17.06.2020, 17:08 384

UNUTAMAYIZ

M. Dursun Aksoy

Kavramlar basit gibi gelse de insana içerik bakımından çok önemlidir aslında. Kavramları açıp genişleterek anlamını derinlemesine irdelemek gerek aksi takdirde bir anlam ifade etmez.

Kavramlara baktığımızda birçoğunun insani hasletlerden biri olduğunu görmekteyiz vefa ve vefasızlık, sorumluluk veya sorumsuzluk, bilmek veya bilmemek ile unutmak ve unutmamak gibi…

İnsani hasletlerden biri, hatta ve hatta en önemli olanlardan biri diyebileceğimiz kavram unutmak veya unutmamaktır diye düşünüyoruz. Çünkü yukarıda ifade ettiğimiz üzere içerik olarak anlam bakımından birçok şeyi ifade eden içinde vefa ve vefasızlık var, sorumluluk ve sorumsuzluk var ve asıl en önemlisi bunların birçoğunu doğuran ana kaynak sevgi ve sevgisizlik var.

Unutmak ve unutmamak kavramının insani hasletler içerisinde en önemlilerinden birisi olduğunu yukarıda vurguladık.

İnsan;

Yaratılan canlı varlıklar içerisinde farklı ama çok farklı olan ve yaşamı içerisinde olumlu olsun olumsuz olsun birden fazla hadiseyle karşılaşan ve bunların birçoğunu unutmayan ve hiç mi hiç unutamayan,

Unutmuş gibi gözükmeye çalışsa da unutması düşünülmeyen, acısını ve tatlısını her zaman olmasa da ara ara hafızasını tazeleyerek anan, andıkça yeri geldiğinde mutlu olan ve yeri geldiğinde kederlenip hüzünlenen bir varlıktır hele hele de söz konusu varlığının idamesini gerektiren konularda.

İşte bugün, söz konusu insani hasletlerden biri olan unutmak veya unutmamak konusunu ele alıp değerlendirmek istedik ve unutamayız dedik.

Neyi ve neleri unutamayız?

Tabi öncelikle bizleri yoktan var kılan, ol deyince olduran ve yeri ve göğü sonsuz sevgi, rahmet ve şefkatiyle donatan,

Bize, bizlere yaşadığımız acı ve kederden, tasadan öte mutluluğumuzu dorukta tutan ve varlığımızı idameye çalıştığımız acısıyla ve tatlısıyla dolu ama bunları güzel görmek istediğimizde tatlısı fazla olan lütfettiği her türlü nimetini,

Nimetten kasıt olan yiyecek ve içecekten öte yaşam güzelliğini, yani yaşanılan acı da olsa onu kaldıracak sabır ve metaneti veren,

İçinde bulunduğumuz ve her türlü entrika ve oluşturulan girdaplara rağmen tüm unsurlarımızla asırlardır olduğu gibi günümüzde de devam edilen kardeşçe bir yaşamın sürdürüldüğü cennet misali ülkemize, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve sahibi olduğu bir milletin mensubu kılan Allah’ı unutamayız, hiç mi hiç unutamayız.

Millet olarak, Aziz Türk Milleti olarak asırlar öncesinden bugüne kadar yaşamımızı idameye çalıştığımız coğrafya üzerinde verdiğimiz yaşam mücadelesi içerisinde gelişen olumlu veya olumsuz, acı ve tatlı hadiselerin damgasını vurduğu bazı tarihleri ki bu tarihlerden;

1071, 1085

1453,

1915, 1918,

1919, 1920,

1923,

1960, 1973,

1974, 1980 ve sonrası başlayan ve günümüze kadar süre gelen terör olayları sonucu kaybettiğimiz canları, verdiğimiz şehitleri, sahibi olduğumuz gazileri ve acılar içerisinde kıvranan şehit ve gazi yakınlarının feryadını,

Ülkenin bekasını tehlikeye sokmak, milletin varlığını yok etmek amaçlı girişilen başkaldırının, yani ihanet girişiminin yaşandığı 15 Temmuz tarihini unutamayız.

Ve en son yıkımı büyük olan iki büyük hadisenin yaşandığı ki bunlardan biri depremler ve sonrası insanların olumsuz tavırları sonucu yaşanan depremler ile ekonomi gelişmişlik adına dünya hakimiyetini elde etmek amaçlı üretilerek tahmin edilemeyen ölümlerin ve farklı mağduriyetlerin oluşmasına sebep olan virüs, Corona Virüsü nedeniyle acıların yaşandığı 2020’ tarini unutamayız.

Kısa ve öz olarak her geçen gün gelişerek yaşanan sevgisizliği, bazı olayların bahane edilerek ortadan kaldırılmaya çalışılan saygı ve sevginin yok oluşu ve de insan sevgisizliğinin had safhaya çıkışını unutamayız.

Yani hoşluktan, güzellikten öte yaşanan sevgisizliği ve bundan kaynaklı vefasızlığı, duyarsızlığı unutamayız hele hele vatana ve millete karşı olan ihanet ve duyarsızlık ile menfaat duyguları yüksek bazı aymazlarca zaman zaman yaşanılan umursamazlıktan kaynaklı şakşakçılığı hiç mi hiç unutamayız var olup yaşadıkça..

Unutulmayan güzellikler var, hep var olsun, unutamayacağımız olumsuzluklar da yok ve yaşanmaz olsun.

AYETLER

Onları grup grup yeryüzüne dağıttık. İçlerinden bazıları iyi kimselerdir, bazıları da böyle değildir. Bu sonuncuları, belki dönüş yaparlar diye, iyi durumlarla da kötü durumlarla da imtihan ettik.A’raf:168

*Onların ardından kitaba vâris olan ve "Nasıl olsa bağışlanacağız" diyerek şu dünyanın geçici menfaatine sarılan bir kuşak geldi. (Ne zaman) önlerine bu gibi menfaatler çıksa hemen sarılırlar. Bunlardan, Allah hakkında gerçek olandan başka bir şey söylemeyeceklerine dair kitabın öngördüğü bir söz alınmamış mıydı? Üstelik onlar kitaptakini de okuyup öğrenmişlerdi. Doğrusu âhiret yurdu sakınanlar için daha hayırlıdır. Hâlâ aklınız ermiyor mu? A’raf:169

*Kitaba sımsıkı sarılıp namazı dosdoğru kılanlar var ya, işte böyle iyiliğe çalışanların ecrini biz asla zayi etmeyiz. A’raf:170

GÜZEL SÖZLER

*Bir lokma ekmek için kimseye eğilmeyen, onuruyla yaşayıp, ekmeğini kazanan, kul hakkı ve haram yemeyen, bir insanı yenemezsiniz. Sedat Günay

*İyi, dürüst ve doğru olanlar kaybetmez. Kaybedilir. Peyami Safa

*Her zaman söylerim; kötü insan her yerde var. Ülkücülerin arasında da… Ama bir şeyi biliyorum ki; bu ülkede yüz tane adam gibi adam varsa doksan tanesi ülkücüdür. Ömer Lütfü Mete

ASLINI İNKAR EDEN SOYSUZLAR

Kimi soysuz ceddini atadan saymıyor

Tarih var kılıç ve nal sesini duymuyor

Ya benim ya onun kanı bize uymuyor

Ertuğrul Gazi’nin Oğuz’un torunuyum
Hanlar hanları yedi kıtaya nam saldı
Karada gemi yürütüp İstanbul’u aldı
Halife altı yüz otuz sene bende kaldı

Bizans’ın soyunu silenin torunuyum

Osmanlı aslımız orta Asya soyumuz

Kanı ile yoğrulan topraklar köyümüz

Kültürümüz ile güzel ahlak huyumuz

Muhammed Aişe Ali’nin torunuyum

Ne kılık değişip saçla başım boyarım
Nede ben sırtımı şuna buna dayarım
Fatih torunu olmakla gurur duyarım
Eren Hacı Bektaş Veli’nin torunuyum

Önce gelip kültürüm elimden aldılar

Türk Kürt aleviyle sağa sola böldüler
Kardeşle kardeşim bir birine saldılar
Vatanım uğrunda ölenin torunuyum

Ahmet’in dediği gibi ben bir insanım
Elhamdülillah İslam’la güçlü imanım
Vatanım bayrağım için akacak kanım
Soy ve ad Atatürk olanın torunuyum

Ahmet DEMİR/Elazığ-Keban

SENDEN BAŞKA..

Artık, sen oldun bana yar,

Tutuştum ilahi aşka..

Sevdam mı var? Aşkım mı var?

Senden başka, senden başka...

Gülecek bir ferim mi var?..

Gidecek bir yerim mi var?..

Sevecek bir yarim mi var?..

Senden başka, senden başka...

Tapınacak büstüm mü var?..

Düşünecek kastım mı var?...

Güvenecek dostum mu var?..

Senden başka, senden başka..

Savunduğum davam mı var?..

Sığındığım yuvam mı var?..

Övündüğüm Leylam mı var?

Senden başka,senden başka..

Gidilecek yolum mu var?..

Kokulacak gülüm mü var?...

Tutunacak dalım mı var?..

Senden başka,senden başka..

Sedat Günay/Manisa-Salihli

BAŞIMIZDA BEYNİMİZİ UNUTTUK

Felek diye bir kavrama takıldık

Kahpe felek zalim felek söyledik

Tüm hatalarımız ondandır sandık

Suçu ata ata bu güne geldik

Olaylara talih dedik şans dedik

Böyle yorumladık hep böyle bildik

Akılla mantığı hep erteledik

Suçu ata ata bu güne geldik

Suç atmak suçlamak kolay geliyor

Beyin terletenler hep yükseliyor

Faydasız beyinler ah felek diyor

Suçu ata ata bu güne geldik

Ne kadar bedava hazırcı olduk

Halıcı değil de hasırcı olduk

Her şeyi kadere atıcı olduk

Suçu ata ata bu güne geldik

Başımızda beynimizi unuttuk

Türlü hurafeyle onu uyuttuk

Eller aya gitti biz hapı yuttuk

Suçu ata ata bu güne geldik

Tuncer SÖNMEZ/Tunceli-Pertek

GİDİP GÖRESİN

Serhat şehri Kars’ımı

Yazın gidip göresin

Koyun kırpma mevsimi

Yazın gidip göresin

Kuzu kırda koşanda

Keklik dağı aşanda

Aras nehri coşanda

Yazın gidip göresin

Gidecektim her zaman

Bula bilseydim imkân

Susuz Digor Kağızman

Yazın gidip göresin

Yollara baka baka

Gözlerim döndü aka

Arpaçay’ı Akyaka

Yazın gidip göresin

Böyle andım İlimi

Orda gördüm bilimi

Sarıkamış Selim’i

Yazın gidip göresin

Düğününü toyunu

Folklorunu oyunu

Gürkani’ nin köyünü

Yazın gidip göresin

Aşık Enver Gürkani/Kars-Antalya

BAHARIN ŞENLİĞİ

Bızmışen’ den baktım, Meryem Dağı'na.

Bahar gelmiş, bahçesine bağına.

Elazığ ovası, yemyeşil olmuş.

Koyun kuzu yayılmış otlağına.

Bir yanda Cip Köyü ve sarı çiçek.

Diğer yanımızda Aşağı Holpenk.

Açmış Hankendi' de ağaçlar güller.

Durur mu yerinde, hiç börtü böcek?

Cip Barajı dolmuş yine taşıyor.

Sarı çubuk' ta taylar koşuşuyor.

Kayısılar, kirazlar çiçek açmış.

Nuralı' da turnalar uçuşuyor.

Gıyasettin Güneş / Palu

TÜRK'ÜN KIZINA

Gözlerin menekşe her renk düşüyle

Örer saçlarını bahar gülüyle

Kara gözlü Ayça naz gülüşüyle

İpekler yaraşır Türk'ün kızına

Leyla’nın Aslı'nın Şirin diliyle

Ay bakışlı ecem Alp'ler sözüyle

Yunus-un özünde âşkın közüyle

Mecnunlar yaraşır Türk'ün kızına

Dadaloğlu Şenlik vurunca saza

Köroğlu çatınca mertçe ayvaza

Mahnılar gazeller gelir avaza

Türküler yaraşır Türk'ün kızına

Dokuz tuğ ile başında börkü

Keskin hecelerde adına türkü

Göktürk yaylasında kut olmuş kürkü

Kağanlar yaraşır Türk'ün kızına

Canlanır çimenler yirmi bir martta

Demiri döverler od ile başta

Toyların kurulur Turan-ı hatta

Töreler yaraşır Türk'ün kızına

Otağları kurduk kışlarda yaza

Oğuz boylarında yirmi dört aza

Doyulur mu kardaş beklenen hazza

Civanlar yaraşır Türk'ün kızına

Asil Türklüğümün varısayesi

Dağlarında çınlar kopuzun sesi

Ötüken den gelen var efsanesi

Bilgeler yaraşır Türk'ün kızına

Unutma ki Türk'ün şan şerefisin

Gülistanı eşi bülbül nefesin

Efsanede gizli acun yelisin

Kürşad’lar yaraşır Türk'ün kızına

KARACAKIZ sarar başına yazma

Töresinden ayrı yaşıyor sanma

Yıldızla hilâlim mezar taşıma

Dualar yaraşır Türk'ün kızına

Süreyya Kaya-Karacakız/Tokat-Bursa

DÜNYA LİDERİ TAYYİP

Tayyip Erdoğan’dır çınarımız,

O hem altındır hem de dinarımız,

Sen ülkemizi aydınlattın,

Bizler sana candan minnettarız.

İçimizden çıktı büyük bir çınar,

O hem yıldızdır hem de hilaldir

Hiç kimse senin yerin alamaz,

Bu millet seni her an anar.

İbrahimHancı/Elazığ-Palu

Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@