03.02.2021, 12:33 322

ÖZEL GÜN KUTLAMALARINDA TÜM İFADESİNİ KULLANMASAK… 

Toplumlar, milletler ve dolayısıyla bunları oluşturan insanların varlık membaları olan mekan ve değerlerini, milli ve manevi çerçeve içerisinde bir yaşam sürmüş ve sürmekte olan değerlerini bilmesi, her zaman olmasa da arada bir veya sırası gelmişken anıp yad etmesi gayet doğal ve anlamlı. 

            Doğal ve anlamlı olan; insanların kendine has, ecdatlarından günümüze kadar gelmiş örf, adet, gelenek ve göreneklerini abartı ve tabulaştırmadan uzak yaşaması ve yaşatmasıdır. Kendimize ait olmayıp günümüzde çok fazla abartı ve tabulaştırarak yaşanan uyduruk günlerden uzak kalmaktır doğal ve anlamlı olan. 

            İnsanın en büyük değeri; 

            Ol değince olduran yeri göğü sevgi ve rahmetiyle donatan, kendisinin varlık sebebi, İbrahim Hakkı Hz. nin ‘Mevla görelim neyler Neylerse güzel eyler’ diye buyurduğu Yüce Allah, Yüce Mevla  

            Babası, 

            Annesi, 

            Anne ve baba’ dan edindiği ve sonrasında kendinin bi hakkin kabul edip dil ile ikrar, kalp ile tasdik ettiği dini, 

            Eğer Müslüman ise iman ettiği son peygamber Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s), 

            Namus bilinen ve bildiği aziz vatanı, 

            Aziz vatanda milli ve manevi değer çerçevesinde bir yaşam süren milleti, 

            Edindiği ve oluşturduğu aile efradı ve sahibi olduğu akrabaları, 

            Millet içerisinde vatana ve millete büyük katkılar sunmuş ecdat, 

            Büyük mücadeleler verilerek ödenen bedel, hem de çok büyük bedel ödenmiş zaferler, 

            Yine vatan ve millet için gözünü kırpmadan büyük mücadeleler vererek şehadet şerbeti içmiş Şehitler ve gaziler, 

            Toplumun, milletin manevi değerleri, 

            Yaşlılar, 

            Ruh ve beyin olarak değil fiziksel engeli olanlar, 

Toplumun gözü ve kulağı, dertlerinin tercümanı diye adlandırılan gazeteciler ve gibi daha birçok değer… 

            Önemli olan yukarıda ifade etmeye çalıştığımız, belki de unutup dile getiremediğimiz daha nice değerler veya değerlerin bizlere emanet bırakmış oldukları destan ve kahramansı zaferleri sadece ve sadece yılda bir değil, her an ve her gün olmasa da arada bir hatırlayıp anmaktır. 

Asl olan da bu ve bu olmalı bizce ve biz gibi düşünenlerce. 

Toplum olarak alışık olduğumuz hususlardan biri, hatta ve hatta alışkanlık haline getirdiğimiz yanlış hususlardan biri değerlerimizi anıp yad ederken asl olan ile asl olmayanı, değerli olan ile olmayanı, gerçekten sevip te seviyor gibi davrandıklarımızı ayırmadan bir tutma yanlışıdır.  

Kim ne derse desin veya nasıl düşünürse düşünsün ortada bir gerçek var ve o gerçek hiç kimsenin bir diğeriyle bir olmadığıdır, değer bilinenlerin değer bilmeyenlerle bir tutulmamasıdır. 

Eğer siz; 

Kalkar da değerlere değer vermeyen, değer verenlere hakaret eden ve o minvalde evlat yetiştiren ve de değerlere saygısızlıkta bulunan nankör ve ihanet ruhlu kişilere hamilik ve ekonomik kaynak sağlayan sözüm ona anne ve baba geçinenler ile; 

Gerçek manada değerlerine bağlı, bağlı olanlara sevdalı ve o minvalde evlat yetiştiren ve yetiştirenlere katkı sunan, ihanet ruhlu olmadığı gibi olanlara kendi evladı bile olsa hamilik yapmayıp ekonomik olarak katkı sunmayan gerçek anne ve babayı anıp yad ederken ya da sağ iseler özel günlerini kutlarken aynı kefeye koyup tüm ifadesini kullanırsanız bu gerçekçi olmadığı gibi haksızlıkta olmuş olur gerçek anne ve babalara karşı. 

Yine bir şekilde takdiri ilahi gereği ya doğumda yada doğum sonrası veya her hangi bir kaza sonucu bedeninde engel oluşmuş, vatana ve millete hizmet ederken ya da vatani görevini ifa esnasında yaralanarak sakatlanıp engelli duruma düşmüş gaziler ile vatana ve millete ihanet ederken veya asker ve polislerle çatışma esnasında yaralanıp sakatlanarak özürlü olmuş biri ve birileriyle aynı kefeye sokacak şekilde tüm ifadesini kullanarak tüm özürlülerin veya bedensel engellilerin günü kutlu olsun derseniz burada da yanlış yapmış olursunuz. 

Ha! Kalkıp bu düşünceye yanlıştır, neticede bunlarda insandır ayırmak olmaz derseniz bu da yanlış ve haksızlıktır, hatta ve hatta vatana ve millete, değerlerine bağlı değerli insanlara karşı, değerler uğruna büyük ve acı bedeller ödeyen ve bunu hiçbir zaman şikayet konusu yapmayan değerlere karşı var olduğu iddia edilen sevgide samimiyetsizlik ve sadakatsizliktir. 

O nedenle diyoruz ki; 

Değerli olan ile değerli olmayanları, 

Vatana ve millete karşı can hiraş bir şekilde hizmet eden ve ederken bedel ödeyen ile değerlere karşı ihanet içerisinde bulunanları bir tutmamak, aynı kefeye koymamak ve de aynı değerde olmayıp insan sınıfında bulunmadıklarını vurgulamak adına uyduruk günlerde gün kutlamalarını yaparken tüm ifadesini kullanmasak… 

Bizleri biz kılan, değerler çerçevesinde bizleri yetiştiren, vatan ve milletine sevdalı ve sadık insanlar olarak yetiştiren anne ve babamızın veya tüm anne ve babaların, 

Yukarıda ki ifade doğrultusunda tüm yaşlıların, 

Engellilerin veya engelli kardeşlerimizin, 

Değerlerine bağlı, gerçek manada vatandaşın gözü ve kulağı ve dertlerine tercüman olan, değerlerine karşı ihanet içerisinde olanların koruyuculuğunu yapmayıp onları gündemde tutmayan ve toplumu devletine ve milletine karşı tahrik edici davranış içerisinde bulunmayan gazetecilerin günleri kutlu olsun diyelim. 

Tümü, tüm ifadesini farkı ortaya koyarak kullansak diyoruz, herkesi aynı kefeye koymadan kefeye laik olan ve olanları koyarak kullansak diyoruz. 

Değerler dediğimiz insanlar; gerçekten bizim için bir ve birer değerse eğer bir farkları olmalı bu değerlerin. Vatana-millete ve de bizi biz kılan değerlerine bağlı değerlerin farkı olmalı ve yineleyerek diyoruz ki bu sebeple mümkün olduğunca olur olmaz kutlamalarda tüm ifadesini kullanmasak. 

   

                                                                            AYETLER 

*Onlar, hizmet ve yönetimine ehil olmadıkları halde Mescid-i Harâm’a müminleri sokmazken Allah onlara niye azap etmesin? Mescidin hizmet ve yönetimine ehil olanlar gönüllerinde Allah korkusu taşıyanlardır, fakat onların çoğu bunu bilmezler. Enfal: 34 

*Beytullah’ın yanında onların namazı ıslık çalmak ve el çırpmaktan ibarettir. Madem öyle, küfrünüze karşılık azabı tadın! Enfal:35 

*Hak dine inanmayanlar servetlerini, insanları Allah’ın yolundan engellemek için harcarlar, yine harcayacaklar, sonra bu onlara yürek acısı olacak, daha sonra da yenilecekler. İnkâra sapanlar sonunda cehenneme sevk edilecekler. Enfal:36 

*Ta ki, Allah pisi temizden ayırsın, pisleri üst üste koyup hepsini bir araya toplasın, sonra da cehenneme atsın. Onlar ziyan edenlerin ta kendileridir. Enfal:37 

                                                                     GÜZEL SÖZLER 

*En tehlikeli düşman, bize benzeyip de bizden olmayandır. Hz. Ali(r.a.) 

*Merhum Bekir Sıtkı Erdoğan üstadımız, vatanını, milletini, tarihini, kültürünü çok seven birisidir, seksen sekiz senelik ömür güzergâhında karıncayı bile incitmeyecek kadar beyefendi, nazik ve duygusal birisidir, Türk Edebiyatının Türk şiirinin çok önemli bir temel taşı, yediden yetmişe herkesin gönlünde taht kuran bir şairdir. M. Şükrü Baş 

*Ben Türklüğümle her zaman iftihar eden bir insanım. Selçuklusuyla, Osmanlısıyla muhteşem bir geçmişin alnı açık çocuklarıyız. Prof. Dr. Aziz Sancar 

*Milletler; kültürleriyle varlığını tescil ettirir ve zenginleşir. Kültürün bir diğer çeşidi tabiat varlıkları ve işlenmiş eserlerdir. Bu kültür eserlerinin varlığı ve korunması demek millet olarak var olduğumuz anlamına gelir. Bu da kültür eserlerinin her çeşidini ister içeride olsun ister dışarıda olsun sahiplenmemiz gerektiğini gösterir. Dışarıda olup ülkemize getirilmesi gereken eserlerin gelişinde engel teşkil edilmemesi ve bir takım resmi (Prosüdürün) işlemlerin zorlaştırılmayıp kolaylaştırılması gerekmekte olduğunu hatırlatır bize. M. Dursun Aksoy  

ÖLÜMÜ SEÇTİM 

Bir yerden başlamak gerekiyordu 

Sollayıp kaderin önüne geçtim 

Riyakar yürekler diretiyordu 

Öyle an geldi ki ölümü seçtim 

     Ciğerde pas tutmuş sahte dostları 

     Ömrümü yalanla saran pusları 

     Yalnızlığa mahkum o mapusları 

     Öyle an geldi ki ölümü seçtim 

Doğruydum doğruluk abazalıktı 

Yanlışlar içinde alabalıktı 

Ben tektim zalimler kalabalıktı 

Öyle an geldi ki ölümü seçtim 

     Burçak Karataş'a suikast mı var 

     Kaderim cenk olmuş talihim barbar 

     Hayata rest çektim kederim kadar 

     Öyle an geldi ki ölümü seçtim 

Burçak Karataş/Malatya-Hekimhan-Ankara 

    AMAN KIŞLAR 

Aman kışlar yaman kışlar  

Çok sert geçti bu yıl kışlar  

Viran olan mahallemizde   

Ötüyor şimdi baykuşlar.  

A.Bedrettin Sanaç/Elazığ-Harput-Sugözü 

    KALMADI 

Yalnızlık büktü belimi 

Kollarımda hal kalmadı 

Nazar yedi sağ elimi 

Damarımda al kalmadı 

     Sönmüyor hasretin narı 

     Kuruyup döküldü darı 

     Çiçeğe konmuyor arı 

     Peteğimde bal kalmadı 

Öde, öde ömür bitti 

Kazancım faize gitti 

Sahte dost beni vahvetti 

Tezgahımda mal kalmadı 

     Beyaz etti boyağımı 

     Üç eyledi ayağımı 

     Döktü bütün yaprağımı 

     Tutunacak dal kalmadı 

Korali can telaşında 

Çok yandım aşk ataşında 

Gelinin, kızın başında 

Yazma, leçek, şal kalmadı 

Mustafa Korali/Ağrı-Tutak 

         AY CANIM 

        - Dilaver Cebeci’ ye - 

Yılkılar içinde bir tay olaydım, 

Toynaklarım şimşekleri yakaydı. 

Koç yiğitler üzengiyi vuranda, 

Obaya verilmiş bir toy olaydım. 

Oymakbaşı göç emrini verende, 

Çadırı sırtında bir köy olaydım. 

     Yayladayım, gülüm nerde ay canım; 

     Beş bin yıllık dilim nerde ay canım? 

Bir düğün olaydım davul zurnalı, 

Halaya duraydı cümle komşular. 

Tutuşunca pehlivanlar güreşe, 

Bir peşrev olaydım aslan naralı. 

Başlayınca doru taylar yarışa, 

Bir şölen olaydım sazlı curalı. 

     Yola çıktım, yolum nerde ay canım; 

     Beş bin yıllık dilim nerde ay canım? 

Muhabbet suyunda bir dem olaydım, 

Misafir konaydı gönül çayına. 

Tandır ekmeğine sürülen huzur, 

Bulgur pilavında çiğdem olaydım. 

Sofraya bereket, sinilere nur; 

İkram meclisinde kerem olaydım. 

     Tutunacak dalım nerde ay canım, 

     Beş bin yıllık dilim nerde ay canım? 

Bir mendil olaydım yârin elinde, 

Sürmeli gözüne süreydi beni. 

Elvan elvan gönüllerde dinlenen 

Bir nakış olaydım yâr mendilinde. 

Asırlardır Türk ilinde ünlenen 

Bir türkü olaydım yârin dilinde. 

     Ben nerdeyim, ilim nerde ay canım, 

     Beş bin yıllık dilim nerde ay canım? 

Yusuf Dursun/Yozgat-İstanbul 

Yorumlar (1)
Yusuf Dursun 6 ay önce
Elinize sağlık M. Dursun Bey.
33°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 01 Ağustos 2021
İmsak 03:38
Güneş 05:17
Öğle 12:35
İkindi 16:26
Akşam 19:43
Yatsı 21:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@