12.01.2022, 15:18 407

ŞİİRLERDEN BİR DEMET

Şiir şinas, şiir ehli birçok insan hatırlar merhum Dr. Ahmet Tevfik Ozan hocamızın yayın hayatına kazandırmış olduğu kitabının ismini ‘’Kainat Şiiristan’’ diye koyup adlandırdığını.

Evet; çok ama çok doğru kainatın her zerresiyle bir şiir ve dolayısıyla kainatın da bir bütün olarak şiiristan olduğu.

Kainatın yaratılış sebebi ve kaynağı sevgi olduğuna göre yaratılanların kendisi de sevgi, sevginin oluşturduğu ise bir ve birer şiirdir.

Dolayısıyla yaratılan ve yaratılanların ürettikleri de şiir ve şiirseldir. Yani yaratılan her zerrat, Eşrefül mahluk olan insan ve diğer canlı varlıkların tümü birer şiir olmakla beraber insan yararına yaratılanların bil cümlesi de şiir tadındadır.

Şiirin beslendiği kaynak sevgidir, yer ise ruhtur, gönül dünyasıdır.

Gönül dünyasında var olan sevgidir, sevginin doruğa çıktığı aşktır.

Her insanın ruhunda yaratılış itibariyle fıtraten sevgi mevcut desek yeri ve doğru olandır çünkü her ruh sevgiyle oluşmuş ve var kılınmıştır kullanmasını bilen ve bilmeyenler olsa da.

Tatlı ve olumlu olaylar sevgiyle yaşandığı gibi acı ve olumsuz olaylarda sevgiyle yaşanır tıpkı birçok insanın kabul etmediği ve edemeyeceği, bir lütuf olarak göremediği ölümün temeli sevgi olan sabırla karşılandığı gibi ama yaradanı Allah’a karşı olan sevgi ama ölen yakınına veya yakınlarına karşı olan sevgi.

Şiirlerin tümü yaşanılan güzellikler için yazılan değil, olumsuz gelişmelere ve yaşanan acılara karşı da yazılandır.

Şiir var güzellikleri sunar,

Şiir var acıları sunar,

Şiir var sitem dolu

Şiir var medhiye, yani övgü dolu,

Şiir var vatan ve millet sevgi ve sevdasını dile getirir,

Şiir de var ki ihaneti, kin ve nefreti kusar.

O nedenledir ki bugünkü yazı konumuzun başlığını şiirlerden bir demet koyarak çok yönlü şiirlerin, yani milli ve manevi değerlere sevgi atfeden ve sevgiyle yaklaşan, şiirlerin temelinde sevgi ve sonrası aşkın olduğunu dile getiren şiirlerin yer almasını sağladık.

Sevgiyle şiir tadında yaratılan her ruhta bir şiir dünyası var olduğuna göre şiir yazmayanların da yazması dileklerimizle gününüz, günleriniz sevgi ve gerçek aşkla dolu şiir gibi geçsin diyor selam sevgi ve dua ile kalın istiyoruz.

                                                                        AYETLER

*Göklerin ve yerin rabbi kimdir? diye sor. Allah’tır diye de cevap ver; sonra de ki: Öyle ise O’nu bırakıp da kendilerine bile fayda sağlama veya zararı önleme gücüne sahip olmayanları velîler yerine mi koyuyorsunuz? Sor onlara: Hiç görmeyenle gören bir olur mu? Yahut karanlıkla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah’ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da bu iki yaratma arasındaki benzerlikten dolayı mı şaşırdılar? De ki: Her şeyi yaratan Allah’tır. O birdir, karşı konulamaz güce sahiptir. Ra’d:16

*O, gökten su indirdi; su, vadiler dolusunca sel olup aktı. Bu sel, üste çıkan köpüğü taşıyıp götürdü. Yaktıkları ateşin üzerine koyup eriterek süs eşyası veya alet yapmak istedikleri madenlerden de üste böyle köpük çıkar. İşte Allah hak ile bâtıla böyle misal verir. Köpük atılıp gider; insanlara fayda veren şeye gelince, o dünya durdukça durur. İşte Allah böyle misaller getirir. Ra’d:17

Rablerinin emrine uyanlar için mükâfatın en güzeli vardır. Ona uymayanlara gelince, eğer yeryüzünde olanların tamamı ve ek olarak bir misli daha onların olsa (kurtuluş için) onu mutlaka feda ederlerdi. Onlar var ya, hesabın en kötüsü işte onları bekliyor; varacakları yer de cehennemdir. Orası ne kötü kalacak yerdir! Ra’d:18

*Sana rabbinden indirilenin hak olduğunu görüp bilen kimse görmeyen gibi olur mu? Bunu ancak akıl sahipleri anlar. Ra’d:19

*Onlar, Allah’a verdikleri sözü yerine getirirler, yeminlerini asla bozmazlar. Ra’d:20

*Onlar Allah’ın, korunmasını emrettiği bağı koruyan, rablerine saygıda kusur etmeyen, hesabın kötü sonuç vermesinden korkan kimselerdir. Ra’d:21

*Ve onlar rablerinin rızasını elde etmek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiklerimizden Allah yolunda gizli açık harcayan, kötülüğü iyilikle savan kimselerdir. İşte dünya hayatının güzel sonu (cennet) sadece onlarındır. Ra’d:22

*O güzel son, babalarından, eşlerinden ve çocuklarından lâyık olanlarla birlikte girecekleri adn cennetleridir; melekler de “Sabretmenize karşılık elde ettiğiniz esenlik daim olsun! Dünya yurdunun ardından ulaştığınız sonuç ne güzel oldu!” diyerek her kapıdan onların yanına girerler. Ra’d:23-24

*Allah’a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozanlar, Allah’ın korunmasını emrettiği bağı koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya işte rahmetten mahrum olmak da onlar içindir; dünyanın kötü sonu da onlar içindir. Ra’d:25

*Allah dilediği kimselere rızkı bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla sevinip mutlu oluyorlar, oysa ahiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. Ra’d:26

*İnkârcılar, “Ona rabbinden bir mucize indirilseydi ya!” diyorlar. De ki: “Allah dilediğini saptırır; kendisine yöneleni de gerçeğe ulaştırır.” Ra’d:27

*Bunlar, iman edenler ve Allah’ı zikrederek gönülleri huzura kavuşanlardır. Bilesiniz ki gönüller ancak Allah’ı zikrederek huzura kavuşur. Ra’d:28

*İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlara ne mutlu! Varılacak güzel yurt onlar içindir. Ra’d:29

*İşte seni de kendilerinden önce nice benzerlerinin gelip geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara okuyasın. Onlar ise rahmanı inkâr ediyorlar. De ki: “Benim rabbim O’dur, O’ndan başka tanrı yoktur; sadece O’na güvenip dayandım, dönüş de yalnız O’nadır.” Ra’d:30

*Eğer gelmesi sebebiyle dağların yürütüldüğü veya yerin parçalandığı yahut ölülerin konuşturulduğu bir Kur’an olsaydı (yine inanmazlardı). Fakat bütün işler Allah’a aittir. Müminler bilmezler mi ki, Allah dileseydi bütün insanları hidayete erdirirdi? Allah’ın vaadi gelinceye kadar inkâr edenler yaptıklarından dolayı ya hep felâketle yüz yüze olacaklar veya felâket onların yurtlarını çepeçevre kuşatacak. Allah, vaadinden asla dönmez. Ra’d:31

                                                                  GÜZEL SÖZLER

*Renkten renge giriş, inançtan inanca geçiş ahmaklığın alametlerindendir. Hz. Ali (r. a)

*Çoğu insan siyaseti makam ve mevki için yapar. Benim o işlerde hiç gözüm olmadı. Çünkü; imanım padişahtır ben de onun veziriyim. Bundan büyük rütbe olur mu? Osman Bölükbaşı

*Her insanın ruhunda yaratılış itibariyle fıtraten sevgi mevcuttur desek yeri ve doğru olandır çünkü her ruh sevgiyle yaratılıp var kılınmıştır istifade edip değerlendirmesini bilen ve bilmeyenler olsa da. M. Dursun Aksoy

*Hayat yaşamak, yaşamak nefes almak, nefes almak var olmak ise; ben’ de varım diyebilmeliyim, toplum olarak diyebilmeliyiz. Furkan Doğan

       YAŞLARDA YANAR

Bu volkan çoktandır köpürdü akar

Ne bağ bahçe koyar ne şehir yakar

Zalimin zulmüne mazlumlar bakar

Kurunun yanında yaşlarda yanar

     Bozulmuş terazi biri bin tartar

     İnsanlık bittikçe barbarlık artar

     Ne Sultan kurtarır ne Kemal tutar

     Kurunun yanında yaşlarda yanar

Ahiri aratır zahirin yolu

Omuzdan kırdılar kanadı kolu

Fırsatçı azgının gelmiyor sonu

Kurunun yanında yaşlarda yanar

     Elbet Yaradandan yağar bir Rahmet

     Kimine çığ olur kimine Nimet

     Bunca veballeri sanırlar ziynet

     Kurunun yanında yaşlarda yanar

Kul Burçak türünün en son örneği

Ne ağadan korkar ne takar beyi

Sazını kırsalar o çalar Neyi

Kurunun yanında yaşlarda yanar

Burçak Karataş/Malatya-Hekimhan-Ankara

   ERKEN GİTTİN REİS

Önce Ahmet gitti sen de peşine

Acımız ikiye katlandı REİS

Engel olamadım gözüm yaşına

Acımız ikiye katlandı REİS

     Kanser ikinizi çok erken aldı

     Albümde resminiz hatıra kaldı

     Bizleri derin bir kedere saldı

     Acımız ikiye katlandı REİS

Gidiyorsun baba diyarın Çan'a

Ahiret yurduna esas vatana

Kızın Hayal buna nasıl dayana

Acımız ikiye katlandı REİS

     Hak’ k kalemi böyle yazmış yazını

     Tabip dindirmedi canda sızını

     Yetim koydun oğlun ile kızını

     Acımız ikiye katlandı REİS

Yaran ciğerdeydi yoktu ilacın

Yürekleri yaktı senin bu acın

Durmadan ağlıyor Müzeyyen bacın

Acımız ikiye katlandı REİS

     Makamını cennet etsin Yaradan

     Eceli gelenler gider sıradan

     Hasreti’ de göçer bir gün buradan

     Acımız ikiye katlandı REİS

Filat YAZICI (Garip Hasreti) /Elazığ-Karakoçan

     VATAN’IM İÇİN

Cennet vatan için dağlar aşarım

Her cepheye seve seve koşarım

Yiğitçe ölürüm mertçe yaşarım

Ben bedel öderim Vatanım için

     Bayrağım Vatanın şeref şanıdır

     Rengi şehidimden akan kanıdır

     Yerimiz sancağın kutsal yanıdır

     Rabbime giderim Vatanım için

Oynanan oyunu çabuk bozarım

Ezanlar okutup düğüm çözerim

Ben destanım iman ile yazarım

Yazılmış kaderim Vatanım için

     Türk’üm otuz iki dişin sökerim

     Kıbrıs’ta denize leşler dökerim

     İslam kalesine bayrak dikerim

     Davaya he derim vatanım için

Ahmet derki yiğit aslın bilirim

Ecdattan cesaret bende alırım

Namusum şerefim için ölürüm

Can feda ederim Vatanım için

Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban

           ÖĞÜT

Perişan olmamak istersen yarın

Neresinden dönersen kardır zararın

Aşk bağında işi olmaz ağyarın

Gönülden dostumuz olanlar gelsin

Dr. Nejat YILMAZ-Elazığ

        DERMAN

Sual ettim derdime dermanım nedir

Derd içinde dermanın senin dediler

Gezdim sağı solu dolaştım durdum

Gönülde matlubun senin dediler

     Her yönüme baktım eyledim nazar

     Gözün açmış her şey hep bana bakar

     Tüm nehir ırmaklar deryaya akar

     Deryalar deryası gönül dediler

Acep nedir saadet iksiri dedim

Her nesnede yari görmen dediler

Kırılacak camdan ayır gözünü

Onlardaki güneş nuru dediler

     Ayırma gözünü Hakkın yüzünden

     Gafil olma sakın kendi özünden

     Bak müjde var sana Hakkın sözünden

     Sen seni bil yeter sana dediler

Kazım KILINÇ/Malatya-Yazıhan

HARPUT – GÖLLÜBAĞ

Gidek dedik Göllü Bağa

Çıkak o mübarek dağa

Bakak dedik sağa soIa

Akkuzu Baba’da gözlerim dola.

     Mübarek türbende ötüşür kuşlar

     Düz yol gibi türbene giden yokuşlar

     Çevrende olur o güzel kışlar

     Kaplamış çevreni o güzel taşlar.

Atın izini kayada gördüm

O mübarek kana yüzümü sürdüm

Geceyi gündüz gibi gördüm

Türbene gözyaşı dökmeye geldim.

     Göllü Bağ dedikleri yer kayalar

     Orada söylenir güzel mayalar

     Oradan geçer atlı yayalar

     Buzluk Mağarasını görmeye geldim.

Göllü bağın otları hepsi güldür

Öten kuşları bülbüldür

İsmi Göllü değil Güllü’ dür

Bülbül gibi öten sesleri duymaya geldim.

  1. Bedreddin SANAÇ/Harput-Sugözü-Elazığ

GEL DE BU ZAMANDA YAŞA

Bak dünyayı sarmış felaket,

Ne insanlık var, ne de bereket,

Kalmadı bizde utanmak,

Artık bize yanaştı kıyamet.

     Bir bakın dünyayı sarmış fırtına,

     Zengin binmiş fakirin sırtına,

     Ne helal der, ne de haram

     Yeter ki benim canım kurtula.

İbrahim HANCI/Elazığ-Palu

Yorumlar (1)
Yazar şair Bestekar yorumcu Burçak Karataş 10 ay önce
Elâzığ Gün ışığı Haber ekip çalışanlarına başta Değerli ÜSDADIM M Dursun Aksoy olmak üzere teşekkür ediyor yüreğimizin yettiği tüm güzel yüreklere sevgi ve selamlarımı iletiyorum
Başarının adresi Gönüllerde bir numara GÜNIŞIĞI GAZETESİ
Namaz Vakti 06 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4
Takımlar O P
1. Barcelona 7 19
2. Real Madrid 7 19
3. Athletic Bilbao 7 16
4. Real Betis 7 15
5. Atletico Madrid 7 13
6. Osasuna 7 13
7. Real Sociedad 7 13
8. Villarreal 7 12
9. Valencia 7 10
10. Rayo Vallecano 7 10
11. Celta Vigo 7 10
12. Mallorca 7 8
13. Girona 7 7
14. Getafe 7 7
15. Real Valladolid 7 7
16. Espanyol 7 5
17. Sevilla 7 5
18. Almeria 7 4
19. Cadiz 7 4
20. Elche 7 1
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@