05.04.2019, 12:08 288

MEVLANA İLE AYNI HAVAYI SOLUMAK

Rene Guenon: “Türkler zenginler çünkü onlarda Mevlâna var” diyor. Evet gerçekten de Mevlana’nın varlığı bizler için maden değerindedir ama işlemediğin maden, ya da yanlış işlediğin maden nasıl değer kazanabilir ki? Bütün Türklerin ve özellikle Elazığlı olarak bizlerin Mevlana’nın söylediklerini, verdiği mesajı daha iyi değerlendirmek gibi bir yükümlülüğü var. Ortega Y. Gasset: “ İnsanların tabiatı yoktur, tarihleri vardır.” der. Bizim tarihimiz ise yeryüzünde yaşamış milletlerin tarihleri içindeki en güzel, en büyük ve en görkemli tarihlerden biridir. Bizde Mevlâna var, Yunus var, Ahmet Yesevi var. Bizim tarihimiz bunca kadim ve kademli insanlarla ışıl ışıl dururken, neden başkalarının taklidi olmaya rıza gösteriyoruz? Neden tabiatımızı dejenere olmuş milletlerin ikliminden devşirmeye çalışıyoruz? Bu, bugün böyledir diye yarın da böyle olması gerekmiyor; hayat değerli, insan değerli, gelecek değerli. Geleceği, bugün imar eder. Bizler yanlışta ısrar etmezsek gelecek daha güzel, daha doğru, daha yaşanası olur.

Konya'mızın ortasında yeşil bir vaha gibi duran Mevlâna Türbesi manevi iklimimize yön veriyor yine de. Oradaki varlığı, duruşu bizlerin içini yeşertiyor. Yarına güvenimiz artıyor, cesaretimiz çoğalıyor. Onun manevi sofrasından gönüllerimiz nasibince payını alıyor. Dilerim ki Onun görüntüsünden ziyade özünü anlamaya da gayret eder, nasibimizi artırırız.

“”13. Asrın ortalarında Horasan dağları ile bozkırlarından kalkıp Konya’ya gelen Doğulu bir düşünür, o zamana kadar değişik kültür ve coğrafyalardan gelen bilgileri olağanüstü seziş ve duyuşunun perspektifi altında kullanarak asırlar sonraki dünyanın, bugünkü Batı Medeniyeti diye bildiğimiz felsefi sistemlerin temellerini atıyor...Spinoza’ya, Goethe’ye, Novalis’e, Kirkegaard’a, Nietzche’ye, Dostoyevsky’ye, Gabriel Marcel’e, Rilke’ye yollarını açıyor. Bu suretle, 13.Asrın Selçuklu Konya’sı Renaissance’ın beşiği olarak karşımıza çıkmış, tüm görkemiyle yükseliyor. Diyebiliriz ki, tüm felsefi sistemlerin en insancası olan Varoluşçuluk’un-Heraklitos’tan sonra-ilk ve gerçek temsilcisi, binikiyüz ortalarının Anadolusundaki Mevlana’dır. Asrımızın başında Gabriel Marcel’in "sen, ben’in karşısında oturan ben’dir" şeklindeki motto’yu ortaya koymasından sekizyüzyıl kadar önce, Mevlana, "benimle senin aranda ne ben ne de sen vardır" demiştir.”” Dr.Kriton Dinçmen

Evrensel barışın, sevginin, hoşgörünün ve hümanizmanın simgesi büyük düşünür Mevlana’yı anmak ve anlamak istiyorsak; sevginin, barışın, hoşgörünün yüceliğini de anlamış oluruz! Mevlana insanlık, sevgi, barış ve evrensel görüşüyle insanlığa ve dünyaya adanmış bir Hayattır! Yedi asır önce Anadolu’da yaktığı ateş, hâlâ ruhlara ışık saçıyor, gönülleri aydınlatıyor….
“-Gel, gel, gel! Ne olursan ol yine gel!
-Suyun susuzu kandırması gibi, doğru söz de kalbe temizlik getirir.
-Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar anlaşır.
-İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. “
Mevlânâ

Anadolu Kültürünün temellerini Anadolu topraklarına nakış nakış işleyen önderlerin büyük bir kısmı mutasavvıf kişilerdi. Bunların çoğunluğu Ahmed Yesevi’nin işaretleri ve teşvikiyle Anadoluya gelip Anadoluyu Anadolu haline getirmişlerdir.

Anadolu Kültüründe Tasavvufun çok önemli bir yeri olduğunu hepimiz biliyoruz. Anadolu da Tasavvufun değişik zaman ve zeminlerde ortaya çıkardığı kurumlardan en önemlileri Mevlevilik Ve Bektaşiliktir. Özellikle Mevlevilik ve Bektaşiliğin Anadolu’da Kültür ve Medeniyetin kökleşmesinde, sevginin, hoşgörünün gelişmesinde ve yayılmasında önemli görevler yüklenmişlerdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu’da olduğu gibi Uzakdoğu’dan Balkanlara kadar hizmetlerini ve İslam’ın sevgi ve hoşgörü dini olduğunu anlatarak yaymaya çalışmışlardır. Çağrısını ulaşabildikleri her yere ulaştıran Mevlevi ve bektaşi dergahlarının sayesinde bu gün Balkan ülkelerinin bir çok şehrinde Mevlevievleri, Bektaştekkeleri, mescit, zaviye ve dergahları bulunmaktadır….
Bu anlamda Sevgi, saygı, hoşgörü gibi. Tasavvuf kültürünün Balkan ülkelerinde de çok önemli bir yeri olmuştur.

İlahi aşkı ruhunda bütünleştirmiş Mevlana her dönemde tüm insanlğa rehberlik edebilecek hikayeleri, beyitleri, şiirleri, sözleri ve öğütleriyle gönüllere taht kurmayı başarmış ulu bir rehperdir. Mevlana’dan insan olarak hemen herkesin her zaman öğrenecek bir şeyi vardır… Mesnevi başta olmak üzere bütün eserleri zengin bir hazine, mana ve sır deryasıdır.

Yine Mevlana’dan bir kaç anlamlı söz
“İnsan bir ağaca benzer, ahdi de ağacın köküne. Kökün iyileşmesine sağlamlaşmasına çalışmak gerek."

"Gönülden sözsüz, işaretsiz, yazısız yüz binlerce tercüman zuhur eder. "

"Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze kulak verme yolundan gir. "

"Yol düzgün ama altında tuzaklar var. Yazının tarzı hoş ama içinde manâ kıt... Sözler, yazılar; tuzaklara benzer. Tatlı sözler bizim ömrümüzün kumudur. İçinde su kaynayan kum pek az bulunur; yürü, onu ara!

"Gönül dilerse el, yemek için kepçedir, dilerse on batmanlık gürz. "

"Gönül aynası saf olmalı ki orada çirkin suratı güzel surattan ayırt edebilsin. "

"Kalp altınla halis altın ayarda belli olur. Kalple halisi, mihenge vurmadıkça tahmini olarak bilemezsin.”
Mevlânâ

Ondördüncü yüzyılda yaşayan yüzyıllardır kişiliği, eserleri, şiirleri ve düşünceleriyle insanlığa sevgiyi öğreten “ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol” diyen Mevlana’nın düşüncelerini, sevgi ve geniş hoşgörüsünü bir parçacık yaşadığımız çevrelere anlatıp tattırırsak ne mutlu bize. Her sözü düşündüren, ibret veren, hayata yön veren, yol gösteren, ufuklar açan, insan olmanın bilincine vardıran, erdemleştiren derin bir mana vardır.…

"Gel, gel, ne olursan ol yine gel.
İster kafir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel.
Bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir.
Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel..."
Mevlânâ

"Sevgiden acılıklar tatlılaşır. Sevgiden bakırlar altın kesilir. Sevgiden tortulu, bulanık sular, arı-duru bir hale gelir, sevgiden dertler şifa bulur. Sevgiden ölü dirilir, sevgiden padişahlar kul olur. Bu sevgide bilgi neticesidir. Mevlânâ

Mevlana insanları dünyanın geçici, aldatıcı zevklerinden, hırs, kötülük, bencillik, yalan ve ikiyüzlülükten arındırıp, hoşgörüye, kendisiyle barışa, gerçek güzelliğe, sonsuz mutluluğa, insan sevgisine, evrensel ve tanrısal olana yönlendirmeye çalışmıştır... Zaman zaman, dünya malını, kendisini bile hiçe sayarak hedeflediği mananın ve amacının peşinden koşmuştur…

 

PEKİ SİZ HAZRETİ MEVLANANIN AİLESİYLE BİRLİKTE ANADOLUDA İLK DEFA MİSAFİR OLDUĞU VE YAŞADIĞI YERİN ÇOCUKLUK YILLARININ 5 YILA YAKIN BÖLÜMÜNÜN ELAZIĞIMIZIN KADİR ŞİNAS İNSANLARININ YAŞADIĞI DOĞANIN HER TÜRLÜ GÜZELLİĞİ İLE RAKS ETTİĞİ MÜMTAZ İLÇEMİZ KARAKOÇAN OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ ? EVET YANLIŞ DUYMADINIZ ELAZIĞ KAMUOYUMUZUN PEK ÇOĞUNUN HABERDAR OLMADIĞI AMA ASLINDA MANEVİ ATMOSFERİMİZİ DEĞİŞTİRECEK MANEVİ DÜNYAMIZA ZENGİNLİKLER KATACAK BU BİLGİNİN GERÇEK OLDUĞUNU TARİHİ KAYITLAR BİZE SÖYLEMEKTEDİR.

Pir Cemal Abdal Orta Asya` dan Anadolu`ya gelen Yesevi şeyhlerinden biridir.Tarihi bilgilere göre Mevlana Celalettin Rumi`nin babası Bahaeddin Veled `le birlikte Belh yöresinden kalkarak önce Erzincan`a daha sonra, Pir Cemal Abdal`la aynı oymaktan olan Okçu Yusuf ve kardeşleri Hamza, Bahadır, Çakabey, Kızıl ve Şevti ile birlikte bugünkü Okçular Köyüne geldiği ve buraya yerleşmelerine ise Sultan Alaaddin Keykubat`ın aracılık ettiği söylenir. Pir Cemal Abdal`ın Üçbudak Köyü`ndeki ev kalıntısından kalan izlere halen rastlamak mümkündür. Nitekim Pir Cemal ABDAL türbesini ziyarete Karakoçan ilçemize gittiğinizde türbe önündeki tarihçe bu bilgiyi gözlerinizin önüne serecektir. Mevlana iile aynı havayı tenefüs etmenin,aynı çoğrafyada yaşamış olmanın verdiği bahtiyarlığı okuyucularımızın tüm benliklerinde hissedeceklerine kuşkumuz yoktur. Görüşmek Dileğiyle …
 

Yorumlar (1)
Habip YAŞAR 2 yıl önce
Anadolu'nun vatan olmasında Horasandan gelen manevi mimarların alın teri engin insan sevgisi ve hoşgörüsü yatmaktadır.Bu hoşgörü balkanlara kadar yayılmıstırki buda osmanlı cihan devletini,akabindede TC.Devleti kurulmuştur.Guzel tespitlerinizden ve esneğinizden dolayı çok teşekkür ederim.
açık
Namaz Vakti 15 Nisan 2021
İmsak 04:14
Güneş 05:42
Öğle 12:29
İkindi 16:09
Akşam 19:05
Yatsı 20:27
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 30 54
5. Altay 29 53
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@