07.10.2022, 13:24

MEVLİD-İ NEBİ İLE CAMİLER VE DİN GÖREVLİLERİ HAFTASI

Bizde, aylar  ile aylar içerisinde ki gün ve de haftaların bizlere anlam katması hasebiyle çok büyük önem arz ettiğini zaman içerisinde bulunduğumuz güzel ve anlamlı geçen hemen hemen  her ortamda dile getirir dururuz.

Bizde; milli olsun manevi olsun birden çok değerli gün ve haftalarımız bulunmakta.

Bir sevgi uğruna Eşref-i Mahluk olarak yaratılmış Peygamber efendimizin dünyaya teşriflerinin anıldığı Mevlid-i Nebi Haftası ile toplumun dini Duygularının perçinlenmesini sağlayan Camiler ve Din Görevlileri Haftası gibi…

Tabi; bize has olan, bizi biz kılan, yaşamımızı güzelleştiren an ve gün ile haftalarımız ve de bunları bağrında barındıran aylarımızı anlamlı ve yerinde yaşamak bir başka güzel dost bizi pazarda görsün tarzında olmadıkça.

Değerleri bilmek, yaşanmasını sağlamak, sevgi gereği vefalı olmak ile vefayı yaşayıp yaşatmakta ayrı bir güzelliktir insan ve insanlık adına.

İnsan ve insanlığın mayasının sevgi ve bundan kaynaklı her şeyin başı sevgi olduğuna inanmışlar olarak hayat nizamımızı bu değerler üzerine inşa etmek ve yaşamımızı bu minval üzere kurmamız kaçınılmazlardandır.

Dedik ya!

İnsan ve insanlığın mayasının sevgi olduğunu,

Hayat nizamımızı da bu minval üzere kurmamızın kaçınılmaz olduğunu.

O halde, toplum olarak çok fazla olmayıp azda olsa niye hayat nizamımızı anlamlı  kılmayıp sevgiden, insanlıktan uzak bir yaşam sürmekteyiz?

Niye?

Çünkü bize, biz insanoğluna sunulan ana esas tema olan sevgiden ve sevginin yaşamımızı gerektirdiği gibi yaşamıyor, değerlerimizin değerini bilmiyor ve de gerekli olan vefayı göstermiyoruz da ondan diye düşünüyoruz.

İfadeye çalıştığımız bu duygu ve düşüncemiz birçoklarınca kabul görmeye bilir ancak gerçek bu ve bu noktada.

Nasip olursa bir gün sonra kainatın yaratılış sebebi ve efendisi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) nın dünyaya gelişini kutlamak, yaşamını örneklerle dile getirip gündem de tutmak adına yaşanan hafta iIe içerisinde Cuma Günü Mevlid-i Şerif programı yaşanacak, dini vazifeleri topluma yansıtan Din Görevlileri Haftası anma programları gerçekleşecek.

Yaşanan ve gerçekleşecek bu an ve güzelliklerin ne kadarını hayatımıza almış ve ne kadarını yaşam alanımıza almış ve yaşıyoruz diye bir sormak gerek ve soruyoruz?

Nasıl alıyoruz?

Ne kadarını almış ve ne kadar alıyoruz?

Almışız ve azda olsa yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz diye cevaplayanlar olabilire karşın verilecek cevap ve sorulacak soru.

Niye hepsini almamış ve tam anlamıyla yaşamıyoruz?

Biz cevaplayalım o zaman.

Çünkü; sevgide, insanlığın gerekliliğini samimi ve içten yaşamıyoruz da ondan.

Öyle olmasa toplumda yaşanan bu olumsuzluklar olur muydu?

Yaşanan insan ve insanlık dışı gelişmeler her geçen var hızla artarak çıtasını yükseltirmiydi diye insanın sorası geliyor.

Biz; gerçekleşen gün ve haftalarda ki anlamlı anların azda olsa samimiyetle değil samimiyetsiz Koy desinler veya dost bizi pazarda görsün babından gerçekleştiğine inananlardanız şahsımız olarakta öz eleştiri babından ifade edecek olursak zaman zaman egonun yükselmesi nedeniyle nefsimize ağır gelen hadiseler karşısında sabır göstermeyip nefsine yenik düşüp sevgiyi tam anlamıyIa yaşamaktan uzak kalan biri olarak.

Evet;

Değerli gün, hafta ve ayları bilmek ve yaşamak güzel.

Değerli gün, hafta ve aylarda yaşanan anlamlı ve güzel  anları yaşatan değerleri bilmekte güzel ve anlamlı vefa gereği.

Amma;

Sadece ve sadece yılda bir kez değil. Bu anlar ve anların müsebbibi değerlerin değerini her zaman ve her an bilmek ve yaşamak gerek.

Tabi bunun karşısında değerli anları anlamıyla bize yaşatması gereken değerler şahsiyetlerde görevlerini bihakkın yerine getirmeleri, bulundukları görev alanlarında yapılması gerekeni sevgi çerçevesinde gerçekleştirmeleri gerek.

Ha!...

Bunu ifade ederken herkesi aynı kefeye koyduğumuz da yanlış anlaşılmasın.

Haşa, haşa ve kella.

Allah’a binlerce hamdu senalar ve şükürler olsun ki bizi biz yapan ve kılan vatan ve millet sevgi ve sevdasıyla kavrulup bulundukları mevki-makam ve de görev alanlarında görevlerini bihakkın yerine getiren ve getirmeye çalışan duyarlı, öz eleştiriye açık, gerçeği haykıran binlerce değerlerimiz ve bunlar içerisinde adlarına kutlanan haftanın mensubu din görevlilerimizin sayısı çok çok fazIa.

Ehh o zaman daha ne istiyorsunuz, sorun ne diye soranlar olabilir?

Hepsini diyoruz.

Hiç kaçak, göçek olmasın istiyoruz.

Dini kisve ile vatan ve milletin selametine ihanet düşünüp gölge düşürenler hiç mi hiç olmasın diyoruz.

Ancak;

Sözünü ettiğimiz değerlerin değerlerinin bilinmesini, insan yerine koyulup kollanmalarını, sosyal  haklarının korunmasını, onların da bir aile sahibi olup ortamda yapmaları ve yaşamaları gereken anlarının olmasının teminini istiyoruz,

Toplumun değer verdiği, istifade sağladığı şahsiyetlerin yani din görevlilerinin bulunduğu mevki ve makamlarda dine ters düşen gelişmelerin yaşanmamasını, yani torpil ve kayırma gibi adamcılığın yapılmamasını, özlük hak ve hukuklarının sağlanmasını, söylemeleri gereken söylemlerde kısıtlamaya gidilmemesini, kendileri adına konuşulmamasını, hepsini büyücü ve üfürükçü sınıfından sayılmamaların istiyoruz.

Kısa ve öz olarak;

Mevlid-i Nebi olmakla beraber anlam içeren tüm değerli ve kıymet ifade eden milli ve manevi gün ve geceleri anlamına uygun yaşamak ve yaşatmak,

Din görevlileri Haftasını anlamına uygun yaşamak ve yaşatmakla beraber görevlilerini de anlamına uygun koruyup kollamak gerek aksi düşünüp sinsi sinsi ve alttan alta ihanet içerisinde olup ihaneti yaşayanlarla aynı kefeye koyulmaması gerek.

Peygamberimizin dünyaya gelişi ve teşrifi nedeniyle kutlanacak Mevlid Kandili gecesinin İslam Alemine, özellikle ve özellikle İslamla şereflendiği asırlar öncesinden günümüze kadar İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve yapmakta bulunan Müslüman Aziz Türk Milleti’ne hayırlı olmasını ve hayırlar getirmesini bizleri yoktan var eden, varlığımızdan haberdar kılan Yüce Allah’ tan niyaz ederiz.

Din görevlilerimizin, milli ve manevi değerler çerçevesinde kendini ve sorumluluk alanının bilincinde olup toplumu aydınlatan din görevlilerimizin de içerisinde bulunduğumuz haftalarını tebrik eder, sağlık-sıhhat ve afiyet içerisinde olmalarını temenni eder, vazifelerinde başarılar dileriz.

Vazifelerini milli ve manevi çerçeve içerisinde bi hakkin yerine getirmiş olup ahirete irtihal etmiş bulunan din görevlilerine rahmet diler Allah onlardan razı olsun deriz.

Gelin;

Önce ve özellikle insan olalım,

Sevgi dolunup sevgi sunalım,

Görevlerini vicdani ölçüler içerisinde yerine getiren tüm kamu kurum ve kuruluş mensupları yanında özellikle toplumun hassasiyetle izleyip takip ettiği din görevlilerimiz, sağlıkçılarımız, ordu ve emniyet mensupları ile bunların hem milli ve hem de manevi anlamda yetişmelerine vesile olan eğitimcilerimizin kıymet ve değerlerini bilip hizmet aşk ve şevklerinin doruğa çıkmasını sağlayan etkenleri sunalım.

Haydi!.. Hayırlı hafta ve günleriniz olması adına Selam-Sevgi ve dua ile…. Diyoruz.

GÜZEL SÖZLER

*"Yumuşak konuş ki kalplerin kapıları açılsın, sıcak kalpli ol ki vicdanlar seni düşüncelerine buyur etsin; İhlaslı davran ki tesirin sürekli olsun." Hz. Mevlana

*"Rıza yolunda biraz cefa gördük diye Rahman’a naz mı edeceğiz." Musab Bin Umeyr

*"Yüce Allah Kur’ân’a uyan milletleri yükseltir. Uymayanları alçaltır." Hz. Ömer r.a.

*"Kur’an’dan ayrılmayın, onu kendinize imam ve önder seçin." Hz. Ali r.a.

AYETLER

*O’nun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah, onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Nahl:121

*Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Nahl:122

*Sonra da sana, "Hakka yönelen İbrahim'in dinine uy. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi" diye vahyettik. Nahl:123

*Cumartesi gününe saygı, ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin, ayrılığa düşmekte oldukları şeyler konusunda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. NahI:124

*Ey Muhammed! Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin, kendi yolundan sapanları en iyi bilendir. O, doğru yolda olanları da en iyi bilendir. Nahl:125

YÂ RESULULLAH

Zaman ve mekândan önceki var olan kandilde,

Rahmanın nuruyla birlikte yanan Ahmet’sin.

Kendi ruhunun derinliklerindeki menzilde,

İnşirah ile kalbi yıkanan Muhammed’sin.

Aklen, Abdullah’ın oğlusun Yâ Resulullah!

Âdem Safiyullah’ın alnındaki noktasıydın,

İbrahim Halilullah’ın hikmetli duasıydın.

Yeri göğü mest eden Davud’un sedasıydın,

Evvel ve Ahire şehadet eden Mustafa’sın.

Kalben, Allah’ın elçisisin Yâ Resulullah!

Musa Kelimullah’ın dilindeki sözlerde,

İsa Ruhullah ile ümit oldun gözlerde.

İdris oldun, İlyas oldun uçtun göklerde,

Tüm peygamberlerin şahsında var olansın.

Hikmeten, Sultanı Enbiya’sın Yâ Resulullah!

Nuh’!u Nebi’den uzak olan hepsi gark oldu.

Salih ile Lut’ un inkârcı kavmi helâk oldu.

Âlemlere rahmet olmak, bir tek sana tac oldu.

İki Cihanda şefaate yetkili, mümine kefilsin

Şeriaten, Muhammed Mustafa’sın Yâ Resulullah!

Mavi yüceliklerin miracındaki tebliği,

Burak’tan sonra binit olarak aldın refrefi .

Dimağına nakş ettin Hüda’dan gelenleri

Eşrefi mahlûkatın külliyen seyyidi eminisin.

Tarikaten, Habibullah’sın Yâ Resulullah!

Manidar sessizlikleri aşikâr edensin,

Sır perdelerinin gizemlerine yükselensin,

Her türlü iyilikleri cömertçe serpensin,

Cibril’e yoldaş, İsmail’e kandaş, Rahman’a mihmansın.

Marifeten, Nuru Arşinsin Yâ Resulullah!

Kâinata ibretle bak, evvel kendini bil dedin.

İlim irfan denizine edeple erkânla gir dedin.

Bilgelik makamının yolu ilâhi sevgidir dedin.

Batın ve zahiri Kur’an ile insanlığa okuyansın.

Hakikaten, Âlemlere rahmetsin Yâ Resulullah!

Mürşitsiz, kâmilsiz yolda kalmış, şaşkınım

Riya ile karışık yapılan secdelere kızgınım.

Samimiyet kalmadı sünnetine ıtretine, mahcubum.

Üzülüp, ümmetine yine de tek başına ağlayansın.

Şefaaten, muhtacım sana Yâ Resulullah!

Zeynel Abidin BAŞARAN/EIazığ

NAA’T

Sen gelmeden yaratıldı kâinat

Dendi zatına Eşref-ül Mahlûkat

Oldun Abdullah’tan, doğdun Amine’ den

Yetim kaldın süt emdin Halime’ den

Ahmed-i Mahmut’sun- Muhammed’ sin

Bize şefaatçi sensin, YA RESÜL….

Adın kondu Muhammed’ ül Mustafa

Rehber oldun sen Alem ü Cihan’a

Hira Vahi geliş mekânın oldu

Peygamberlik burada zat’ın buldu

Ahmed-i Mahmut’ sun- Muhammed’ sin

Bize şefaatçi sensin, YA RESÜL…

Mescid’ i Aksa’ da bindin Burak’a

Yükselerek vardın yedinci kata

Af diledin biz günahkar kullara

Namaz Hak ve farz kılındı burada

Ahmed’i Mahmut’sun- Muhammed’sin

Bize şefaatçi sensin, YA RESÜL…

Güneşin kavurduğu sıcak günde

Güneş soğuktu sen ondan sıcaktın

Zeyd’in kalbine hançer gibi saplanan

Alnında parlayan ter damlacığı

Ahmed’i Mahmut’sun- Muhammed’sin

Bize şefaatçi sensin, YA RESÜL…

Taşlandı Taif’’te Naif bedenin

Kur’ an nurunu bize saçtın diye

Veda Haccın ümmet’ en veda oldu

Ümmetin terk ümmet’ en zar oldu

Ahmed-i Mahmut’sun- Muhammed’sin

Bize şefaatçi sensin, YA RESÜL…

Atmış üçte ömrün vefa etmedi

Hakk vaki oldu zat’a Dar-ı Beka

Yetim koydun Hasan ile Hüseyni

Sen kainatı okuyan Peygamber

Ahmed-i Mahmut’sun- Muhammed’sin

Bize şefaatçi sensin, YA RESÜL…

Görmeden iman eyledim ben sana

Görmek için her daim ettim iltica

Yalvardım Hakk’a namazda niyazda

Dileğim görmek Cennet’i Ala’da

Ahmed-i Mahmut’sun- Muhammed’sin

Bize şefaatçi sensin, YA RESÜL…

Mehmet Dursun AKSOY/Elazığ-Karakoçan

DUA

Yüce Rabbim bu vatan,

Sonsuza dek hür olsun.

Ay yıldızın altında,

Bütün canlar bir olsun.

Yurdumun kurdu kuşu,

Birbirine yâr olsun.

Kenetlensin el ele,

Milletimiz var olsun.

Dolsun Senin sevginle,

Kalplerimiz nur olsun.

Yüce Rabbim bu vatan,

Sonsuza dek hür olsun

Yusuf Dursun/Yozgat-İst.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 06 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 16 37
2. Samsunspor 15 27
3. Rizespor 15 26
4. Pendikspor 15 26
5. Keçiörengücü 15 26
6. Bodrumspor 15 25
7. Boluspor 15 25
8. Manisa FK 15 24
9. Bandırmaspor 15 24
10. Sakaryaspor 16 22
11. Altay 15 21
12. Adanaspor 15 18
13. Göztepe 14 18
14. Tuzlaspor 15 16
15. Erzurumspor 15 14
16. Altınordu 15 12
17. Ö.K Yeni Malatya 15 11
18. Gençlerbirliği 15 7
19. Denizlispor 15 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@