NAFAKA

Aile mahkemesi çocuğun geleceğinin garantisi adına velayet kapsamında tarafların her birinin kişilik analizini, ekonomik durumlarını ve sahiplenici konumlarını araştırmaktadır. Çocuğun menfaati velayet açısından her şeyden önde tutulmaktadır. Maddi ve manevi tazminat istemlerinde de mahkeme, menfaati boşanma neticesi zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf için kusurlu taraftan uygun bir miktar maddi tazminat isteyebilir. Aynı şekilde boşanma neticesi kişilik hakları zedelenen taraf adına mahkeme, kusurlu olan taraftan uygun bir miktarda manevi tazminat isteyebilir. Boşanmada nafaka istemleri ile alakalı olarak, yoksulluğa düşecek taraf kusuru daha ağır olmamak kaydı ile geçimi için diğer taraftan mali gücünün oranında süresiz olarak yoksulluk nafakası isteyebilir. Boşanma davasının açılması itibariyle hakim tarafından hükmedilen ve gerekli görüldüğü taktirde yargı süreci kesinleşinceye kadar devam edebilen, tarafların boşanma süresince yaşam koşullarının zedelenmemesi adına verilen türe de tedbir nafakası denir. Tedbir nafakası, tarafların boşanma davası sebebiyle maddi anlamda güce düşeceği durumlarda gündeme gelmektedir. Diğer nafaka türü de iştirak nafakasıdır. İştirak nafakası, müşterek çocuğun yetiştirilmesi, korunması, sağlık ve eğitim giderlerinin karşılanması adına eşin mali gücü oranında, velayetin bırakıldığı tarafa ödenen nafaka türüdür. Mal paylaşımı ile ilgili hususlarda anlaşmalı boşanma söz konusu ise protokolde belirlendiği üzere malların tasfiyesi yapılır. Çekişmeli geçen boşanma davaları açısından mal paylaşımı istisnai bir durumdur. Aile mahkemesinde malların paylaşımı adına ayrıca bir dava açmak gerekmektedir. Taraflar arasında protokol usulü herhangi bir anlaşma yapılmamış ise 01.01.2002 tarihinden itibaren yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimi benimsenmiştir. Tarafların kişisel malı olmayan mallar, edinilmiş mal hesabına katılmak suretiyle bilirkişi uzman heyetince hesaplanarak mal paylaşımı yapılmaktadır. Bu hususta edinilmiş mallar; Çalışmasının karşılığı olan edinimler, Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen tazminatlar, Kişisel mallarının gelirleri, Edinilmiş malların yerine geçen değerler, olarak kanunda sayılmıştır. Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma süreçleri ile alakalı genel hatlı bilgiler bunlardan ibaret olup, ince detayların gerek avukat aracılığı ile gerekse resen taraflar aracılığı ile incelenmesi ve boşanma konusuna göre somutlaştırılması gerekmektedir.

Stj. Avukat AHMET ÖZDEMİR

YORUM EKLE