AKADEMİSYENLER PERFORMANS PEŞİNDE

Şu günlerde devlet üniversitelerindeki akademisyenler sizce ne yapıyorlar? Ne yaptıkları belli! Performans hesabı yapmakla meşguller. Çünkü Aralık ayı içinde Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği yayımlandı. Bu yönetmeliğe göre bundan böyle akademisyenler yaptıkları çalışmalarını YÖKSİS denilen sisteme yükleyecekler. Bir önceki yıl esas alınarak kendilerine belli bir miktara kadar her ay akademik teşvik ödeneği verilebilecek. Daha açık ifade etmek istersek, bir profesör eğer istenilen alanlarda tam 100 puan sağlarsa, ayda tahminen 780 TL civarında bir ek gelir sağlayabilecek.

Böyle bir teşvik sisteminin getirilmesinin en büyük faydası YÖKSİS denilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından sevk ve idare edilen platform sayesinde; Üniversitelerdeki, özellikle de devlet üniversitelerinde akademisyenlerin ne tür çalışmalar yaptıkları çok rahatlıkla takip edilebilecek. Bu açıdan ele alındığında büyük bir veri bu sistemde birikmiş olacak. YÖK bu bilgileri kullanarak üniversitelerin ve akademisyenlerin ne tür çalışmalar yaptıklarını anında görebilecek ve istatistiksel veriler yayınlayabilecek.

Akademisyenlerin bir bölümü performanslarını hesaplarken hayal kırıklığına uğramış oldular. Bazıları 1 ya da 2 puan ile minimum gerekli olan 30 puanı kaçırmış oldular. 29 puanda kalıp da hiç teşvik alamayacak meslektaşlarım bulunuyor.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin mevcut hali ile bazı sıkıntılı yönleri bulunmaktadır. Yönetmelikte bazı hususların açık yazılmaması yüzünden, onlarca akademisyenin bir araya gelip de çözüm bulamadıkları ifadeler yer almaktadır. Düşünebiliyor musunuz, aynı paragrafı okuyup da farklı yorumlayan akademisyenler çoğunlukta. Bunun anlamı bazı ifadeler yerine oturmamış ya da yeterince açıklanmamıştır.

Bu arada sosyal medyada Akademik Teşvik Ödeme ile ilgili farklı hesaplamalar dolaşıyor. Birileri hemen bir yazılım geliştirip akademisyenlere yardımcı olmak istiyor. Ama kendileri de yönetmeliği tam yorumlayamadıkları için farklı hesaplar ortada dolaşabiliyor.

Her zaman olduğu gibi YÖK de ilgili düzenlemeyi ancak, Aralık ayında yayınlayabildi. YÖKSİS’e birkaç gündür sürekli yeni modüller ekleniyor. Ama hesaplar hala yönetmelikle uyuşmuyor. Bu nedenle de farklı zamanlarda sisteme girenlerin puanları farklı hesaplanmış olabiliyor.

Gelecek yıl artık akademisyenler teşvik ödeneği almak için stratejik davranacaklar. Nereden puan geliyorsa o alana yönelecekler. Her alan için belirlenmiş olan minimum 30 puanı doldurdukları takdirde artık, diğer bir alanda puan toplamak için çaba harcayacaklardır.

Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde bazı önemli eksiklikler bulunmaktadır. Örneğin ulusal sempozyum ve ulusal konferansların hiç puanı yok. Bu durum üniversitelerde bu alanda ulusal etkinliklerin yapılmamasına neden olacaktır. Keza sempozyum ya da konferans düzenlemiş olmak da puan getirmiyor. Düzenlenmesi çok zahmetli olan bu etkinlikler ile artık kim uğraşır?

Akademik Teşvik Ödeneği yönetmeliği sayesinde YÖKSİS sistemi bilgi ile dolup taşacak. Her akademisyen ne yaptığını görecek. Ama akademisyenlerin bazı alanlarda çaba göstermemesine de neden olabilecektir.

Bir üniversite Öğretim Görevlilerin destek alarak yayın yapmasına geçen yıllarda engel koymuştur. Öğretim görevlilerinin örneğin yurtdışında bildiri yapmasına destek vermemektedir. Oysa diğer öğretim elemanlarının tümü çoğu üniversiteler tarafından uçak biletlerinin ve sempozyum veya konferansa kayıt ücretinin karşılanması şeklinde destekler alabiliyorlar.

Öğretim görevlileri kendilerinin yurt dışındaki etkinliklere katılmalarının maddi olarak desteklenmemesini mahkemeye taşıyacak olurlarsa, büyük bir ihtimalle açtıkları davaları kazanacaklardır. Çünkü kendilerinin bu sistemin dışında tutulmaları yüzünden, akademik teşvik almaları da dolaylı olarak zorlaştırılmaktadır. Bu uygulamayı yapan üniversite, öğretim görevlilerini maddi destekten mahrum bıraktıkları için davaları kaybedebilecektir. Çünkü Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Araştırma Görevlileri, Okutman ve Öğretim Görevlilerinin yapacakları çalışmaların katsayısı iki ile çarpılıyor. Yani kanun koyucu bu guruba girenlerin katsayısını en yüksek tutarak, teşvik almalarını kolaylaştırırken, bir üniversitenin öğretim görevlilerine yurtdışında bildiri sunmak üzere gitmesini engellemesi, Anayasa’nın 130’uncu maddesi ile çelişmektedir.   

YORUM EKLE