01.08.2018, 10:01 1483

Yalan!...

Birçok insanda var olup topluma yayılmış, hemen hemen toplumsallaşmış hastalıklardan biri yalandır. İslam’ın kesin reddettiği, insanlığın huzurunu kaybettiren ve günümüzde öylesine bir hal alarak bir meslek, bir haslet ve alışkanlık haline gelmiş bulunmakta olandır yalan.
Yalan; insanlığın var oluşu ile asırlar öncesi sure gelen günümüzde devam edip bir kurtuluş reçetesi olmuş ve kurtarıcı kimliğine büründürülmüştür. Yani yalanın bir nevi meslek edinme haline getirilmiş ve dönüştürülmüş olduğunu söyleyebiliriz.
Yalanın kişi ve kişilerin gerçeği saklayıp, inkar edip bildiğinin aksini, gerçek olmayanını gerçekmiş gibi söylemesi ve savunmasıdır. Yalan ve yalancılık çok çirkin bir huy olduğundan İslam dini yalanı haram kılmış ve şiddetle menetmiştir.
Yalan insani, insanları kötülüğe götürür toplumda düzeni bozar ve bu hal insanları, toplumu Cehenneme götürür. Bir hadisi şerifte belirtildiği gibi İnsan yalancılık yapa yapa Allah katında yalancılardan yazılır (Buhari, Edep, 69; Müslim, Birr, 103-105) buyurmuştur.
Yalanın en büyük kötülüğü insanı Allah Teâlâ’nın rızasından uzaklaştırdığı gibi insanlar arasında, toplum içerisinde yerini ve değerini, kadir ve kıymetini de kaybettirir ve dolayısıyla sonuçta kişileri Cehennem ehli kılmasıdır.
Ayrıca yalan öylesine kotu bir huy ve haslettir ki;
İnsanları birbirine düşürür,
İnsanlar arasında ki güven duygusunu yok eder,
Toplum içinde karışıklıklara sebebiyet verir,
Kadim dostlukları yıkar ve yerine düşmanlık tohumları eker ki bu da felaketin ta kendisi olur.
Atalardan kalma bir atasözü vardır hani demişler ya ”Yalancının mumu yatsıya kadar yanar” diye sözünden hareketle diyoruz ki; Yalan er geç ortaya çıkacağından, yalancılar, kendilerine güvenilemeyen, saygı duyulmayan ve sevilmeyen insanlar durumuna düşerler hele de çocuklara karşı söylenen yalan karşısında...
Kısa ve öz olarak ifade edecek olursak yalan, insanı dünyada olduğu gibi ahirette de felâkete sürükler, dünyasının berbat oluşu gibi ahiretinin de berbat oluşunu sağlar.
Yalanın bir hastalık olduğunu yukarıda ifade etmiştik.
Yani yalan ruhi bir hastalıktır,
özellikle ve özellikle Müslümanların, ben gerçek Müslümanım diyenlerin kendilerini korumaları gereken bir hastalık.
Bu yalan ve yalancılık hastalığı çocuklara aileden, aile büyüklerinden sirayet eden bir hastalık halini aldığından çocuklara karşı dürüst davranarak yalana alıştırmamalı ve çocuk daha küçükken doğru sözlülüğe alıştırılmalı, yalanın zararları kendilerine anlatılmalıdır. Örnek verecek olursak çocuğa baban vefat etmiş veya çocuk edinmede senin annen ve baban biziz veya senin baban bu kişidir deyip belirli bir zaman sonra çocuğun babasıyla karşılaştığında veya anne ve babasının onlar olmadığını öğrendiğinde söylenenin yalan olduğunu anlaması gibi..
Manevi anlamda biraz olsun zenginliği bulunan her kes iyi bilir ki yalan hiç bir yerde ve zamanda kullanılmaması gereken yanlış bir huy ve alışkanlıktır ancak dinimizde sadece üç yerde yalan söylenebileceği uygun bulunmuş ve cevaz verilmiştir.
*Zulüm ve haksızlığa uğramış bir adamın can, mal veya namusunun zarar görmekten kurtarılması için;
*Dargın olan karı-kocayı veya iki kişiyi barıştırmak için. Çünkü bu hususta Rasûlullah bir hadiste söyle buyurmuştur; İnsanlar arasını
düzelten, bunun için hayırlı söz söyleyen ve hayırlı söz ulaştıran kimse yalancı değildir" . (Müslim, Birr ve Sıla, 27)
*Harpte düşmanı yenmek için.
Yalan; birçok insan tarafından da bilinmeyerek islenen bir haslet haline gelmiş ve uygulanmaktadır sevgi uğruna, merhamet adına veya göstermelik ilgi adına.
Örneğin;
Allah’ım ben sana kurban olayım, kurban olayım demesinin ardında Allah in emretmediği şeyleri yapmakta günah olan hususları yasamak ve yasatmakta,
Ey Resul veya Ey Muhammed can feda sana, bu da yetmez başkaları adına canlar feda olsun sana diyen bir insanın efendimizin hadisleri ışığında hareket etmeyip riyakârlıkta bulunması, bu da yetmezmiş gibi O, nu ziyaret edip hacı kisvesiyle kendine bir paye kazandırması yani üstünlük sağlaması,
Evladını veya bir sevdiğini veya da bir yakınını ben seni çok ama çok seviyorum demesi ve ardından da dedikodusunu yapması,
Bir camiada, toplumda veya adalet makamında  kişi ve kişileri töhmet altında bırakacak kadar doğru olanı söylemeyip yanlış konuşması, gördüğü ve yasadığını gerçekten sapıp hatır ve gönle binaen yanlış değerlendirmede bulunup kaçamak yollarla kendini kurtarması gibi.
Hele de insanlar arasında, aileler arasında yaşanan ve kendisinin bizzat şahit olduğu bir olayı, bir hadise ve gelişmeyi Allah için değil komsu hatırına, sözüm ona anne baba hak ve hukukunu ihlal etmemek adına inkar edip yanlış ifade etmek veya ifadeden kaçmak gibi ahlaki olmayan bu hasleti yasamak.
Yalan gibi bir hasletin hiç bir yerde hiç bir zaman yaşanması doğru olmadığı gibi kabul edilirde değil hele adli makamlarda yapılan şahitlik durumlarında.
Allah’a karşı olan hak ve hukukun unutulmaması gereken yer her yerdir ancak adli makamlarda hiç mi hiç unutulmamalı, gerçek olan neyse söylenmeli ve dillendirilmeli, Allah hakki unutulup gönül ve hatır ile anne ve baba hakki on plana alınmamalı. Aksi halde inanmışlığın, tevekkül etmişliğin ve de Müslümanım demenin hiç mi hiç bir ehemmiyeti yoktur yalan söylemede, yalan şahitlik yapmada.
İnsanları, bizleri koruyan ve kurtaran bizleri yoktan var kılan Allah’tır kapı komsu, es ve dostun hatır gönlü veya anne ve baba hakki değil.
İnsani yaratanından uzaklaştıran hususlarda anne ve baba hakki düşünülmemeli.
İnsani insan olmaktan çıkaran, toplumda cinnet ve infiale sebep olan, kişi ve kişilerin hakkini gasp edecek boyuta getiren yalan hastalığından kurtulmadıkça insan, iyi bir insan, iyi bir vatandaş olduğumuz söylenemez
O nedenle bu hastalığa bulaşmamak ,bulaşılmış ise bu hastalıktan bir an önce kurtulmak gerek hak adına, hakki işlediğimiz ve hakki teslim edişimiz adına..
İnsani kamil olmanın yollarından biri ve başlıcası yalandan ve yalan şahitlikten korunmak, yalan dolu dava ve hadiselerden uzak kalmak gerek maddiyatı yani getirisi ne kadar yüksek olursa olsun.
Yalan mı? İnsan olmak mı? Dendiğinde tabii ki insan olmak denir, denmeli cevaben...
NOT: Yazı yazdığım bilgisayarın klavyesindeki değişikliklerden dolayı var olan harf yanlıslıklarından dolayı siz değerli okurlarımdan özür dilerim.
            
                                                                                                  AYETLER
*Allah in ayetlerine inanmışsanız üzerine adi anılmış yani besmele çekilerek kesilmiş olanı yiyiniz. Enam: 118
*Size ne oluyor ki O size darda kaldığınız hal dışında neleri haram kıldığını açık açık anlatmışken üzerlerine Allah in adi anılmış olan şeyden yemiyorsunuz? Gerçekten bir çoğu heveslerine uyarak bilmeden sapıtıyorlar. Rabbin şüphesiz aşırı gidenleri çok iyi bilir. Enam: 119
*Günahın açığını da gizlisini de bırakın artık! Çünkü günah işleyenler kazanmakta oldukları şeyden dolayı yakında ceza göreceklerdir. Enam:120
  
                                                                                  HADİSLERDEN BÖLÜMLER
*Yalan, günahların en çirkini, ayıpların en fenası, kalpleri karartan bütün kötülüklerin başıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Yalan, nifak kapılarından biridir.) İbni Adiy
*Mümin, her hataya düşebilir, ama hainlik yapamaz ve yalan söyleyemez. Bezzar
*Doğru olun, doğruluk iyiliğe, iyilik ise, Cennete çeker. Yalandan sakının, yalan fücura, fücur ise Cehenneme götürür. Buhari
*Sözle çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitne gibidir. Yalan söylemek, iftira etmek ile çıkarılan fitne, kılıçla çıkarılan fitneden de kötüdür. İbni Mace
                                                                                             GÜZEL SÖZLER
*Ne kadar az yüksekten uçarsan, düştüğün zaman o kadar az incinirsin. Kibri bırak, alçakgönüllü ol. 
*Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yol desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz yanamaz. Hz. Mevlana
*Büyükler buyuruyor ki: Oğlum, yalandan sakın, o serçe eti gibi tatlıdır. Ondan az kimse kurtulur.  Lokman Hekim
*Allah indinde en büyük hata, yalan konuşmaktır. Hazret-i Ali (r.a.)
*Yalancı ile cimri Cehenneme girer, ama hangisi daha derine atılır, bilmem. Şabi
*Gözüm, kör değilsen, bunca mezarı gör; Dünyayı saran yalan dolanları gör; Krallar, padişahlar çürüyüp gitmiş: Ela gözlerine kurt dolanları gör! Ömer Hayyam ..
Konuşursan doğru konuş. Doğruluk keramettir. Yalan aşağılıktır. Kurtuluş doğruluktadır. İbrahim Hakkı Hz.
 
SÖNDÜR
karartma gecelerinin
sisli lambası
söndür, o fitilli,
sisli, puslu ışığını
artık gün doğdu
zaman değişti
devir değdi uzay çağına.
     atisi gecelerin
     puslu lambası
     söndür o;
     Mayıs’ li, martlı, Eylüllü
     ve Şubat’ li, Temmuz’ lu
     ışığını
     gün çoktan doğdu
     zaman değişeli nicedir
     aylar değdi uzay çağına.
hayırsız gecelerin pembe lambası
söndür;
söndür artık sisli ışığını
ne fitil kaldı ne şişe
gösterebilir misin bana
o sönük yadigarını.
loş bir ışık mıydı bıraktığın
yoksa;
bir hayal mahsulü mü?
     sana da lüzum kalmadı zaten
     hem gün doğalı çok oldu
     hem zaman değişeli
     çağdaşlığı aştı geceler
     kafalar değdi uzay çağına.
Nurettin BUYUKBAS/Elâzığ-Sivrice
 
BİLENE SORUN
Ağır yük altında kavuştum yaza
Kırsal kesimlerde bitmiyor sorun
Serseri kurşuna diyorlar kaza
Ne haldeyim bilmem bilene sorun
     Zindandan beterdir yuvamda durmak
     Şanıma yakışmaz dostları yormak
     Yöremde yasaktır hal hatır sormak
     Ne haldeyim bilmem bilene sorun
Doğrudur muhtarlar vermişse karar
Boynunu eğersin etsen de zarar
Kurtulmak isteyen ediyor firar
Ne haldeyim bilmem bilene sorun
     Ferman sahibidir ezdirir ağa
     Terör av peşinde çıkılmaz dağa
     Deli diyecekler uymasam çağa
     Ne haldeyim bilmem bilene sorun
Dilimi keserler gelirsem dile
Yaşanan hayatın tamamı çile
Mahmudi dostuna düşünmez hile
Ne haldeyim bilmem bilene sorun
Mahmut ALDEMIR-Adiyaman-Celikhan
 
             SORMA
Sorma öteyi, buranın ötesinde
Ne varsa burada var; Sırat, Arasat, 
Burada belli olur, hakkı gören göz,
Burada bellidir, cehennemde yanacak surat.
     Burada kurulu divan, buradadır sorgu, sual.
     Burada hesabı verilir, kul hakkının.
     Şu gırtlak var ya şu gırtlak,
     İlk adımı, ilk basamağıdır Sıratın.
Delil, tanık arama; hepsi sende var.
Yol ayrımında durur, bir çift göz,
Cennete de götürür, cehenneme de; 
Ağzından çıkan bir tek söz.
     Buradadır her hakkın sahibi,
     Burada kazanılar mevki, makam.
     Bak, o yetimin gözüne iyi bak; 
     Burada dağıtılır Hak kın önünde hak.
Sorma ötesi yok, bu yerin ötesinde
Hak kı, görürsün bir kuzunun melemesinde,
Yetimin gözlerinde, çiçeğin zerresinde
Hak görülür Hak, nefsin piştiği yerde.
Mehmet Şükrü Baş- Elazığ
 
GÜZERGAH
Fır döndüm gişe gişe; ve bulamadım seni; 
Bir aşina çok sordu; bir seni bir de beni; 
Bazen kurur, bazen dolardı ya yaprak yaprak; 
Eski yara; sıcakta nasıl da kanadı ya! 
Yırtıldı gölgemiz, dikiş tutmadı çardak; 
O güzergahta ki: o ağacın altı var ya! ! !
     Kalmıştı deryanın dibinde bir öpüş nefes,
     Geliyor kuşkulu bir sinyal; ürkekçe bir ses; 
     Bir sevda uğruna çırpınmak enfes mi enfes! 
     Suni nefesle bir hasta; hayata döner ya;
Sonu ayrılıksa; keder olur öncesi de; 
Bir de akmasın mı; bir damla yaş derinlerde,
Bir ah çek gitsin, kimsenin olmadığı yerde; 
Yer mi yok vadide; o da bir yerden akar ya,
     Bulut mu sarhoş; yoksa ben mi sallanıyorum
     Kucakladım başımı, durmadan dönüyorum.
     Acil iniş yapacak bir yer göremiyorum,
     Hava muhalefet; boşlukta döner döner ya
Tek kanatla uçarken avcı vurmasın bize; 
Gilgil verdim kuşa; kanat versin ikimize,
Çalılıklarda; biri rastlarsa izimize,
Bir yuva yaptım; çocuklar da biraz oynar ya; 
     Sen orada ben burada bu aşkın hali nedir! 
     Bu çınarı böyle gördüm ya; 
     Beklerim burada; senin gelme ihtimalin nedir.
     İstersen gelme; aşkımız var ya…

 İlhami Bulut Elazığ
  
BAYRAĞIM
Bayrağım dalganı kesen olursa
Seninle toprağa gömülür başım
Bir başka ulusa mabet olursa
Binlerce şehitle titrer naaşım
     Mülteci yaşamam ben vatanımda
     Malımda fedadır kötü Can'ımda
     Ölmeyi emreder Atalarımda 
     Binlerce şehitle titrer naaşım
Tekbirle şaadet damarlarımda
Oğlumda kurbandır sana kızımda
Vatanım Can'ımdan kutsaldır bana
Binlerce şehitle titrer naaşım
     Ezanım dinmesin bayrağım inmesin 
     Ömrüm istiklale berdel verilsin
     Karınca olsanda kahamım sensin 
     Binlerce şehitle titrer naaşım
Burçak KARATAS-Malatya-Hekimhan
 
BİR LÂHZA YUNUS OLMAK
Bana kıldı Hak tecelli
Coşa coşa Yunus oldum.
Nice engel, çok cebeli
Aşa aşa Yunus oldum.
     Küredim ben buğ’z karını
     Dedim, tamu yak nârını
     Dergâhımız aşk fırını
     Pişe pişe Yunus oldum.
Karar etti aşkta gönül
Aşkı söyler daim bu dil
Dediler ki işte menzil
Koşa koşa Yunus oldum.
     Adresimiz sevgi köyü
     Kucaklarız yeri, göğü
     İğne ile derin kuyu
     Eşe eşe Yunus oldum.
Elif dedim, be demedim
Neler dedim, ne demedim
Ben özümü bilemedim
Haşa haşa Yunus oldum.
R. Mithat YILMAZ- Elazığ
Yorumlar (0)
30°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Selçuk Öztürk ve yönetimi “İstifa” Etmeli mi, Etmemeli mi?
Namaz Vakti 28 Eylül 2021
İmsak 04:41
Güneş 06:03
Öğle 12:21
İkindi 15:48
Akşam 18:30
Yatsı 19:47
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Malatyaspor 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0
Yeni Sayımız
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@