MUHTARLIKLAR KALSIN MI, KALKSIN MI?

Seçim havasından kurtulduk derken sayımların devam etmesi, yeniden seçim talebinin gündeme gelmesi huzurumuzu kaçırdı. Kaçırdı ama beklemekten başka çaremiz de kalmadı.

Aslında işlemlerin adalet üzere gerçekleşeceğinden emin olsak mesele yok. Ama güven bunalımı var. Herkes tedirgin. Yapılacak yanlıştan ülkemizin zarar göreceği, milletimiz sıkıntıya düşeceği kuşkusuz. Sıkıntımız ondandır. Yoksa hak kiminse makam onun olsun. Zorbalar istedikleri yere konmasın. Bütün çabamız, bütün arzumuz budur. Gerisi teferruattır.

Tabi yarış atmosferinden çıkmadan idari yönden değişim teklifler de gelmeye, halk nezdinde harıl harıl tartışmaya başlandı bile: Muhtarlıklar kalksın mı kalsın mı?

Konuyla ilgili çok düşündüm, çok fikir yordum. Az farkla bir kanaate vardım: Kaldırmak yerine statü değiştirerek aynı kişileri hem muhtar hem belediye encümeni yapsak, idareci sayısını azaltarak yetki karmaşası düzeltsek... daya iyi olmaz mı?

Gerçekten kafa yormaya değer bir konu. Zira hem devlet külfetten kurtulur hem mahallelerin problemlerini bilen mecliste bulunur. Hizmet, daha kolay yoldan yerine ulaşır. Çünkü encümen olarak seçtiğimiz insanlar, önlerine gelen evraka göre karar vermek durumundadırlar. Sıkıntıların aciliyet derecesini bilemeyebilirler. Ya da iddialara kanabilirler.

Meselenin diğer bir yünü de muhtarların yapacağı işlerin çoğu artık e-Devlet üzerinden yapılıyor. İş yoğunlukları azaldığına göre haftada bir belediye encümenine katılmaları halinde hiçbir boşluk meydana gelmeyecektir. Dolayısıyla birimler birleştirilince zamandan tasarruf edileceği gibi daha iyi sonuç alınacağı muhakkaktır. Muhtarlar şu an, hizmet alabilmek için sadece ricacı durumundadır, görevin yerine getirilmesinde aktif rol üstlenememektedir. Ama encümen görevi verilirse hem eli güçlenecektir hem hizmetler âciliyyet sırasına göre daha kolay gerçekleşecektir. Diğer bir deyişle minnetle iş yaptırmanın devri kapanacak, bizzat işin takip yolu açılacaktır. Mesele çözülecek, amaca ulaşılacaktır.

Mesela Abdullahpaşa Mahallesi... Yeni bir semt olmasına rağmen her yağmur yağışında göle dönen Malatya asfaltı, kapanıyor. Araçlar, başka istikametlere yönlendiriliyor. Caddenin kenarındaki gezi alanımız; kışın çamur deryasına dönüyor, yazın toz-topraktan geçilmiyor. Senelerdir mesele hallolmuyor, neticeye alınamıyor. Ama muhtar karar mekanizmasında olursa durum mutlaka değişecek, mahallenin lehine gelişecektir.

Meselenin özü şu. Hizmetlerin vatandaşa ulaşması için bir takım değişikliklere ihtiyaç duyuluyorsa tereddüt edilmemelidir. Değişimden yana olunmalıdır, değişimden korkulmamalıdır.

YORUM EKLE
YORUMLAR
nevzat doğan
nevzat doğan - 2 ay Önce

muhtarlık kalksaın gereğiyok