ISDFS’NİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

 ISDFS’NİN GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

ISDFS, International Symposium on Digital Forensics and Security, yani Uluslararası Adli Bilişim ve Güvenlik Sempozyumuna karşılık gelmektedir. İlki 2013 yılında Fırat Üniversitesi ev sahipliğinde yapılan bu sempozyumun ikincisi, 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri Texas Eyaletinde bulunan Sam Houston State Üniversitesi tarafından düzenlenmişti. 2015 yılında ise Gazi Üniversitesi 11-12 Mayıs tarihleri arasında sempozyuma ev sahipliği yaptı.

Çalışmalarını 2010 yılında Sam Houston State Üniversitesinden Prof. Dr. Peter Alan Cooper ile birlikte yaptığımız DUAL DIPLOMA ASSOCIATE PROGRAM PROTOCOL BETWEEN FIRAT UNIVERSITY AND SAM HOUSTON STATE UNIVERSITY başlıklı protokolün bir maddesinde de ortak sempozyum ve konferanslar düzenleme hükmü yer alıyordu. ISDFS sempozyumu bu işbirliği protokolünün bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Ortak bir sempozyumda arzu ettiğimiz başarıyı yakalayabilmek için de paydaşların çoğaltılması gerektiğine inanıyorduk.

ISDFS uluslararası tanınırlığı olan bir sempozyuma dönüştürülmeliydi. Bu nedenle de hem Türkiye’den hem de diğer ülkelerden paydaşlarımız olmalıydı. Bu düşünceden hareketle bir konsorsiyum kurmak için düşüncemizi Gazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu hocamıza açıklamıştım. Sağıroğlu hocamızla düzenlediği sempozyum ve konferanslardan, katıldığımız ortak bilimsel toplantılardan ve ayrıca çeşitli komisyonlarda yaptığımız görevlerimiz münasebetiyle yakinen tanışmaktayız.  

Sayın Sağıroğlu ile bu konuyu ilk görüştüğümüzde olumlu yanıt almıştım. Hatta kendileri Polis Akademisinin de konsorsiyuma üyesi olmasını önermişti. Böylece Polis Akademisinden Prof. Dr. Vahit Bıçak ile tanışmamıza da vesile olmuştu. 2013’de ilk sempozyumu düzenlediğimizde karşımızda dört üyesi olan bir ISDFS konsorsiyumu bulunuyordu.

Konsorsiyum üyelerini çoğaltmak gerekiyordu. Ama bu çoğaltma rastgele değil, farklı ülkelerden ve farklı üniversitelerden olmalıydı. Üstelik ISDFS’ye üye olacak kuruluşların üyeliklerinin kabul edilmesi için kendi ilgili kurullardan karar almaları şartını belirlemiştik. Çünkü kişiler zamanla değişebilirdi.  

Konsorsiyum büyüdü, şu anda Amerika’dan toplamda üç (Sam Houston State, University of Arkansas at Little Rock ve Lamar Üniversiteleri) Türkiye’den beş (Fırat, Gazi, Hacettepe, Balıkesir Üniversiteleri ve Polis Akademisi) Romanya’dan (Petru Maior Üniversitesi), Portekiz’den (Politechnic Institute of Cavedo and Ave), İngiltere’den (Sunderland Üniversitesi) birer üye ile yer almaktadır. Sırada Hong Kong görüşmeleri var. Türkiye’den Atılım ve Yaşar Üniversiteleri de ortak çalışmalar yapma konusunda fikir beyan etmiş durumdadırlar.

ISDFS meşalesi artık sönmeyecek ve gitgide alevlenecektir. Bu durumu Ankara’da gerçekleşen ISDFS 2015 etkinliğinde gördük. Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu hocamız 2015 yılı Sempozyum Başkanı olarak ve ekibiyle birlikte çok özverili bir hazırlık yaptılar ve başarılı bir şekilde sempozyumun tamamlanmasını sağladılar. Gelecek yıl ise Prof. Dr. Coşkun Bayrak Amerika’da Nisan ayı içerisinde bu sempozyumun dördüncüsünü yapmak için kolları sıvadı bile…

Ankara’daki sempozyuma farklı ülkelerden katılımcılar bildirilerini sunmak üzere geldiler. Sempozyuma gönderilen bildiriler hakem incelemelerinden geçmiş ve uygun bulunan bildiriler sempozyumda sözlü ya da poster bildiri olarak sunulmasına karar verilmişti. Adli Bilişim alanında hizmet sürdüren firmaların salonda stant kurmaları da etkinliğe ayrı bir renk katmıştı.

2015 ISDFS Başkanı olarak açılış konuşmasını Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu hocamız yaptı. Ardından ben ISDFS Konsorsiyum Başkanı olarak bir konuşma yaptım. Akabinde “Emerging Technological Trends and Education in Digital Forensics and Security” başlıklı paneli yönettim. Panelde TÜBİTAK BİLGEM’den Prof. Dr. A. Arif Ergin, STM A.Ş.’den Volkan Öztürk, Polis Akademisinden Prof. Dr. Vahit Bıçak, Sam Houston State Üniversitesinden Doç. Dr. Cihan Varol ve Belkasoft’tan Yuri Gubanov bizzat yer aldılar. Bunun haricinde Skype üzerinden University of Arkansas at Little Rock’tan Prof. Dr. Coşkun Bayrak canlı olarak panelde görüşlerini belirtti. Sam Houston State Üniversitesinden Prof. Dr. Peter Alan Cooper ve Romanya Petru Maior Üniversitesinden Doç. Dr. Bela Genge video kayıtları ile katılımcılara görüşlerini ilettiler.

Prof. Dr. Çetin Arslan (Hacettepe) ve Doç. Dr. Ayhan İstanbullu (Balıkesir) yeni konsorsiyum üyeleri olarak sempozyuma renk kattılar. Çağrılı konuşmacılarımız Yaşar Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Koltuksuz,  Darmstadt Uygulamalı Bilimler Üniversitesinden Prof. Dr. Harald Baier ve Belgrad Üniversitesinden Prof. Dr. Veljko Milutinovic katılıcılara alanlarında önemli bilgiler sundular.

ISDFS 2015 Sempozyum Başkan Yardımcısı Prof. Dr. H. İbrahim Bülbül ve Doç. Dr. Resul Daş yüksek lisans ve doktora tez yarışmalarını birlikte koordine ettiler. Prof. Dr. Ali Yazıcı, Prof. Dr. Nafize Baykal, Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, Doç. Dr. Cihan Varol, Doç. Dr. Erdal Irmak ve isimlerini burada listeleyemediğim birçok bilim insanı oturumlara başkanlık ettiler.

Fırat Üniversitesinden Doç. Dr. Engin Avcı, Doç. Dr. Resul Daş, Yrd. Doç. Dr. Murat Karabatak, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ulaş, Dr. Fatih Özkaynak, doktora öğrencileri Muhammet Baykara, Fatih Ertam, Nilay Yıldırım ve ayrıca birkaç kişiden oluşan öğrencilerimizin sempozyuma katılmaları bana güç verdi. Artık eminim ki bu gençlerimiz ISDFS’nin konsorsiyum üyesi olan Fırat Üniversitesini ileride en iyi şekilde temsil edecekler.

Sonuç olarak Prof. Dr. Şeref Sağıroğlu ve ekibi mükemmel bir organizasyona imza attılar ve ISDFS’nin yükselen gidişatına katkı sağladılar. İyi ki varsınız Sayın Sağıroğlu ve ekibi… ISDFS Konsorsiyumunun diğer üyelerinin de gelecekte çok güzel organizasyonlara imza atacaklarına inanıyorum. Nisan 2016 ‘da Amerika’da yapılacak ISDFS’de buluşmak dileği ile…    

YORUM EKLE