07.04.2021, 15:24 176

UNUTMAYALIM-2-

Canlı varlıklar içerisinde farklı, hem de çok farklı özelliklerle yaratılmış olan insanoğlunun, özellikle de insanoğlu içerisinde ayrı bir yere sahip olduğunu düşündüğümüz Biz Aziz Türk Milleti’ nin unutamayacağı o kadar çok şey var ki anlatılır gibi değil. Bunlar bir seferlik anlatmak ve yazmakla bitmeyecek kadar çok.

O nedenle geçen hafta ki Unutmayalım başlıklı yazımızın devamı olarak ikincisini yazıp unutamayacağımız konuların hiç değilse bir kısmını daha değerlendirelim istedik.

Geçen hafta yazımıza; İnsan, yaratılmışlar içerisinde en değerli bir varlık, Eşraful Mahluk, bir diğer ifade ile Eşraful Mahlukat olduğu hemen hemen herkes tarafından bilinen ve kabul edilen bir gerçek diye başlamış ve devam ederek…

İnsanla ilgili bir gerçek daha var ki O’ da hafızayı beşer olduğudur. Yaşadığı ve yaşattığı olumlu ve olumsuz gelişmeleri unutan, hem de tez unutan bir varlık olduğudur.

Unutma veya unutmak olgusu farklı gerçekleşen bir olgudur bize göre. Kimi gerçekten unutur, yaşlılık veya her hangi bir rahatsızlık nedeniyle, kimi de bilinçli unutur, unutmuş gibi davranır yanlış veya ihanetine kılıf uydurmak adına. Her ne hikmetse son yıllarda ve özellikle son günlerde bu özellik, hatta ve hatta haslet haline gelmiş bulunan bu olgu giderek arttı hem de ihanete zemin hazırlarcasına.

O nedenle değerlere halel gelmemesi ve unutulanların hatırlanması adına hatırlatmada bulunmak için unutmayalım kavramını sık sık kullanmak ve değerlendirmek gerekli diye düşünüyoruz

Bizi; yoktan var kılıp lütfederek sunduğu değerlerle biz kılan, her şeye kadir olan Yüce Allah’ı ve O’nun bizlere hayattan birden fazla dersler çıkarmamız için indirmiş olduğu kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de sunduğu ayetler ile ayetlerde belirtilen değerlerden biri olup yitirildiğinde geri dönüşü mümkün olmayan hazinelerden biri olan aklın yerinde ve zamanında kullanılmasıyla elde edilip var kılınan değerleri unutmayalım…

Sevgisi üzerine kainatın yaratılışına sebep efendiler efendisi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’(s.a.s) nın hadisleri ve o hadisler doğrultusunda yaşamayı,

İlmine ve içtihatlarına güvendiğimiz Alim ve Ulema’ nın edindikleri bilgiler ile sahip oldukları ilim ve hayat tecrübeleri sonucu insanlığa aktardıkları bilgi ve deneyimlerinden istifade edip hayat nizamımızı bunlara göre tanzim etmemiz yanında aile efradımıza, hatta ve hatta geleceklerini teminat altına almak istediğimiz gençliğe sunmamız gerektiğini unutmayalım demiş ve unutmamamız gereken birkaç konuyu daha ifade ederek noktayı koymuştuk.

Evet, Bugün devamı olarak yineliyor ve diyoruz ki;

Ecdadımızın büyük mücadeleler verip unutulmaz büyük bedeller ödeyerek geçilmez dediği ve bugüne kadar dedirttiği ve bundan sonrada denilecek olan Çanakkale’yi,

Sarıkamış’ı,

Aziz Türk Milleti’nin bağımsızlığını sağlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu,

İngiliz oyunu Şeyh Sait ve Sosyalizmin ve onun piyonu Ermeni oyunu Dersim İsyanlarını,

Muhtıra ve Darbeleri,

Temeli 68’lerde atılan,

74’lerde alevlenen,

84’lerde her geçen gün korlaşmaya doğru giden ve çoğunlukla çocukların öldürülmesine sebep olduğu için bebek terörü ve bu terörün eşkıya başına Bebek Katili ismi verilen,

O gün bugündür değil 40 bin kişinin, kırk binden fazla insanın ölümüne, şehit olmasına ve hem can- hem mal ve hem de ekonomi girdabına mal olan mağduriyetlere sebep teşkil eden PKK terör örgütünü unutmayalım…

Son yıllarda yaşanıp tazeliği devam ettirilmeye çalışılan 15 Temmuz İhanet Başkaldırısını,

Ve daha 2-3 gün önce kendilerini tamamen kaybetmiş zerzevatların haddi aşan bildirilerini unutmayalım…

Montrö Sözleşmesi’nin Türk Milleti’nin kırmızıçizgisi olduğunu ve bu konunun olur olmaz konuşulmaması gerektiğini, konuşulup dillendirildiğinde birilerinin ekmeğine yağ sürüldüğünü unutmayalım…

Ve benzeri sözleşmelerinde yine Montrö Sözleşmesinde olduğu gibi düşünülmeden dile getirilmesinin yarardan çok zarar getireceğini, ülkenin içinde bulunduğu bu sıkıntılı günlerde çok daha büyük sıkıntıların yaşanacağını unutmayalım…

Kolay kolay dile gelmemesi ve getirilmemesi gereken konular yerine; üretimin ele alınıp tüketimin azaltılmasının ve istihdamsızlık sonucu çoğalan işsizliğin getirdiği geçim sıkıntısının konuşulup tartışılması ve üzerinde kafa yorup çareler üretilmesi gerektiğini unutmayalım…

Bizi biz yapan, bizi anlamlı sözlerle dile getirip anlatan ANDIMIZ gibi değer atfeden sözler ile yineleyerek ifade etmek isteriz ki bize emanet bırakılan en büyük emanet olan VATAN,

TÜRK ve bir bütün halinde ifade edilen TÜRKLÜK kavramlarının bir başka değer olduğunu, gocunulması ve rahatsızlık duyulması gereken bir kavram olmadığı, tartışılmasının hiçbir yarar sağlamayacağı, bilakis birlik-beraberlik ve bütünlüğün zedelenmesine yol açacağı, aziz bir milleti dile getiren anlamlı bir ifade olduğunu unutmayalım…

Ülkemizin ve milletimizin varlık ve devamiyetinde bir çakıl taşı kadar dahi olsa katkısı, alın teri bulunan milli ve manevi değerler için büyük mücadeleler vermiş ve sonuç olarak her fani gibi ahirete irtihal etmiş veya halen yaşamakta olan tüm değerleri, manevi mimar ve edebi şahsiyetleri unutmayalım.

Ahirete irtihal eden değerlere rahmet, hayatta olanlara da sağlık-sıhhat ve afiyet üzere hayırlı uzun ömürler dilemeyi, değerler uğruna şehadete yürümüş şehitlerin şefaatlerine nail olma temennisini unutmayalım.

Unutmayalım ki; bu vatan, bu aziz vatan, büyük bedeller ödenerek kazanılmış ve adına Türk Devleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti denilmiş kutsal bir vatandır. Bu vatanın değerli bir emanet olduğunu sakın ha sakın unutmayalım!

Unutmanın bedeli ağır olur ha! Bilinsin…

‘’Ne Mutlu Türküm Diyene’’ ve diyebilenlere…

AYETLER

*Artık aldığınız ganimetten helâl ve hoş olarak yiyin, Allah’a itaatsizlikten sakının, Allah son derecede bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Enfal:69

*Ey peygamber! Elinizdeki esirlere şöyle de: "Eğer Allah sizin kalplerinizde bir düzelme görürse sizden alınandan daha iyisini size verir ve sizi bağışlar." Allah engin rahmet ve mağfiret sahibidir. Enfal:70

*Eğer sana hıyanet etmek istiyorlarsa bilin ki onlar, daha önce de hainlik ettiler, Allah da onları elinize düşürdü; O yaptığını, bilerek ve yerinde yapmaktadır. Enfal:71

*İman edip de hicret edenler, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad edenler ve onları bağırlarına basıp yardım edenler birbirlerinin yâr ve yakınlarıdır. İman edip de hicret etmeyenlere gelince, göç edinceye kadar onlarla aranızdaki bağ (yakınlık) sebebiyle hiçbir sorumluluğunuz yoktur. Sizden, dinlerini korumak için yardım isterlerse, aranızda antlaşma bulunan bir topluluğa karşı olmamak üzere yardım etmeniz gerekir. Allah bütün yaptıklarınızı görmektedir. Enfal:72

*İnkâr edenler de birbirlerinin yakın ve yardımcılarıdır. İlişkilerinizi böyle kurmazsanız yeryüzünde bir fitne ve büyük bir bozulma olur. Enfal:73

*İman edip de hicret edenler, Allah yolunda cihad edenlerle onları bağırlarına basanlar ve yardım edenler var ya işte gerçek müminler onlardır; bağışlanma onlar için, büyük lütuf onlar içindir. Enfal:74

*Daha sonra iman edenler, hicret edip sizinle beraber cihad edenler, işte bunlar da sizdendir. Aralarında rahim bağı bulunanlar Allah’ın hükmüne göre birbirlerine daha yakındır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Enfal:75

GÜZEL SÖZLER

*Cami vardı, tekke vardı, kışla vardı, saray vardı, kalem ve mürekkep vardı fakat bunları temsil eden ‘Kahramanlar’ çekilip gitmiş yerine ‘Sahteleri’ gelmişti. Seyyid Ahmet Arvasi

*Toplumun birçok gizli kahramanları vardır ve toplumun hemen birçoğu o gizli kahramanları bilmez ve tanımaz. Çünkü söz konusu o gizli kahramanlar; Allah için, varlığını borçlu olduğuna inandığı vatan ve millet için yaptıklarını enaniyet oluşmasın diye hiçbir zaman dillendirmez ve kamuya yansıtıp reklama dönüştürmez, gizli yaparlar. M. Dursun Aksoy

ADALET VE HAKİKAT

Ve döner, semaların nuru pencerelerde

Karanlık nura akar, haykırır; Ömer(r.a.)nerde?

Taş yürekli duvarlar, buzdan sükûtu keser

Bir çiçekte kelepçe, haykırır; Ömer(r.a.)nerde?

Ahmet Tevfik Ozan/Elazığ-Harput

ANDIMIZ

Ben Türk’üm, doğruyum, çalışkanım da

Bir volkan dolaşır asil kanımda

“Küçüğü korumak, büyüğü saymak

Yurt, millet aşkını özünde duymak”

İlkemdir doğduğum ilk günden beri

Ülküm: Yükselerek gitmek ileri

Ey büyük Atatürk, yüce liderim!

Yolunda gitmeye yemin ederim

Varlığım armağan Türk varlığına

Başımı koyarım her zorluğuna

Yıllardır söyledim, söylerim yine

Ne mutlu, ne mutlu Türk’üm diyene!

Kenan Çarboğa/Sivas-Gemerek

BİR KONUK BİR KONU

MERHUM ABDULLAH NAZIRLI

Sadece Elazığ’ın değil tüm İslam Alemi’nin acı kaybı.

Peki; kimdir bu güzel insan merhum Nazırlı?

Elazığ’ın Hoş Köyü’nde dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Ali Efendi annesi Hatice hanımdır. Baba tarafından soyu aynı zamanda Battal Gazi’ye dayanır.12 yaşında hafızlık eğitimi alarak hafız olmuştur. Ama o güzel insan hafız olmakla kalmamış binlerce hafız yetiştirmiştir. 30 yıl resmi 30 yıl fahri olarak diyanette hizmet etmiştir. Yukarıda ifade ettiğim gibi kendileri iyi bir Kur’an eğitimi alarak hafız olmuş ve aynı zamanda başka insanlara da Kur’an'ı öğretmek için çaba sarf etmiş ve yaklaşık 1000 civarında hafız yetiştirmiş olmanın yanında 5000 kadar talebesine de Kur’an'ı Kerim öğretmiştir.

İşte tam manasıyla Allah'ın rehber olarak bizler için indirdiği kitabı Kur’an-ı Kerimi herkesin gönlüne ve diline yerleşmesine vesile olmuştur.

Bana bu dünyada okumak okutmak yazmak ve anlatmak çok sevdirildi derdi. Kendileri aynı zamanda şairdi ve şiirleri dini tema ağırlıklıydı. Şiirlerinin hemen hepsinde, yani tümünde dini konuları işlemiştir. Bu kadar Allah yolunda çalışmasına rağmen yine de Allah'a layık hizmet edemedim diyen büyüğümüzün kalbi hep buruk kalmıştır.

İşte bu yazımızla değerlendirmeye çalıştığım merhum Abdullah Nazırlı Hoca Efendi böyle bir insandı. Yiğitliğini merhum Battal Gazi’den ilmini Kuran'dan almış bir yiğit ve kendini insanlara

Allah'ın kitabını öğretmeye adamış güzel bir kalbe sahip değerimiz geçen ay 107 yaşında iken vefat etti.

O güzel insan, kendini Allah'a adamış O değerli insan, manevi mimarlarımızdan merhum Hafız Abdullah Nazırlı Hocamız bir asırdan fazla bir ömrü dolu dolu yaşadı diyebiliriz.

Allah rahmet eylesin... Semih Özlü/Elazığ

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 12 Nisan 2021
İmsak 04:20
Güneş 05:46
Öğle 12:29
İkindi 16:08
Akşam 19:03
Yatsı 20:23
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 32 63
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Gaziantep FK 31 50
6. Alanyaspor 32 49
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 32 35
16. Malatyaspor 31 33
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 31 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 29 60
2. Samsunspor 29 57
3. Adana Demirspor 29 55
4. Altay 29 53
5. Altınordu 29 52
6. İstanbulspor 29 51
7. Ankara Keçiörengücü 29 49
8. Ümraniye 29 41
9. Tuzlaspor 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Balıkesirspor 29 32
14. Adanaspor 29 31
15. Menemenspor 29 30
16. Akhisar Bld.Spor 29 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 29 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 29 47
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 30 36
15. Burnley 31 33
16. Brighton 30 32
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 30 21
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 29 58
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 29 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@