21.07.2019, 16:22 1049

SAHİ BU UYGULAMADA SUÇLU KİM?

Bu köşede bugün İl Özel İdaresindeki gelişmeleri okuyacak siyasilerin yaptıkları yanlış yüzünden nasıl paniklediklerine vakıf olacaktınız.

Ancak şahsıma münhasır yazılan bir mektup “su göründü teyemmüm bozuldu” mukabilinde olunca onu sizler için iktibas kararı aldım.

Satır aralarında şahsıma da yöneltilen eleştirileri bihakkın kabul ediyor noktasına virgülüne dokunmadan; her cümlesine de katıldığımı beyanla, başta Belediye Başkanımız Sayın Şahin Şerifoğulları olmak üzere ilgili siyaset makamına da arz ediyorum.

*

Sayın Nafiz Bey,

Her mahalli seçimlerden sonra Elazığ Belediyesi’ne yeni atanan ve görevden alınan başkan yardımcıları/müdür atamaları Elazığ gündemini bir süre işgal etmektedir. Yeni atanan ve görevden alınan başkan yardımcıları/müdürler ve görev verilmeyerek mağdur edilen başkan yardımcıları/müdürlerin durumlarından en çok bahseden ve bu kanayan yarayı gündeme en fazla getiren sizsiniz.

Ben de Elazığ’da yaşayan biri olarak sizin bu konudaki yazılarınız ve paylaşımlarınızdan sonra gazetenizde veya köşenizde yayınlama ümidi ile bu yazıyı size gönderiyorum. Çünkü sizin olaylara tarafsız, hakkaniyete dayalı ve cesur yaklaşımlarınızı her zaman takdir etmişimdir.   

Ancak yazılarınız genelde tek taraflı ve bakış açınız tek yönlü. Şu ana kadar görevden alınarak görev verilmeyen ve mağdur edilen başkan yardımcıları/müdürlerin durumu ve haleti ruhiyeleri hiç gündeme getirilmedi. Bu atamalara ve görevden alınmalara bir de bu bürokratların penceresinden bakılması gerektiği düşüncesindeyim.

Bu atamaları ve görevden alınmaları rahmetli Hamza Yanılmaz döneminden günümüze kadar şu şekilde özetleyebiliriz. Bu özet esnasında eksik ve hata olursa affoluna.

Refah Partili Hamza Yanılmaz, belediyeyi Milliyetçi Hareket Partili Behçet Susmaz’dan devraldı. Kendi kadrosunu çeşitli kamu kurumlarında idarecilik görevlerinde bulunmuş, Elazığ’da yaşayan ve Elazığ’ı tanıyan tecrübeli isimlere kadro tahsis ederek oluşturdu. Behçet Bey dönemine ait bürokratlardan da istifade edildi.

Genç yaşta belediye başkanı olan Hamza Yanılmaz’ın başarısında bu bürokratların önemli katkıları olmuştur.

İki dönem/on yıl bu şehre hizmet eden Hamza Yanılmaz’dan sonra Elazığ Belediyesini Doğru Yol Partili M. Süleyman Selmanoğlu kazandı. Kazandıktan sonra görevde olan bütün bürokratlarla bir toplantı yaparak kendileri ile çalışmak, istediğini bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade etmek istediğini söyleyerek ve bu bürokratlarla birebir muhatap olmuştu. Ancak çok kısa bir zaman içinde Elazığ Belediyesinde kıyım başlamış ve birkaç bürokrat hariç hepsi görevden alınmıştır. Görevden alınan bu bürokratlara hiçbir yer tahsis edilmediği gibi 10 yıl boyunca da aranıp sorulmamıştır. Bu süre için kadrolu müdürlerden Mehmet Tan, Mehmet Şirinoğulları ve Süleyman Yapıcı 10 yıl boyunca mesailerine Makine İkmal/Destek Hizmetleri Müdürlük yerleşkesinde devam etmişlerdir.

Görevlerinden uzaklaştırılan kadrolu ve tecrübeli bürokratların yerine genellikle belediye içinden MHP görüşlü şef ve memurlar vekâleten atanmıştır. Bu atamalarda Belediye hizmetlerinde sıkıntı ve aksamalar yaşanmış dolayısıyla bu hizmetlere de yansıyarak Elazığ’ı olumsuz bir şekilde etkilemiştir.

Bu vatanın, bu şehrin evlatları olan ve hizmetleriyle göz dolduran tecrübeli bürokratlar,  en verimli dönemlerinde bir kenara atılmış ve Elazığ Belediyesi’nde Süleyman Selmanoğlu ile başlayan büyük çaptaki kıyımla birlikte haksızlık ve zulüm de başlamış oldu. Belediyeye MHP’li zihniyet hâkim olmuş adeta Hamza Yanılmaz ekibinden intikam alınmıştır.

Daha sonra doldur boşalt ve hülle yoluyla vekâleten atananlara kadro verilmeye başlanmış ve bu atamalarla birlikte Elazığ Belediyesi’nde şayialar duyulmaya başlanmıştır.

İkinci dönem AK Parti’den yeniden seçilen Süleyman Selmanoğlu aynı ekibiyle devam etmiş, Ak Partili bir belediye görüntüsünden çok sanki DYP veya MHP’li bir Belediye başkanı gibi hareket etmiştir. AK Parti il başkanlığı ve siyasiler de bu duruma seyirci kalmıştır. Belediyedeki şayialar bu ikinci dönemde artmış ve uzun süre kamuoyunu meşgul etmiştir.

On yıllık Selmaoğlu döneminden sonra ikinci Yanılmaz dönemi yani Mücahit Yanılmaz dönemi başlamıştır. AK Parti’den seçilen Mücahit Yanılmaz sanki CHP’li veya HDP’li bir partiden devralmış gibi işe girişmiş ve intikam alırcasına bürokrat kıyımını devam ettirmiştir. Özellikle kardeşi Hamza Yanılmaz döneminde görev yapan bürokratlara sırtını dönmüş ve onlar dâhil hiçbir bürokratı muhatap almayarak il dışından ve kendi aile çevresinde vekâleten atamalar yapmıştır. Mücahit Yanılmaz da Selmanoğlu gibi doldur boşalt ve hülle yoluyla vekâleten atanan bir kısım bürokratlara kadro vermiştir. Bu kıyım bununla kalmamış, Yanılmaz döneminde zulme dönüşmüştür.

Rahmetli Hamza Bey dönemindeki kadrolu müdürlere ki bu müdürlerin büyük bir çoğunluğu Ak Partiye oy vermiş ve desteklemiş olmalarına rağmen sırf Milli Görüş geleneğinden geldiği için İl Başkanlığı ve Milletvekilleri tarafından da sahip çıkılmamış, aranıp sorulmamışlardır

Mücahit Yanılmaz, kamuoyunun baskı ve yönlendirmesi ile toplama kampları gibi bir odaya altı adet sehpa büyüklüğünde bir masa ve sandalye koydurarak mesai istemiş ve bu yolla geçmişte görev yapan bürokratları rencide etmiştir. Bununla yetinilmemiş bu bürokratlar hakkında yetki kendisinde olmasına rağmen belediye başkan yardımcılarına soruşturma açtırtarak çeşitli cezalar verdirtmiştir. Bu dönemde de mesaiye devam eden Mehmet Tan ve Süleyman Yapıcı bile mesaiye gelmiyor diyerek cezalandırılmıştır. Haksız yere verilen bu cezalar mahkeme yoluyla iptal edilince bu uygulamadan vazgeçilmiş ve bir daha bu bürokratlar aranıp sorulmamış, bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade edilmemiştir.

Genellikle dışarıdan yapılan bu atamalarla belediyeyi ve Elazığ’ı tanımayan bu bürokratlarla yapılan hizmetler sorgulanır olmuş, şayialar gün geçtikçe artarak ayyuka çıkmıştır.

31 Mart 2019 mahalli seçimleri ile birlikte Elazığ Belediye başkanlığını AK Parti’den Şahin Şerifoğulları kazanmıştır. Şahin Şerifoğulları’da AK Partili bir belediyeden değil de sanki CHP’li veya HDP’li bir belediyeden devralmış gibi işe girişmiş, bir önceki AK Partili bir belediyeden intikam alırcasına bürokrat kıyımını devam ettirmiştir. Vekâleten atadığı müdürler, genellikle kendi mahallesinden ve ASKf’de birlikte çalıştığı arkadaşlarından oluşmaktadır.   Bu dönemde atanan bürokratlara bakıldığı zaman Elazığ Belediyesini AK Parti değil de sanki MHP kazanmıştı.

Mücahit Yanılmaz’ın atadığı bürokratların büyük bir çoğunluğunu görevden aldıktan sonra bu vekâleten atamalarla birlikte Elazığ Belediyesi’nde adeta müdür/bürokrat enflasyonu oluşmuştur. Şahin Şerifoğulları da seçildikten sonra eski ve tecrübeli bürokratları hiç muhatap almamış ve onlarla görüşmemiştir. Çok az sayıda kadrolu diğerleri ise vekâleten yürütülen 23 faal müdürlüğün yanında 23 adet de boşta kalan kadrolu müdürlerle birlikte toplam 46 bürokrat/müdür bulunmaktadır. Görevden uzaklaştırılan bir başkan yardımcısını da unutmayalım. Her seçim döneminde bu uygulanmaya devam edilirse boşta kalan bürokrat/müdür sayısı devamlı artacaktır.

Sayın Şerifoğulları’nın seçilmesinden sonra yine kamuoyu baskısını azaltmak ve görevden alınan bu müdürleri göreve devam ettirmek için Mücahit Yanılmaz’ın uyguladığı metodu kendisi de uygulamaya başlamıştır. Destek Hizmetleri yerleşkesinde bir odaya, 3-6 arası masa koltuk bırakılarak bu müdürlerden mesai istenmiştir. Şerifoğulları, Mücahit Yanılmaz’dan daha insaflı hareket ederek bu bürokratları muhatap almasa da rencide etmeden bu uygulamayı başlatmıştır.

Elbette her kamu görevlisi mesaiye devam etmek, aldığı maaşı helal etmek zorundadır. Ancak bu olaylara nedense tek taraflı bakılmış, hep suçlananlar görevden alınan bürokratlar olmuştur. Görevden alanlar ise hiç sorgulanmamış, adeta haklı gösterilmiştir.

Nafiz Bey,

Siz kendinizi bu bürokratların yerine bir koyuverin. Geçmişte hata ve sevapları ile bu şehre hizmet etmeye çalışan belediye bürokratlarını en verimli dönemlerinde muhatap bile almayacaksınız; sizin bilgi, birikim ve tecrübelerinizden istifade edilmeyecek; size görev verilmeyecek; mesaiye uymak için yer tahsisi yapılmayacak; bununla yetinmeyerek sizinle mücadele edilerek rencide edileceksiniz. Bu uygulamayı yapanlar sorumlu tutulmayarak günah keçisi olarak siz ilan edileceksiniz.

Bu tutum ve davranışlardan dolayı öncelikle kimler sorumlu? Bir memurluk hayatında 10 yıl, 15 yıl ve bu dönemle birlikte 20 yıl hiçbir görev verilmeyenler mi yoksa görev vermeyenler mi? Bundan daha büyük bir haksızlık ve zulüm olur mu?

Nafiz Bey,

Gerçekten görev verildiği zaman hakkıyla yerine getirecek birçok bürokrat olmasına rağmen, görev verilmeyerek, yer tahsis edilmeyerek rencide edilen, toplum içine çıkmayıp evine kapanan bürokratlar mı sorgulanmalı yoksa buna sebep olanlar mı? Bu bürokratların haleti ruhiyeleri hiç düşünüldü mü?

Bu bürokratlar, geçmişte yaptıkları hizmetlerle sorgulansın. Yanlış yapanlardan hesap sorulsun. Ancak gecesini gündüzüne katarak çalışan, başarılı olan ve kamuoyu tarafından takdir edilen liyakat sahibi eski bürokratların günahı ne? Bu bürokratların suçu, geçmişte dürüst çalışmaları ve başarılı olmaları mı? Unutmayalım ki bu insanlar, bu memleketin yetiştirdiği evlatlarıdır.

Görevini en iyi şekilde yapanlarda liyakat aranması gerekirken, siyasetçiler göreve ilk geldikleri zaman bürokratları değiştiriyorlar. Ekip bahanesiyle kendi yandaş ve akrabalarını makamlara getiriyorlar. Bürokratta vasfa ve liyakate bakılmadan bu atamayı yapanlar niçin sorgulanmıyor.

15 yıl ve yeni 5 yıl ile birlikte toplamda 20 yıl AK Partili bir belediye olmasına rağmen, seçilen Belediye Başkanları AK Partiden seçilmelerine ve AK Partili bir belediyeden devralmalarına rağmen bir önceki dönemden intikam alırcasına yaptıkları kıyımlar niçin gündeme getirilmiyor?

İntikam alırcasına bir önceki dönemin atadığı kadroları kıyıma uğratılırken son 15 yıl içinde sessiz kaldıkları gibi gelecek 5 yıl içinde de sessiz kalacak olan AK Parti İl Başkanları ve yönetimleri, bu dönemler içinde seçilen milletvekilleri, kısaca en üst düzeye kadar tüm siyasiler niçin sessiz kaldı?

Tüm yapılan bu uygulamalar, bu uygulamayı yapanlara seyirci kalanlar haklı, bu uygulamaya maruz kalanlar mı haksız?

Bu uygulamalar hem hak ihlali hem de büyük bir vebal, büyük bir günah, büyük bir haksızlık ve büyük bir zulümdür.

Her zaman haksızlıklara ve zulme karşı olduğunuz inancıyla; bu haksız uygulamaları ve zulmü kendi köşenizde yayınlamanız ümidiyle şimdiden teşekkürler…

(A.K.)

Yorumlar (3)
Aybars Saruhanoğlu 3 yıl önce
Aynı kıyım Saglık Bakanlığında yapılmış yılların müdürleri Araştırmacı diye saçma sapan bir kadroya atanmış yerlerine tecrübesiz rontgen teknisyeni ssglık memuru hemşireler atanmıştır yazıktır günahtır
Ebru coskun 3 yıl önce
20 yil once elaziga reva gorulen bolge mudurlukleri , polis okullari, elazigin elinden alindigi gibi 20 yildir her sene 10. 15 ilin gerisinde kalarak devam ediyorken ve 20 yilda elazig belediyesi akp tarafindan yonetilen mudurler ve baskan yardimcilari ile hep birlikte gerilemeye devam ederken hangi baskan ve hangi kadrolu mudurle devam edilecekti ? Ve kaldiki bahiste gecen elaziga gercek hizmet veren baskan ve mudurler varidiyse elaziga yapilann yanlislari neden ort pas edip gundeme getirmeyip vatandasi uyarmadilar? Bu sehirde 20 yildir akp var ise bu recep tayyip erdogan sayesinde var olmuslardir kimse iyi idareciydi iyi idareciydim demesin.ayette bahsedildigi gibi haksizliga karsi susan dilsiz seytandandir.
Sayit akgül 3 yıl önce
Aslında en büyük suç yerel medyanın halkı bilinçlendirecek.her konunun üzerine baskı kura kura gitmesi gerekiyor.ama fazla yapılmıyor.
Namaz Vakti 14 Ağustos 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 2 6
2. Trabzonspor 2 6
3. Gaziantep FK 2 4
4. Başakşehir 1 3
5. Alanyaspor 1 3
6. Beşiktaş 1 3
7. Giresunspor 2 3
8. Antalyaspor 2 3
9. Galatasaray 2 3
10. Kayserispor 2 3
11. Fenerbahçe 1 1
12. Konyaspor 1 1
13. Ümraniye 2 1
14. Ankaragücü 2 1
15. Sivasspor 2 1
16. Hatayspor 1 0
17. Karagümrük 1 0
18. İstanbulspor 2 0
19. Kasımpaşa 1 0
Takımlar O P
1. Bodrumspor 1 3
2. Samsunspor 1 3
3. Boluspor 1 3
4. Eyüpspor 1 3
5. Altınordu 1 1
6. Gençlerbirliği 1 1
7. Keçiörengücü 1 1
8. Rizespor 1 1
9. Adanaspor 0 0
10. Bandırmaspor 0 0
11. Erzurumspor 0 0
12. Göztepe 1 1
13. Pendikspor 0 0
14. Sakaryaspor 1 1
15. Tuzlaspor 0 0
16. Denizlispor 1 0
17. Manisa Futbol Kulübü 1 0
18. Ö.K Yeni Malatya 1 0
19. Altay 1 0
Takımlar O P
1. M.City 2 6
2. Arsenal 2 6
3. Brentford 2 4
4. Tottenham 2 4
5. Newcastle 2 4
6. Leeds United 2 4
7. Chelsea 2 4
8. Brighton 2 4
9. Aston Villa 2 3
10. Nottingham Forest 2 3
11. Bournemouth 2 3
12. Fulham 2 2
13. Liverpool 1 1
14. Wolverhampton Wanderers 2 1
15. Leicester City 2 1
16. Southampton 2 1
17. Everton 2 0
18. Crystal Palace 1 0
19. West Ham United 2 0
20. M. United 2 0
Takımlar O P
1. Villarreal 1 3
2. Osasuna 1 3
3. Real Sociedad 1 3
4. Celta Vigo 1 1
5. Espanyol 1 1
6. Barcelona 1 1
7. Rayo Vallecano 1 1
8. Almeria 0 0
9. Athletic Bilbao 0 0
10. Atletico Madrid 0 0
11. Elche 0 0
12. Getafe 0 0
13. Girona 1 1
14. Mallorca 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Valencia 1 1
18. Sevilla 1 0
19. Cadiz 1 0
20. Real Valladolid 1 0
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@