EMKD YÖNETİMİNİN KEYFİYETİ

Elazığ Musiki Konservatuvar Derneği (EMKD) 1971 yılında kuruldu. Aradan uzun yıllar geçti. Bazen icraatları ile zirve yaptı. Kamu yararına dernek statüsü aldıktan sonra emsali dernekler içerisinde daha da itibar kazandı. Musikiye ilgi duyanların Elazığ’da ikinci bir evi oldu. Özellikle hafta sonları ve mesai saatleri dışında bu derneğe koşarak gittiğimiz dönemler oldu.
 
Gel zaman git zaman bu dernek günden güne kan kaybetti. İç çekişmeler, yönetim ihtirasları, bu güzide dernekten kopmalara neden oldu. Ayrılanların bazıları yeni dernek ya da farklı oluşumlar altında bir araya geldiler. İlk yıllarda binlerle ifade edilen dernek üye sayısı öyle oldu ki ikili rakamlara kadar indi. Kimisi istediğini elde edemediği için, kimisi yönetimlerin kaprisli tutumları yüzünden, kimisi de ötekileştirildikleri için dernekten ayrıldılar. 
 
Bu derneğin en eski üyelerinden birisiyim. Üye numaram 70. Bazı dönemler bu derneğe katkı sağlamak için yönetimle birlikte birçok kamu ve kuruluşların yöneticilerine ziyaretler gerçekleştirdik. Web sayfası olmayan bu derneğe bir dönemler web sayfası yapmış ve sanal ortama geçişini sağlamıştım. Geçmiş dönem yöneticileri beni çağırdıklarında koşarak derneğe gittiğim birçok oldu.
 
Ben bir akademisyenim ve birinci görevim elbette ki kendi kurumum olan Fırat Üniversitesine hizmet etmektir. Ayrıca Türkiye ve hatta yurt dışı bağlantılarım nedeniyle Elazığ’da olmadığım zamanlar Derneğe uğrayamadığım dönemler oldu. Ama Dernek Yöneticileri Genel Kurula gitmeden önce mutlaka bana ulaşırlardı. Odama uğradıklarında dernek aidatımı hemen ödediğim zamanlar oldu. Yani o dönemlerde dernekten aidatlarını yatıramadıkları için kimse ihraç edilmiyordu. Bizzat üyelere gidip dernek üyeliklerini sürdürebilmeleri için büyük fedakârlıklar yapılıyordu.
 
2014 yılında Ocak ayında bir Genel Kurul yapıldı. Bu Genel Kurul sonrasında dernek ile ilgili elimde olan belgeler ışığında 20 Ocak 2014 tarihinde (http://gunisigigazetesi.net/y-6745-b-DOST-ACI-SOYLER-EMKD.html) derneğin gidişatı ile ilgili eleştirel bir yazı yazdım. Bu köşe yazım büyük yankı uyandırdı. Bu köşe yazısını okuyanların sayısı 3000’ni geçmişti. Amacım, iyi idare edilemeyen bu derneğin daha dikkatli yönetilmesini sağlamaktı. Sen misin bu yazıyı yazan? Yönetim içerisindeki bir kişi bana hakaretlere varan e-postalar göndermişti. Ben bu yazıma Tekzip yazılmasını beklemiştim. Ama Tekzip yapılamadı. Tekzip yapılsaydı elimdeki belgelerle ilgili Makamlara suç duyurusunda bulunacaktım. O yazıdan ötürü beni eleştirenlerin sayısı bir elin parmağını geçmiyordu. Ama onlarca kişi arayarak doğruları dile getirdiğim için beni tebrik etmişlerdi.
 
EMKD Yönetiminin o yazının rövanşını benden alacaklarını biliyordum. Bir yolunu bulup beni dernek üyeliğinden çıkartmak için pusuya yatmışlardı. EMKD, dernekler statüsüne tabidir. Üyeliğin nasıl sona erdirileceği ile ilgili hükümler bellidir. Ne kadar süre ile aidat yatırılmadığında üyeliğin düşürüleceği de açıktır. Ama dernek Yönetimi mevzuatı bilmediği için alelacele benim üyeliğimi sözde düşürmüşler (!). Nasıl mı?
 
2013 dâhil olmak üzere daha önceki yıllara ait tüm aidatlarımı zamanında yatıran birisiyim. 2014 Ocak ayında yukarıda bahsi geçen köşe yazım nedeniyle derneğe gitmek elbette ki benim için de kolay olmadı. Çünkü asık suratlarla karşılanmak istemiyordum. Dernekler kanununa göre aidatlar tüzüklerinde belirtilen süreleri içerisinde yatırılmalıdır. Genelde 1 yıl içerisinde aidatların yatırılması istenir.
 
Güya dernek başkanı yaz ayında beni üniversitede telefonla aramış, ama yurt dışında olduğumu öğrenmiş bu nedenle de aidatımı ödemem gerektiğine dair bilgiyi bana ulaştıramamış (!). Bana iletilmiş herhangi bir iadeli-taahhütlü bir tebligat da ortada yok. Ekim 2014 ayı içerisinde (10.10.2014 ve 36 sayılı karar ile) üyeliğim düşürülmüş. Yani 2014 yılına ait aidatın ödenebildiği sene sonuna kadar beklemeye bile tahammül edememişler.
 
26 Aralık 2015 Cumartesi günü derneğe gittim ve iki yıllık (2014 ve 2015) aidatlarımı ödemek istedim. Dernek başkanı zat aidatlarımı tahsil edemeyeceğini ve üyeliğimin aidatları ödemediğim için düşürüldüğünü belirtti. Kendisine bunun hukuki olmadığını söyledim ve üyeliğimin bana ait numara ile devam ettirilmesi için de bir dilekçe yazıp kendisine elden teslim ettim.
 
Dernek Yönetim Kurulu Başkanının içerisinde yatan amacının ne olduğunu tahmin ettiğim için de 2 yıllık aidatı derneğin Ziraat Bankası hesabına 2015 Aralık ayı içerisinde havale ettim ve bir dilekçe yazarak durumu kendilerine bildirdim.
 
Ben bu yazıyı ABD’den yazıyorum. Derneğin dilekçeme gönderdiği yazı tarafıma iletildi. Derneğe yatırdığım aidat kabul edilmemiş ve ödediğim meblağ hesabıma geri havale edilmiş.
 
EMKD Yönetim Kurulu farkında olmadan büyük hatalar yapıyor. Mevzuatı hiçe sayıyor ve o derneği istedikleri şekilde keyfi idare etme eğilimine girmiş bulunuyor. Türkiye bir hukuk devletidir ve mevzuatı bilmeden hoşunuza gitmeyen bir makale yayınladım diye beni dernekten ihraç edemezsiniz. Ben o köşe yazımda yazdıklarımın arkasındayım. Bunun haricinde mademki kamu yararına payesini her yerde kullanıyorsunuz, neden 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununu referans göstererek benim ihraç edildiğime dair Yönetim Kurulu Kararını istediğimde, bu Kanunun Derneği bağlamadığını yazıyorsunuz? Bu ne yaman çelişki. İşine geldiği yerde kamu yararı imtiyazını kullan, ama işine gelmediği bir yerde de kamuya ait bir Kanunun (4982) Derneği bağlamadığını iddia et…
 
Ben hukuki haklarımı sonuna kadar arayan bir kişiliğim olduğunu bilmenizi isterim. Bundan böyle EMKD ile hukuki bir süreç başlayacak. İnşallah döndüğümde ilgili kurumlara müracaatımı da yapacağım. Keyfi ihraç yapılamayacağını böylece sizler de öğrenmiş olacaksınız.        
              
YORUM EKLE