01.04.2020, 22:07 1512

MUSİBETLERE ŞÜKÜR EDİLİR Mİ?

Öncelikle Musibet nedir bir bakalım. Musibet; İnsanların beşeri anlamda tedbirsizlik sonucu Allah’ın takdiri gereği yaşadığı ve sonrasında büyük sıkıntılar ve acılar çektiği olumsuzluklara ki bunlar; nekahet dönemi uzun süren hastalıklar,

Çok önceleri ve yakın zamanda yaşadığımız deprem, çığ ve heyelan, trafik kazaları, değişik adlarla toplumda infial yaratan domuz-kuş gripleri ve de şu an hem maddi hem de manevi anlamda büyük çöküntü yaratan Korona Virüsü illeti ve gibi birtakım illetlere denir.

Bize sorulacak olunursa eğer bizce asıl musibet veya bir diğer anlamda afet, inançsızlıktır, kainatı ve beraberinde birçok şeyi yoktan var kılan, biz aciz kullarına birçok lütuf ve ihsanda bulunan Allah’ı bilmemek, tanımamak, emirlerine muhalefet etmektir.

            Musibetler; tabii ki inancımız gereği takdiri ilahi yaşananlardır. Ancak, inançlı ve aklıselim insanlarca kaynağı tedbirsizlik sonucu olarak bilinir ve kabul edilir.

             Musibetler; bazı insanlarca bir ceza, bazı insanlarca da bir imtihan olarak bilinip değerlendirilse de aslında musibetler, insanların kendine gelmesini ve dersler çıkarmasını sağlayan bir uyarıcıdır.

            Musibetler hakkında birçok ayet, birçok hadis, birçok güzel söz ve kaleme alınmış şiirler olduğu gibi yazılmış birçok yazı, yakılmış türkü ve ağıtlarımız var.

Musibetlere karşı şükür edilir mi yoksa ders mi çıkarılır bir bakalım istedik.

Ayetlere ve hadislere baktığımızda musibetlere şükredilmez hamd edilir noktasında uyarıda bulunulduğunu görmekteyiz.

Şükür; Arapça kökenli bir kelime olup dilimizde teşekkür etmek anlamındadır. Bize yapılan bir iyilik, sunulan bir ikram karşılığı veya sonrası yapmamız gereken teşekkürdür. O nedenle şükür; yaşatılan ve yaşanan eza, cefa ve sıkıntı sonrası değil, yapılan iyilik ve lütuf sonrası yapılan bir minnet ifadesidir. Musibetlere hamd edilir ki hamd ise; yaşanılan olumsuzluk sonrası isyan etmemek tevekkül ederek dersler çıkarmaktır yani, uslanmayı kabul etme karşılığı bir ricadır.

            Bizde ayetler, hadisler ve içtihadına güvendiğimiz ilim ve irfan sahibi büyüklerimizin sarf ettikleri güzel sözlerin ışığında diyoruz ki; musibetlere şükredilmez hamd edilir ve dersler çıkarılması gerekir.

            Yukarıda ifade ettiğimiz üzere musibetler bir ceza, bir imtihan olarak bilinse de aslında musibetler bir uyarıcıdır. İnsanın kendine gelmesi ve dersler çıkarması gerektiği noktasında uyarıcıdır, insanı titretip kendisine gelmesini sağlayandır.

            Hani zaman zaman deriz ya! Her şerde bir hayır vardır. İşte öyle musibetler şerdir, şerden dersler alıp hayır çıkarmak ta bize düşendir, bize düşen paydır tabi bu da musibetlerden ne kadar dersler çıkardığımıza ve çıkarabildiğimize bağlı.

Şerden şerre de fark olduğunu bilmek gerek. Deprem, çığ ve sel, heyelan veya bir takım hastalıklar sonucu hayatınızı kaybettiğinizde yanınızda ve yörenizde azda olsa yakınlarınız bulunuyor veya sizlerin bulunma gibi bir şansınız oluyor ve Allah’a şükür bu imkana sahip oldum veya olduk diyebiliyor ve şükrediyorsunuz. Ancak günümüz illetinden dolayı bırakın eş, dost ve akrabayı kendi evlatlarınızla bile bir arada olma imkanından mahrum kalıyorsunuz. O’da yetmiyor hem manevi anlamda hem de beşeri anlamda yapmanız gerekenleri yapamıyor, icrada bulunamıyorsunuz. Tabii ki buna şükredemiyorsunuz isyan etmemek adına hamd etmekten başka.

            Hastalıktan önce sağlığın kıymetini bilmek,

Depremden önce imarı sağlıklı planlamak ve evlerimizi sağlam yerlere kurmak,

Çığ, sel ve toprak kayması yani heyelan gibi afetlerden önce bariyerler oluşturmak,

Trafik kazalarının oluşmaması için yol ve kavşakları sağlıklı yapmak- ışık ve levhaları oluşturmak ve onlara uymak ve araç kullanıcısı olarak aracımızı sağlıklı kafayla kullanmak,

Günümüzde yaşadığımız çağın en büyük illeti olan hastalıklar öncesi her türlü tedbiri almak yaşanılacağı beklenen hastalıktan en asgari düzeyde kurtulmanın tedbirlerini almak ders çıkarmaktır.

Manevi anlamda öncelikle Allah’ı bilmek, hatırlamak, emirlerine muhalefet yerine amade olmak, laik kul olmak ve bunun gereği insan olmaktır.

            Kainatı, kainatta var olan cümle varlıkları ve özellikle de biz insanları yoktan var kılan Yüce Allah Tedbir sizden Takdir Benden diyor, içtihat sahibi büyüklerde Tedbir Takdiri bozar diyor.

Evet, aksi düşünülemez zaten.

Yaşamadığınız ve bilmediğiniz bir musibetle ilgili tedbirsiz olabilirsiniz ancak yaşanılanlar sonrasında tedbir almaz iseniz aynını yine yaşamak durumunda kalırsınız. Yok, eğer gerekli tedbirinizi aldıysanız aynını yaşama ve mağdur durumda kalmamış olursunuz.

İşte o nedenle musibetlere şükür değil hamd etmenin yanında büyük felaketlerin yaşanıp canların yanmaması için gerekli ve yeterli olan dersleri çıkarıp tedbirimizi almamız gerek.

Bugün; günümüzde birilerinin kendi dünyalarını oluşturmak mantığı ve amacıyla bilimsel olarak üretip akibetinin bu kadar kötü olacağını tahmin edemeyip üreterek insanlığın sonunu getirmeye doğru giderek dünyayı kasıp kavuran Korona Virüs belasını,

Bir diğer ifade ile korona virüs illetini ülke olarak çok az bir şekilde yaşıyorsak ve bugün itibariyle dünya ülkelerine göre çok az can kaybına uğramış isek bunu biraz geçte olsa alınan ve alınmakta olan tedbirler sonucudur.

Ha!.. Alınan ve alınması gereken tedbirler yeterli mi bunu diyemeyiz ancak; gelişmiş ve gelişmekte olan birçok ülkeye göre tedbirde önlerde ve iyi durumdayız diyebiliriz.

Eksiğimizin en büyüğü tedbirsizliğimizdir, bu da ekonomi tedbirsizliktir bize göre. Bunun sebebi ve kaynağı ise üretimsizliğimizdir, üretimden öte çok ama çok fazla tüketici bir toplum olmamızın sağlanmış olması ve dahası olumsuzluklardır.

Aylar öncesi yaşadığımız ve günümüzde yaşamakta olduğumuz musibetlerden şu dersi çıkarabiliriz.

Öncelikle bizleri yoktan var kılan Yüce Allah’a gerçek kul olmamız, kapıldığımız inançsızlığımızdan kaynaklı sahte Müslüman olmaktan ve düştüğümüz rehavetten kurtulup tüketici olmak yerine üretici bir toplum olmamız, dost ve düşmanlarımızı tanımamız, gerçek manada Müslüman ve Müslümanlığın gereği olan sevgiye sahip insan olmamız, insan endeksli bir yaşamı hayatımıza almamız gerektiğidir.

Evet; netice itibariyle musibetlere şükür değil hamd etmek ve musibetlerden dersler çıkarıp hayatı içerisinde insan ve insani ilişkilerinde olduğu ilahi nizama sokarak sevgiyi ruhuna nakşetmiş gerçek bir kul, gerçek bir insan ve gerçek insan endeksli bir Müslüman İnsan olmak gerek.

Allah;

İnsanlara insanca ve insan endeksli düşünüp davranan tüm insanları, gerçek Müslüman toplumları ve tüm unsurlarıyla asırlardır kardeşçe bir arada yaşamış ve yaşamakta bulunan Biz, Müslüman Aziz Türk Milleti’ni günlerdir yaşamakta olduğumuz ve daha ne kadar süre yaşayacağımızı bilmediğimiz çağın vebası olan bu Korona Virüs illetinden korusun,

Bu ve benzeri illetleri kendi çıkarları uğruna üretip toplumları, yani insanlığı sıkıntı içerisinde bırakanları da kahhar bi ismi sıfatıyla kahretsin.

Ve son olarak olumsuzluklardan dersler çıkarıp O’na laik kul olmayı, bize sunduğu lütuf ve ihsanı karşısında şükretmeyi, bizden kaynaklı yaşadığımız olumsuzluklar karşısında isyan etmeyip hamd etmeyi ve neticede insan olmamızı nasip etsin.

Kendimizden öte çocuklarımız ve varsa gelecekleri sağlıklı olsun diye düşündüğümüz torunlarımız için,

Sevdiklerimiz ve sevenlerimiz için,

Vatanımızın devamiyetini sağlayan aziz milletimiz için yapılan Evde Kal uyarılarını dikkati nazara alıp evde kalmamız gerektiğini yineliyor ve tekraren Allah; insan olmamızı, adam gibi adam insan olmamızı, yaşadıklarımızdan dersler çıkarmamızı nasip eylesin ve sonumuzu da hayreylesin diyoruz.

Sonuç itibariyle; Ülkemizin geleceği, millet olarak bizlerin huzur ve refahı için çalışıp çabalayan, gecesini gündüzüne katarak mücadele eden ve etmekte bulunan başta Sağlıkçılarımız, Asker ve Polislerimize, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde ki Sosyal Yardımlaşma ve Hizmet Vakfı çalışanlarına ve de bu anlamda hizmette bulunan tüm kişi ve kişilere, kurum ve kuruluşlara sonsuz teşekkürlerimizi sunar Allah razı olsun, sonlarını hayreylesin diyoruz.

                                                                              AYETLER

*Mûsâ’nın kavmi onun (Tur’a gitmesinin) ardından, ziynet eşyalarından, böğürmesi olan bir buzağı heykeli (yaparak ilâh) edindiler. Onun kendileriyle konuşmadığını ve onlara hiçbir yol göstermediğini görmediler mi? (Böyle iken) onu (ilâh) edindiler de zalim kimseler oldular. A’raf:148

*İsrailoğulları (yaptıklarına) pişman olup, gerçekten sapmış olduklarını görünce, “Eğer Rabbimiz bize acımaz ve bizi bağışlamazsa, mutlaka ziyana uğrayanlardan oluruz” dediler. A’raf:149

                                                                       GÜZEL SÖZLER

*Nevruz, Türklerin Bayramıdır, kelime olarak; yeni gün, toprağın ve hayatın canlanışı, baharın başlangıcı anlamına gelmektedir. Nevruz ile benzer kutlamalarda kullanılan, “yeşil, kırmızı, sarı” renkler geleneksel Türk renkleridir. A. Erdem Akyüz

*Mazi geleceğimizin hafızasıdır. Tarih, yaşanılan acı ve gurur tablomuzun simgesel adıdır. Bu tür kademeli geçmişimiz bizi daha ileriye taşıyan elektro manyetik dalgalar gibidir. Bizim birbirimizi sevmekten başka çaremiz yoktur. Muammer Aksoy

KORONA BELASI

Sardı yurdumuzu covid-19.

Kim getirdi onu, hiç bilmiyoruz

Önceleri, diyar diyar gezerdik;

Çekildik hepimiz, sokakta yokuz.

     Bahar geldi mi, kimse bilmiyor

     Korona belasından dışarı çıkmıyor

     Ne gücümüz kaldı, ne moralimiz

     Söz tükendi artık, dil dönmüyor.

Gel hele kardeşim, dışarı çıkma

Aileni, atanı risklere atma

Dünyayı kasıp kavurdu korona

Bu zalim virüsü yabana atma

     Çarşı Pazar durmuş, sallanmıyor dal

     Dışarıya çıkma, gel evinde kal

     Güvenme gençliğine, yerinde dur

     Koronaya karşı tedbirini al.

Gıyasettin Güneş/Elazığ-Palu

ÇAĞIN VEBÂSI KORONA

Bu virüs kıran virüs  dünyayı  saram  dedi

Dezenfektan kolonya steril evde dedi

Korona can-ı yakar gir eve korun dedi

Şifası sensin YARAB yalvardım YA HAYY  diye

    Bu imtihan olmasın Resulün ümmetine

    Her secdede niyâzım  kurulmuş hürmetine

    ULU Allah şefaat her kulun himmetine

    Şifası sensin YARAB yalvardım YA HAYY diye

İnsanlığı yok etmek kurulmuş bu düzene

Hâk razı olur mu bak  adaletsiz mizan'a

Hükmü doğru yürüten şefaat de sezene

Şifası sensin YARAB  yalvardım YA HAYY diye

    Uyku cana can haram yayıldı güne virüs

    Ağlıyor dünyamıza  Neptün ile Uranüs

    Gönül hun oldu bir sen kalmıştın kıran virus

    Şifası sensin YARAB yalvardım YA HAYY diye

İnsanlar çok kederli yayıldı toz  Vuhan’ dan

Çaresiz kaldı neden Tıp Bilimi aniden

İnsanlık insan için çok çalışsın yeniden

Şifası sensin YARAB yalvardım YA HAYY diye

    Şu muazzam semada ötmez oldu bülbüller

    Gül açmaz gülistanda  tarumar şu gönüller

    Cemaline yandığım yedi iklimli günler

    Şifası sensin YARAB yalvardım YA HAYY diye

Yorgun dünyam yüklendi omuzuna bir humma

Söner âlem nefessiz kullarında muamma

Erir canlar bu dertten  ümidim yetmez amma

Şifası sensin YARAB yalvardım YA HAYY  diye

    Süreyya yıldızını sarıyor gam-ı keder

    Hevadan toz bulutu insanı eder heder

    Son yüz yılın vebası  bilinmeli ki  kader

    Şifası sensin YARAB yalvardım YA HAYY  diye.

Süreyya Kaya-Karacakız/Tokat-Bursa

            EVDE KAL

Her yer salgın denen virüs saçıyor

Dünya alem zorlu günden geçiyor

Bu bir derstir kim ne ekmiş biçiyor

Ben senin sen benim için evde kal

     Ayrıldık anneden babadan kızdan

     Niçin eko denge bozuk bu yüzden

     Rabbim can vermiş can alır bizden

     Ben senin sen benim için evde kal

Yaşlılardan ricam evden çıkmayın

Bu meret çok ciddi kulak tıkmayın

Çoluk çocuk canlar canı yakmayın

Ben senin sen benim için evde kal

     Tüm çalışanlar hep dua bizlerden

     Başta sağlık asker polis yüzlerden

     Rabbim razı olsun canlar sizlerden

     Ben senin sen benim için evde kal

Dün polis yüzüne tüküren huysuz

Ahmet der geber git sapık soysuz

Alçak biz olmayız vatansız köysüz

Ben senin sen benim için evde kal

Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban

                       

DÜNYAYA MUSALLAT KORON BELASI

Kaysı çiçeğinden ilham alırdık
Kefenler sadedir yoktur telası
Polen koklamayı rafa kaldırdık
Dünyaya musallat koron belası

     Kapılar kapanmış bayraklar inmiş
     Ölümcül virüsler ciğere sinmiş
     Vatandaş tedirgin küplere binmiş
     Dünyaya musallat koron belası

Güzelim sokaklar virana dönmüş
Bulutlar kararmış lambalar sönmüş
Ecel melekleri gözle görünmüş
Dünyaya musallat koron belası

     Şimşekler çakıyor yağıyor yağmur
     Dereler taşıyor yollarda çamur
     Maskesini takmış sudaki samur
     Dünyaya musallat koron belası

Mahmudi secdede duaya durmuş
Sabır deryaları diplere vurmuş
Artçılar atakta nefesler durmuş
Dünyaya musallat koron belası

Mahmut Aldemir/Adıyaman-Çelikhan

 KORONAVİRÜS 65 YAŞ, ŞANSA BAK 

Birinci ikinci dünya savaşı 

Enkazı içinde büyüyen nesil 

Ne bir ilaç vardı ne de bir aşı 

Bugün bir virüsle gözyaşını sil 

     Rejimden rejime geçiş dönemi 

     Yedi düvel harap etmiş ülkemi 

     Bizi bu günlere taşıyan gemi 

     Bugün bir virüsle gözyaşını sil 

Yok yoksulluk içindeydi ülkemiz 

Toprak damlar idi bizim evimiz 

Her evden verilen şehitlerimiz 

Bugün depremlerle gözyaşını sil 

     Hele bu ülkenin kaderine bak 

     İç savaş, dış savaş, depremler, seller 

     Koronavirüsü ayrı bir manyak 

     Oy güzel vatanım vay bizim eller 

İşte böyle yaşam savaşı verdik 

Şu 65 yaşın üstüne erdik 

Koronavirüste yasağı yedik 

Dünyaya çok geç mi erken mi geldik 

Bugün bile acı çeken nesiller 

Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek

EVDE KAL

Dünyaya yayıldı virüsteki ün

Tedbir al kayıplar artıyor her gün

Can kaybı doksanı geçti daha dün

İnat etme inat evde kal nolur.

     Caddede sokakta parkta bahçede

     Arama boşuna ilacın evde

     Çoluğu çocuğu torunu sevde

     İnat etme inat evde kal nolur.

Bak nerdeyse hayat durdu her yerde

Her bilim adamı başka bir yerde

Derman arıyorlar derman bu derde

İnat etme inat evde kal nolur.

     Temizlik esastır İslamiyet’te

     Hepsi geçer gider varsa niyette

     Çıkma dışarıya biraz sabrette

     İnat etme inat evde kal nolur.

Buna değmez deme bak kral bile

Saraya kapandı ailesi ile

Yuvanda oturmak değil ki çile

İnat etme inat evde kal nolur

Savaş Duru/Ağrı-Tutak

HAYAT VAR EVDE

Evde hayat var gülüm

Onun için ben çıkmıyorum

Evde hayat var

Onun için oturuyorum ben

Gelin sizlerde oturun

Herkes evine çekilsin

Emirhan Işık/Elazığ

Yorumlar (5)
Ahmet DEMİR 1 yıl önce
Çok teşekkür ederim bu muhteşem yazınız ve sayfanız de benim şiirimi paylaşmanız beni fevkalede memnum ve mutlu etmiştir selâm saygı ve sevgilerimle Allaha emanet olunuz
Ayhan Ayaz 1 yıl önce
Dursun bey çok Tesekur ederim.cok anlamlı bir yazı olmuş. Allah razı olsun
Sureyya Kaya 1 yıl önce
Dursun hocam yüreğine sağlık..
Bir nebzede olsun bizleri düşündürmeye davet eden yazınız için yürekten kutluyorum.siz fikir öncüleri vatan sevdalısı değerlerimiz var olun der kaleminiz kavi okurlarınız çok olsun temennisiyle saygilarimi sunarım..
Günün vebası korona şiir yazan değerli şairlerimizde kutluyorum..
Selam ve dua
Savaş duru 1 yıl önce
Sayfanızı yakından takip ediyorum milli konular degerler toplumsal ve küresel meselelerdeki duyarlılıgınızdan dolayı sizi ve çalışma arkadaşlarınızı tebrik ediyor şairlerize ayrı ayrı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum hayırlı günler sağlıklı yarınlar
Dr Ahmet Eren 1 yıl önce
Dursun’cuğum tebrik ediyorum.iyiki varsın.Sendeki bu gayret,enerji ve vatanseverlik her türlü takdire fazlasıyla layıktır.Allah sağlığını bozmasın.
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@