Çoban, Başbakan'a seslendi!

MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Bilal Çoban, düzenlediği basın toplantısında Başbakan'a seslendi.

SİYASET 04.03.2014, 13:11 04.03.2014, 13:11
4433
Çoban, Başbakan'a seslendi!
MHP Elazığ Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Bilal Çoban, düzenlediği basın toplantısında Başbakan'a seslendi. Çoban, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "
 

"Sayın BAŞBAKANIM, 2002 den bu tarafa Ülkemiz genelinde Yapmış olduklarınızla, Şehirlerimizin MARKALAŞMASI için çabalarınızı izliyoruz.

Bu noktadan Hareketle,

5000 yıllık tarihi ile  Elazığ -  Harput  2002 den sonra ki yıllarda  ki İktidarlarınız döneminde sözler verilmiş, fakat bunların hiçbiri hayata geçirilmediği gibi mevcut konumunu yitirmiş ve kötüleşmeye yüz tutmuştur. Bu durum, KAMUOYU ile paylaşılmış ve İktidarınız  ve Partiniz Milletvekilleri, belediye ve yetkili kurumlara iletilmiştir. Ancak, hiçbir gelişme sağlanamamıştır.

Bunun içindir ki,

Sayın Başbakanım,

Elazığımızın KANAYAN YARASI haline gelen birkaç konuyu DİREKT SİZLERİN DİKKATİNİZE SUNMAK istiyoruz.

 

1-    İŞSİZLİK

SORUN:

2013/Temmuz  ÜLKEMİZ TÜRKİYE ( TUİK TEMMUZ 2013)

Kurumsal Olmayan Nüfus (bin)                         :        74.491        
15 ve daha yukarı yaştaki nüfus (bin)            :        55.642        
İşgücü (bin)                                           :         28.785        
İstihdam (bin)                                        :         26.099        
İşsiz (bin)                                              :         2.686         
İş Gücüne Katılma Oranı (yüzde)             :        51,7          
İstihdam Oranı (yüzde)                                    46,9          
İşsizlik Oranı (yüzde)                              :        9,3           
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (yüzde)               :       11,8          
Genç Nüfusta İşsizlik Oranı (yüzde)        :         18,0          
İşgücüne Dahil Olmayanlar (bin)             :        26.856       

Türkiye İŞSİZLİK ORANI     .              % 9,3 

 

2013 /Temmuz İLİMİZ ELAZIĞ (TUİK TEMMUZ 2013

563.000 nüfuslu Elazığ’da işsiz sayısı her geçen gün artmaktadır.2008 yılında resmi rakamlara göre işsiz sayısı 9.000 civarındayken;2011 yılında 19.000’e yükselmiş, işsizlik oranı %16.05 olarak tespit edilmiştir.2012 yılında ise işsiz sayısı çığ gibi büyüyerek 25.000’lere ulaşmıştır. Gayrı resmi rakamlara göre ise bu sayının 60.000 i aştığı belirtilmektedir.


Elazığ’da kurulmuş olan birçok fabrika ve sanayi kuruluşunun özelleştirilmesi ya da kapanmasıyla işsizlik problemi giderek içinden çıkılamaz bir hal almıştır. Ayrıca 2008-2012 yılları arasında 2591 küçük esnafımız işyerini kapatmak

Elazığ  İLİ İŞSİZLİK ORANI :    %   12,6

İle Ülkemiz ortalamasının   % 3.3  Üzerinde yer alarak Ülkemiz sıralamasında İŞSİZLİK bakımından Türkiye 3. südür.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ:

Yeniden Elazığ programı İle:

1-    Elmar Market çilik ve Bakkallar  Projesi

2-    Hammadde üertim ve Tesis destek Çalışmaları

3-    İL PROJE KOORDİNASYON AR-GE MERKEZİ

4-    Sanayii Sitesi

5-    YATIRIMCIYI TEŞVİK OFİSİ VE MOBİL HİZMETLER

6-    ELAZIĞ SERBEST BÖLGE ÇALIŞMALARI

7-    ELAZIĞLI İŞADAMLARI BULUŞMASI

8-    MEGA KENT

9-    İNSAN KAYNAKLARI ve KARİYER OFİSİ

10  -UFUK A.Ş

11  BELEDİYE MAMÜR HOLDİNG KURMA ÇALIŞMALARI

12  Projelrimizle Doğacak İstihdam alanları

 

Bu çözümlerle belli bir sürede işsizlik oranımızı Ülkemiz seviyesinin altına çekmeyi Planlamaktayız. 

2-    KENTSEL DÖNÜŞÜM,

SORUN:

Kentsel dönüşüm, mevcut kent yapısının yenilenmesi için yapılan uygulamaları içinde toplayan genel bir kavramdır.  Ancak bu uygulama biçimlerinin tanımlanmasında pek çok farklı görüş ortaya çıkmaktadır. Bunun en  önemli nedeni  dünyanın  farklı  ülkelerindeki  bilim  insanlarının  çeşitli  isimlerle  tanımladığı  bu  uygulama  biçimlerinin  Türkçe’ye  çevrilmesinde  uzman  kişi  ve  kurumların  oluşturduğu  bir  dil  birliğinin  olmamasıdır.  Kentsel  dönüşümün  içinde  barındırdığı dokuz farklı uygulama biçimi aşağıdadır: 

­  Yenileme (renewal) 

­  Sağlıklaştırma (rehabilitation) 

­  Koruma (conservation 

­  Yeniden canlandırma (revitalization) 

­  Yeniden geliştirme (redevelopment) 

­  Düzenleme (improvement) 

­  Temizleme (clearance) 

­  Boşlukları doldurarak geliştirme (infill development) 

­  Tazeleme­parlatma (refurbishment) 

Yapılırken ve diğer illerde öncelikli olarak yapılırken ilimiz ELAZIĞ da bu kavram, EVSEL DÖNÜŞÜME çevrilmiş ve göstermelik olarak Karşıyaka ve Zafran mahallelerindeki riskli alan çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderildiğini ve hala sonuçlanmadığı  bir gerçektir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

1-      KENTSEL DÖNÜŞÜM VE TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

2-      KENT BİLGİ SİSTEMİ

3-      HER MAHALLEYE AFET KONTEYNIRI

4-      ELAZIĞ DEPREM REHBERİ

5-      ELAZIĞ BELEDİYESİ AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ

6-      KURUMSAL MAHALLE YAPILANMASI

7-      İL PROJE KOORDİNASYON AR-GE MERKEZİ

8-      SUKAP

9-      YENİ YERLEŞİM YERLERİ

10-  3 HİLAL KONUTLARI

11-  MAHALLE MEYDANLARI

12-  ÜNİVERSİTEYİ RUHSATLANDIRMA

13-  ŞEHİR PLANI (İMAR PLANI)

14-  AFET YÖNETİM MERKEZİ (AFYÖM)

 

 

3-    ÇİMENTO FABRİKASI YER DEĞİŞİKLİĞİ

SORUN

Şehrimizin tam ortasında kalan ve Şehrin tamamını, Sağlık, Görüntü ve Şehircilik açısından etkileyen ÇİMENTO FABRİKASI için Kampanyalar yapılmış fakat MUHATAP ve çözüm bulunamamıştır. Acilen şehir dışına kaldırılması gerekmektedir. Kaldırılma sebeplerine baktığımızda;

 

1 Ton Çimento

1.5 ton hammadde

0.3 ton hava

6 gigaju yakıt ile elde edilmektedir

ve karşılığında

0.94 ton karbondioksit

açığa çıkmaktadır

(‘Toward a Sustainable Cement Industry’ Battelle)

 

Çimento üretimiyle ilişkili temel çevre sorunları

havaya verilen emisyon

enerji tüketimi

Atık su deşarjı genellikle sınırlı (EIPPC, 2001)

Çimento endüstrisinde hammadde çıkarılması

toprak kullanımını ve

biyoçeşitliliği olumsuz etkilemekte (Battelle, 2002b)

 

 

Dioksinler PCBler çocuklarda Öğrenme güçlüğü IQ düşüklüğü Tiroid hormonu azalması Hiperaktivite yapmaktadır

Ağır metal kirliliği kaynakları

Madencilik ve sanayi üretimleri

Üretim sonrası çevreye atılan atıklar ile

– su

– gıda

– hava kirliliği

Vücuda giriş yolları

Deri

Solunum

Sindirim

Vücutta birikme özelliği; biyoakümülasyon

Çimento Fabrikasının Yaydığı Duman İçinde Neler Var?

Arsenik

Vanadyum

Selenyum

Kadmiyum

Nikel

Krom

Bakır

Cıva

Kurşun

Mangan

Çinko

Hava kirliliği

Partikül madde

Gazlar

Kükürt dioksit

Azot oksitler

Karbon monoksit

Karbon dioksit

Uçucu organik bileşikler

Dioksin

Furan

Poliklorlubifeniller

Hekzaklorobenzen

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar

Benzen

Toluen

Ksilen

Etilbenzen

Tozlar,

Toprak ekosisteminin bozulması

Bitki hastalıklarının artması

Tarımsal üretimin yok olmasına neden olur…

Çimento sanayisinden kaynaklanan çevre kirliliği

Tarımsal üretimin azalmasına,

Biyoçeşitliliğin azalmasına,

Bitki hastalıklarında artışa neden olur.

(Prof.Dr.Ali Osman Karababa Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı)

 

Çevresel Etkileri

Çimento endüstrisi partüktiler hava kirleticileri arasında başta gelir. Çimento üretimi çevre kirliliği alanında potansiyel bir etkiye sahiptir. Özellikle çevreye yaydığı toz emisyonları bakımından diğer sanayi tesisleri ile kıyaslanmayacak kadar çevreyi olumsuz etkilemektedir. Çimento üretiminde kaçınılmaz bir toz oluşumu söz konusudur. Çimento fabrikalarından çevreye yayılan en önemli kirleticiler çimento imalatı sırasında çimento kliniklerini yakmak için kullanılan döner fırınlarında meydana gelen gazlar (kükürt dioksit (SO2), karbon monoksit (CO), azot oksit (NOx)) ile öğütülmüş ve kısmen kalsine olmuş kireçtaşı ve çimento tozundan oluşmaktadır. Çimento kaynaklı baca tozları, bitki yapraklarının üst yüzeyinde birikerek yaprak renklerinin solmasına, bitkinin ışık alımın/gaz alışverişinin engelleyerek, hastalıklı bir hal almasına neden olmaktadır. Ayrıca fabrikalardan çıkan baca tozları toprağın havalanmasını ve drenajını bozarak, fiziksel ve kimyasal özelliğinde değişimler ile birlikte biyo çeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır (Yıldırım ve Kılıç, 2005).

Çimento fabrikalarının çıkardığı zararlı atıklar, mevcut potansiyel yerüstü ve yeraltı su kaynaklarını kirlettiğinden bu kaynakların içme ve tarımsal sulama olarak kullanılmasını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu fabrikaların çevresinde yapılan tarımsal faaliyetlerde, ürün ve verim kayıpları ile beraber tarımsal üretim de azalmaktadır (Taşkaya, 2004).

İnsan vücudundaki zararları

Üretim sırasında çimento fabrikaları ağır metaller olarak bilinen (Arsenik, Kurşun, Nikel, Çinko, Kurşun vb.) gazları çevreye vermektedirler. Bu maddelerin zararlı özellikleri doğada değişime uğramaz veya bu değişim uzun bir süreçte oluşur. Sonuçta besin zinciri ile taşınarak, canlıların özellikle de yağ dokularında birikip, canlıda kronik ve akut hastalık yapacak düzeye gelir ( Duman, 2006 ).

1.6. Türkiye'de Çevre Kirliliği Zararlarına Değer Biçme Uygulamaları

Ülkemizde kirlenmenin kontrolü için yapılan yasal düzenlemeler, kusursuz sorumluluk esasına dayandırılmıştır. Kirletici kuruluşlarca zarar görenlerin mal varlığının eski haline getirilmesi, sorumluluğun temeli olarak hakkaniyet düşüncesi ile tutarlıdır (Çörtoğlu,1995).

Özellikle 1950'li yıllardan itibaren sanayileşmenin neden olduğu kirlilik zararlarından dolayı çevrede yaşayanlara ve çiftçilere tazminat ödenmesi, sorunu Medeni Kanunun 656. ve 661. maddeleri ile Borçlar Kanununun 58. maddelerinde komşuluk hukuku çerçevesinde yaklaşılarak yapılmıştır. Türkiye'de çevreyi kirletenlere karşı, kirlenmenin durdurulması veya önlenmesi, eski halin iadesi, maddi ve manevi tazminat davaları açılabilmektedir. Bunlardan en önemlisi ve yaygın olanı maddi tazminat istemi'dir. Ayrıca bir kişi, kirlenme nedeniyle duyduğu acı, ıstırap ve ruhsal dengesini kaybetmesi gibi nedenlerle uğradığı haksızlıktan doğan manevi zararların da tazminini isteyebilir (Gürel, 2005).

Türkiye'de çevre koruma amacı ile yapılan çalışmalar yeterli bulunmamaktadır. Çevreyi korumak için yapılan harcamaların milli gelir içindeki payı % 1 'in altında olup, bu oran Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ülkelerinde % arasındadır (Gürel, 2005 ).

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

ÇİMENTO FABRİKASININ YER DEĞİŞİKLİĞİ

Elazığ ımızın en büyük problemlerinin başında gelen Çimento Fabrikasının yer değişikliği için öncelikle kamuoyu oluşturulacaktır. Kamuoyu oluşturulmasında, başta Elazığ halkı, STK’lar, ilgili Kurum ve kuruluşlar ve Çimento Fabrikası yetkilileri ile KONSENSÜS arayışına gidilecektir. Bu konsensüsle beraber, Çimento fabrikası Şehir dışına taşınacak ve Şehrin nefes alması sağlanacaktır. Mevcut yer çıkacak konsesnsüse göre değerlendirilecek ve şehrimizin  rahat bir nefes alması sağlanacaktır.

 ÖNERİLER

İnsanlık, yakın tarihe kadar hava, toprak, su ve güneş gibi doğal kaynakları sınırsız, serbest mal olarak kullanacağını ve bu kaynakların kendi kendini yenileyeceğini düşünerek sorumsuz bir şekilde doğayı sömürmüştür.

Ekonomik faaliyetleri içinde çevreden büyük bir hızla kaynak kullanan insan, yine aynı hızla çevreye atık bırakmaktadır. Böylece çevreye verilen zarar doğal kaynakların kendi kendini yenilemesi hızından fazla olduğundan, çevre kirliği meydana gelmektedir. Ekonomik faaliyeti için kazanç sağlamak uğruna doğadan kullandığı kaynakların yerine, başka bir kaynak koyamayan insanoğlu böylece ekonomik dengeyi bozmaktadır. Bu durum devam ettikçe de çevre kendini yenileme yeteneğini kaybetme riski ile karşı karşıya kalacaktır.

Sanayide yaşanan hızlı gelişme beraberinde, birçok çevre sorununa da neden olmuştur. Bunlar, yeraltı ve yerüstü su kirliliği, toprak kirliliği, hava kirliliği, gürültü ve görsel kirlik en başta gelenlerdir.

İnşaat sektörünün ihtiyaçlarının karşılanması ve aynı zamanda ihracat yolu ile ülkeye döviz kazandırmak açısından çimento fabrikaları önemli ve faydalı ekonomik faaliyetlerdir. Ancak enerji ve emisyonu yoğun olan bu sektörün halka ve çevreye olan zararlı etkilerinin minimum olduğu bölgelerde kurulması gereklidir. Ancak çimento sanayisi genellikle hammadde kaynaklarına ve tren garı, liman vb. ulaşım kolaylığı sağlayan çıkış noktalarına yakın yerlerde konuşlandırılmadadır. Çünkü çimento ağır bir malzemedir ve kara yoluyla taşınması pahalı olmaktadır.

Elazığ şehir merkezinde bağlık bahçelik ve kent halkının yaşamını devam ettirdiği bir alanda ve tren garına yakın mesafede kurulmuş olan çimento fabrikası ilde sanayileşmeyi ve sosyo-ekonomik gelişmeyi sağlarken, bu gelişme ile birlikte toprak, hava, su ve gürültü kirliliği gibi çevre sorunlarının ortaya çıkmasına da neden olmuştur.

Bu çalışma ile şehir merkezinde faaliyette bulunan ve çevrede yaşayanlara olumsuz etki yapan çimento fabrikasının bulunduğu yerden başka bir yere taşınması konusunda nelerin yapılabileceği ile ilgili stratejiler geliştirilmeye çalışılmıştır.

Çevre ile sanayileşmenin uyum içinde geliştirilmesini sağlayacak sürdürülebilir sanayileşme politikaların oluşturulması için rehberlik edecek politika yapıcılarının çalışmalarına yön vererek, yeni politikalar uygulamalarına, farklı stratejiler geliştirmelerine, hem hanelerin sağlıklı bir çevreye kavuşmalarına, hem de çevre kirliliği, görüntü kirliliği ve en önemlisi yukarıda zararları anlatılan atıkların doğaya bırakılması önlenerek en değerli varlık olan İnsan Sağlığına verilen zararlar önlenerek kentin güzelleşmesini sağlamaya öncülük edecektir.

 

ü Fabrika OYAK’a ait iken makine ve ekipmanın il dışına taşınması gündeme getirilmiş ve bu hususta Fizibilite çalışmalarının yapıldığı eski çalışanlardan öğrenilmiştir. Ancak 7-8 yıl geçmesine rağmen şu an böyle bir çalışmanın olmadığı görülmektedir.

ü Şu an Elazığ Çimento’da çalışan Personel sayısının eskiye göre büyük miktarda azaltıldığı, tüm işlerin Merkezden yönetildiği bilinmektedir.

ü Elazığ Çimento, gerekli olan alımların büyük bir kısmını da İzmir başta olmak üzere il dışından tedarik etmektedir. Dolayısıyla İl ekonomisine katkısı da büyük ölçüde azaltılmıştır.

ü Tüm Dünyanın çevre ve insan sağlığına büyük önem verdiği bir dönemde Elazığ Çimentonun çevreye ve İnsan’a verdiği rahatsızlık ekonomik katkılarının kat kat üstünde büyük önem taşımaktadır.

ü Kurulduğu tarihte yakın çevresinde yerleşim olmadığı için insanlar fazla rahatsız olmadığı müşahede edilmiştir. Sonraki yıllarda fabrikanın bitişiğine kadar evler, binalar, işyerleri yapılmış, şu an için fabrika tamamen şehir merkezinde kalmış durumdadır.

ü Hammadde önceki yıllarda şehir dışından taşınırken, günümüzde tarihi ve doğal güzelliklerimize zarar verecek yerlerden alınmakta (Harput Bölgesinden Hammadde alınmaktadır.) ve her gün yüzlerce kamyon şehrin ortasından hammadde taşımaktadırlar  (Günlük tahmini 120 gidiş 120 geliş olmak üzere devasal büyüklükteki Kamyonlar Şehrin ortasında günlük 250 sefer yapmaktadırlar).

ü Eski dönem Belediye Başkanları ve Milletvekilleri, tüm bu olumsuzlukları düşünerek Fabrika alanına İmar, İnşaat ve İskan izinleri vermemiş ve İl İmar Planında fabrika alanını Sosyal Konut ve Yeşil alan olarak göstermişlerdir.

ü Yıllarca Yeşil Alan olarak gösterilen ve Sosyal Konut alanı olarak gösterilen bu fabrikanın yerleşim alanı, geçen dönemde fabrikadan alınan yaklaşık 1 Milyon TL ile karşılığında İmar planına dahil edildiği herkes tarafından bilinmektedir.

ü Elazığ Çimento Fabrikası 1955 Yılından beri yatırımlar yapmakta ve hiçbir yatırımına ruhsat almaya bile lüzum görmeden yıllardır İnsan Sağlığını tehdit eden yatırımlarını yapmaya devam etmektedir.

ü Hammadde taşınan yollar tamamen bozulmakta, her yıl yenileme yapıldığı halde yüz binlerce ton malzeme taşındığı için yollar tekrar bozulmakta ve konunun çözümüne ilişkin kalıcı çözüm üretilememektedir.

ü Yüksek sesle itiraz edildiğinde, köye yardım, camiye yardım, yolların yapımı, spora yardım gibi ikna yöntemleri kullanılmaktadır.

ü Son yıllarda sürekli çeşitli konularda ruhsatlar verilmesine rağmen, Fabrikanın halen eksik olan ruhsatları bulunmaktadır. Bunların, İnşaat, İskan, İmar, ÇED, GSM hammadde ocakları izinlerinden hangileri olduğu bilinmemektedir.

ü Önce yapılaşma, sonra bir türlü ruhsatlama işleminin, fabrika tarafından alışkanlık haline getirildiği değerlendirilmektedir.

ü Gelişmiş ülkelerde şehrin ortasında bulunan çimento fabrikaları kapatılırken, İlimizde ruhsatsız ve izinsiz çalışan bir fabrikayı çeşitli yöntemler kullanılarak basit gelirler karşılığında meşrulaştırılması, şehrin dokusunda ve insan sağlığı üzerinde kalıcı zararların oluşmasına neden olduğu bilinmektedir.

ü Hatta Gelişmiş ülkelerde çevreye ve İnsan Sağlığına verdiği zararlar nedeniyle, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok Ülkede Çimento Fabrikaları kapatılmaktadır. Yukarıdaki verilerden de görüleceği üzere, Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde üretilen çimento 190 Milyon Ton seviyesinde iken sadece Türkiye’de üretilen çimento miktarı 62 Milyon Ton seviyesindedir (2010 verileri). Son zamanlarda Avrupa’da kapatılan fabrikaların makine ve ekipmanlarının ülkemize getirilerek çimento fabrikaları kurulduğu bilinmektedir.

ü Şehirde kullanılan yakıt ve egzoz gazlarının ile, Elazığ Çimentonun bu gazlardan çok daha fazla dışarıya bıraktığı zehirli gazlar ve atıklar birleşince, Elazığ’ın çevre kirliliği önlenemez duruma gelmiştir.

 

4-    ŞOR ŞOR DERESİ ISLAHI

SORUN:

İlimizin Batısından başlayarak doğusun kadar uzanan Direkt 7 mahallesini ilgilendiren Şor Şor  Deresi  ; Sağlık, Güvenlik, Şehircilik, açısından  RİSK sınırını aşmıştır. Dünya Standartalrı ve Ülkemizdeki Benzer uygulamalar DSİ- BELEDİYE iş birlikleri ile yapılırken bu konu ilimizde kaderine terk edilmiştir.

ÇÖZÜM ÖREİLERİMİZ

1-    ŞORŞOR DERESİ REKREASYON ALANI

2-    HAYAT VADİSİ

3-     ŞORŞOR VADİSİ

4-     KIRKGÖZELER REAKREASYON ALANI

 

5-    HARPUT UN YENİDEN İMARI

SORUN

5000 Yıllık tarihi ile , Hurrilerden Osmanlılara, Araplardan Osmanlı İmparatorluğu na , Hititlerden Türkiye Cumhuriyetine kadar, Otonomi, Bölge Merkezi, Eyalet Başkenti olan Harput kaderine terk edilmiş, benzer tarihi Kentler imar, ve revizyona tabi tutulurken Harput ucu açık Proje kalıntıları ile kaderine terk edilmiştir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

6-    YENİDEN HARPUT

Harput Mahallesi Konumu:

Şehrimizin 5 km kuzeyinde tarihi 6000’e dayanan Elazığ ilinin ilk kurulma yeri. Tarihi Hurriler’e giden Harput, Hitit, Bizans, Anadolu Beylikleri (Artuklular) Selçuklular ve Osmanlılar döneminden beri önemini korumuş Sancak, ve Yönetim Merkezi olmuştur. Sultan Abdülaziz ile birlikte yaşam ovaya inmiş Türkiye Cumhuriyeti ile son noktaya ulaşmıştır. Harput şuan Mahalle statüsünde olup, harap ve bitap durumdadır. Harput Elazığ’ın HAFIZASIDIR, PRESTİJİDİR, MARKA DEĞERİDİR. Bu felsefeden yola çıkarak YENİDEN HARPUT projesi ile Harput’un isim marka değeri çerçevesinde yeni yapılanmalara gidilecektir.

Harput ile ilgili olarak önce YUKARIŞEHİR EYLEM PLANINI hazırlanacaktır. Bu eylem planı yıllarca sürüncemede kalmayacak, hemen icraata geçilecektir. Yukarışehir Eylem Planını icraata geçirecek YUKARIŞEHİR NEFERELERİ bir araya getirilecektir. Bu neferler aşağıdaki kurum, kuruluş ve tüzel ve gerçek kişilerden oluşacaktır. 

1-    Elazığ Valiliği

2-    İl Özel İdaresi

3-    Fırat Üniversitesi,

4-    Karayolları Bölge Müdürlüğü

5-    DSİ Bölge Müdürlüğü

6-    Orman Bölge Müdürlüğü

7-    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

8-    İller Bankası Bölge Müdürlüğü

9-    Mimarlar ve Mühendisler Odası

10-                      İnşaat Mühendisleri Odası

11-                      Çevre Mühendisleri Odası

12-                      Elazığ İl Müftülüğü

13-                      Kültür ve Turizm Bakanlığı ve veya Müdürlüğü

14-                      Çekül Vakfı

15-                      Tarihi Kentler Birliği

16-                      Elazığ Harput Dernekleri

17-                      İlgili Sivil Toplum Kuruluşları

18-                      Harput Muhtarlığı

19-                      8. Kolordu Komutanlığı

20-                      İlgili Vatandaşlar

21-                      Müze Müdürlüğü

22-                      Anıtlar ve Vakıflar Müdürlüğü

23-                      Elazığ Belediye Başkanlığı

Belediye Başkanlığı Başkanlığında çalışmalar yürütülecektir. Komisyonlara havale etmeden, karar alabilecek ve kararlar hemen uygulamaya koyulacaktır.

 

İLK YAPILACAKLAR:

1.     İlk olarak Harput’un ARKEOLOJİK haritası ve envanteri çıkarılarak, yapılacak yatırımlar için ileride sorun olmaması için gerekli kazı çalışmalarını başlatmaktır.

2.     Arkeolojik kazılardan çıkacak tarihi eserler acilen dönemine, iklimine uygun restore edilecektir. Restore edecek şirketlerde RETORATÖR- MİMAR şartı konulacaktır.

3.     Harput un İmar Planı çıkartılacak ve insan yaşamına uygun hale getirilecektir.

4.     İmar Planlarını müteakiben hemen altyapı (su- Kanalizasyon- telefon- İnternet vb) altyapı hizmetleri tamamlanacaktır.

5.     Kamuya ait arsaların yanında Özel Mülkiyet hakkının korunması için yeterli arsalar İmar için müsait olur raporu alacak, (en az 250 Metrekare) bu metrekareden az olan arsalar hemen istimlak edilip, ödemeleri yapılacak veya takasla arsaları verilecek.

6.     Harput’a yakışmayan ev, Müştemilat kamu özel ayrımı yapılmadan yıkılacak veya İmar Planına uygun hale göre revize edilecektir.

7.     Kuzey Çevre Yolu ile beraber, Gülmez den Harput’un batı eteklerine yol yapılacak, büyük bir otoparkla sonlandırılacaktır.

8.     Yeniden Sokak, cadde meydan, Medrese, Cami, dükkan, lojman gibi yaşam birimlerinin arsa yerleri belirlenip, hemen yapımına geçilecektir.

9.     Yeniden Sokakların, meydanların ve sosyal alanların yerleri belirlenecek ve bir daha değişmeyecektir.

10.                      Ev, Dükkan, Medrese, Cami, lojmanların 3 tip modeli olacak, yapacak kişiler bunun dışına çıkamayacaktır.

11.                      Sokak Döşemeleri, meydan düzenlemeleri, yollarda asfalt kullanılmayacak, tarihi dokuya uygun malzeme kullanılacaktır.

12.                      Tarihi dokuya uymayan, lokanta, cafe, kahve ne varsa yıkılacak tarihe uygun dokuya uygun birimler yapılacaktır.

13.                      Kale Kazısı yeniden başlayacak ve Osmanlı Mahallesi Restorasyonu başlatılacak, kale duvar ve burçları yeniden onarılacaktır.

14.                      Mevcut Camilerin Restorasyonu ve çevre düzenlemeleri yeniden yapılacaktır.

15.                      Hamam, Tuvalet vb gibi yerlerin restorasyonu yapılacak, çevresi düzenlenip yeniden görücüye çıkarılacaktır.

16.                      Kalenin Karşısında ucube olarak yapılan yapının yeniden çevresi düzenlenecek, Tarihi Harput Üniversitesinin İlk Binası olarak hizmete açılması sağlanacaktır.

17.                      Kale ile karşısındaki tepeden Hüseynik’e kadar olan alan kazıları yapıldıktan sonra SEFA VADİSİ olarak yeniden düzenlenecek, Lokantalar ve Çay ocakları için alanlar oluşturulacaktır.

18.                      Ne kadar Tarihi bina, eser ne varsa yeniden restorasyonları yapılacak ve çevreleri düzenlenecektir.

19.                      Sokak ve Caddeler belirlendikten sonra arsalara Tarihi Harput evlerinin Yapımına geçilecektir. Harput’ta yaşayan mahalleliler Kentsel Dönüşüm çerçevesinde kısa vadeli kiraya çıkmaları sağlanacak ve tarihi dokuya uygun oluşturulacak evlere (en az 75 Tarihi Harput Evi) yeniden yerleştirileceklerdir. Hedef 5 yıl içinde Tarihi bir kenti yeniden yaşanılır hale getirilecektir.

20.                      Küçük bir kasaba şeklini alacak olan Harput’ta Kilise, Havralar da restore edilecek ibadet edilir hale getirilecek, Harput’un marka değerine uygun hale getirilecektir.

21.                      Tarihi dokuya uygun olmayan Işıklandırma, direk vb gibi metal, demir mümkün olduğunca kullanılmayacak, ağaç taş vb malzemeler kullanılacaktır.

22.                      Tarihi dokuya uymayan ağaç, bitki, çiçek olmayacak Harput’a yakışır bir çevre düzenlenmesi ve yeşillendirme yapılacaktır.

23.                      Tarihi Evlerin yeniden yapılması için Belediye Başkanı Lojmanı Harput’ta olacak ve Bakan Harput’ta temsil ve ağırlama yapılacaktır.

24.                      Tarihi dokuya uygun olarak Bedesten yapılacaktır.

25.                      Tarihi dokuya uygun olarak Külliye yapılacak ve aktıf kullanıma açılacaktır.

26.                      Hayır sahiplerine TİP TARİHİ HARPUT EVLERİ yapması önerilecek ve aile isimlerinin verilmesi sağlanacaktır.

27.                      Mevcut Harput yolu yeniden gözden geçirilip, çevre düzenlenmesi yapılacaktır.

28.                      Tarihi binalar ve Türbeler eksiksiz olarak ışıklandırılacaktır.

29.                      Harput tarihinin simgesi olan yapıların restorasyonu ile beraber Harput’ta kültürel, tarihi ve sosyal değerleri ortaya çıkarmak.

30.                      Elazığ ve Harput’un tarihi ve kültürel değerlerinin korunmasına itina gösterilecek.

31.                      Geleneksel Harput el sanatlarının canlandırılacak.

32.                      STK ve özel sektör temsilcilerinin, Harput’un tarihi ve kültürel gelişiminin sağlanmasında itici güç olarak teşvik edilecek.

33.                      Harput’un Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman, Diyarbakır şehirlerini içine alan bir eyalet merkezi olması nedeniyle bu şehirlerin halklarının Harput tarihine ve kültürüne sahip çıkmasının sağlanması için gerekli girişimler yapılacak.

34.                      Sivil toplum kuruluşlarının Harput’ta yapacağı kültürel ve sanatsal etkinlikler teşvik edilecek.

35.                      Harput Sanat Günleri için çalışmalar yapılması,

36.                      Harput Kültür ve Tasavvuf Derneği’nin kurulması sağlanacak.

37.                      Harput’ta uluslararası boyutu olan kültürel etkinliklerin organize edilecek.

38.                      Periyodik olarak “Harput Buluşma Günleri” organizasyonlarının (Hıdırellez, bağ bozumu, tandır yapımı vb.) yapılması sağlanacak.

39.                      “Harput’la Tanışıyoruz” isimli ulusal ve uluslar arası bir fotoğraf sergisi düzenlenecek.

40.                      Naht, Cilt, Ebru gibi klasik sanatlarla ilgili sanatçıların Harput’ta buluşması için altyapı çalışmaları yapılacak.

41.                      Harput müzesinin kapsamlı bir şekilde hizmete açılmasının sağlanacak

42.                      Turizm firmalarıyla istişarede bulunarak turist sayılarının nasıl arttırılacağına dair gerekli projeler hayata geçirilecek.

43.                      Turizm şirketlerine Harput’un tarihi mimarisiyle ve yapılacak restorasyonlar ile ilgili broşür, kitapçık ve kısa filmlerin tanıtım amaçlı gönderilmesi sağlanacak ve görüşmeler yapılacak.

44.                      İnanç turizmine yönelik kamu ve özel sektör tarafından yürütülecek olan çalışmalar koordine edilecek.

45.                      Turizmden elde edilecek gelirlerin, tekrar Harput inanç turizminde değerlendirilmesi sağlanacak.

46.                      Yerli ve yabancı turistler bakımından ulaşım kolaylığı için Elazığ’a belli dönemlerde yurtdışından direkt uçuş turlarının düzenlenmesinin sağlanmasına çalışılacak.

47.                      Harput’u daha iyi tanıtmak amacıyla seyahat acenteleri tarafından ücretsiz turların düzenlenmesi sağlanacak.

48.                      Merkezi yönetim, valilik, yerel yönetim ve ilgili kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği artırılacak.

49.                      Standartlara uygunluğun ilgili kurum/kuruluşlar tarafından denetiminin sürekli olarak yapılması sağlanacak.

50.                      Ulusal ve uluslararası markalaşma hedefleri doğrultusunda Valiliğin etkin rol alarak gerekli koordinasyonu sağlamasına çalışılacak.

51.                      Harput’un bölgede ve Türkiye’de rekabet gücünün arttırılmasına çalışılacak.

52.                      Toplam kalite yönetimi uzmanlarının da görüşleri alınarak bu alanda çalışmaların süratli bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.

53.                      Temizliğin ve sağlıklı bir ortamın sağlanması konusunda halk ile işbirliği yapılacak.

54.                      Harput’un sosyal dokusunun oluşturulmasında, altyapı çalışmalarında, gerekli bürokratik kolaylıkların valilik tarafından koordine edilmesi sağlanacak.

55.                      İnanç turizminin yapılması için gerekli maliyetlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından karşılanması için çalışmaların yapılması sağlanacak.

56.                      Alt yapı projelerinin hayata geçirilmesi ile ilgili teknik, idari ve finansal tedbirler alınacak.

57.                      Harput kültürünün, yeniliklerin ve yatırımların kamuoyu tarafından benimsenip sahip çıkılmasına çalışılacak.

58.                      Harput yakınlarında ve projesi tamamlanmış olan “Serince Pompaj Sulaması” projesi doğrultusunda Serince, Beşoluk, Erbildi, Beydağı, Çakmaközü ve Kurt Dere köylerine ait arazilerin sulama işlerinin yapılmasına çalışılacak.

59.                      Mezarlık alanlarında peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları yapılacak.

60.                      Rüzgarlı ve yağışlı havalarda elektrik ve su kesintilerinin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılacak.

61.                      Balak Gazi ve Ulu Cami önünün Rekreasyon alanı olarak yeniden kazandırılması için peyzaj çalışmaları başlatılacak.

62.                      Harput’taki Dabakhane tesisinin daha modern bir işletme mantığıyla termal kaplıca tesisi olarak hizmete açılması sağlanacak.

63.                      Buzluk mağarası civarının yol ve çevre düzenlenmesi işlerinin yapılması sağlanacak.

64.                      İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesi işbirliği ile altyapı çalışmalarının yapılması sağlanacak.

65.                      Su, kanalizasyon çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi sağlanacak.

66.                       “Harput Koruma Amaçlı İmar Planı”nın diğer kurum/kuruluşların işbirliği ile uygulamaya koyulması sağlanacak.

67.                      Harput Kalesi’nin ışıklandırılıp geceleri görsel estetik bakımından güzel bir görünüme kavuşturulması sağlanacak.

68.                      Tarihi dokuya uygun TOKİ tarafından evler yapılması için çalışmaların başlatılması sağlanacak.

69.                      Sosyal alanlarda güvenlik sorunlarının olmaması için mobese kameralarının kurulması sağlanacak.

70.                      Ulukent (Hüseynik)’ten Harput’a çıkan yürüyüş yolunun yapılması sağlanacak.

71.                      Fayton turları ve bisiklet kiralanması yolu ile Harput’ta turların düzenlenmesi sağlanacak.

72.                      Elazığ Kültür Park’tan Harput’a teleferik hattı yapılması için proje hazırlanması ve projenin uygulanmasına çalışılacak.

73.                      Sosyal kültürel tesisler kurulup bu tesislerde düzenli olarak aktivitelerin yapılması sağlanacak.

74.                      Manzara seyri yapılabilecek çok sayıda mekanın oluşturulması sağlanacak.

75.                      Sportif etkinlik alanlarının oluşturulmasına çalışılacak.

76.                      Yapılacak her türlü yatırım ve çalışmaların Harput dokusuna uygunluk yönünden denetlenmesi sağlanacak.

77.                      Harput düşkünler evi, çocuk yuvası, misafirhane gibi sosyal mekanların tarihi dokuya uygun ve koruma amaçlı imar planıyla uyumlu bir şekilde yapılması sağlanacak.

78.                      Harput ile ilgili yapılan tarihi ve kültürel araştırma sonucu ortaya çıkan bilgilerin mimari yapılarda uygulamaya sokulması sağlanacak.

79.                      Selçuklu ve Osmanlı mimarisine uygun alışveriş merkezi ve ticarethaneler açılacak ve buralara sanatkarların gelmesi teşvik edilecek.

80.                      Harput’ta bulunan çeşmelerin restorasyonunun yapılması sağlanacak.

81.                      Harput’taki kiliseler ve camilerin aslına uygun restore edilerek, gerekli ulaşım ve altyapı çalışmaları yapılacak.

82.                      Tarihi Dabakhane Köprüsünün ortaya çıkarılması için çalışmalar yapılacak.

83.                      Kültür evlerinin oluşturulması sağlanacak.

84.                      Kalenin yanındaki hamamın restore edilip iç donanımında Elazığ mermeri kullanılması sağlanacak.

85.                      Harput’ta ahşap oymacılık atölyesi açılıp buradan çıkan ürünlerin sergilenmesi sağlanacak.

86.                      Harput’un 2023 yılında el sanatlarında ülke içi ve dışında sayılı yerler arasına girmesinin gerçekleşmesi için çalışmalar yapılacak.

87.                      Harput’un hemen girişine tanıtım amaçlı bir danışma merkezi kurularak gelen kişilerin yönlendirilmesi ve profesyonel rehberlerin burada istihdam edilmesi sağlanacak.

88.                      Harput’a yapılacak restorasyonlar ile Harput’un son halini gösterecek tanıtım filmlerinin yapılıp ülke içi ve dışında görsel medya ve internet ortamlarında sıkça gösterilmesi sağlanacak.

89.                      Harput tanıtımına katkıda bulunan kişi-kurum ve kuruluşların periyodik olarak ödüllendirilecek.

90.                      Yörenin ulusal toplu taşıma araçlarında, Harput’un tanıtımı ve reklamının yapılması sağlanacak.

91.                      Harput ile alakalı düzenlenecek geceler, Kürsübaşı toplantıları, şiir geceleri gibi organizasyonlarla yörenin tanıtılması sağlanacak.

92.                      Harput’la ilgili ulusal ve uluslararası tanıtım günlerinin yapılması sağlanacak.

93.                      Harput musikisinin tanıtımının ulusal ve uluslararası alanda etkin bir şekilde yapılması sağlanacak.

94.                      Yurtdışında yaşayan Elazığlıların Harput’u ziyaret etmeleri ve tanıtımının yapması sağlanacak.

95.                      Yurtdışından gelen turistlerin Harput’taki tarihi ve turistik alanları kolaylıkla ziyaret edebilmeleri için tanıtıcı levhaların yol güzergahlarına Türkçe ve İngilizce olarak yerleştirilmesi sağlanacak.

96.                      Hedef bölgedeki ticari faaliyetlerin tanıtım ve pazarlamada kullandığı ürünlerin ambalajlarının görselliğinde Harput ile alakalı resimlemeler ile kısa bilgilerle tanıtım ve pazarlama yapılması sağlanacaktır.

97.                      Harput’a konaklama sağlayan turlar düzenlemesinin sağlanması, Harput’un bölge turlarının bir parçası haline getirilmesi sağlanacaktır.

98.                      Harput’ta yaşamış olan dini şahsiyetlerin hayatlarının araştırılarak bu şahsiyetlerin hayatını anlatan filmler yapılması ve bu filmlerin medyada gösteriminin yapılması sağlanacaktır.

99.                      Harput ile ilgili logo, heykel, simge vb. alanlarda uluslararası yarışmaların düzenlenecektir.

100.                 Uluslararası Harput rallisi organizasyonu düzenlenmesi için altyapı çalışmalarının yapılması ve ilgili organizasyonun gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

101.                 Film ve dizi yapımcılarıyla iletişime geçilerek Harput’ ta bir film ya da dizi çekimi yapılması sağlanacaktır.

102.                 Diyanet İhtisas Eğitim Merkezi’nin kurulması için çalışmalar başlatılacaktır.

103.                 Kuran-ı Kerim-i kıraatle okuma merkezinin açılması sağlanacaktır.

104.                 Harput ve çevresiyle ulaşımı bağlayan eski yol haritasının düzenlenmesi ve hizmete açılması sağlanacaktır.

105.                 Üniversitede inanç turizminde Harput’un yeri ve önemi konulu sempozyumların düzenlenmesi sağlanacaktır.

106.                 2023 yılında Harput’un ülke genelinde ve uluslararası alanda tarihi ve kültürel mekânlar arasına girmesi için “Harput” konulu projelerin hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır.

107.                 Restorasyonlar konusunda hibe projelerinin yapılması sağlanacaktır.

108.                 Harput’a ait yemek envanterinin çıkarılması sağlanacaktır.

109.                 Harput Araştırmaları, Harput’un Osmanlı Devleti döneminde eyalet merkezi olması nedeniyle Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman ve Diyarbakır’ı içine alan geniş bir bölgede yapılması sağlanacaktır.

110.                 Üniversitelerin Güzel Sanatlar Akademilerinde Harput Musikisinin çağdaş normlarda işlenip tanıtımının yapılmasının sağlanacaktır.

111.                 Dünyanın ve ülkemizin çeşitli kütüphanelerinde bulunan Harput ile ilgili eserlerin bir merkezde toplanıp, bunların tercüme edilmesi, bazılarının ise basılarak kültür hayatımıza kazandırılması sağlanacaktır.

112.                 Harput Çarşısında Ahşap oymacılığı, mermer işlemeciliği, halı kilim dokumacılığı gibi sanatların öğretilebilmesi için İŞ-KUR öncülüğünde gerekli çalışmaların yapılması sağlanacaktır.

113.                 Sanat Tarihi, Mimarlık, Arkeoloji bölümleri olan üniversitelerin Harput’ta yaz okulları açması sağlanacaktır.

114.                 Tesisleşmede yöresel, otantik kimliğin öne çıkartılması, ulusal ve uluslararası medyada bu kimliklerin tanıtılması sağlanacaktır.

115.                  “Harput Mutfağı” adlı bir yemek evinin tarihi dokuya uygun olarak inşası ve geleneksel mutfak kültürü, mutfak aletleri ve servisinin orijinal olarak misafirlere sunumu sağlanacaktır.

116.                 Harput’ta yaşayan insanların geleneksel Harput yemekleri yapma konusunda teşvik edilecek, yemek yarışmalarının periyodik olarak yapılması sağlanacaktır.

Bütün bunların gerçekleştirilebilmesi için belirlenen ortalama süre 10 yıldır. Ancak, 3 yıl sonra Harput fark edilir hale getirilmiş olacaktır. Alınacak kararlar ve yatırımlarla 10 yıl içinde gelen veya giden Başkana bağlı kalmadan işler kendiliğinden yürüyecektir. 2023’de Yeşilçam’ın sanatçıları ve sinemacıların film seti olarak tercih edecekleri, Turistlerin gelip gezeceği YÜZAKI BİR YUKARIŞEHİR hep beraber imar edilmiş olacaktır.

Altyapı çalışmalarının ardından Harput’un süslemesine sıra gelecektir. Işıklandırılma, Yeşile Çevrilme, Yaşama açma, Reklamı ve Turizme kazandırılması sağlanacaktır.

HARPUT’TA YENİ DÜZENLEMELER

1-    Yeni Yaşam Vadileri (Kale Yanı – Ölbe Vadisi  - Dabakhane Karşısı)

2-    Kent Meydanı ve Küçük uydu meydanlar

3-    Tarihi sokak ve Caddeler,

4-    Medrese ve Külliyeler

5-    Tarihi Çarşılar

6-    Lokanta ve Kahvehaneler

7-    İnanç Merkezleri

8-    Harput’a çıkan yolun uygun olan tarafına Elazığ’ın değerlerinin heykelleri yapılacaktır.

Ayrıca, Harput çevresinde kapsadığı, Alayaprak, Sugözü, Göllübağ, Hüseynik gibi mahallerin merkezi olacak, insan yaşamı ile beraber, kışın nüfusu 1.000’in üzerinde yazın ise 10.000’i geçmesi sağlanacaktır.

Harput içerisinde trafik olmayacak, Fayton ve at ile ulaşım ve dolaşım sağlanacaktır. Belediyemizin Harput eylem planın dışında Harput için ek yatırımları da olacaktır. İslami www.icd-idg.org  dan mali yardım sağlanacak , restorasyonlar hibeye dayalı olacaktır. Hedefimiz 30.000 Milyon Dolarlık bir kredi veya hibe yapabilmektir.

 

7-    KUZEY ÇEVRE YOLU

SORUN:

İllerin gelişmişliği, İlerlemesi, ve Kentleşmesi adaına önem arz eden  çevre Yolları başka şehirlerde yapılırken ilimiz Elazığ da 1960 lar dan bu yana planlanan  KUZEY ÇEVRE YOLU VE BAĞLANTI YOLLARI hep başka baharlara ertelenmiş, GAP ın KARDENİZ e bağlantı yollarının  yapılması için anahtar konumuna gelmiştir. Özellikle HARPUT un yeniden imarı ve KARADENİZ ve diğer transit yollar için vakit geçirilmeden yapılması gerekir hale gelmiştir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

PROJE ADI: KUZEY ÇEVRE YOLU

İlimizin en büyük problemlerinden biri de kuzey çevre yolu projesidir. Kuzey çevre yolu Keklitepe kavşağından başlayıp asri mezarlık arkasından Doğu Kent, Ulu Kent, Harput’un eteklerinden Safran, Bızmışen oradan da Hankendi kavşağına bağlanacaktır. Bu proje için siyasiler ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ile işbirliği yapılacaktır. Belediyemiz üzerine düşeni fazlası ile yapacaktır. 4 gidiş 4 dönüş olarak planlanacak olan yolun ışıklandırılması, kavşakları ile ilimizin büyükşehir olmasında önem arz edecektir. Bu kuzey çevre yolu Mürüdü civarında Karadeniz bağlantı yolu ile bağlanacak ve böylelikle Elazığ’ın Karadeniz ve kuzey bağlantısı da tamamlanmış olacaktır. Çok modern bir yapıda olacak olan bu yol, Harput ve diğer mahallelerin gelişimine de katkıda bulunacaktır.

 

8-    KURUMLARIN  ŞEHİR DIŞINA TAŞINMASI

Ytırımcı Bakanlıkların İl, Bölge Müdürlükleri , hastaneler, okulların yaşanılabilir bir şehir için şehir dışına çıkarılması acilen gerekmektedir. Burdan doğacak alanalrın YAŞAM ALANLARI ve KENT OARKLARI şeklinde düzenlenerek vatandaş lehine tanzimi acilen gerekmektedir. Bu ardsa ve yereler TOKI ile yapılmamaması çok önem arz etmektedir.

 

9-    DDY GÜZERGAHININ ŞEHİR DIŞINA ÇIKARILMASI

SORUN

Modern şehircilik anlayışı ile yeniden  düzenlenen yeni anlayışta ŞEHİRCİLİK te Demir Yolarının şehir dışına taşınması başlanmıştır. Bunun içindir ki, Elazığ ı doğu Batı, Güney Kuzey  istikametinde bölerek Demografik, gelişim, Şehirleşme, Ulaşım, Bağlantı Yolalrının  engelelmesi yönünde şehjir için karabasan haline gelen DDY Güzergahının acilen güney çevre Yoluna parelel  bir yapı ile Havalimanımız a yakın bir alanda Modern bir gar ile YHT e uygun bir yapı haline dönüştürülemsi hayati konudur.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

1-    TREN YOLUNUN MERKEZ DIŞINA ÇIKARILMASI

Belediyemiz Şehrimizin en büyük Problemi olan; TREN YOLUNUN şehir dışına çıkarılması için en üst düzeyde çaba sarf edecektir. Bunun için başta Merkezi Hükümet ve Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı ile ortak projeler hazırlanacak, İl özel idaresi ve Valilikle bu işletmenin Şehir dışına çıkartılmasına çalışılacaktır. Bu konuda en üst düzeyde çalışma ile sonuç alınmasına çıkarılacaktır. Böylelikle şehir merkezinde ciddi bir Konut, Yeşil alan, Eğitim, eğlence ve ticari alan kazanımları olacaktır. :

1.       YENİ DEMİR YOLU

Bu proje Ulaştırma –Teknoloji ve Haberleşme Bakanlığı ile ortaklaşa İl Valiliği, il siyasileriyle yapılmaya çalışılacaktır. Şehir merkezinden geçerek Bingöl istikametine giden hat, Yolçatı makasından iptal edilecektir. Yeni tren yolu, Yolçatı Makasından Diyarbakır istikametine devam edecek, Haringet çayındaki Demir Köprüden çaya paralel olarak havalimanı – Akçakiraz mevkiinden Bingöl hattına tekrar bağlanacaktır. Böylelikle şehir rahatlamış olacaktır. Mevcut istasyon binası ve müştemilatlar, belediyemizce teslim alınıp değerlendirilecektir.

2-      TREN YOLU REKREASYON

Tren yolunun güzergahı değiştikten sonra mevcut raylar hafif taşıma raylı sistem için yeniden orta vadede dizayn edilecek ve her iki tarafında karayolu inşa edilecektir. Yol güzergahı, çeşitli yerlerde rekreasyon alanı olarak inşa edilecektir.

 

10-           33 000 KİŞİLİK STADYUM

İlimiz Elazığ için yapılan  STADYUM Modern Çağın gereklikiklerini yitirmi,ş,deprem ve güvenlik açısından makli ömrünüde doldurmuştur. Spor Bakanlığnın kampanya ile enaz 25 şehir yaptığı ve apılamsı plananan STADYUMLAR içerisine alınması OLAY OLMUŞ, T.C Spor Bakanın Bizzat söylemek yetömez Ankara dan duyulması lazım demesi üzerine FISILDAMIYOR, HAYKIRIYORUZ ELAZIĞ Astadyum istiyoruz kampanyası yapılmış, AKP ilimiz Milletvekilleri Stayum a ihtiyaç olmadığı dile getirilmiştir. Oy sa ki Kayseri den bu yana SÜPER LİG de tek takımı olan Elazığ STADYUM ihtiyacı aşikar iken, Hiç olmayacak yerelre STADYUMLAR yapılmış ve  YAPILMAYA DEVAM ETKEMTEDİR. GEKLİNEN EN SON NOKTADA 22.000 Kişilik STADYUM düşünüldiüğü anacak 2015  bütçesine daha proje ıhalesının konulacağı ve ancak 2017 yatırım planına alınacağı soylenmektedır bu kabul edılse dahi belırtılen stadyum kışı sayısı mevcut stadyumun 10.000 fazlası dusunulurek 22.000 sayısı baz alınmıştır oysakı gerek elazıgın konumu gerek spor alt yapısı gerekse takımının süper lıgde olması ve ulkemızın yapacağı uluslar arası etkınlıklerde yer alabılmesı ıcın bu rakamın uluslar arası standartlar geregı akrılıte olmuş bır yapıda olup en az 33.023 olması gerekmektedir gerek stadyum yerının belırlenmesı gerekse sehrımıze katacağı sluet bakımından 5.000 yıllık tarıhe yakışır geleceğe muktedır yapıda olması gerekmekdedır

 

ULUSLAR ARASI FUAR ALANI

SORUN

Ilımız elazıgın konu mu yer altı ve yer ustu zengınlıklerı bakımından urettıgı veya uretecegı ve tukettıgı veya tuketecegı urunlerın basta ılımız. Bölgemız ulkemız  ve komsu ülkeler ıcın uluslar arası standartta yapılacak bır fuar alanı ve organizasyonuyla acılen hayata gecırılmesı gerekmektedir ılımız kurumları arasındaki uyumsuzluk mıllet vekıllerının umursamazlığı yüzünden 25 senedır gündemde tutulan ve hala bır arpa boyu yol alınamayan bu konuda acılen eylem planına gecılmelıdır bunun ıcındır kı elazıg ekonomik olarak gelısme krıterlerınden bırısı uluslar arası fuar alanı ve fuar organizasyonudur geleneksel hale getırılecek fuar gunlerı ıle branş genel fuarlarla basta ılımız bolgemız ve ulkemız uretıcılerının Pazar bulmalarına katkıda bulunacaktır gazıantep dıyarbakır fuarları gıbı uluslar arası bır standart ulceyı belirlenmelidir

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ

ULUSLAR ARASI FUAR MERKEZİ

Fuar merkezi, imarında sorun olmayan bir bölgede yapılacaktır. Bunun için en ideal mahallemiz Kesrik-Kızılay’dır. Şehrimizin 250 yıl önce bu mahallede kurulduğu düşünülürse en ideal yerin bu mahallemiz olduğu görülecektir. Çevre yolunun hemen altındaki Kızılay Mahallesi sınırları içinde uluslar arası kapalı–açık fuar alanı olacaktır. Fuar alanında 4 yıldızlı otel, konferans ve seminer salonları, lokantalar, cafeler ve alışveriş merkezleri olacaktır. Proje için yap–işlet-devret anlayışıyla hareket edilecektir. Belediyemiz, arsa temininden sorumlu olacaktır. Alanın yapımı, işletmesi ve organizasyonu ihale ile fuar firmasına verilecektir.

Ayrıca “Harput-Elazığ İpekyolu Fuarı” adında geniş çaplı bir fuar zamanı belirlenecektir. Bunun markalaşmasında Elazığ Valiliği, belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odası, Fırat Kalkınma Ajansı, Kalkınma Bakanlığı, Fırat Üniversitesi, Esnaf teşkilatları ve STK’ların ortak girişimi ile yönetimi belediyemizde olan İpek Fuarcılık A.Ş kurulacaktır. Yılın belli bir zamanında genel fuar olacaktır. Daha sonraki zamanlarda ise şu fuarlar düzenlenecektir:

 

1-    Bilişim Fuarı

2-    İletişim Fuarı

3-    Dericilik fuarı

4-    Tarım Fuarı

5-    Hazır Giyim Fuarı

6-    Mermercilik Fuarı

7-    Oyuncak Fuarı

8-    Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı

9-    Sanayi Fuarı

10-                     Otomotiv Fuarı

11-                     Havacılık Fuarı

12-                     Elazığ Genel Fuarı

 

 

 

 

 

Yorumlar (0)
-6°
açık
Namaz Vakti 20 Ocak 2021
İmsak 06:05
Güneş 07:31
Öğle 12:39
İkindi 15:15
Akşam 17:38
Yatsı 18:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 18 38
2. Fenerbahçe 18 38
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 18 33
5. Hatayspor 18 31
6. Alanyaspor 18 30
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 18 27
9. Göztepe 19 25
10. Antalyaspor 19 25
11. Malatyaspor 18 24
12. Sivasspor 18 23
13. Başakşehir 19 23
14. Konyaspor 19 22
15. Kasımpaşa 18 22
16. Rizespor 18 21
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Erzurumspor 19 16
20. Ankaragücü 18 15
21. Denizlispor 18 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Leicester City 19 38
2. M. United 18 37
3. Man City 17 35
4. Liverpool 18 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 15 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Sevilla 18 33
5. Villarreal 18 32
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 18 27
8. Cádiz 19 24
9. Celta de Vigo 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 18 22
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@