DENETİMLİ SERBESTLİK SEMPOZYUMU

Denetimli serbestlik uygulamasının hedefi hükümlülerin  tutukevlerinden tamamen salıverilmeden önce bir süreliğine gözetim altında tutularak toplumla bütünleşmelerini sağlamaktır. Denetimli serbestlik uygulaması netice itibari ile bir hapis türüdür. Denetimli serbestlik uygulamasından cezaevindekiler ve yeni ceza alanlar yararlanabilir. Cezaevinde olan bir kişi denetimli serbestlik uygulamasından yararlanabilmesi için; açık cezaevinde cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçirmesi, çocuk cezaevinde ise toplam cezasının beşte birini tamamlaması gerekir. Koşullu salıverilmesine bir yıl ve daha az süre kalması, Ceza İnfaz Kurumunun İyi halli hükümlü raporu vermesi, hükümlünün denetimli serbestlik uygulamasından yararlanmak istediğine dair dilekçesi ve infaz hâkiminin kararı sonrasında denetimli serbestlik uygulamasından yararlanılabilir.
Denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulan bir hükümlü hâkim tarafından verilen karar çerçevesinde bu haktan yararlanabilir. Örneğin kendi evinde hapis cezasını tamamlanması kararlaştırılabilir ya da bir kamu hizmeti amacıyla örneğin gözetim altında günde 4 saat ücretsiz çalışması istenebilir. Denetimli serbestlikten yararlanan kişilerin tam gün çalıştırılmasına müsaade edilmemektedir. Mevzuat günde en fazla 4 saate kadar ücretsiz çalışmasını istemesinin temelinde, günün kalan kısmını kendi geçimini sağlaması amacıyla bir işte ücretli çalışmasına imkân verilmesi içindir. Denetimli serbestlik uygulamasına tabi tutulan bir hükümlü için belirli yerlere girmeme zorunluluğu getirilebilir ya da bir meslek kazandırma kursuna katılımı şart koşulabilir.
 
   Adalet Bakanlığı 8-10 Aralık 2015 tarihleri arasında İstanbul’da Türkiye’de Denetimli Serbestlik 10. Yıl Sempozyumunu gerçekleştirdi. Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın himayelerinde gerçekleştirilen bu etkinliğin düzenleme kurulunda Müsteşar Sayın Kenan İpek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım, Genel Müdür Yardımcısı Sayın Ali Yıldız, Denetimli Serbestlik Daire Başkanı Sayın Esat Işık, Personel Daire Başkanı Fatih Güngör, Destek Hizmetleri Daire Başkanı Adnan Korkmaz, Tetkik Hakimi Handan Oruç Ömeroğlu, Uzman Burhan Yener, Uzman Deniz Özyörük, Uzman Dr. Kaya Göktepe, Uzman Selahattin Erdoğan ve Uzman Öznur Sümer yer aldılar.
 
Yurtdışından onlarca alan uzmanının sempozyuma katılmış olmaları, sempozyumu daha da anlamlı kılmıştı. Bu sempozyumun bilim kurulunda yer almıştım. Fırat Üniversitesi bu sempozyuma damgasını vurdu. Çünkü “Denetimli Serbestlik ve Bilişim Hizmetleri Çalıştayında” sunulan bildirilerin neredeyse tümü Fırat Üniversitesi ile ilişikli olan kişiler tarafından sunuldu. Bendeniz, Öğretim Görevlisi Malek Harbawi, Arş. Gör. Nilay Bozkurt Yıldırım, Araştırma Görevlisi Zafer Güler, Yazılım Mühendisliği doktora öğrencisi Shannon Conley ve Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi aynı zamanda Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında yüksek lisans dersleri veren Yrd. Doç. Dr. Mehmet Kaya ve Fırat Üniversitesi TBMYO Öğretim Görevlisi Nurhayat Varol sundukları bildiriler ile dikkatleri üzerlerine çekmeyi başardılar. Öğr. Gör. Nurhayat Varol Elazığ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Elazığ Açık Ceza ve İnfaz Kurumunda bulunan tutuklulardan ve hükümlülerden örgün ve Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine bir anket uygulayarak elde ettiği bulguları “Ceza İnfaz Kurumlarındaki Suçluların Üniversite Eğitimlerine Devamlarında Karşılaşılan Bazı Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı bildirisini sempozyumda sunması katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.  Elazığ Başsavcısı Sayın Mustafa Bilgin Pişkin’in de sempozyum süresince oturumları takip etmesi, Denetimli Serbestlik Uygulamalarının Elazığ’da ileride farklı olumlu gelişmelere sebebiyet vereceği kuşkusuzdur. Kendileri söz konusu anketin Elazığ’da uygulanmasına da müsaade ederek, Elazığ’daki tutukevlerinin durumlarının ortaya konulmasının önünü açmıştır. Sempozyuma önceki Elazığ Başsavcısı Sayın Musa Çatal’ın da katılmış olması, Elazığ’ın sohbetlerde baş sırayı almasına vesile oldu.
 
Elazığ için elinden gelen desteği imkânları dâhilinde maksimum düzeyde veren Elazığlı bürokratımız Sayın Enis Yavuz Yıldırım’ın, yurt dışından ve yurt içinde gelen misafirlerle bizzat tek tek ilgilenmesi, güler yüzlülüğü ve alçak gönüllülüğü ile ilgi odağı olması, biz Elazığlılar için gurur kaynağı oldu.
 
Sonuç olarak Fırat Üniversitesinin isminin defalarca sempozyumda alınmasına vesile olan Fıratlılara ve başarılı bürokratımız Sayın Enis Yavuz Yıldırım’a gönülden selam, sevgi ve saygılarımızla…          
  
 
 
YORUM EKLE