05.08.2020, 16:03 367

UNUTAMAYIZ-5-

İnsan; hayatını idameye çalıştığı okul, yani diğer anlamda birçok kereler ifade ettiğimiz üzere mektep olan hayatta birden fazla olumlu veya olumsuzluk yaşamakta. Kimileri bunların sadece ve sadece olumsuz olanlarını, kimileri olumlu olanlarını, kimileri de hem olumlu ve hem de olumsuz olanlarını unutamıyor eğer vefa adına, eğerse dersler çıkarma adına.

Biz insanların sonuncu şıktan yana olması gerektiğini düşünüyoruz. Unutamayız dediğimiz, diyebildiğimiz şeylerin hem olumlu hem de olumsuzunu unutamayız denilmesinden yanayız. Çünkü her iki kısımdan da dersler çıkarmak, vefa göstermek, hayata bakışı öğrenmek gerek.

Bu hafta bugün unutamayız başlıklı seri mahiyetinde ki yazımızın 5.sini ele alıp sizlerle paylaşalım istedik. Diğer sayılarımızda ifade ettiğimiz gibi unutamayız dediğimiz ve daha da diyebileceğimiz o kadar çok yaşananlar var ki…Ancak biz kendimizce önemli, çok önemli gördüklerimizi vefa gereği, örnek teşkil etmesi ve de farklılık olsun diye ele alıp sizlerle paylaşmaya çalışalım istedik.

Bundan sonra unutamayız dediklerimizin devamı gelir mi bilinmez. Bu biraz da ileriki zamanlarda hatırlayacaklarımız ile yaşayacaklarımız ve dahası yaşanacak olanlara göre değişebilir.

Bugün ele alıp değerlendireceklerimiz;

Hoşgörü ve demokrasi adına olmayan bir sorunu sorun olarak gösterip iyileştirme çerçevesinde devleti, üç kıtaya hükmetmiş ve asırlardır İslam’ın bayraktarlığını yapmış ve halen daha yapmakta bulunan Aziz Türk Milleti’nin varlık gösterip hayatını idame ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil eden Savcı ve Hakim’ lerin Türk Sınır Kapılarına götürülüp devlete ihanet içinde bulunan dış mihrakların uşağı teröristlerle muhatap edilişlerini,

Ergenekon ve Balyoz operasyonlarıyla onlarca şerefli Türk Ordusu mensuplarının tutuklanmasını ve onlarcasının intiharına sebep olan haksız uygulamaları, kozmik odalara girilip gizli belgelerin olmadık yerlere transferinin sağlandığını,

Yine tekrarlamış olacağız ki tekrarlayıp hatırlatmada fayda gördüğümüz 2016 yılında yaşanan 15 Temmuz ihanet harekatını, bir diğer anlamda başkaldırıyı unutamayız.

1453 tarihini, bu tarihte yaşanan İstanbul’un fethini ve bu fethi gerçekleştiren Fatih Sultan Mehmet Han’ı, bu fetih esnasında Aziz Türk Milletin öz malı olan Ayasofya’nın Camiye dönüştürüldüğünü, birçok olumsuzluğun yaşandığı 2020 yılı 24 Temmuz tarihinde Ayasofya’nın müze olmaktan kurtarılıp Camii ye çevrildiğini unutamayız.

Elazığ-Karakoçan ilçesinin yetiştirdiği ender şahsiyetlerden Ulaş ailesinin değerli bir ferdi olan Haydar Ulaş Bey’in ilçede yaptığı dürüst, dik duruşlu ve ilkeli Belediye Başkanlığını ve o dönemde MC Hükümetinin MHP’den Milletvekili olan, Karakoçan’ ın 50 yıllık yer altı sorunu ile yıllarca çile haline dönen Ağın Köprüsü’ nün yapılmasına vesile olan Sayın Mustafa Gül Bey’in hem Elazığ genelinde hem de Karakoçan belediyesine sunduğu katkı ve verdiği desteği ve de genel hizmetlerini unutamayız.

Türkiye, Elazığ ve dolayısıyla ilçelerinin siyaset ve hizmetlerine yön veren Şeyh lakabıyla bilinen, nüktedan, dik duruşlu, insan endeksli, Birçok fabrikanın kuruluşuna vesile olan Ali Rıza Septioğlu’ nu ve aynı zamanda bu değerli şahsiyetin güttüğü ilkeli siyasetini unutamayız.

Türkün, Türk Dünyası’nın Türklük duygusunu sazı ve sesiyle dile getiren ses üstatlarından dava ve gönül insanı, şair, merhum Ozan Arif’i,

‘’Biz evvela ve her şeyden önce Türk’üz sonra Türklere ve Türk Vatanına dost olanın dostuyuz’’ diyen ve Turan Ordularının Başkomutanı Enver Paşa’ yı unutamayız.

Savaşta şahadet şerbeti içen şehitlerimizin çocuklarının himaye edildiği Darüleytam’da bulunan 314 yetim çocuğun 1917 Nisan ayında sözüm ona sanat ve meslek edinmeleri adına yapılan bir antlaşmayla Almanya’ya gönderildiklerini,

Bunlardan otuz kişinin haricinde olanların tümü kömür ocakları ve tarım arazilerinde çalıştırıldıklarını, bu sebeple bakımsızlıktan birçoğunun öldüğünü ve birçoğunun zor şartlarda hayatlarını idame ettikleri ancak akibetlerinin belli olmadığı bilinen yetim çocuklara Almanların reva gördüğü zulmü unutamayız.

Aziz Türk Milleti’nin demoğratif yapısını bozmaya yönelik olan ki; bunlardan biri Türk Aile Yapısını alt üst eden sözüm ona gerekçe olarak ta sinsi bir şekilde öne sürülen ancak erkeğin uğradığı haksızlığı görmezden gelip göz ardı edilerek sadece kadın hakkını gündemde tutan, İslami noktada bakıldığında insan haklarına aykırı İstanbul Sözleşmesini,

Söz konusu bize göre uyduruk olan bu sözleşmeye imza atma gerekçeleri nedir bilmiyoruz imza atanları, Ve bu sözleşmenin yarattığı tahribatı ve bu tahribatlardan biri son yıllarda bilinçli yapılan tahrikler sonucu haklı veya haksız yere işlenerek artan kadın cinayetlerini, cinayet sonrası ailelerde yaşanan acı dramları ve çocukların uğradığı mağduriyeti unutamayız…

1925’te elden çıkan Kerkük-Musul’u, Korona hastalığı nedeniyle gündemden düşen Doğu Türkistan-Uygur Türkleri’ nin uğradığı ve halen yaşamaya devam edilen Çin zulmünü,

Irak ve Suriye Türkmenleri’ nin yaşadığı ve halen daha yaşıyor oldukları zulmü,

Ermenilerin Karabağ Azerbaycan Türkleri’ ne karşı uyguladıkları vahşeti unutamayız…

Elazığ-Harput’un yetiştirdiği şahsiyetlerden olup Harput Göllü Bağlarda yetişmiş, hayatını eğitime ve basına adamış, Ulusal Gazetelerde Günışığı Başlığıyla yıllarca yazılar yazmış, bir o kadar eser yayın hayatına kazandırmış, Türk Edebiyat Dergisini çıkarmış olmanın yanında Türk Edebiyat Vakfı’ nı kurup başkanlığını yapmış, Şeyhül Muharrir unvanına sahip, adı Elazığ Ahmet Kabaklı Anadolu Öğretmen Lisesi’ne verilmiş bulunan merhum Ahmet Kabaklı Hocamızı unutamayız.

Elazığ ve dolayısıyla Türk Musikisi’ni dile getirip yaygınlaştırmak, birden fazla ses ve saz üstatları yetiştirmek amaçlı 1971’de Elazığ Musiki Cemiyeti adı altında kamu yararı olan bir cemiyeti kurmuş bulunan ve aynı zamanda Ud ustası olarak Türk Sanat Musikisini icra eden, o gün bugündür birden fazla saz ve ses sanatçısı yetiştirmiş ve bir o kadar konser tertiplemiş bulunan duayen müzisyen ve sanat adamı Naci Sönmez Bey’i

Söz konusu 1971’de kurulmuş bulunan cemiyetin vermiş olduğu konserleri ve burada başkanlık yapmış bulunanları, özellikle Neyzen ve Bestekar Doğan Sever Bey ve Bağlama ve Ud ustası F. Ahmet Deniz Bey’leri unutamayız…

Elazığ’ın ilçesi Palu’nun yetiştirdiği şahsiyetlerden olup Dağ-Taş ve Kurt-Kuş Kacar Kacar der söylemiyle bir seçim dönemi yaşayıp büyük bir çoğunlukla seçimi kazanarak Elazığ Belediye Başkanlığı yapmış, Eğitimci, yıllar önce Elazığ’ın yerel gazetelerinde yazı hayatına başlamış ve günümüze kadar sürdürmekte bulunan, yayın hayatına birden fazla eser kazandırmış, Elazığ Gazeteciler Başkanlığı görevini yürütmüş Eğitimin-Basının duayeni şair ve yazar Şükrü Kacar Bey’i unutamayız…

Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak ülkemizin yetiştirdiği milli ve manevi değerlerine bağlı, ilkeli duruş sergileyen tüm şahsiyetleri ve yaptıkları hizmetlerini unutamayız

Unutamayız… Unutamayız… Unutamayız… Vefa gereği, insan ve insanlık gereği unutamayız yaşadığımız ve bize yaşatılan olumlu ve olumsuz gelişmeleri…

Unutamayız… Unutmamalıyız ve bunları uyduruk günlere sığdırıp diğer günlerde unutmamalıyız…

AYETLER

*Eğer biz isteseydik o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Âyetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat, umulur ki iyice düşünürler. A’raf:176

*Âyetlerimizi yalan sayan ve böylece yalnız kendilerine fenalık etmiş bulunan kavmin durumu ne kötü! A’raf:177

*Allah’ın doğru yola yönelttiği kişi hidayete ermiştir; O kimi saptırırsa işte onlar da kaybedenlerin ta kendileridir. A’raf:178

GÜZEL SÖZLER

*Kendinin ne olduğunu bilen insan; bazı kendini bilmezlerin onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. İbni Sina

*Kendini büyük görme! Bugün ayağının altında biten ot, yarın mezarının üstünde bitecek. H. Bektaşi Veli

*Biz evvela ve her şeyden önce Türk’üz sonra Türklere ve Türk Vatanına dost olanın dostuyuz. Enver Paşa

AYASOFYA

Göklere yükseldi yıllarca ahın

Minareden bir tek seda çıkmadı

Bugün emri baki Yüce Allah’ın

Ezanlar okunur Ayasofya’da

Kimse senin kıymetin bilmedi

Yıllar yılı sanki yüzün gülmedi

Bütün İslam seni cami belledi

Secdeye durulur Ayasofya’da

Fatih’lerden bize oldun emanet

Kim çektirdi yıllar boyu rezalet

Bugün başlarına gelen felaket

Salalar okunur Ayasofya’da

Tarihlerden mesaj verir duruşun

Yer gök inler tekbir ile vuruşun

Ezanlar seslenir Ayasofya’da

Şimdi tek rüku ya eğilir başlar

Bir ezan okunur bir ezan başlar

Kabe’ ye yönelir imanlı başlar

Allah’a uzanır Ayasofya’da

Suat Yığmatepe/Elazığ—İst.

BİR BARDAK ÇAY...
"Çayhane" derler, sohbetin adına
Hele demlensin, varılmaz tadına
Düşersen yollara, garip illere;
Bir bardak çay yetişir imdadına..

YEŞERMEK İÇİN
Toprak tohum ister yeşermek için
Gönül sevgi ister yaşarmak için
Bedri, elindeki testiyi doldur;
Sanatı kabından taşırmak için

Bedrettin Keleştimur/Elazığ-Ağın

SABRET

Her kışın bir baharı var, gelecek bir gün

Her darlığın bir sonu var, geçecek bir gün

Bunları da aşarız; gel güzel üzülme, sabret

Zamanla bütün çileler bitecek bir gün.

Hiçbir musibet devam etmez ilelebet

Her yokuşun bir inişi var, biter bu külfet

Neler gelip geçmedi ki fani dünyadan

Her gecenin sabahı var, yeter ki sabret.

Gıyasettin Güneş/Elazığ-Palu

YAZ MI DİYORLAR?

Olmamış be dostum, yine olmamış

Yahu sana zorla yaz mı diyorlar?

Dizeler boş başak, içi dolmamış

Yeter ki karala çiz mi diyorlar?

Şiirinin içi boş diyenlere

Kaşı yoluk gözü şaş diyenlere

Yazan da acemi kuş diyenlere

Şairlerin şeyhi biz mi diyorlar?

Usta denmez daha dünkü çırağa

İşin başındasın alışma yağa

Böyle düşmedi mi, her iş ayağa

Atla bataklığa yüz mü diyorlar?

Sana nasihatim; dinle, reddetme

Sakın ha! Sap yeyip saman öğütme

Edebini takın, destursuz ötme

Senin sözün bize vız mı diyorlar?

Bahane uydurma, hiç deme hık mık

Olgunlaşsın yazı bekle birazcık

Der isem, şurası burası bozuk

Sözün üstümüze toz mu diyorlar?

Kaç günde yetişir kabakla hıyar

Müteşairlere bu misal uyar

Saza akort gerek, şiire ayar

Dinleyenler ördek, kaz mı diyorlar?

Abdulhadi Bay/Gaziantep

Yorumlar (5)
Gıyasettin Güneş 1 yıl önce
Unutmak kolay mı? İnsan oğlu ne iyiliği unutur ne kötülüğü, ülkesi için milleti için iyilik yapanları asla unutma.
Kalemine sağlık Üstat.
Gıyasettin Güneş 1 yıl önce
Şiirler arasındaki kıta aralığına dikkat edilmesi istirhamımızdır.
M. Dursun Aksoy 1 yıl önce
Şair Gıyasettin Bey söz konusu aralık unutamayız 5 başlıklı sayfamızda ki şiir aralıklarıyla ilgili cevabımdır. Söz konusu size göre olan hata bizden ve gazeteden değil internetten kaynaklanan bir husus. Hassasiyetinize teşekkürler.
Feti Ahmet DENİZ 1 yıl önce
Değerli Günışığı Gazetesi ailesini Yayın hayatında dün olduğu gibi bugün de iz bırakan olarak anıyoruz.
Özellikle de; Değerli dostum Sn. Dursun Aksoy beyin nazik hatırlamalarına ve unutmamak adına kaleminden döktüğü Methiyelere layık olmaya çalışmaya gayret edeceğim.
Bu vesile ile unutulmaz azar arasında olan Kadim dost Dursun beye de unutulmamalıdır üzere başarılar diler. Şükranlarımı sunarım.
Süreyya gürer kaya 1 yıl önce
Dursun hocam kalemin daim olsun.
29°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 16 Eylül 2021
İmsak 04:34
Güneş 05:58
Öğle 12:23
İkindi 15:54
Akşam 18:39
Yatsı 19:57
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 5 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 4 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Denizlispor 5 6
10. Menemenspor 5 6
11. Adanaspor 5 5
12. Bursaspor 5 4
13. Ankara Keçiörengücü 4 4
14. Kocaelispor 4 4
15. Altınordu 5 4
16. Gençlerbirliği 5 4
17. İstanbulspor 3 3
18. Boluspor 3 3
19. Balıkesirspor 3 3
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@