21.04.2021, 11:14 181

RAMAZAN AYINDA  AYETLER VETEMENNİLER-2- 

Geçen hafta Ramazan Ayı münasebetiyle ele alıp değerlendirmeye çalıştığımız Ayetler ve Temenniler başlıklı yazımızın bu hafta bugün ikincisiyle yine birçok ayet ve temennileri ele alıp değerlendirelim istedik. 

            Bu mübarek ayın özelliğinden midir nedir bilinmez insan çok fazla duygu yüklü ve düşünce zengini oluyor. 

Geçen hafta yazımıza Ramazan Ayı; rahmet-mağfiret ve bereket ayı, içinde affın sağlandığı Kadir Gecesi’nin bulunduğu, fitre ve zekatın verilerek fakirlerin düşünüldüğü, paylaşımın ön planda tutulduğu, kiminin Fıtır Bayramı kiminin de Şeker Bayramı dediği kainatın yaratılış sebebi ve kaynağı olan sevginin fazlasıyla var olup bayramın büyük bir sevinçle yaşandığı bir aydır diye başlamış,  

Tabi bu yıl söz konusu Corona-19 denen illet nedeniyle geçmiş yıllara nazaran büyük bir sevinçle karşılanan değil çok olmasa da biraz hüzünle karşılanan bir ay oldu, bir Ramazan Ayı oldu diyebiliriz. 

‘’Bir musibet bin nasihate bedeldir’’ sözünden hareketle diyebiliriz ki bir musibet günümüzde belki binlerce nasihate bedeldir insanlığı insan gibi, ilahi ayları gerçek Müslüman gibi yaşamak adına… İnsanlığı insan ve gerçek Müslüman gibi yaşamadığımızdan olacak ki Mevlam bizlere birtakım musibetler vererek hizaya gelmemize vesile kılmakta. 

Ramazan Ayı; bize göre RAM olma, Hakka RAM olma, insanlığa RAM olma, tamamen insan olma, insan endeksli yaşamaya RAM olma ayıdır. Bu görüşümüz kabul görür veya görmez gerçek olan budur ve böyledir, böyle bir aydır Ramazan Ayı. 

Hakka karşı, Yaradan’a karşı, Yaradan’ın vahi aracılığıyla ayetler halinde indirdiği emirlerine karşı RAM olunmadıktan sonra bir ömür yaşadım veya ömrümü güzel yaşadım demenin yanında mübarek ayları güzel ve anlamlı yaşadım demenin bir anlamı olmasa gerek. 

Ramazan Ayı; diğer aylara nazaran güzel sözlerin çokça ifade edildiği, duygu ve düşüncelerin çokça kaleme alındığı, gönül pınarlarından anlamlı şiir ve şiirden kaynaklı kaside ve ilahilerin çokça dile geldiği, hasretle beklenen, özellikle Yaradan’ın önem verip emir buyurduğu paylaşımın ağırlıkta olduğu bir ay olması hasebiyle fakir-fukaranın sabır ve özlemle beklediği bir aydır.  

Bizde bu ayı hasbelkader ayetler ve güzel sözler ışığında yaşamaya çalışarak değerli, elde edeceğimiz güzel ve anlamlı bilgileri siz değerli okurlarımıza aktarmaya çalışacağız inşallah. 

Özellikleri anlatılmayacak kadar çok olan bu mübarek Ramazan Ayı’nın insanlığa, Müslüman alemine, İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve her türlü zorluk ve sıkıntıya rağmen halen daha yapmakta ve hayat devam ettiği sürece de yapacak olan aziz millete, 

Asırlardır tüm unsurlarıyla bir bütün olarak kardeşçe bir arada yaşamış ve yaşamakta olan Aziz Türk Milleti’ne hayırlar getirmesini, şerrin def’ine ve dünyaya yayılarak ülkemizi de etkisi altına alan asrın illeti dediğimiz ve nasihat alacağımıza vesile olacağına inandığımız Corona-19 (Korona) illetinin yok olmasına vesile olmasını temenni eder, bu ve benzeri ibret levhası niteliğinde karşımıza çıkan ve çıkacak olan musibetlerden kurtulmak adına Hakka gerçek manada RAM olmamızın elzem olduğu üzerinde derin düşünmemiz gerektiği gerçeğini hatırlatır selam sevgi ve dua ile kalın deriz diye şahsi temennimizle noktalamıştık. 

Evet, geçen hafta yazımızda Ramazan Ayı; rahmet- bereket ve mağfiret ayı diye ifade edilse de bunların yerini bulması için RAM olmak gerektiğini ifade etmiş sonuç olarak Ramazan Ayı’nın bir diğer anlamının RAM olduğunu belirtmiştik. 

Ram; boyun eğmek, Allah’ın emirlerine muhalif olmayıp kabul etmek anlamını taşır. Eğer Allah’ın emirleri doğrultusunda bir yaşam sürülmeyip muhalif davranılırsa bu Allah’ı isyan anlamına gelir ki bir nevi mübarek ramazan ayını karşılamaya hazır kılan diğer mübarek ayları ve özellikle büyük bir merak ve titizlik ve sevinçle karşılanıp anlamlı yaşanması düşünülen ve içinde bulunduğumuz biraz değil birazdan öte hüzünle yaşamaya çalıştığımız ramazan ayı anlamı dışında yaşanmış olunur. 

Ramazan ayı anlamına uygun yaşanıyor mu veya yaşadık mı?  

Bu soruya cevap olarak bizce pekte uygun yaşanmıyor ve de yaşamadık diyebiliriz en azından nefsimce. 

Genel anlamda ve zamanlarda olmaması ve yaşanmaması gerekenlerin, özellikle de en azından mübarek aylarda ve ramazan ayında hiç mi hiç olmaması ve yaşanmaması gereken olumsuzlukların yaşanıyor olması. 

Nedir bunlar? 

Riya,  

İstismar,  

Fırsatçılık,  

Paylaşımın olmayışı ve olan paylaşımların da reklam ve gösterişe dayalı oluşu,  

En alt tabakadan tutunda en üst tabakaya kadar olan hemen herkesin kırıcı söz ve davranış içerisinde olmaları,  

Akraba, eş, dost ve arkadaş sormaları, gidip gelinmelerinin olmayışı, hatta ve hatta sanki cebimizde akrep varmış gibi telefonla bile arayıp sorulmamaları,  

İslam’ın bayraktarı ve Müslümanların güvencesi olan ülkemize yani aziz vatanımıza ve bu güzel vatanda hayatını idameye çalışan aziz millete karşı ihanet ve ihanetin bir başka örneği olan yurt dışına ne ve kim oldukları belli olmayan insan transferinin had safhaya varması ile ihanet içerisinde bulunanların korunup kollanmasının aleni olması ve buna karşın gerekli hiçbir işlemin yapılmıyor olması,  

Ülkenin içeriden ve dışarıdan kuşatma atına alınmasına kıkır kıkır gülenlerin olup Müslüman olduklarını iddia etmeleri ve gibi daha nice olumsuzluklardır. 

Nerede kaldı Müslümanlık? 

Nerede kaldı mübarek aylara, özellikle de rahmet ve mağfiret ayı olup affın bol olduğu Kadir Gecesi nin yaşanacağı bütün halimizle Hakka Ram olmamız gereken Ramazan Ayı’na hürmet ve verilen değer, 

Nerde kaldı kainatın yaratılış sebebi insanlığın yaratılış mayası olan sevgi? 

Nerede kaldı insanlığa, insana ve vatana, vatanın ana değerlerine karşı sevgi?... 

İşte o nedenledir ki bu yıl ki mübarek ramazan ayı; dünyayı olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuran hastalıktan ve insanların alışık oldukları olumsuz duygu ve düşüncelerinden kaynaklı tavırlarından dolayı pekte anlamlı yaşanmadı diyebiliriz aksini iddia edenler olsa da. 

Allah; hemen hemen sonlarına doğru geldiğimiz bu mübarek ayda ve sonrasında insanca yaşamayı, insan endeksli yaşamayı, vatana ve millete ve de değerlere daha bağlı, daha sadakatle ve ihanetten uzak yaşamayı nasip etsin. 

Vatanın birlik-beraberlik ve bütünlüğüne kast eden, milletin huzur ve refahına yönelik düşünce içerisinde olanlara, yani ihanet edecek ve edeceklere hamilik yapanlara fırsat vermesin. 

Gireceğimiz; kimilerine göre Fıtır, kimilerine göre Şeker, kimilerine göre Çocuk ve kimilerine göre de Ramazan Bayramı’ nın ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesi, bayramın bayram gibi yaşanması dilek ve temennisiyle hayırlı bayramlar diler sevgi selam ve dua ile ve de ayetler ve güzel temennilerle baş başa kalın diyoruz. 

                                                AYETLER 

*Verdikleri söze nasıl güvenilebilir ki? Şayet size galip gelselerdi, yakınlık bağını da antlaşma hükümlerini de sizin için gözetmezlerdi. Onlar dilleriyle sizi memnun etmeye çalışıyorlar, fakat kalplerinden geçen çok farklı. Zaten onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Tevbe:8 

*Allah’ın âyetlerini basit bir menfaate değiştiler, böylece insanları Allah yolundan engellediler. Bakın, onların yapageldikleri ne kötü! Tevbe:9 

*Bir mümin hakkında ne yakınlık bağına ne de antlaşma hükümlerine riayet ederler; işte onlar böyle sınır tanımaz kimselerdir. Tevbe:10 

*Ama tövbe ederlerse ve namazlarını kılıp zekâtlarını verirlerse, artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilmek isteyenler için âyetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz. Tevbe:11 

*Şayet antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozarlar ve dininizi karalamaya kalkışırlarsa, siz de küfrün elebaşı’ ları ile vuruşun; çünkü onların yeminleri yok sayılır. (Böyle yaparsanız) belki vazgeçerler. Tevbe:12 

*Yeminlerini bozan, peygamberi sürüp çıkarmaya karar veren ve size karşı saldırıyı ilk başlatan topluluğa karşı savaşmaktan geri mi duracaksınız? Yoksa onlardan korkuyor musunuz! Oysa asıl çekinmeniz gereken Allah’tır; eğer yürekten inanıyorsanız. Tevbe:13 

*Onlarla savaşın ki, Allah onları sizin elinizle cezalandırsın, onları rezil rüsvâ etsin, sizi onlara karşı başarılı kılsın, inananların yüreklerine su serpsin, kalplerindeki öfkeyi yatıştırsın. Allah dilediğinin tövbesini kabul eder. Allah bilmekte, hikmetle yönetmektedir. Tevbe:14-15 

*Yoksa Allah sizden cihad edenleri ve Allah’tan, peygamberinden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri ortaya çıkarmadan, kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah yapıp ettiklerinizden haberdardır. Tevbe:16 

*Müşrikler, inkârlarına bizzat kendileri tanıklık edip dururken, Allah’ın mescidlerini onarıp şenlendiremezler. Onlar, yapıp ettikleri boşa giden kimselerdir ve onlar ebedî olarak ateşte kalacaklardır. Tevbe:17 

*Allah’ın mescidlerini ancak Allah’a ve âhiret gününe inanan, namazını kılan, zekâtını veren ve yalnız Allah’tan korkup çekinen kimseler imar edebilirler. İşte bunların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur. Tevbe:18 

*Hacılara su verme ve Mescid-i Harâm’ın imar ve bakım işini (üstlenen kimseyi), Allah’a ve âhiret gününe inanıp Allah yolunda cihad eden kimseyle bir mi tutuyorsunuz? Bunlar Allah katında bir değildirler. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. Tevbe:19 

*İnanan, hicret eden, Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır. Tevbe:20 

*Rableri onları kendi rahmeti, hoşnutluğu ve cennetleriyle müjdeliyor; onlar için orada kesintisiz nimetler vardır. Tevbe:21 

                                                      RAMAZAN TEMENNİLERİ 

*İmanın, ibadetin, güzel ahlakın, ümmet bilincinin ve İslam kardeşliğinin pekiştiği mübarek ayın gelişi Müslüman alemi tarafından huzurla karşılanırken öte yandan vatandaşlar en güzel ayetli, dualı ve resimli Hoş geldin Ramazan mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Dostlukların sevgi ile beslendiği bu mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim...  

*Mübarek Ramazan ayı kalbini O'nun yoluna koymayı ellerini daim O'nun dergahına açmaya vesile olsun. Hayırlı Ramazanlar. 

*On bir ayın sultanı kapıda. Bu ay bütün gönüller ibadetten yana, bütün yürekler aynı çatı altında. Muhammet (s.a.v) bu ay sizin kapınızda. Güzel gönlünüzden geçen her hayırlı işin avuç içlerinize dolmasını diler mübarek Ramazan ayınızı kutlarım. 

*Kim Allah yolunda dünyevi işleri bir kenara atıp sadece gönülden ibadet ederse, Allah ona cennetinden bir bahçe ayırır. Cennetin bahçesindeki gül kokularının yüzü suyu hürmetine bu ayı ibadet ve inançla geçirmenizi temenni eder, mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimle kutlarım 

*Yаğmur gibi bereketli ve yağmur tаnеlеri kаdаr tatlı bereketli Ramazanlar dilerim. 

*En ışıltılı bаkışlаrın gözlеrindе, en tatlı sözlеrin kulаklаrındа, tüm mutluluklаrın аvuçlаrındа ve en sonsuz sеvgilеrin gönlüncе yаşаyаcаğı Ramazan Ayı gеçirmеnizi dilеrim. 

*Ruhlаrımız huzur bulsun. sоfrаlаrımız аnlаm dоlsun, Ramazan аyımız mübarek olsun. Hayırlı -Ramazanlar. 

*Ufаk sоfrаlаrınızdа bоl ve bereketli iftаrlаr dilerim, Ramazan Ayınız mübarek olsun. 

DAĞLAR ARDI ŞİİRLERİ 

Kandım sevincine kahbe dünyanın 

Kalem kılıç bir menzile giderim! 

İki padişaha dar gelen Dünya 

Gün olur senden de sual ederim!... 

Çilesini bilmezsin buluttan duvarların 

Ve dağların, türküler donduran soğuğunu... 

Her çocuğun gönlüne, bayraklarla yazılmış 

Dünyalar kadar geniş, bir ağaç kovuğunu!... 

Ey, Turan’ın kardan ak, çileli insanları! 

Elinizde buzlu su, yürekten daha sıcak!... 

Nasıl yabancı kalmış, yoksul aşında balık?! 

Denizlerde bereket ha taştı, ha taşacak!... 

Ahmet Tevfik Ozan/Elazığ-Harput 

BAŞIMIN ÜTÜNDE YERİN VAR BAYRAK 

Ey aslan duruşlum, şahin bakışlım; 

İlmik ilmik şanlı tarih nakışlım, 

Son örtüm olanda cennet kokuşlum; 

     İstiklal aşkını ateşinle yak, 

     Başımın üstünde yerin var bayrak. 

Hamurunda maya benim, öz benim; 

Yıldızında parıldayan göz benim, 

Kumaşında al kanımla köz benim;  

     Gökyüzü burcunda süzülmene bak, 

     Başımın üstünde yerin var bayrak. 

Karanlık gecede yolumuz oldun, 

Göğsümüzde açan gülümüz oldun, 

Türkçe konuşmaya dilimiz oldun; 

     Ilık nefesinle şenlensin ocak, 

     Başımın üstünde yerin var bayrak. 

Güneşin şavkıyan gül rengi sensin, 

Ay ile yıldızın ahengi sensin, 

Vatan sevgisinin mihengi sensin; 

     Kem gözlerden seni Hak saklasın Hak, 

     Başımın üstünde yerin var bayrak. 

Çakallar sürüsü sarsa dört yandan, 

Uğruna bin defa geçeriz candan, 

İt türemez aslan oğlu aslandan! 

     Hainler üstüne şimşek gibi çak, 

     Başımın üstünde yerin var bayrak. 

Yusuf Dursun/Yozgat-(İstanbul) 

Yorumlar (0)
16°
açık
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 19 Mayıs 2021
İmsak 03:21
Güneş 05:02
Öğle 12:25
İkindi 16:17
Akşam 19:37
Yatsı 21:12
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 36 63
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 36 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 36 26
20. Sheffield United 36 20
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 37 83
2. Real Madrid 37 81
3. Barcelona 37 76
4. Sevilla 37 74
5. Real Sociedad 37 59
6. Real Betis 37 58
7. Villarreal 37 58
8. Celta de Vigo 37 53
9. Athletic Bilbao 37 46
10. Granada 37 45
11. Osasuna 37 44
12. Cádiz 37 43
13. Valencia 37 42
14. Levante 37 40
15. Deportivo Alaves 37 38
16. Getafe 37 37
17. Huesca 37 33
18. Elche 37 33
19. Real Valladolid 37 31
20. Eibar 37 30
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@