06.09.2018, 10:17 1811

Şahit ve Şahitlik

Günümüz toplumuna baktığımızda büyük bir haksızlığın, adaletsizliğin ve Türk Milleti’nin vazgeçilmezi olan aile kurumu kutsallığının sarsıldığını ve bundan kaynaklı aile içi geçimsizliğin had safhaya çıktığını görmekteyiz. Günümüzde yaşanan söz konusu bu olumsuz gelişmeleri görmemek de mümkün değil zaten.
Adalet; Toplumların, özellikle de uzun yıllar Müslüman topluluklarına olduğu gibi himayesine aldığı gayri Müslimlere bile adaletle hükmetmiş Aziz Türk Milleti’nin olmazsa olmazıdır.
Aile kurumunun ise; Türk Milleti’nde adaletin tesisi ile korunmuş kutsal bir müessese olduğu bilinenler arasındadır her ne kadar son yıllarda olmadık alet ve edavatın kötüye kullanılması, sabır ve tahammülün akıl almaz bir biçimde çöküntüye uğraması sonucu sağduyuyu elden bırakan birçok insan tarafından bilinmiyor olunsa da…
Sabır; Tahammül ve doyumsuzluğun birçok insan tarafından hele hele çalışıyor olan bayan kesiminde, özellikle eğitimci hem de sınıf öğretmenliği yapmakta olan eğitimci bayanlarda sıfır noktaya düşmesi nedeniyle aile içi geçimsizlik büyük felaketlere yol açmaktadır boşanma, boşanmama da direnme, üstüne üstlük çocuk varsa onu kendi kin ve nefretine ve de egosuna alet ederek geleceğe yönelik yaşamında kötü intiba sahibi kılmasına sebep olunmakta.
Aile içi geçimsizliğin çözümüne baktığımızda geçmişte aile büyükleri tarafından hal edilen bir durum iken günümüzde ise adli yargıya taşınarak hal edilmesi yoluna gidilmektedir.
Bu durum yapılan inceleme ve araştırmalara göre ilden ile fark etmektedir, hele de batı ile doğu veya güneydoğu bölgelerine baktığımızda doğu bölgesinde daha fazla görüldüğü, özellikle doğu bölgesinin geçmişte en cazip ili olan Elazığ ilinde daha fazla olduğu tespit edilmiş bulunmakta.
Yargıya intikal eden birçok meseleden öte aile içi geçimsizliğin boşanmaya doğru giden süre içerisinde şahit ve şahitlik konumu da ayrı bir yer tutmaktadır.
Şahit; Yaşanılan olumlu veya olumsuz meseleye, gelişmeye vakıf olan, bilgisi bulunan kişi veya kişilere denir.
Şahitlik ise; Vakıf olunan, bilgi sahibi bulunulan mesele veya gelişmenin sağlıklı bir yapıya kavuşması adına bilgisinin aktarımıdır, bir diğer anlamda bu görevi üstlenen kişi veya kişilerin konu veya konularla alakalı bilgisini aktaranın yaptığı görevdir.
Aslında bu görev yani şahitlik müessesesi hakkın yerini bulması, yaşanan ve yaşatılan mağduriyetlerin giderilmesi noktasında çok ulvi bir görevdir tabi işin içinde menfaat ve çıkar ve de bunlara dayalı aykırı bir hareket, yani kısa ve öz olarak ifade edilecek olunursa işin içinde yalan yoksa.
Günümüzde birçok şahitlik olayına baktığımızda gördüğümüz şey hatır gönül ile beraber menfaat ön plana çıkmakta yani bazı insanların şahitliği yalancı şahitlik olarak meslek haline getirmiş olduğudur.
Malumlarınız olduğu üzere yalan; insanlığın var oluşu ile asırlar öncesi süre gelen günümüzde de devam edip bir kurtuluş reçetesi olarak kurtarıcı kimliğine büründürülmüştür. Yani yalanın bir nevi meslek edinme haline getirilmiş ve dönüştürülmüş olduğunu söyleyebiliriz. Bir hadisi şerifte belirtildiği gibi İnsan yalancılık yapa yapa Allah katında yalancılardan yazılır (Buhari, Edep, 69; Müslim, Birr, 103-105)
Cenab-ı Hakk, "Yalan sözden kaçının" (Hac, 22/60) diye emrettiği halde basit dünya menfaatleri için yalan söyleyenler vardır. Özellikle yalan yere şahitlik yapmak çok kötü bir davranış ve büyük bir günah sayılmıştır. Gerçek bir Müslüman kendi aleyhinde de olsa, doğru söylemeli ve asla yalana yaklaşmamalıdır. Çünkü Allah Teâla şöyle buyurmuştur: "Ey iman edenler! Hak üzere durup adaleti yerine getirmeğe çalışan hâkimler ve Allah için doğru söyleyen şâhidler olun. Velev ki, o şahitliğiniz nefisleriniz yahut ana babanızla yakın akrabanız aleyhine olsun. İster üzerine şahitlik yapılan kimseler zengin veya fakir bulunsun" (Nisa, 4/135).
Bu konuda Peygamber Efendimiz de, yalan söylemenin ve yalan şahitlik yapmanın büyük günahlardan olduğunu ısrarla belirtmiştir (Riyazü's-Sâlihîn, III, 138). Ayrıca yalanın münafıklık alâmetlerinden olduğunu haber vermiştir (Müslim, İman, 107).
Kişi ve kişiler bu ulvi görevi üstlendiklerinde şahitlikte yalan yere yemin etmek yalanların en çirkini olduğunu bilmeli ve unutmamalılar..
Müslüman, en çok sevdiği, kendisine en yakın hissettiği insanın aleyhinde de olsa, doğruyu söylemekten çekinmemelidir.
Akrabalık veya taraftarlık gibi bağlar sebebiyle birinden korkması veya birine olan aşırı rağbeti insanı haktan ayırmamalıdır. Bu hususta Yüce Allah (c.c) şöyle buyurur: “Ey iman edenler. Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır, onları sizden çok kayırır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisa, 135)
Hak’ kı Hak için yaşamalı, yeri ve zamanı geldiğinde hak üzere olmalı ve konuşmalı insan.. Anne-baba, akraba veya komşu hak ve hukukunu Allah’ın hak ve hukukunun üstünde tutarak Hak’ ka karşı olmamalı, Hak’ kı arkasına alıp inkarcı tavır sergileyerek şeytani olmamalı insan..
Kişi ve kişiler şahit konumunda bulunup şahitlik yaptıklarında gününü değil geleceğini, dünyevi yönünden öte ahretini düşünmeli ve ön planda tutmalı..
Allah’ın, kainatı sevgisi üzerine yarattığı Peygamberi Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s) nın buyurdukları emirler çerçevesinde yaşamını idame ettiren insanların Hak üzere yaşama ve hareket etme zorunluluğu vardır aksini yaşama lüksleri yoktur hele hele üstüne üstlük birde İslam’ i vecibeleri yani hac farizasını yerine getirmiş insanların…
Şahit; şahitliğini ifa ederken hatır gönül adına değil Hak’ kın rızasını kazanmak adına hareket etmeli ve etmesi gerektiğini hiç mi hiç unutmamalı.
Ol deyince olduran, yeri göğü sevgi, rahmet ve şefkatiyle yaratan Allah’ın Hak ve hukukuna aykırı hareket eden veya muhalefette bulunanlardan eylemesin bizleri diyoruz.
 
AYETLER
*“Ey iman edenler. Kendiniz, ana babanız ve en yakınlarınızın aleyhine de olsa, Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır, onları sizden çok kayırır. Öyle ise adaleti yerine getirmede nefsinize uymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.” (Nisa, 135)
*"Ey iman edenler! Hak üzere durup adaleti yerine getirmeğe çalışan hâkimler ve Allah için doğru söyleyen şâhidler olun. Velev ki, o şahitliğiniz nefisleriniz yahut ana babanızla yakın akrabanız aleyhine olsun. İster üzerine şahitlik yapılan kimseler zengin veya fakir bulunsun" (Nisa, 4/135).
GÜZEL SÖZLER
*Aşk davaya benzer, cefa çekmek de şahide. Şahidin yoksa davayı kazanamazsın ki!
Mevlana Hz.
*Kişi veya kişilerin (Müslüman) bir başka kişiye ait bir hakkın gasp edildiğini bildiği halde o hakkın gasp edilmesine engel olmak adına Allah için yapması gereken şahitliği Allah’ın hakkını bir tarafa bırakarak anne- baba hakkı ile komşu hakkını ön plana alıp şahitlikten kaçması ve cebren şahitlik makamına getirilmesi durumunda gerçek bilgi vermeyip yalan şahitlikte bulunması Müslümanlıkla bağdaşmaz.
* Adalet; toplumların, özellikle de uzun yıllar Müslüman topluluklarına olduğu gibi himayesine aldığı gayri Müslimlere bile adaletle hükmetmiş Aziz Türk Milleti’nin olmazsa olmazıdır. Mehmet Dursun AKSOY
 
MÜBAREK OLSUN
Hava heves için ömrünü çalma
Dua et günümüz Mübarek olsun
Namaz kıl kimsenin ahını alma
Cuma bayramımız Mübarek olsun
     Abdest Namaz olsun günün siftahı
     Kabul eyle Rabbim Cuma sabahı
     Bize mekân olsun Namaz dergâhı
     Cuma bayramımız Mübarek olsun
Gönlümüzde olan korkuyu gider
İslam âlemine ülkemiz lider
Muhammed Mustafa bizlere önder
Cuma bayramımız Mübarek olsun
     Allah diyen insan eğilmez dize
     Akan gözyaşımız döndü denize
     Yardım et göçmene yetim evsize
     Cuma bayramımız Mübarek olsun
Mahmudi el açmış durmuş divana
Sahip et bizleri Hayâ İmana
Yolunda yürüyen şık Kur’an’a
Cuma bayramımız Mübarek olsun
Mahmut Aldemir/Adıyaman-Hekimhan
 
HÜNKAR HACI BEKTAŞ VELİ
Hacı Bektaş Veli, Erenler Şahı;
Özledim mekanı, görmeye geldim.
Kainat aynası, semanın mahı;
Eşiğine yüzüm sürmeye geldim.
     Ali’nin neslisin, başımın tacı
     Dertlere dermansın, kalbin ilacı
     Kırklar meclisinde, Gürüh-i Naci
     Özüm turabına sermeye geldim.
Yardım etsin Pirim İbrahim Sani
Gelmişim kapına hazinen gani
Affet günahımı, ya Kerem Kani
Rahına serimi vermeye geldim.
     Pirim, evliyamsın, öz kıblegahım
     Secdeye durduğum, kutsal dergahım
     Alimler Serdarı cömertli şahım
     Otağında tövbe etmeye geldim.
Hüseyin Poyraz der, mekanı buldum
Elimi bağladım, huzurda durdum
Kutsal turabına, alnımı vurdum
İkrarım sendedir, demeye geldim.
Hüseyin POYRAZ/Tunceli-Nazmiye
 
BAZEN
Hiçbir şey
Yapmak gelmez
İnsanın içinden,
Uyanmak yataktan çıkmak bile
Zul gelir.
İki lokma ekmeği boğazına
Zorla tıkarsın,
O keyfine vara vara içtiğin
Tavşankanı çayı bile
Ekmeğini yumuşatsın diye içersin…
Burnunu dışarı
Uzatmak bile istemezsin,
Kimseyi görmeye,
Konuşmaya tahammülün…
Olmaz..
Kendine bile fazla gelirsin bazen
İşte…
Öyle bir günlerdeyim
İşte…
İşte…
Başkada bir şey demiyorum,
Size bırakıyorum…
Osman SAĞBAŞ/Erzurum
 
SÜRPRİZLİ ŞİİR
Sürprizlerle geldim
Hep size
Sizler ve onlarla vardım
Sizler ve onlarla çoktum.
Hep birlikte
Bu sürprizlerden mutluyduk
Ama bir gün, istemeden
En büyük sürprizi yaptım siz;
Artık ben yoktum.
Rehber AYDIN
 
GEÇTİ ARTIK O GÜZEL GÜNLER
Alimini şairini sevmeyen millet
Bir gün gelir sende hüsrana uğrarsın elbet
Sen geriye dön de maziye bak al ibret
Neler çekmiş sana da anlatsın bu zillet
İbrahim HANCI/Elazığ-Palu
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@