ELAZIĞ’A ÇALIŞKAN BÜROKRATLAR GEREKİR

ELAZIĞ’A ÇALIŞKAN BÜROKRATLAR GEREKİR

Kamu kurum ve kuruluşlarda önemli pozisyonlara sahip insanların bir kısmı, kendi memleketlerine hizmet vermek bağlamında azami çaba gösteriler. Bazıları ellerindeki gücün önemli bir bölümünü kendi doğup büyüdükleri yöreler için kullanırlar. Örneğin Rahmetli Turgut Özal’ın Malatya ilinin kalkınması için gösterdiği çaba ortada. İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi bugün bazı alanlarda söz sahibi ise bu başarıda Rahmetli Özal’ın katkısı görmezden gelinebilir mi? 

Bu tür örnekleri çoğaltmak elbette ki mümkündür. Çok eski tarihlere gitmeye gerek yok. İşte Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz’ın Bingöl için yaptıkları… Bingöl’de yaşayan herkes Sayın Yılmaz’ın Bingöl’ün gelişmesinde Kalkınma Bakanlığının imkânlarını seferber ettiğine inanıyor. Geçekten de Bingöl İli Sayın Yılmaz döneminde bir hayli mesafe aldı.

Elazığ’ın politik geçmişinde her zaman hüsrana uğradık. Bakanlar çıkarttık, ama sonuç pek değişmedi. İstenilen ivme Elazığ’a gelemedi. İşte Malatya İlinin Milletvekili Öznur Çalık’ın çabaları. Kendisini tanımam, ama Malatya için yaptıklarını basından duydukça, niçin bizim de geçmişte bu başarıda milletvekillerimiz olmadı diye üzülürüm. Politik mülahazalara sebebiyet vermemek için Milletvekillerimizin geçmişteki performanslarını irdelemeyeceğim. Bilen biliyor. Ama genel kanı Elazığ’ın geçmişten günümüze siyasiler açısından başarısız dönemler yaşadığıdır. Elazığ çok önemli fırsatlar yakalamasına karşın, bu fırsatları değerlendirememiştir. Elazığlı ancak komşu illerin gelişmesini diline dolamıştır. Yok, “Malatya böyle gelişti, yok Bingöl bizi hızla geçiyor ve birkaç yıl sonra Elazığ’ı gelişmişlik yönünden geçecek” türü ifadeleri söylemekle yetindik.

Cumhurbaşkanı Rahmetli Süleyman Demirel Hidroelektrik Barajlar konusunda ün yapmıştı. Keban Barajı kendi dönemlerinde yapıldı. Elazığ, Keban Barajı sayesinde uçacaktı. Kâğıt üzerinde de gerçekten uçtu. Gayri Safi Milli Hâsıla (GSMH) açısından ele alındığında, yanlış ya da kasti hesaplarla Elazığ GSMH’sı İsviçre’ye eşdeğer tutuldu. Keban Barajının elektrik üretiminin gelirleri Elazığ İlinin kazanç hanesine dâhil ediliyordu. Oysa bir dönem Keban’da üretilen elektrikten Elazığ faydalanamıyordu. Hazar santralinin ürettiği 5 MW gücündeki iki türbinin ürettiği elektrik ile aydınlanıyordu. Keban’ın elektrik aslında İstanbul’u aydınlatıyordu. Sonuç, Elazığ bir dönemler teşviklerden mahrum edildi. Zaten Tunceli’yi hiç konuşmamak gerekir. Bir dönemler Doğu Anadolu Bölgesinde Tunceli ve Elazığ teşvikte mahrum edilen iki komşu il olmuştu.

Elazığ bakır, krom cevherleri, daha doğrusu yer altı kaynakları açısından da şanslı bir il. Vişne rengi mermeri ile ünlü. Alabalık yetiştiriciliği açısından da memnuniyet verici bir düzeydedir. Peki, sonuç ne? Bu alt yapıya sahip olmamasına rağmen, bazı komşu iller bizden daha hızlı gelişmiyor mu?

Diyarbakır’a bakın. Huzur olmayan bir kent, sokağa çıkmaya cesaret isteyen bir devasa kent. Devlet kaynakları seferber edilmiş. “Aman terörü önleyelim” endişesi ile destek üzerine destek alıyorlar. Kaçak elektrik, kaçak su kullanmada ve vergi kaçırmada üst sıralarda… Buna karşın vergilerini, elektrik borçlarını, su aidatlarını düzenli ödeyen Elazığlı, devlet kaynaklarını kullanma açısından hep Diyarbakır ve Malatya’nın gerisinde kalmış. İnönü Üniversitesi, Dicle Üniversitesi ve Fırat Üniversitesinin Genel bütçeleri kıyaslandığında, komşu Üniversitelere daha fazladestekler verildiği görülecektir. Zaten Bingöl Üniversitesi de son yıllarda Kalkınma Bakanlığının destekleri sayesinde füze hızı ile yol alıyor.

Bu tür cümleleri yazarken kamuoyunun söylemlerinden hareket etmiyorum. Doğu Anadolu Kalkınma Projesi (DAP) içerisinde önemli olan Koordinatörlük görevini üstlenmiştim. 1998’li yılların verilerini çok iyi biliyorum. O dönemki verileri şimdiki verilerle kıyaslarsanız, Elazığ’ın komşuları olan Malatya ve Diyarbakır’dan ekonomik fayda açısından geride kaldığını, çok yakın zamanda Bingöl’ün de gerisinde kalacağını tahmin edebilirsiniz.

Peki, bu kamu destekleri açısından niye Elazığ geriliyor. Bence bunun müsebbibi hepimiziz. Bulunduğumuz konumları Elazığ’ın hayrına döndüremiyoruz ya da bir şeyler yapmak isteyenleri engelleniyoruz. Bürokratlarımızın çoğu sadece bulundukları konumu idare-i maslahatla gün geçiriyorlar. Geçmişten günümüze siyasilerimiz Elazığ’ın gelişmesi için proje üretmek yerine, dost ve akrabalarının ya da yandaşlarının tayin işleri ile uğraştılar.

Bazı bürokratlar gerçekten Elazığ için çırpınıyorlar. Ama bu çırpınmalardan rahatsız olanlar çıkıyor. Nasıl mı? Ceza ve Tevkifevleri Gene Müdürü Sayın Enis Yavuz Yıldırım, bir Elazığlı ve gerçek bir Elazığ sevdalısı. Göreve başlar başlamaz Elazığ’ı ajandasına alan bir bürokrat. Sivrice’de kadınlar için bir açık ceza evi inşaatını gündeme getirdiğinde, olayın mahiyetini bilmeyenler hemen eleştiri pozisyonuna geçtiler.

Belediye ile Adalet Eğitim Merkezi protokolü imzalanması sonrasında sosyal medyada bazıları bu hayırlı işi dahi farklı noktalara çektiler. Şu günlerde Valilik, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye ve İşyurtları Daire Başkanlığı ve diğer bazı kamu kurum ve kuruluşların ortak çalışmaları sonrasında Elazığ’da güzel bir fuar düzenlendi. Ama maalesef gene bazıları bu fuardan da rahatsız oldular ki sosyal medyada atıp tutmaya başladılar. Fuarda “Cezaevlerinde yapılan işkence aletleri mi sergilenecek” türü yorumlara rastladım. Vah zavallı vah, bu fuarın önemini bilemeyecek kadar düşünmeden yoksun beyinler (!) Bu fuarın Elazığ’a ne kazandıracağını bilen biliyor. Sadece karalama kampanyaları ile Elazığ kalkınamaz. Bırakın Elazığ için çırpınan bürokratlar varsa, destek olun ki o bürokratlar da daha canla başla çalışıp Elazığ’a katma değer sağlayacak faaliyetlerini sıklaştırsınlar.         

 

YORUM EKLE