir şey yaratamazlar. Nahl:20 

                                                                        GÜZEL SÖZLER 

*En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allah’ın nurundan istifade edendir.” 

*“Kul, gözleri gördüğü hâlde Allah’ın kendisini âmâ olarak diriltmesinden korksun! Hikmetten anlayana manalı bir söz kâfidir. Manen sağır olanlar, zaten hakkı duyamazlar. Hz. Osman 

*Gençliğine güvenip vakit çok erken derken; Belki de elveda bile diyemezsin giderken! N. Fazıl Kısakürek                                                                      

*Fıtratımız, var oluşumuz gereği bu evrene eşref-i mahlûk olmaya geldik. 

*Ne eşref-i mahlûk gibi yaşamaya özen gösterdik ne eşref-i mahlûk gibi bu fani dünyadan göçebildik. Furkan Doğan 

          DUA 

Yüce Rabbim bu vatan, 

Sonsuza dek hür olsun. 

Ay yıldızın altında, 

Bütün canlar bir olsun. 

     Yurdumun kurdu kuşu, 

     Birbirine yâr olsun. 

     Kenetlensin el ele, 

     Milletimiz var olsun. 

Dolsun Senin sevginle, 

Kalplerimiz nur olsun. 

Yüce Rabbim bu vatan, 

Sonsuza dek hür olsun. 

Yusuf Dursun/Yozgat-İst. 

19 MAYIS GÜNÜ ATAMIZ 

19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları. 

     Gençlere etmiş hediye,
     Bu en büyük bayramı.
     Hep birlikte el ele,
     Koruyalım vatanı 

Ak 19 Mayıs ak
Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak.
Al 19 Mayıs al
Sivas'ta Mustafa Kemal... 

     Yeşil 19 Mayıs yeşil
     Çimenlerde çocuklar oynaşır.
     Mavi 19 Mayıs mavi
     Ordular hedefimiz uygarlık, ileri. 

Mor 19 Mayıs mor
Sonrasını anlatmak zor.
Sarı 19 Mayıs sarı
10 Kasım'da bayraklar yarı. 

     Ak 19 Mayıs ak
     Atatürk vatan, Atatürk bayrak.
     Pembe 19 Mayıs pembe,
     Atatürk aklım sende. 

Uğur YİYİT/Çorum 

    çox çətin göz yaşlarımı qadağan 

Surəti-dünyanı,ariflər bəladır zənn edər, 

Cilveyi-sün`ində yox mə`na,xətadır zənn edər. 

     Əşkdir* göydən yağan,ağlar fələklər halimə, 

     Xabi-naz ilən yatan bəxtim,nəvadır** zənn edər. 

Cismdən uçmaq dilər ruhim,könül pərvaz edib, 

Fürsəti fövt eyləməz,ani ətadır zənn edər. 

     Sərvəti, kim elmdən eylərsə zənn üstün,demək, 

     Ol demək ki,cəhlini ol kəs,hüdadır*** zənn edər. 

Gəzmə zülf içrə həyat nəhrin,fənadır,ey könül, 

Çünki,aşiq lə`li-dildarı bəqadır****,zənn edər. 

     Min-əl-imandır***** Vətən eşqi,Vətən aşiqləri, 

     Hər gün aşuradı,hər yer Kərbəladır zənn edər. 

Sən də,gah mömin olursan,gahi aşiq,Bizəban, 

Sanma bu halla səni kimsə:-dühadır-zənn edər. 

Ilgar Süleyman Bizeban/Azerbaycan 

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Haziran 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@