09.06.2021, 12:15 82

SIRADAN OLMAYAN İNSANLAR

İnsan;

Zaman zaman söyler dururuz insanın yaratılmışlar içerisinde Eşrefül Mahlukat, yani en değerli bir varlık olduğunu. Hatta bu konuda farklı görüş ileri sürenleri duyar ve yazılmışları da okuruz.

Yukarıda insan için ortaya koyduğumuz ve koyulan düşünceleri söyler, söylenenleri duyar ve yazılanları okuruz okumasına da yine de insanı tam anlamıyla bilmez ve anlamayız.

İnsan; farklılık arz eder.

Her insan bir değildir ne fiziken, ne aklen, ne fikren ve ne de düşünce ve duygu noktasında bir değil, hiçbir zaman hiçbir şekilde de bir olmayacak ve olamayacaktır.

İnsan için farklılık arz eder dedik hem de çok yönlü farklılık. Sıradan insan ve insanlar birde sıradan olmayan insan ve insanlar gibi..

Kimi insan ve insanlar, ruh dünyası zengin olmasına rağmen her geçen gün kendini yenileyerek zenginleştirme çabası içerisinde olur ve bunu yaratılışının ana teması sevgiyle bütünleştirerek mensubu olduğu topluma, millete, ailesine yararlı olmaya, insanların huzur ve refahının yanında bağımsızlığı için üretici olup fikir üreterek varlıklarının devamiyetine çalışıp gayret sarf eder. Milletinin varlığı için her türlü mücadelede bulunarak birden fazla alanda deha olduklarını ve sıradan birileri olmadıklarını, ender görülen insan ve insanlar olduklarını kanıtlarlar merhum Fatih Sultan Mehmet Han-Mustafa Kemal Atatürk-Mehmet Akif Ersoy ve gibi daha nice değerli şahsiyetler.

Kimi insan ve insanlar da bu duygu ve düşünce doğrultusunun tam tersi bir yaşam sürer, ekmek yediği toprağa, yani vatana, vatanın mensubu millete ve kendini Hak’ ka, hakikate ve insanlık onuruna yaraşır hizmette bulunmuş, daha kendileri yokken var olacakların bağımsızlığı ve huzurlu yaşamaları için büyük mücadeleler vermiş değerli şahsiyet ve şahsiyetlere çamurlu ağızlarıyla salyalar akıtarak laf yetiştirme, ekmek yediği tekneye yani vatana ve millete hem lafla ve hem de fiili olarak ihanet etme çaba ve gayreti içinde olup sıradan insanlar olduklarını göstermekteler yıllardır ülkeyi kan gölüne çeviren dış güçlerin uşakları bebek katili Pkk-Dhkpc-Feto ve gibi dışa bağımlı daha nice hain örgüt mensupları…

Değerli insan veya sıradan olmayan insan ile değersiz veya değersizliğini bir şekilde kamufle etmiş, mızrak çuvala sığmaz misali değersizliği sonradan bir şekilde sırıtarak ortaya çıkan ve ne olduğu anlaşılan sıradan insan müsfettesi bir olur mu?

Elbette ki bir olmaz.

Bir olur diyenler var ise eğer bilsinler ki onlarda sıradan insanlardır ve onların varlıklarının hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Ne yazık ki; toplum ve millet olarak genel anlamda olmasa bile birçoğu değersiz olanlara değer vererek hak etmediği değeri atfedip onları değerli kılmaya çalışır.

Bu olay ve yaşam tarzı tam anlamıyla haksızlık, gerçek manada adam gibi adam olanlara, insan gibi insan olanlara haksızlıktır.

Adam olmayan ile adam olanı aynı kefeye koymak haksızlığın danıskası yani en büyüğü. Bu da gerçek anlamda insan olanların insana bakış açısını, hizmet aşkı ve üretim şevkini kırmaya bir sebeptir.

O nedenle; adam olanla adam olmayanı, insan olanla insan olmayanı, vatana ve millete yürekten sevdalı olanlar ile kin ve nefretini içinden içinden yaşayarak fırsatını buldukça hizmeti tartışılmaz ehil ve değerli insanlara, şahsiyetlere çamurlu ve salyalı ağızlarıyla laf atarak kusan, fiziki olarak insan görünümlü ancak ruh olarak iki ayaklı hayvan misali insan veya insanlar hiç mi hiç aynı kefeye koyulup bir tutulmamalı ve değerli olanlara haksızlık yapılmamalıdır.

Tıpkı; yeni bir çağ açıp köhnemiş bir çağı kapatarak ecdadı Osman Bey’in düşünü gemileri karadan yürüterek gerçekleştiren, deha insan merhum Fatih Sultan Mehmet Han- millet olarak, oluşturulan her türlü engele ve ortaya atılan fitne ateşine rağmen asırlardır tüm unsurlarıyla bir bütün halinde kardeşçe bir arada yaşamış ve yaşamakta olan Aziz Türk Milleti olarak büyük bedeller ödediğimiz kurtuluş savaşının mimarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kurucusu, askeri deha, fikir üreticisi, vatan ve millet sevgi ve sevdası tartışılmaz, bağımsızlık aşığı değerli insan ve değerli şahsiyet merhum Mustafa Kemal Atatürk ile milletinin acısını yüreğinde derin hissetmesiyle milletin tüm özelliklerini ifade eden ve aynı zamanda teselli ve uyarıcı niteliği bulunan, milletin onuruna işaret eden bir şiiri kaleme alıp karşılığında teklif edilen parasal meblağı çok yoksul olmasına rağmen elinin tersiyle iten İstiklal Marşımızın(ki; ihanet şebekelerince bir dönem değiştirilmesi bile düşünülmüş) ve Safahat adlı eserin müellifi, fikir ve düşünce adamı merhum Mehmet Akif Ersoy’a yıllar öncesi olduğu gibi günümüzde de uşağı olduklarının emirleri gereği ve ya ruhen hain ve ihanet düşüncesi taşıması nedeniyle yukarıda ifade ettiğimiz gibi salyalı ve çamurlu ağızlarıyla laf söyleyenler.

Bu hainlerin, bu bedhahların, bu ecdadımızı Çanakkale de yenememenin hazımsızlığını yaşayan o günün yedi düveli, bugünün 17 düvelinin uşaklığını yapan eli maşalı hainleri savunan ve yetmezmiş gibi İslam’ın bayraktarlığını yapmakta bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devletine katil deme cürret ve hadsizliğini gösteren baş hainlerin nabız yoklama tarzıyla ihanetleri ufak ufak dışa vuranları da değerli şahsiyetler ve vatan uğruna ölümü göze alan kahramanlarla bir tutmamak, aynı kefeye koyma Zul’ ünü yaşamamak gerek.

Devlet ve millete karşı haddini bilen ile haddini bilmeyen insanları bir tutmak ZUL’ dür.

Evet;

Sonuç olarak, bu millet biziz, bu Aziz Türk Milleti biziz, milletin oluşturduğu bu Aziz Vatan bizim, aziz vatanda yaşamış ve yaşadığı olumsuzluğu hazmedememiş olmasıyla dehalığını göstererek bağımsızlık ateşini yakarak fedakarlıklar göstermiş, kendi şahsiyetinden ve onurundan öte milletin şahsiyet ve onurunu önde tutarak büyük fedakarlıklarda bulunmuş değerlerimize hiç kimsenin ama hiç kimsenin haddini aşarak hakaret etme hakkı ve selahiyeti yoktur ister Prof., ister bürokrat, ister en üst düzeyde olsun, isterse manevi anlamda kendini kamüfle etmiş dini otoriter veya bürokrasi kimliğinde olsun…

Bu aziz millet kolay kolay bugünlere gelmemiş ve milletin yani bizlerin yaşadığı bu topraklar çok kolay kazanılmamış ve devletimiz çok kolay kazanılıp kurulmamıştır. Çok ama çok ağır bedeller ödemiş bir millete ve milletin yaşam alanı olan devlete kimse hakaret hak ve haddini kendinde bulmamalı, bulanların haddini de yine devlet en kısa sürede bildirmelidir.

Milletin, Aziz Türk Milleti’nin ayranını kabartmaya yeltenilmesin, geçmişin girdaplarını yok eden, 15 Temmuz’u başlarına yıkan bu milletin ayranı kabarmaya, gözleri kararmaya görsün…

İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha yapan ve de var olduğu müddetçe de yapacak millete ki o millet Türk Milleti’dir O’ millete ve onun varlık gösterdiği bugünün Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ebediyete kadar var olacağı duasını efendiler efendisi peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa s.a.s’ ın yaptığını da kimse unutmasın. Varsın salyalarını uşaklıklarını yaptıkları ağa babalarının üstüne salsınlar, kin ve nefretleriyle boğulsunlar bu millete ve devlete ve de milletin değerli şahsiyetlerine alenen veya gizliden gizli söz veya fiiliyatla ihanet edenler.

Aziz Türk Milleti’ne ve onun mensubu olduğu devlete bir şekilde hizmet etmiş ve hakka yürümüş olan değerlerin cümlesine rahmet olsun, yine bir şekilde hizmet etmekte olanların cümlesinden de Allah razi olsun geçmişleri nurda yatsın diyor, bir an önce gaflet uykusundan uyanıp şer güçlere gereken cevabın verilmesi temennisinde bulunuyoruz.

Ne Mutlu Türküm Diyene ve de diyebilenlere…

AYETLER

*De ki: "Allah bize ne yazmışsa başımıza ancak o gelir, O bizim Mevlâ’mızdır." Müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar. Tevbe:51

*De ki: "Sizin bizim hakkımızda beklediğiniz, sonuç ne olursa olsun (bize göre) iki güzellikten biridir. Bizim sizinle ilgili beklentimize gelince, Allah ya katından bir belâ gönderecek veya sizin cezanızı bizim elimizle verecektir. Haydi siz akıbetimizi bekleyin, biz de sizinle beraber akıbetinizi bekleyelim." Tevbe:52

*De ki: "İster gönüllü harcayın ister gönülsüz, sizden asla kabul edilmeyecek! Zira siz günaha gömülmüş kimseler oldunuz. Tevbe:53

*Yaptıkları harcamaların kabul edilmesine engel olan esas sebep de şudur: Onlar Allah’ı ve peygamberini tanımadılar; namaza üşenerek gelir ve harcamalarını gönülsüz yaparlar. Tevbe:54

*O halde onların malları da evlâtları da seni imrendirmesin; çünkü Allah onlara dünya hayatında bunlarla eziyet çektirmeyi ve canlarının da kâfir olarak çıkmasını murat ediyor. Tevbe:55

*Sizden olduklarına dair Allah’a yemin de ederler, halbuki onlar sizden değildir, fakat onlar korkak bir topluluktur. Tevbe:56

*Eğer sığınacak bir yer, barınacak mağaralar veya girilecek bir kovuk bulsalardı, hemen koşup oraya sokulurlardı. Tevbe:57

*Onlardan sadakaların taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar, verilmemişse hemen öfkelenirler. Tevbe:58

*Halbuki Allah ve resulünün verdiğine razı olup, "Bize Allah yeter, Allah da resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah’tan umarız" deselerdi daha iyi olurdu. Tevbe:59

*Sadakalar (zekât gelirleri) ancak şunlar içindir: Yoksullar, düşkünler, sadakaların toplanmasında görevli olanlar, kalpleri kazanılacak olanlar, azat edilecek köleler, borçlular, Allah yolunda çalışan ve yolda kalmışlar. İşte Allah’ın kesin emri budur. Allah bilmekte ve hikmetle yönetmektedir. Tevbe:60

GÜZEL SÖZLER

*Cahillikle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Mustafa Kemal Atatürk

*Şiir; insanların gönül derinliğindeki duyguların yazıya dökülmüş halidir. Sevinçler, tasalar ve coşkular şiirle vücut bulur ve bu duygular şiir sayesinde başkalarına aktarılır. Şiir bu topraklarda yaşayanların gönül coğrafyasının kağıt üzerinde resmedilmiş halidir. Hüseyin Çağdaş Batmaz

*İnsan vatanı sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

*Zorluklar varsa arada, insansın! Engellere harcanmayan güçler ne güne. Dayat ki, yaşadığını anlayasın! Behçet Necatigil

FETİH DESTANI

Resul’ün dilinden ilahi müjde,

Dalga dalga gönüllere yayıldı.

“Fetholunur elbet Konstantiniyye.”

Bu mübarek sözler emir sayıldı;

Ben de “güzel asker” olayım diye,

Gül soylu yiğitler yola koyuldu.

Şehzade Mehmed ki beşiğindedir,

Keramet ehlince işaret onda…

Çocuktur, imanın ışığındadır;

Yiğittir, bin türlü maharet onda.

Şairdir, kelamın eşiğindedir;

Âlimdir, ilmiyle hareket onda.

Molla Güraniler, Akşemseddinler,

Padişah, dersini vecd ile dinler.

İlm-i siyasete ince ayarı

Verir de hâl ehli olanlar anlar;

Çoktan alınmıştır fetih kararı.

Bir yanda imanı, bir yanda aklı,

Şâhi toplarıyla tarih yazıyor.

Gaza meydanında yeşil sarıklı

Ebû Eyyûb el Ensari geziyor.

Vuslatın ışığı zekâda saklı,

Kadırgalar tepelerde yüzüyor!

Zafer gecikmede, Sultan derbeder;
Koca dünya yüreğine dar olur.

Aldığı nefesi tarih kaydeder:

-Resuller Resul’ü ona yâr olur-

“Ya İstanbul beni bendesi eder,

Ya gönül yurduma gülizar olur!”

Seherde görülen rüyalar anlar,

Düşlerinde zafer gören Sultan’ı.

Fatih’i bekleyen deryalar anlar,

Atını denize süren Sultan’ı.

Bir “Gül”e adanmış sevdalar anlar,

Cennet bahçesine giren Sultan’ı.

Yirmi Dokuz Mayıs… Sabah ezanı…

Huşu içindedir namazda Sultan.

“Övülmüş belde”den köhne düzeni

Silebilmek için niyazda Sultan.

Seyreder gelmeden, gelecek anı,

Bütün benliğiyle Boğaz’da Sultan.

Biri var, “Ya Allah!” diyen sesine,

Cümle ervah, misk ü amber döküyor.

Biri var, burçların en tepesine

Bütün benliğiyle bayrak dikiyor.

Biri var, kızaran tunç gövdesine

Saplanan oklarla ufka bakıyor.

Delinir Topkapı, yollar açılır;

Fetih melekleri, siz önden girin.

Fatih’in yüzünde güller açılır,

Ey güzeller, gülü Fatih’e verin.

Yüce Yaradan’a eller açılır,

Şükür secdesinde Fatih’i görün.

Ayasofya… Mabetlerin ulusu…

Ezan sesleriyle müşerref oldu.

Sardı benliğini cennet kokusu,

Kubbeden sütuna nur ile doldu.

Fatih’ten aldığı gönül dolusu

Sevgiyle bir tatlı huzura daldı.

Konstantiniyye’yi İslambol yapan

İstanbul Fatihi sana bin selam.

Cennette Resul’ün nurunu öpen

Goncayı övmeye yetmez bu kelam.

Tarihin şerefli bağrından kopan

Yeni yeni Fatihleriz vesselam!

Yusuf Dursun/Yozgat-İstanbul

O GÜNLER

Kah masallar söyledik, kah el ele tutuştuk

Çıralar sönmüş iken, bizler yanıp tutuştuk

Bir mavi göz içinde bir deniz aldı bizi

Ateşimiz sönmedi, yosunlarla tutuştuk!..

A.Tevfik Ozan/Elazığ

VATAN

Karşılıksız sevdik bu vatanı.

Unutmadık kefensiz yatanı.

Mahcup etme soyunu, atanı.

Unutmadık vatanı satanı.

H. Çağdaş Batmaz/Elazığ-Karakoçan

Yorumlar (0)
30°
açık
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 14 Haziran 2021
İmsak 03:00
Güneş 04:51
Öğle 12:28
İkindi 16:23
Akşam 19:56
Yatsı 21:38
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@