01.11.2018, 09:44 3023

Türk-Türklük ve Değerler İçin Söylenen Sözler

Anlam olarak farklı anlamlar taşısa da ister ilahi olsun isterse beşeri olsun olumlu veya olumsuz tüm ilişkilerde anlaşmayı sağlayan araç olarak dilin sarf edilişinde ağızdan çıkandır söz.
Söz; üzerine birçok atasözleri söylenmiş, türküler dillendirilmiş, şiirler yazılmış, diziler çekilmiş kelime dizimidir.
Söz; sadakattir, ağızdan çıkan ve geri dönüşü olmayan sadakattir.
Söz; insan olanın, adam gibi adam olanın ağzından çıkan sadakati temsildir.
Söz; günümüz ticaretinde kullanılan senet ve çekten, kefil ve kefaletten, ipotek gibi evraklardan daha geçerli ve itibarlı olandır.
Söz; her zaman her yerde kolay kolay sarf edilen ve edilmesi gereken değil ifade edilmeden üzerinde derin derin düşünülerek sarf edilmesi gerekendir.
O nedenle bir atasözümüz ‘’Söz var halk içinde söz var hulk içinde’’ der.
Yani yukarıda ifade ettiğimiz gibi her söz her yerde ve zamanda sarf edilen değildir, yerli yerinde gerektiği zaman sarf edilendir hele hele milli ve manevi değerler söz konusu olduğunda adabınca ifade edilendir.
Yine bir başka atasözümüzde der ki; ‘’Söz var iş bitirir söz var baş yitirir.’’ olur olmaz yer ve zamanda yersiz söz edildiğinde başın gideceğini, yerli ve yerinde söz edildiğinde ise işin bittiğini veya bitirildiğini anlatır.
Söz hakkında İbrahim Hakkı Hz. de bir şiirinde şöyle der;
‘’Söz var ki o halk içinde olmuş destân
Söz var ki o hulk içinde olmuş pinhân
Pinhân sözü dilde sakla hîç atme ayân
Tâ kalmayasın nedâmet içre nâlân’’
Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak her konuda ulu orta söz edilmez edilmemeli de hele de sonrası pişmanlık duyulan söz.
Milli ve manevi değerler konusunda söz olsun diye ulu orta söz edilmez. Söz edilerek aşağılanmaz veya bir değer yok sayılmaz, sayılamaz günümüzde değerlerimize yönelik olur olmaz, ulu orta yapılan yersiz sözler gibi.
İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha yapmakta bulunan, asırlar öncesinden günümüze dek tüm unsurları bağrında barındırmış acısı ve tatlısıyla hem hal olmuş adına da değerler üstü bir isim verilerek dünyada üç kıtaya hükmetmiş, varlık gösterdiği coğrafyayı büyük bedeller ödeyerek kazanmış ve bugüne gelmesine vesile olmuş, birlik-beraberlik ve bütünlüğünün muhafazası için mücadeleye kararlılıkla devam eden Türk’ün, Türklüğün ve bunları temsil eden Türk Milleti’nin değerlerini yücelten bir vecize üzerine olmadık olumsuz söylemlerde bulunulduğu gibi..
Bu konu ve hususta olumlu ve güzel ifadeler yani sözler sarf edilmedi mi edildi tabii ki.
Tabi olumsuz sözler karşısında insana değer veren, insanı yücelten, milli ve manevi değerlere değer katan, anlamını bulan sözler de yok değil.
Nedir bunlar, kimler tarafından dile getirilmiş diye soranlara?
El cevap:
*Bütün Türkleri bir arada görmek istemeyenler Türk olmayanlardır. H. Nihal ATSIZ
*Helal kazanmak başlı başına bir ibadettir. Gavs-ı Sani
*Dünya malına çok değer veren kişilerle arkadaşlık etme fakir olursan hor görürler, zengin olursan kıskanırlar. Hz. Ali
*Türk Milliyetçiliğini suç olarak kabul ediyorsanız ölünceye kadar bu suçun faili olacağım Alparslan TÜRKEŞ
*Tabuta konmuş ta olsa toprağa gömülmediği sürece Türkler tek güvencemizdir. Aliya İZZETBEGOVİÇ
*Doğru bir fikri yenecek hiçbir kuvvet yoktur. Alparslan TÜRKEŞ
*Türklük bedenimiz İslamiyet ruhumuzdur. Ruhsuz beden ceset gibidir. Alparslan TÜRKEŞ
*Türk ülküsünün gerçekliğini belki ben göremem ama ebediyen onun hayaliyle yaşayacağım. M. Kemal ATATÜRK
*Türkçülük öyle şerefli bayraktır ki; Onu vatanın her köşesinde durmadan dalgalandırmak her Türk’ün ilk ve milli vazifesidir. M. Kemal ATATÜRK
*Türk değilim diyene karşı sakın ısrar etmeyin. Tanrının bahşettiği şerefi istemeyen şerefsize; biz zorla şeref verecek değiliz. Ebulfez ELÇİBEY
*Türk’üm demek suç mu? Doğruyum demek yanlış mı? Çalışkan olmak gaflet mi? Eğer andımıza cephe alanlar kripto damarın karanlık failleri değilse merakla soruyorum dertleri nedir? Bu hazımsızlık niyedir? Bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti; üzerinde yaşayan millet ise Türk’tür. Devlet BAHÇELİ
*Türk olmayanların kalbi bir Türk gibi hiçbir zaman çarpmayacaktır. Kazım KARABEKİR
*Tehlikeler nereden gelirse gelsin ve ne kadar büyük olursa olsun tek çare ve tek ilacı Türk Ülküsüdür. H. Nihal ATSIZ
*Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. N. Fazıl KISAKÜREK
*Eğer ki çocuklarınıza helali, haramı dünyayı ve ahreti öğretmezseniz; istediğiniz kadar okutun asla adam edemezsiniz. Necmettin ERBAKAN
*Saygı, sevginin vazgeçilmez ön koşuludur. Saygının olmadığı yerde sevgi gelişemez. Doğan CÜCELOĞLU
Gibi anlamlı, anlamını yitirmeyen, insana insanlık ve vatan sevgisi sunan sözler bunlar ve daha nicesi.
Son sözümüz; ecdadımızın bin bir zahmet, eza ve cefa ile nice ağır bedeller ödeyerek bizlere emanet olarak bıraktıkları Anavatanımızı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni değerli kılan ve koruyan Aziz milletin, tüm unsurlarıyla asırlardır bir arada yaşamış ve her olumsuzluğa rağmen bütünlük içerisinde yaşamakta olan bir milletin adı Türk’tür, Türk Milleti’dir, tüm unsurlarıyla Aziz Türk Milleti’dir.
“NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE” ve de diyebilene…
 
AYETLER
Avanaklıkları yüzünden körü körüne çocuklarını öldürenler Allah’ın kendilerine verdiği nimetleri Allah’a iftira ederek haram kılanlar şüphesiz en büyük zarara uğramışlardır. Onlar sapmışlar, doğru yolu da bulamamışlardır. En’am: 140
Çardaklı çardaksız Cennet gibi bağları tatları deişik ekin ve hurmaları birbirine hem benzer hem benzemez zeytini narı meydana getirin meyvasından yiyin. Biçildiği gün hakkını verin. Bir e sakın israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. En’am: 141
Davarlardan yani develerden yük taşıyacak ve tüyünden yatak yapılacak olanları yaratan Allah’tır. Allah’ın sizi rızıklandırdıklarından yiyin. Şeytana ayak uydurmayın. Çünkü O size apaçık bir düşmandır. En’am: 142
 
GÜZEL SÖZLER
*…Şiirin malzemesi, şiirin inşa unsuru duygudur. Bir ana duygusu olmayan şeye şiir denmez. Duygunun yoğurmadığı, dokumadığı, biçimlendirmediği ifadenin şiir olması mümkün de değildir. Ama o, fikirden büsbütün uzak, fikirsiz, akılsız bir şey de değildir Sadık Kemal TURAL
 *Korkmak her zaman korkaklıktan değil, kişinin kendisinde var olup yaşadığı ve de değer verdiği değerlerin zedelenmesinden korkmasıdır. M. Dursun AKSOY
 
TÜRKÇE
Her mevsim açan gökçe gülüm Türkçe,
Yıldızca yanan tekçe yolum Türkçe,
Sensin bütün aşkım, şiirim, her şeyim;
Zemzemle yunan pakça dilim Türkçe.
Yusuf DURSUN/Yozgat
 
TÜRKÇE SULTAN 
-Kaşgarlı Mahmut’a-
Ey Türkçe tahtının aziz sultanı,
Dilimde bin yıldır şakıyan sensin.
İmbikten süzülen Türkçe fermanı
İlimde bin yıldır okuyan sensin.
     Sundun bize ataların sözünü,
     Yolumuza bir ölümsüz nur verdin.
     Çağlar ötesinde Türk’ün özünü
     Bulmak için bize nice sır verdin.
Gül kokulu ninnilerle uyuduk,
Masalında dize geldi Kafdağı;
Mânilerle, türkülerle büyüdük;
Göklere yükseldi sözün bayrağı.
     Sende bulduk kaç bin yıllık töreyi,
     Bilgeler yurdunu seninle bildik;
     Sende bulduk derdimize çareyi,
     Seninle ağladık, seninle güldük.
Gönlüme açtığın Türkçe yolundan
Gururla seyrettim konup göçeni.
Bin yıl öncesinden tuttum elinden,
Bin yıl sonra yine bırakmam seni.
Yusuf DURSUN/Yozgat
 
KARA GÜN
Elim ermez, yolum uzak.
Kurdular bak, kahpe tuzak.
Halimizi kime yazsak,
Bu günüm ne kara gündür.
     Hain yine kurdu pusu,
     Çevirdi, silah namlusu,
     Yetim kaldı, bak yavrusu.
     Bu günüm ne kara gündür.
Vurulmuş Mehmet’im yatar.
Hain durmuş, caka atar.
Analar hep ağıt yakar.
Bu günüm ne kara gündür.
     Bizleri bu ateş yakar.
     Düşmanlarım sinsi bakar.
     Can ciğerim yerde yatar.
     Bu günüm ne kara gündür.
Yerde Mehmet’imin na’şı,
Yanıyor bağrımın başı,
Dinmiyor gözümün yaşı,
Bu günüm ne kara gündür
     Şimdi sıra geldi bana,
     Siper olsam da kurşuna,
     Feda olsun can vatana,
     Bu günüm ne kara gündür.
Gıyasettin GÜNEŞ Elazığ/Palu
 
NEYLEYİM ?
" Irmak kuru, çeşme kör, sakaları neyleyim?                                         
Nuh'un gemisi lâzım, takaları neyleyim?"
                                (Necip Fâzıl)
Kalem boru, kelâm hor, markaları neyleyim?
Ekvator sıcağında, parkaları neyleyim??
            Eşkıyâ köşe bucak, zînâ almış yürümüş;
            Omuzlara atılmış hırkaları neyleyim?
Gözümü açtım baktım, etrafı sel götürmüş;
Hokkabazı-cambazı yogaları neyleyim?
           Zenginin makamında, görkem üst merhalede;
           Samanlık döşek, bize, çukaları neyleyim?
Kitap lâzım yol açan, kandırmaca kat'iyyen;
Bedava dağıtılan şukkaları neyleyim?
           En pahalı şey, zaman; kim bilir kıymetini?
           Zifîrî gecelerde dak'kaları neyleyim?
   Her yerde başka yasa- müşterek değil tasa!
   Teneşirde libası- soykaları neyleyim?
           Hazırlanmış bir masa, bir tek kuş sütü noksan;
           Nevâlesiz sofrada rokaları neyleyim?
   Utanmak neymiş hele, televizyona bir bak;
   Göstermelik  çekilen burkaları neyleyim?
           Gençlik nerede, gençlik; hangi iz ve yol üzre?
          Elmas, altın dururken, mikaları neyleyim?
   Benim ceddim hanlardır, kağanlar, sultanlardır;
   Kıralı, şövalyeyi, dükaları neyleyim?
          Türk'ün şanlı mâzîsi tartılmaz mîzanlarda;
          Metreleri, voltları, okkaları neyleyim?
   Kıvrım kıvrım sarıldı, millet zâlim bir ağla;
   Önünü göremeyen arkaları neyleyim?
           Çıktı er meydanına bir sürü siluetsiz;
           Burunlara takılan halkaları neyleyim?
    Müslüman Türk'ün başı dik durmalı, Üstâd'ım;
    Adâlet yazdırmayan hokkaları neyleyim?
    M. Halistin KUKUL/Trabzon
 
Dostlarım- Şair ve yazar(Edebi çevrece) ağabey- kardeş ve arkadaşlarım- yakınlarım tarafından şahsıma gönderilecek veya elden teslim etmeleri gereken her türlü koli veya paketi, kitap veya davetiyeleri bundan böyle; 
PİAR FOTOĞRAFÇILIK OFİSİ
Bosnahersek Bulvarı PTT Meydanı karşısı Cihangir İş Merkezi 2. Noterin üstü Kat-3/11 Elazığ adresine göndermelerini veya teslim etmelerini önemle rica ederim. TLF: 0505 776 8435
NOT: Yer olursa andımızla ilgili bir fotoğraf yerleştirilmesi rica olunur.
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 20 Eylül 2021
İmsak 04:34
Güneş 05:58
Öğle 12:23
İkindi 15:54
Akşam 18:39
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Samsunspor 5 7
9. Kocaelispor 5 7
10. Altınordu 6 7
11. Boluspor 4 6
12. Adanaspor 6 6
13. Denizlispor 6 6
14. Menemenspor 5 6
15. Bursaspor 6 5
16. Gençlerbirliği 6 5
17. Ankara Keçiörengücü 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Osasuna 5 8
8. Mallorca 5 8
9. Rayo Vallecano 5 7
10. Barcelona 3 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@