Erdem, Su Ürünleri Araştırma Önergesi verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Enver Erdem, MHP 21 milletvekilinin ortak imzasıyla , Fırat Nehri Keban Baraj gölü, Hazar gölü başta olmak üzere ...

Erdem, Su Ürünleri Araştırma Önergesi verdi
Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Enver Erdem, MHP 21 milletvekilinin ortak imzasıyla , Fırat Nehri Keban Baraj gölü, Hazar gölü başta olmak üzere Elazığ’daki diğer göl ve sulak alanlarda balıkçılık ile su ürünlerinin teşvik edilmesi, desteklenmesi amacıyla araştırma önergesi verildi.

MHP Elazığ milletvekili Enver Erdem’in öncülüğünde Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu, Mersin milletvekili Mehmet Şandır, Trabzon milletvekili Koray Aydın, Ankara milletvekili Özcan Yeniçeri, Antalya milletvekili Mehmet Günal, Adana milletvekili Seyfettin Yılmaz, Bursa milletvekili İsmet Büyükataman, Aydın milletvekili Ali Uzunırmak, Adana milletvekili Muharrem Varlı, Osmaniye milletvekili Hasan Türkoğlu, Mersin milletvekili Ali Öz, Kütahya milletvekili Alim Işık, Kastamonu milletvekili Emin Çınar, Konya milletvekili Mustafa Kalaylı, Denizli milletvekili Emin Haluk Aslan, Bilecik milletvekili Bahaettin Şeker, Eskişehir milletvekili Ruhsar Demirel, Muğla milletvekili Mehmet Erdoğan, Kocaeli milletvekili Lütfü Türkan imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisine verilen araştırma önergesinde, şu ifadelere yer verildi : “sınırları içerisinde baraj gölleri,doğal göller ve akarsularla ülkemizin en zengin su potansiyeline sahip olan Elazığ ilimiz de su ürünleri üretimi için önemli bir potansiyel mevcuttur.Elazığ ilimizin su ürünleri yetiştiriciliğine uygun mevcut potansiyeli yeterince değerlendirilememektedir.Yetiştiricilik tesisi sayısı,olması gereken düzeyin çok altında dır.Çok sayıda su ürünleri türlerinin yetiştiriciliği için uygun ekolojik şartlara sahip olan ilimizde, yalnızca birkaç türle sınırlı olan yetiştiriciliğin diğer uygun türlerle çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin araştırılması ve bunun için yapılacak yasal düzenlemelerin ve çalışmaların tespiti için Anayasanın 98’inci içtüzüğün 104-105’nci maddeleri gereğince bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz “

TBMM’ye verilen Araştırma önergesinin genel gerekçesi ise şöyle :
“Elazığ ilimiz, üç tarafı sularla çevrili olup, iç su kaynakları açısından oldukça zengin bir potansiyele sahiptir. İlimiz; Hazar (doğal göl), Keban, Karakaya, Kıralkızı, Kalecik, Özlüce ve Cip Baraj gölüyle bu göllere akan irili ufaklı pek çok akarsudan meydana gelmektedir.Yetiştiricilik için 22.989 hektar, ve avcılık için toplam 105.616 hektarlık yüzey suyu, (50.414 hektar Elazığ sınırları içerisinde) su ürünleri üretimi için önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Özellikle baraj göllerinin çok oluşu kafes balıkçılığın yaygınlaştırılması bakımından, sulak alanlarında bulunan çeşitli türde ve coğrafik özellikleri ile balıkçılık açısından Elazığ`ı daha avantajlı konuma getirmektedir.

Elazığ°da avcılık yolu ile elde edilen balık miktarı, son on yıl da ortalama olarak 300-350 ton/yıl olarak gerçekleşmiştir. Buna karşılık olarak, yetiştiricilik yolu ile elde edilen balık miktarı, 2010 ila 201 1 yılları arasında yaklaşık 25000 ton/yıl üretim kapasitesine ulaşmıştır. Özellikle, Karakaya Baraj Gölünün 10. Avlak Sahası, Keban Baraj Gölünün dip kısmından gelen ve sıcaklığı tüm mevsimlerde sabit olan soğuk suyun etkisinde kaldığından, yıl boyu ağ kafeslerde alabalık yetiştiriciliğine uygundur.

Ancak, mevcut potansiyelin ilimizde halen yeterince değerlendirilemediği de bir gerçektir.Yetiştiricilik tesisi sayısı olması gereken düzeyin çok altındadır.Alabalık üretimine ek olarak, ilimizde ki göllerde yaşayan ve ekonomik değeri yüksek olan Tor, Turna, Şabut, Yayın Balığı, Ot Balığı ve Şiraz gibi türlerin kültür ortamında yetiştiricilik performansları araştırılarak, uygun olması durumunda yöredeki yetiştiricilere sunulmalıdır.Ayrıca, Tıbbi Sülük, Kurbağa, Salyangoz ve Tatlı Su Kaplumbağası gibi alternatif türlerin üretimine yönelik faaliyetler de geliştirilmelidir. Süs Balığı için uygun ortamlar araştırılmalı ve bu türün yetiştiriciliğine başlanılmalıdır. Su ürünleri sektörünün gereksinim duyduğu balık ağı ve balık yemi imalatının Elazığ da yapılabilmesi için projeler geliştirilmelidir. Türkiye su ürünleri sektöründe bulunan ana oyuncular bölgeye çekilmeli su ürünleri kümelenmesinin rekabet gücü bu yönde artırılmalıdır.
Su ürünleri faaliyetlerinin bölgesel standartları belirlenmeli ve pazarlama faaliyetlerini yürütecek kapsamlı bir sistem kurulmalıdır.Sektörsel sivil toplum kuruluşlarının etkinliğinin arttırılması desteklenmeli ve sektörün, bilgi üreten kurumlarla bütünleşmesi sağlanmalıdır. Sektör oyuncuları, bölgenin markalaşması ve bilgi işlem kullanımı konusun da bilinçlendirilmelidir. Sektöre yönelik finansal enstrümanlar çeşitlendirilmeli, sertifika kuruluşları bölgeye çekilmeli ve bölgedeki faaliyet alanları genişletilmelidir.

Çevre bilincini artırıcı çalışmalar yapılmalı, küçük ve orta boy işletmeler desteklenmelidir. İlimiz de su ürünlerini muhafaza ve işletme tesislerinin kurulması yönünde çalışmalar başlatılmalı ve bölgenin diğer illerin de üretilen tüm ürünlerin (balık, kurbağa, karides, sülük, vs.) tasarımı, işlenmesi ve pazarlanması için altyapı hazırlanmalı ve Elazığ su ürünleri merkezi haline gelmelidir. Özel sektörün enerji ve yol gibi problemlerinde kolaylık sağlanmalıdır.

Saha araştırmasından elde edilen bulgulara göre; adı geçen bölgenin dünya standartlarında planının yapılması durumunda, Elazığ ve ülke ekonomisine 4 milyar USD civarında bir katkı sağlayacağı ve en az 15 bin kişinin de istihdam edilmesi imkânı mevcuttur. Bu nedenle:Elazığ ilimiz de su ürünleri sektöründe son yıllarda görülen büyük gelişmeler, üretilen su ürünlerinin talep görmesi, bölge insanının yerel kaynakları değerlendirmedeki girişimciliği göz önüne alındığında, Elazığ su ürünleri sektörünün ciddi bir gelişme potansiyeli olduğu görülmektedir. Olası bir gelişmenin sağlanması ve bu gelişmenin bölge insanının refah seviyesinin arttırılmasını en etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi için gerekli planlamaların yapılması amacı ile bir Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederim.
Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2012, 23:38
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER