BENİM OĞLUM BİNA OKUR

29 Kasım 2014 tarihinde Elazığ’da Kalkınma Kurultayının ikinci toplantısı yapıldı. Amaç, Elazığ’ı sosyo-ekonomik açıdan kalkındırmak... Bu tür çalışmaları elbette ki gönülden desteklemek gerekir. Ancak, çalışmanın formatında ve organizasyonda planlama eksikliği söz konusu olursa, “Benim oğlum bina okur, döne döne gene okur” deyimini hatırlatır.

Ekonomik Kurultayda söz alan bazı konuşmacıların söylemleri gülümsemelere neden oldu. Öyle bir manzara çizildi ki Elazığ’ın potansiyel arz eden öncelikli sektörlerinin yer altı kaynakları, su ürünleri ve turizm alanları olduğu, bu büyük çalışmanın ilk bulguları olarak takdim edildi. Allah aşkına bu durumu Elazığ’da bilmeyen mi var? İşte Eti Krom Fabrikası, işte Organize Sanayi Bölgesinde yer alan mermer işletmeleri, Maden ilçemizin geçmişini, Keban’ı ya da Guleman’ı göz ardı etmek mümkün mü? Çevresi Keban Baraj ve Hazar Gölü ile çevrili Elazığ’da su ürünleri sektörü için önemli bir potansiyel olacağı herkesçe bilinmiyor mu? Elazığ’ın inanç turizmi için büyük kaynak teşkil ettiği ve Hazarbaba Kayak merkezinin kayak turizmi için bir potansiyel arz ettiği görülmüyor mu?  

Fırat Üniversitesinin Genel Koordinatörlüğünde 1998-2000 yılları arasında Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmaları Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Atatürk, Fırat, İnönü, Kafkas ve Yüzüncü Yıl Üniversitelerinden oluşan konsorsiyum yürütmüştü. Elazığ İli için belirlenen stratejileri incelerseniz, o tarihlerde de toplam 22 sektör içerisinden yukarıda bahsi geçen 3 sektörün Elazığ için önemi vurgulanmıştı.

2001 yılındaki Elazığ Ekonomik Kurultayı ve 2002-2004 yılları arasında Elazığ İli İl Gelişme Planları raporlarında da bu üç sektörün önemi üzerinde durulmuş ve stratejik hedefler belirlenmişti. “Elazığ Buluşuyor 2008-2023 Stratejik Vizyonu” raporlarını da incelemenizi tavsiye ederim. Söz konusu bu çalışmalarda yazılan birçok hedefler bu Kurultayda mükerrer olarak işlenmiştir.

Peki, madem bu çalışmalar daha önceden yapıldı, öncelikli sektörler ve hedefler belirlendi ise niye Elazığ arzu edilen gelişmeyi sağlayamıyor? Cevabı çok basittir. Stratejik hedeflerin sürdürülebilirliğini sağlayacak kamu kurumları, özel sektör dinamikleri, sivil toplum örgütleri önceden verdikleri sözleri çok çabuk unutuyorlar (!). Kürsülerde çıkıp nutuk atmak çok kolay. İş icraata gelince, elini taşın altına koyan çıkmıyor. Diğer bir önemli neden ise kamu kurumlarındaki bürokrat sirkülasyonudur. Valisi, Belediyesi, Rektörü, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Sivil Toplum Kuruluşlarının başkanları değiştikçe; yeni gelenler önceki yöneticilerin yaptığı çalışmaları rafa kaldırıyor ve sahiplenmiyor.

Hiç unutmuyorum 19-20 Aralık 2008 tarihinde Elazığ Akgün otelinde “Elazığ Buluşuyor Stratejik Vizyonu” görkemli bir tören ile tanıtılmıştı. İl dışından birçok iş insanı Elazığ’a gelmişti. Bazıları bol keseden atıp özel sektör dinamizmini Elazığ’a çekeceklerini vadetmişti. Etkinlik bitti, hemen ertesi gün dönemin Elazığ Valisinin merkeze alındığı haberi ile uyanmıştık. Yeni gelen vali ve diğer bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri görevlerine ve de olaylara ısınıncaya kadar zaten en az 2-3 yıl geçebiliyor. Kaldı ki önceki bir yöneticinin başlattığı bir projeyi devam ettirmek, insanımızın fıtratında yazmıyor. Çok iyi bir proje olsa dahi pirim yapmak istiyorsan önceki çalışmaları kötülemek durumundasın ve yapılan projeleri görmezden gelmelisin.

 Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ın Kurultaya teşrifleri memnuniyet vericidir ve çalışmalara motivasyon getirmiştir. Ancak, Bakanların, ita amirlerinin ve bürokratların basına verdikleri demeçlerde çok dikkatli olmaları beklenir. Bakan Sayın Yılmaz, “Fırat Üniversitesinin eskiden bu tür çalışmaları yapmadığı” şeklinde talihsiz bir açıklama yaptı. Bana göre Sayın Bakanımız, kendilerinin de içerisinde etkin roller üstlendiği DAP projesini bir anda unutuverdi. Sayın Cevdet Yılmaz ile 3 yıl birlikte DAP projesinde çok yoğun çalışmıştık. Ben Fırat Üniversitesi Koordinatörü idim. Kendileri de Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (Kalkınma Bakanlığı) tarafı olarak bu projeye büyük emek vermişlerdi. İllerde SWOT analizlerini, her il için dört adet olmak üzere fizibilite raporlarını ve en önemlisi de DAP raporlarının İngilizceye çevrilme işlemlerini yürütmüştük.

DAP, Doğu Anadolu Bölgesindeki 14 kent ve ilave olarak Bayburt ve Gümüşhane illerini de kapsıyordu. Devasa bir kalkınma projesi idi ve halen DAP’ta öngörülen stratejik hedefler yavaş da olsa yürütülürken ve kendileri Kalkınma Bakanlığının Bakanı olarak DAP Eylem Planını hazırlamak için çırpınırken, daha önceden bu tür çalışmalarda Fırat Üniversitesinin yer almadığını belirtmesi, umarım bir dil sürçmesidir. DAP gibi bir projenin lokomotifi Fırat Üniversitesi idi ve kendileri de işin mutfağında çok emek vermişlerdi.

Daha sonra 2001 yılında Elazığ Kalkınma Kurultayını da gene gerçekleştiren Fırat Üniversitesi idi. Akabinde Elazığ’da gerçekleştirilen Birinci Elazığ Kültür Kurultayı, Elazığ Buluşuyor Stratejik Vizyonu da Fırat Üniversitesinin o dönemlerde çok etkin rol oynadığı projelerdi. Ben bu projelerde yer almış birisi olarak bilgi bankası konumundayım ve elimde tüm belgeler mevcut iken, Sayın Bakanın eskiden Fırat Üniversitesinin bu tür işlerde yer almadığını söylemesi; o dönemin rektörlerine, yöneticilerine, ilin valilerine, Ticaret ve Sanayi Odalarının yöneticilerine, sivil toplum örgütlerinin başkanlarına haksızlık yapılması olarak değerlendiriyorum.

Ama bu durumu görmezden gelmek, sadece Sayın Bakanın tasarrufu olarak addetmek doğru değildir. Elazığ’da sosyal, kültürel, ekonomik bağlamında yapılan etkinliklerde geçmişte yapılan güzel işleri görmezden gelen, yok sayan, ötekileştiren yönetici ve bürokratların kendi ihtiraslarının ürünü olarak değerlendiriyorum. Kalkınma Kurultayının başarıya ulaşması isteniyorsa, ilk yapılması gereken Elazığ İlinin teşviklerde yediği darbeleri artık bertaraf etmekten geçer. Cazip teşvikler verilirse (Bingöl İli gibi); sanayici, işveren Elazığ’ın hatta bölgenin yolunu kendiliğinden tutacaktır.                

YORUM EKLE