23.06.2021, 15:16 200

SAÇMA, HEM DE NASIL VE NE KADAR-3-

Ülke genelinde yaşanan ve saçma bulduğumuz birtakım olumsuzlukları daha önceki bu başlıklı 1 ve 2 nolu yazılarımızda dile getirmiş siz değerli okurlarımızla paylaşmıştık. Geçen yazılarımızda olduğu gibi yine bu hafta bugün üçüncüsünü bu başlıkla dile getireceğimiz bazı saçmalıkları sizlerle paylaşalım istedik.

En son bu başlık altında yazdığımız iki nolu yazımıza; insan, yaşamı içerisinde o kadar enteresan, o kadar ilginç işleyiş ve hadiselerle karşılaşıyor ki bunlara bu da ne, bu ne iş, bu da olur mu, bu ne saçma veya saçmalık demekten kendini alamıyor diye başlamış,

Toplum olarak çok yaygın bir şekilde dile getirdiğimiz yukarıda ifadeye çalıştığımız kavramlardan biri olan saçma kavramı dile gelerek kullanma durumunda kalıyorsunuz. Kavramlar çok şey ifade eder, çok şeyler anlatır tabi anlayabilenlere diye devam etmiş,

Ve, Evet işte saçma görülen ve kabul edilen yanlış yaşam ve uygulamalardan bir bölümü diye noktayı koymuş, dahası da bir sonraya kalsın diyoruz demiş sonlandırmıştık.

İşte; yukarıda ifade ettiğimiz üzere bu hafta bugün toplum tarafından saçma görülen birtakım saçmalıkları dile getirerek sıkıntılarınızın ortadan kalkması, mağduriyetinizin giderilmesi adına duygularınıza tercüman olmaya çalışacağız.

Ecdadımızın, büyük mücadele verip bin bir sıkıntılarla bugünlere gelmesini sağladıkları, yani bizlere emanet bıraktıkları cennet misali Anavatanımız ile bu aziz ve kutsal değerlerin var olduğu aziz vatanın mensubu aziz milletin yetiştirdiği evlatları olarak vatanın toprağından, havasından, suyundan ve daha birçok nimetinden istifade ederek vatana ve millete hizmet adına devletin belirli kurum ve kuruluşlarında yer alacaksınız, zaman gelecek siyasete atılıp siyaset yapacaksınız, hem de kimileri olarak Atatürkçü geçinip sözümüz ona ilkelerini savunduğunuzu iddia edecek, kimileri de yine Atatürk’ün milliyetçilik ilkesini, kimileri de muhafazakar veya sadece ve sadece kendilerinin katıksız Müslüman olduklarını söyleyerek düstur kabul edip Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ n de ifade ettiği;

Birinci vazifen, Türk İstiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedhahların olacaktır dediği ve devam ettiği görüş ve düşüncesine kabul etmiş gibi görünüp hem çok bağlı olduğunuzu ve sevdiğinizi söylediğiniz merhum Mustafa Kemal Atatürk’e ve en önemlisi sizi yoktan var kılıp yaratan, varlığından haberdar kılan Allah’ın ve O’nun resulüm dediği Peygamber Efendimizin emirlerine muhalefet edeceksiniz ve hem de kendi görüş ve düşüncenize ters düşüp tezat oluşturup vatana ve millete ihanet etmiş, isyan çıkarmış, büyükleri bir tarafa bırakalım çocuk katili kimliğini üstlenmiş, başkaldırıda bulunmuş bedhahlarla işbirliği içinde olacaksınız, gizli kapılar ardında dirsek temasında bulunup onların ihanet ve çirkefliklerine ortak olup siyaset yaptığınızı ifade edeceksiniz. İşte bu hal ve hareketiniz, kafanızda oluşan veya birileri tarafından oluşturulan duygu ve düşünceniz saçma, çok çok saçma hem de ne kadar ve nasıl saçma..

Malumlarınız olduğu üzere devlette var olan erkler iki kısımdır. Birinci kısım seçilmişler ki bunlar halkın kendisini devlet adına temsil etmek üzere seçtiği seçilmiş kişiler, bir diğerleri ise atanmışlardır ki bunlar devletin asli memurlarıdır. Seçilmişlerden birileri de mahalle ve köy muhtarlarıdır. Hatırlarsanız bir yazımızda sıradan olan ve sıradan olmayan insanlardan bahsetmiştik. Muhtarlığı bazıları hafife alıp değer vermemiş veya verdirmek istememiş olsalar da muhtarlar seçilmiş olarak halkı ve devleti temsil yetkisiyle bir değerdir, sıradan insanlar değildir. Tabii muhtar olan, devlet terbiyesi çerçevesinde görev ifa eden, kendini seçenlerden üstün görmeyip üstlendiği misyondan öte insan olmalı. O nedenle muhtarlar gittiği her yerde seçilmişlik bilinç ve şuurunda olmalılar ki gittikleri her kurum ve kuruluşta değerleri bilinsin.

Devlet zaman ve şartlara göre kanun ve yasaları tazeler, yenilerini ön görür ve uygulatır. Pandemi dolayısıyla devlet Hes Kodu adıyla bir işlem başlatmış gittiğiniz ve ulaşım yaptığınız her yerde geçerli olmakta. Hes Kodu; kişinin tamamen olmasa da birçok bilgisini içerir. Kişi gittiği yerde ve bindiği ulaşım araçlarında onu göstermesi yeterli, ikinci bir kez vatandaşlık numarası sorulmaz. Ülkemizin 81 vilayetinde uygulanıyor mu bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla Hes Kodu yeterli hele de kurum ve kuruluşlara gittiğinizde. Ama gelin görün ki Elazığ İl Özel İdaresi Müdürlüğünde bunun böyle olmadığı dillendirildi hem de seçilmiş bir köy muhtarı tarafından. Hes kodundan sonra güvenlik tarafından vatandaşlık numarası da sorulmuş tabi konunun muhatabı muhtar güvenliğin bilgi eksikliğini fark edince kibarca uyarıda bulunmuş ve bize göre de sayın muhtarımız saçma olan bir uygulamanın düzeltilmesine vesile olmuş. Şimdi; devletin kurumunda görevli bir güvenlikçi aldığı hes kodundan sonra devleti temsil eden muhtardan vatandaşlık numarasını sorması saçma, güvenlikçinin devlet işleyişi ve terbiyesinden yoksunluğuyla o görevi ifa etmesi saçma hem de nasıl ve ne kadar.

Değer ve değerler günlük değildir, günübirlik hiç değildir, günlük ve günübirlik bilinip sevilmez son yıllarda değerlerin adı istismar edilerek birilerinin ekonomik çıkarlarına uygun hale gelmesi için moda haline getirilen, yaşamayanların töhmet altında bırakıldığı uyduruk günler gibi..

Babalar-Anneler-Yaşlılar-sevgililer-Engelliler ve gibi daha nice değerler yılda bir güne sığdırılıp kıymetleri düşürülemez değerlerdir.

Sahipleri veya Allah tarafından sorumlu kılınanları yoksa ve bakıma muhtaçlarsa eğer bunlar devlet himayesine bırakılır, aksi takdirde sorumluları varsa bunlar evlerinde kendilerince bakılabilir değerlerdir. Bu değerlerin değeri yukarıda ifade ettiğimiz gibi günübirlik değil her gün bilinmelidir, bilinmemeleri ne İnsanidir, ne İslamidir ve ne de Müslümancadır bunların hiç birine uymaz bu sebeple değerlerin değeri bir güne sığdırılıp yılda bir kez bilinip kutlanamaz, kutlanması saçma.

Özellikle dile getirdiğimiz değerler içerisinde hele hele varlık sebebimiz olup bizleri değerler manzumesi içerisinde yetiştiren, haklarında ayet inen, hadis irat edilen, güzel ve anlamlı sözler-şiirler-yazılar dile getirilen Baba ve cennetin ayakları altında olduğu ifade edilen (Her anne değil) Annelere bakmayıp sorumsuz davranarak dışlayan evlatlar tarafından uyduruk günlerde göstermelik uyduruk laflarla kutlayıp yad etmeleri saçma hem de nasıl ve ne kadar.

Yıllardır söylenen ve dillendirilen tüm uyarılara rağmen halen daha yaşanan ve yaşanılan tüm olumsuzluklar neticesinde yaşanan acılara rağmen halen daha insanların sağlığını umursamaz bir biçim de alınması gereken önlemler alınmayıp yerleşkelerin sağlam zeminler yerine zemini riskli yerlerde oluşturulmaktadır. Bu yetmezmiş gibi zemin sağlamlığı tartışılmaz mevkilerde yapılan ve yapılmakta olan binaların 4-5, bilemediniz en fazla 6 kat üzerine yapılıp zemini riskli alanlarda ise en az sekiz ve üzeri katlarda, yani 8-12, hatta ve hatta 23 kat ve üzeri yapılmakta tıpkı Elazığ’da Toki tarafından zemin sağlamlığı tartışılmaz Zafran ve Karşıyaka mahallesi ile bir üstünde bulunan Çatalçeşme semtine kondurulan binalar gibi… Yine; zemini fay hattına yakın Meryem Dağı eteği ve biraz ilerisinde Biz(Bezmişen) mişen ve yemişlik adlı semtlere kondurulan 5-6 kat evler ile belediyece Bahçelievler, ekenek ve sulak bir alan olduğundan zemini tartışılır olan Sürsürü ve Ataşehir mahallelerinde ki 4-6 kat arası binalar dışında 8 ve üzeri katlara ruhsat verilmesi saçma…

Kuraların üç ay önce çekilip evlerin halen daha bir türlü teslim edilmemesi ve bundan doğan mağduriyetin bir türlü giderilememesi de saçma.

Deprem sonrası yaşanan olumsuzluklardan birinin de vatandaşlara teslim amaçlı kendilerine verilmesi gereken katların kuraya tabi tutulması ve de işlerine geldiğinde istedikleri yere giden ve gidebilecek olanların korona illetini bahane ederek söz konusu illerde çekilmesi gereken kuraları çekmeye gitmeyip Ankara’da çekildiği ifade edilmekte bu işleyişte saçma.

Artı olarak; teslim edilmesi gereken binaların kişi sayısına göre değil, yani nüfusa göre değil sıradan bir kurayla teslim edilmesi, bu da tek kişiye üç artı bir, tek kişiden fazla nüfusa sahip aileye iki artı bir şeklinde binanın teslim edilerek nüfusu fazla olanların mağdur edilmesine sebep olunmakta ve halen daha birçok evin teslim edilmeyerek kiracı olup ödemede sıkıntı yaşayanların mağduriyetlerinin devam etmesi saçma hem de nasıl ve ne kadar. Oysa ki; evlerin aile nüfusuna göre yani 2’den fazla kişiye sahip aileye iki artı bir yerine üç artı bir dairelerin teslim edilmesi en doğru ve hakkaniyet içerendir.

Evet, netice itibariyle aziz vatana ve vatanın sahibi ve mensubu aziz millete, asırlardır tüm sıkıntı ve zorluklara, çıkarılmak istenen iç savaş naralarına rağmen tüm unsurlarıyla bir arada ve bütünlük içinde yaşayan ve yaşamakta olan Aziz Türk Milleti’ne karşı yapılan saçma olarak gördüğümüz olumsuz hal ve davranışlardan kaçınılması elzemdir, devam edilmesi saçma ve sonucu hoş olmayan ve olmayacak hadiselere sebeptir.

Biz deriz ki bu vatan bizim, bizim hepimizin, sevdalısı olan herkesin, bu aziz millet biziz ve vatanı ve birbirimizi seven hepimiziz. O halde gelin merhum büyük düşünür, fikir adamı, usta şair merhum Yunus Emre’nin ‘Gelin tanış olalım İşi kolay kılalım, Sevelim sevilelim, Dünya kimseye kalmaz.’ gibi ifade ettiği düşüncesinde olup yaşayalım. Riyakarlığı, ikiyüzlülüğü ve de istismarı bırakıp gerçek insan, gerçek vatandaş ve gerçek siyasetçi olalım.

2021 yılının Bizim Yunus Emre dediğimiz merhum Yunus’umuza ve onun gibi nice değerlerimize Allah gani gani rahmet eylesin, bu yılı Bizim Yunus yılı ilan eden Cumhurbaşkanımıza da Allah razı olsun der teşekkürlerimizi sunarız.

AYETLER

*Ama Allah onlara lütuf ve kereminden ihsan edince hemen cimrilik gösterdiler ve yüz çevirdiler, zaten yan çizip duruyorlardı. Tevbe:76

*Bunun üzerine Allah da kendisine verdikleri sözden caydıkları ve hep yalan söyledikleri için, kendi huzuruna çıkacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Tevbe:77

*Hâlâ anlamadılar mı ki Allah onların sırlarını da, gizli görüşmelerini de bilir ve Allah bütün gizlileri eksiksiz bilmektedir! Tevbe:78

*Sadakalar konusunda müminlerden hem gönüllü olarak fazla fazla verenlere hem de daha fazla verecek bir şey bulamayanlara dil uzatıp onlarla alay edenleri Allah maskaraya çevirecektir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Tevbe:79

*Onların bağışlanması için Allah’a ister dua et ister etme; onların affedilmesi için yetmiş kere de dua etsen Allah onları bağışlamayacaktır. Çünkü onlar Allah ve resulünü inkâr etmişlerdir. Allah günaha batmış kimseleri doğru yola iletmez. Tevbe:80

*Allah’ın resulünün çağrısına uymayarak seferden geri kalanlar yerlerinden ayrılmamış olmaktan dolayı sevinç duydular; canlarıyla mallarıyla Allah yolunda savaşmak istemediler, üstelik "Bu sıcakta sefere çıkmayın" dediler. De ki: "Cehennem ateşi çok daha sıcaktır" anlayabilselerdi! Tevbe:81

*Yapıp ettikleri karşısında artık az gülsünler, çok ağlasınlar! Tevbe:82

*Şayet Allah seni onlardan bir toplulukla tekrar karşılaştırır da başka bir sefere çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: "Bundan böyle benimle asla sefere çıkmayacak ve benim maiyetimde düşmana karşı asla savaşmayacaksınız. Mademki ilk defasında oturup kalmayı yeğlediniz, şimdi de geride kalanlarla birlikte oturmaya devam edin." Tevbe:83

*Onların arasından ölen birinin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma! Çünkü onlar Allah ve resulünü inkâr ettiler ve yoldan sapmış olarak öldüler. Tevbe:84

*Onların malları ve evlâtları seni imrendirmesin; çünkü Allah onlara dünyada bütün bunlarla eziyet vermeyi ve canlarının da inkârcı olarak çıkmasını murat ediyor. Tevbe:85

GÜZEL SÖZLER

*Ey Can; Hiç kimseye hak ettiğinden fazla değer verme; Ya onu kaybedersin ya da kendini mahvedersin…! Mevlana

*Unutma; senin için başkasında vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer. Mevlana

AŞK İNCİSİ

- İşitin ey yârenler

Aşk bir güneşe benzer -

Anladım ey yâren Yunus,

Aşk güneşe benzer imiş.

Âşık olan, ateşlerde

Yalın ayak gezer imiş.

Esirgemez nimetini,

Hak, dağıtır rahmetini;

Âşıkların kısmetini,

Âşıklara yazar imiş.

Aşkmış, “her dem yeni doğan”;

Bütün âlemlere sığan,

Âşık gönüllere yağan,

Mevla’dan bir nazar imiş.

Kısmet eyleyince Hâlık,

Aşk, yağarmış ılık ılık;

Suyu fark eyleyen balık,

Aşk içinde yüzer imiş.

Yâr göğsünde açınca gül,

Can bulurmuş şeyda bülbül.

Hak sırrına eren bülbül,

Aşk incisi dizer imiş.

İzin verince Yaradan,

Uyanırmış bir rüyadan;

Âşık olan, bu dünyadan

Zincirini çözer imiş.

Yusuf Dursun/Yozgat-İst.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 05 Ağustos 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@