14.07.2021, 13:22 298

TEMMUZ 2021’İN FARKI

Güzel ve anlamlı olsun veya olmasın, güzel ve anlamlı olanların kalıcılığı olsun veya olmasın anıların yaşandığı ve saklı olduğu yer günler, haftalar, aylar ve yıllardır.

Güzel ve anlamlı olmayan anı, anılar var mı?

Veya şöyle soralım anısı olmayan, güzel ve anlamlı anısı olup ta güzel ve anlamsız anısı olmayan var mı?

Yok diyemeyiz vardır elbet olmaz mı?

İllaki herkesin güzel veya kötü bir anısı ve anıları vardır.

Anı ve anılar; anlamlı ve güzel olmasa da kişide bir iz bırakmış ise ki bırakmış olduğunu düşünüyoruz bunlar her zaman olmasa da zaman zaman dile gelir ve getirilir çok istenilmese de.

Anı ve anılar; ailece olsun, eş, dost ve arkadaşlarla bir arada olsun, katılım sağladığınız bir etkinlik veya bir toplantıda olsun konuşulduğu zaman hani şu gün, hani geçen hafta, hani geçen ay veya hani geçen yıl şöyle yapmış, şöyle etmiş, şöyle güzel ve anlamlı veya canımı, canımızı sıkan bir an geçirmiş, bir anı yaşamıştık diye söz eder dile getiririz.

Yaşanılan ve yaşadığınız güzel anınız ile olumsuz anılarınızı anarken anıları beraberce yaşadığınız kişi ve kişileri de yad etmiş oluyor ve dolayısıyla anılar saklı oldukları yerden çıkar tazeliğini korumuş olur.

Bizde, Biz Aziz Türk Milleti’nin gününde, haftasında, ayında ve yılında insanı mutlu ve huzurlu kılan olmakla beraber insanı mutsuz ve huzursuz kılan, hatta ve hatta hayatının hiçbir anında, hiçbir döneminde unutamayacağı anı hemen hemen yok gibi tıpkı diğer aylarda olduğu gibi içinde bulunduğumuz Temmuz Ayı ve içerisinde ki tarihlerde yaşanan anı ve anılar gibi…

Öyle inanıyoruz ki günlerinde, haftalarında, aylarında ve dolayısıyla yaşanılan yıllarında olumsuz olsun olumlu olsun en fazla anısı ve anıları bulunan millet Biz Aziz Türk Milletiyiz. Çünkü kadim bir tarihi, imparatorluk yaşanmışlığı, garantörlük yapmışlığı ve dahası asırlardır İslam’ın bayraktarlığını yapmış bir milletiz.

Hemen hemen her ayımız gibi Temmuz Ayı dendi mi asırlar öncesi yaşanan birçok olumlu ve olumsuz gelişmeler akla geldiği gibi yakın tarihimiz 2016 yılı Temmuz 15’te akıllardan hiç mi hiç silinmeyecek kötü, anlamsız, ülke ve millet olarak ekonomik sıkıntı yaşadığımız ve daha 10 yıl sonrasına kadar da yaşayacağımız bir kara leke olarak tarihte yerini almış bulunan Askeri Darbe denilen, bizim ise şahsi olarak bir Başkaldırı Harekatı diye adlandırdığımız demokrasiye vurulan darbe gelir akla…

2016 yılı Temmuz Ayı’nın 15’inde yaşanan onlarca askerin ve sivilin ölümüne ve de gazi olmalarına sebep olup mağduriyet yaşatan Başkaldırı Harekatı, yani darbe sonrası bugüne kadar çok güzel ve anlamlı anılar ile anlamsız ve nahoş hadiselerin yaşanıp kötü anıların bırakıldığı anlar da yaşanmadı değil doğrusu.

O gün bugündür günler, haftalar, aylar ve yıllar içerisinde yaşanan birçok olumlu an ve anıların yaşandığı gün, hafta, ay ve yıl olarak içinde bulunduğumuz 2021yılıdır diyebiliriz.

2021 Yılı;

Türk’ün Varlığı

Türk’ün Tarihi,

Türk’ün Kültür zenginliği açısından bir dönüm noktası olması bakımından çok önemli bir yıl olmuştur tıpkı 2016 yılı 15 Temmuz’da yaşanmış ve yaşanmışlığı hoş karşılanmamış olan Başkaldırı Harekatı nın bastırılması hadisesinin Türk Milleti’nin dönüm noktası olduğu gibi…

2021 Yılını geçmiş yıllardan farklı kılan birçok sebebin var olduğunu aklıselim vatan ve millet sevdalısı birçok insan bilmekte. Bunlardan biri Türk tarihine, Türk Diline ve Edebiyatına, Türk Kültürüne, Türk Dervişliğine yazdığı şiirler ve şiirlerden dönüşen ilahilerle zenginlik katan bir değerin, edebi, tasavvufi ve dervişlik yönü ağır basan bir edebi şahsiyetin yılı olarak ilan edilmesidir.

Bu şahsiyet yukarıda özelliklerini ifade ettiğimiz ancak ifadede zayıf kaldığımızı düşündüğümüz şairler şairi, ehli tasavvuf sahibi, Aslına İrfan Arayıp Aslı Kendine İrfan olan merhum Yunus Emre’dir.

Yunus Emre sadece ve sadece bizim olmayıp dünyaya, dünya edebiyatına mal olmuş olsa da O’ bizim Yunus’tur. O Şahsına Münhasır Derviş Yunus Bizim Yunus’tur.

O nedenle bu yıl, yani 2021 yılı Bizim Yunus Yılı ilan edildi Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Tabi bu düşüncenin ve kararın ortak bir düşünce ve karar olduğu inkar edilmez bir durum.

Ancak; her ne şekilde ve halde olursa olsun, her kimin düşünce ve kararı olursa olsun fark etmez. Bizim için fark eden tek şey bu düşünce ve kararın çok anlamlı ve yerinde bir düşünce ve karar olduğu ve gerçekleşmesidir. Sebep ve vesile olanların çok güzel ve anlamlı bir projeye imza atmış olmaları unutulmazlar arasına girmiştir.

Evet bu yıl, yani 2021 Yılı Bizim Yunus Yılı olarak ilan edildi ve o sebepledir ki 2021 yılı diğer yıllara göre biraz daha farklılık arz etti. En azından bize ve biz gibi, bizler gibi düşünenlere göre.

Bu olay, yani bu yılın bir değerin adına ilan edilmesi bir vefa örneğidir hem de büyük bir vefa örneği.

Bir diğer güzel ve anlamlı gelişme ise varlık membaımız Elazığ’da gelişen bir gelişme. Türkiye’de ilk dört sırada yerini alan ve dolayısıyla Elazığ basın tarihinde başlangıç tarihi 1 Mayıs 1930’lara dayanan ve ölümsüz ÇINAR diyebileceğimiz bir yayın organı olan TURAN GAZETESİ’ nin uzun bir aradan sonra 2021 yılı Temmuz ayında yeniden yayın hayatına başlayıp gümbür gümbür gelmiş olmasıdır. Elazığ için Turan Gazetesi ve gazeteden öte sahipleri Turan Ailesi ayrı bir değerdir yaptıkları hizmetlerle. Bu güzel ve anlamlı gelişme hem Elazığ ve hem de dolayısıyla Türk Basını adına önemli bir gelişme ve önemli bir anıdır.

Değerler bizim, Biz Aziz Türk Milletinin temel taşı, bir diğer ifade ile mihenk taşımız, olmazsa olmazlarımız ve kültürümüzün tescilleridirler. Bu ve gibi değerlerin bilinip yad edilmeleri ülke ve milletin değerinin bilinmesi noktasında bir göstergedir.

Sonuç itibariyle (Ezcümle) bizi biz kılan ve ayakta tutan, varlığımızı tescillendiren değerlere değer katan, vefa örneği sergileyen herkesten ama herkesten Allah razi olsun der, bu yılı büyük bir vefa örneği gösterip merhum Yunus Emre adını Bizim Yunus Yılı ilan eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı Sn. Recep Tayyip Erdoğan Bey’e hasseten teşekkür eder bundan böyle var olup unutulmaya yüz tutmuş diğer değerlere karşı da vefa örneğini sergilemelerini ve sergiletmelerini temenni ederiz.

Şol cennetin ırmakları. Akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri. Öter Allah deyu deyu….

Her kaçan ararsam seni. Kararım kalmaz Allah’ım. Senin için akan yaşım. Kimseler silmez Allah’ım… Vesselam…

AYETLER

*Bir başka grup iyi işe bir de kötü iş karıştırmış olarak sonra günahlarını itiraf etmişlerdir. Umulur ki Allah onların tövbesini kabul eder. Şüphesiz Allah çok esirgeyici, çok bağışlayıcıdır. Tevbe:102

*Onları arındırmak ve temize çıkarmak üzere mallarından sadaka al! Bir de onlar için dua et; çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah her şeyi çok iyi işitmekte ve bilmektedir. Tevbe:103*Bilmiyorlar mı ki, kullarının tövbesini kabul eden Allah’tır, sadakaları kabul eden de O’dur. Şüphesiz Allah tövbe kapısını alabildiğine açık tutmaktadır, rahmetiyle her şeyi kuşatmaktadır. Tevbe:104

*De ki: "Durmadan bir şeyler yapın; yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de müminler de görecektir. Sonunda, gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve O size yapmış olduklarınızın ne olduğunu verecek." Tevbe:105

*Bir diğer grubun durumu ise Allah’ın hükmüne kalmıştır; ya onlara azap edecek veya tövbelerini kabul edecektir. Allah bilen ve hikmetle yönetendir. Tevbe:106

*Bir de şunlar var ki, zararlı eylemler gerçekleştirmek, inkârcılıklarını pekiştirmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve resulüne savaş açmış kişi lehine fırsat kollamak üzere bir mescid yapmışlardır. "Amacımız sadece iyi bir şey yapmaktı" diye de yemin edecekler. Allah şahit, onlar kesinkes yalancıdırlar. Tevbe:107

GÜZEL SÖZLER

*Ölümden ne korkarsın, korkma ebedi varsın.

*Zulümle zenginleşenin, sonu berbat olur.

*Aşık olamayan adem benzer yemişsiz ağaca.

* Yaratılanı hoş gör, yaradan’ dan ötürü. Yunus Emre

YAZ GÜLÜM

Hazan değil yaz gülüm

Yeter bunca naz gülüm

Sakın unuttum deme

Ara sıra yaz gülüm.

Mahir Gürbüz/Elazığ

YUNUS EMRE

Sarı köyün ağası

Ağaların en hası

Bir sevdaya tutuldu

Sevdaların sevdası

Anadolu dervişi

Hak içindir her işi

Bir yol tutup erdi ki

Ermişlerin ermişi

Uçtu gönlü kuş diye

Mevlâ’yı bulmuş diye

Dağa taşa yalvardı

Sevgiden konuş diye

Nejat Yılmaz-Elazığ

ÖTÜRÜ

Yaradılanı sevdik yaradan’ dan ötürü

Ulusça bildik Yunus’u sevgisinden ötürü

Neyleyelim sevmeyeni yaradan’ dan ötürü

Unutulmaz sevgisi Yunus’un aşk’ tan ötürü

Sevgisi insanlığa rehber oldu sevgiliden ötürü.

Emreyledi Mevlam sevgiyi sevgiliden ötürü

Merhamet eylesin bize sevgili sevgiliden ötürü

Remzi güldür sevgilinin gülden ötürü

Emre gibi sevdik yaradılanı yaradan’ dan ötürü.

M. Dursun Aksoy/Elazığ-Karakoçan

NE OLUR

Sabah aklımdasın, gece düşümde

Bana, acı şerbet tatma ne olur.

Adını okurum her an dilimde

Köleni yad ele satma ne olur.

Pazarda geçersiz, akçe pul oldum

Vefa nedir bilmez yâre kul oldum

Dost, senin aşkına yanıp kül oldum

Alevli narına katma ne olur.

Kederli yaşantım, paha mal olur

Denize düşersem çıkmaz hal olur

Köpüğe el atsam tutmaz dal olur

Hüseyni ummana atma ne olur.

Hüseyin Poyraz/Tunceli-Nazmiye

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 05 Ağustos 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 0 0
2. Alanyaspor 0 0
3. Altay 0 0
4. Antalyaspor 0 0
5. Beşiktaş 0 0
6. Karagümrük 0 0
7. Fenerbahçe 0 0
8. Galatasaray 0 0
9. Gaziantep FK 0 0
10. Giresunspor 0 0
11. Göztepe 0 0
12. Hatayspor 0 0
13. Başakşehir 0 0
14. Kasımpaşa 0 0
15. Kayserispor 0 0
16. Konyaspor 0 0
17. Rizespor 0 0
18. Sivasspor 0 0
19. Trabzonspor 0 0
20. Malatyaspor 0 0
Takımlar O P
1. Adanaspor 0 0
2. Altınordu 0 0
3. Ankara Keçiörengücü 0 0
4. Ankaragücü 0 0
5. Erzurumspor 0 0
6. Balıkesirspor 0 0
7. Bandırmaspor 0 0
8. Boluspor 0 0
9. Bursaspor 0 0
10. Denizlispor 0 0
11. Eyüpspor 0 0
12. Gençlerbirliği 0 0
13. Kocaelispor 0 0
14. Manisa FK 0 0
15. Menemenspor 0 0
16. Samsunspor 0 0
17. Tuzlaspor 0 0
18. Ümraniye 0 0
19. İstanbulspor 0 0
Takımlar O P
1. Arsenal 0 0
2. Aston Villa 0 0
3. Brentford 0 0
4. Brighton 0 0
5. Burnley 0 0
6. Chelsea 0 0
7. Crystal Palace 0 0
8. Everton 0 0
9. Leeds United 0 0
10. Leicester City 0 0
11. Liverpool 0 0
12. Man City 0 0
13. M. United 0 0
14. Newcastle 0 0
15. Norwich City 0 0
16. Southampton 0 0
17. Tottenham 0 0
18. Watford 0 0
19. West Ham 0 0
20. Wolverhampton 0 0
Takımlar O P
1. Deportivo Alaves 0 0
2. Athletic Bilbao 0 0
3. Atletico Madrid 0 0
4. Barcelona 0 0
5. Cádiz 0 0
6. Celta de Vigo 0 0
7. Elche 0 0
8. Espanyol 0 0
9. Getafe 0 0
10. Granada 0 0
11. Levante 0 0
12. Mallorca 0 0
13. Osasuna 0 0
14. Rayo Vallecano 0 0
15. Real Betis 0 0
16. Real Madrid 0 0
17. Real Sociedad 0 0
18. Sevilla 0 0
19. Valencia 0 0
20. Villarreal 0 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@