MEB NE YAPTIĞINI BİLMİYOR

Yurt dışında lisansüstü eğitim almak üzere her yıl 1416 sayılı ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN kapsamında çeşitli kurumlar adına lisans mezunları gönderiliyor. Bu uygulama uzun yıllardan beri devam ediyor. Yeni kurulmuş üniversitelere nitelikli öğretim elemanı yetiştirme açısından oldukça önemli bir uygulamadır. Bunun haricinde çeşitli kamu kurumları adına da lisans mezunları gönderilebiliyor. ÖSYM sayfasında gerekli duyurular yapıldı ve 29 Temmuz’a kadar müracaatlar yapılabilecek. Ancak, kılavuz incelendiğinde çok tuhaf uygulamaların yapıldığı görülecek. Anlaşılan bu kılavuzu hazırlayanlar Türkiye’deki eğitim sistemini tümüyle bilmeyen kişilerin elinden çıkmış. Kılavuzda, bir dönemler Üniversitelere girişte YÖK’ün farklı katsayı uygulamaları yüzünden ortaya çıkan engellemelerin benzeri durumlar yer alıyor.
İmam Hatip Liselerinin üniversitelerde farklı bölüm ve programlara girişlerini sınırlandırmak amacıyla geçmişte uygulanan katsayı tasarrufu nedeniyle diğer mesleki ve teknik eğitim ortaöğretim bölümleri de olumsuz etkilenmişti. Örneğin, ortaöğretim makine programından mezun bir öğrenci Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümünü tercih ettiğinde ek katsayı puanı ile bu bölüme rahatlıkla girebilirken, aynı öğrenci Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan Makine Mühendisliği Bölümüne girmesi adeta imkânsız hale getirilmişti. Bu keyfi katsayı uygulaması o dönemlerde birçok öğrencinin istediği bölümlere girmesini engellemişti.
2009 yılında Türkiye’de Teknoloji Fakülteleri kuruldu. Amaç, uygulama becerisi olan mühendisler yetiştirmektir. Çünkü endüstri, pratik becerilerinin yüksek olduğu mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Ancak Teknoloji Fakültelerini kapatmak için TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) çok mücadele vermişti. Ama sonuçta açılan tüm davalar Teknoloji Fakültelerinin leyine sonuçlandı.  2014 yılında ilk mezunlarını veren Teknoloji Fakültesi mezunları, endüstrinin ihtiyacı olan mühendisler yetiştirdikleri için mezunları rahatlıkla iş bulabildikleri görülmektedir. Bu durum Teknoloji Fakültelerinin kuruluş amacının yakalandığına işarettir.
TMMOB’nin Teknoloji Fakültelerine gösterdiği direnci maalesef bu kez de Milli Eğitim Bakanlığı uygulamaktadır. Nasıl mı? Şimdi kılavuzdan size örnekler vermek istiyorum. Kılavuzda lisans programları arasında Otomotiv Mühendisliği (8333) yer almaktadır. Bu bölüm Türkiye’de sayılı üniversitelerin bünyesinde yer almaktadır. Örneğin Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi bünyesinde Otomotiv Mühendisliği Bölümü bulunmakta ve bu bölüm bu yıl ikinci mezunlarını verdi.
Kılavuzda “Lisansüstü Öğrenim Grupları” içerisinde 176 kodlu “Makine” yer almaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi “Yurtdışında Öğrenim Görülecek Alanlar” kısmında “Otomotiv Mühendisliğini” göstermiştir. Bu kontenjana “Başvurabilecek Lisans Mezuniyet Programları” arasında “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği, Makine, Makine Öğretmenliği, Makine Üretimi Teknik ve Teknolojisi, Makine Yapım Tekniği ve Teknolojileri, Makine Yapımı Mühendisliği ve Teknolojisi, Makina Ressamlığı Öğretmenliği / Makine Ressamlığı Öğretmenliği, Makina Ressamlığı ve Kontrüksiyon Öğretmenliği / Makine Resmi ve Kontrüksiyonu Öğretmenliği / Makine-Resim ve Kontrüksiyon Öğretmenliği” yer almakta iken “Otomotiv Mühendisliği” bulunmamaktadır. Çok tuhaf bir durum değil mi? Elbette ki kılavuzda çeşitli hatalar olabilir, ama hata ilgililere bildirilmesine karşın bir düzeltilmeye gidilmiyorsa, o zaman bu işte bir art niyet aranır.
Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yasin Varol kendi mezunlarının haklarını korumak adına durumu T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bildiriyor. Bölüm Başkanı Varol bu girişimi yaparak mezunlarına verdiği değeri ispat ediyor. Keşke her bölüm başkanı mezun verdiklerine böyle sahip çıkabilseler? Ama aldığım duyumlara göre gelen cevapta, artık bu yıl herhangi bir işlem yapılamayacağını ancak, bu durumun ilgili birimlere bildirildiği şeklindedir.
 
Şayet farkında olmadan bir yanlışlık yapılmışsa, zaman geçirilmeksizin düzeltilme gidilmelidir. Aksi takdirde Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı bir tasarruf yapılmış olunur. Otomotiv Mühendisleri Mahkemelere müracaat ederlerse muhtemelen Yürütmeyi Durdurma kararı çıkartabilirler. Oysa daha zamanı varken MEB bu hatayı düzeltmeye giderse kaybedeceği ne olur ki?
YORUM EKLE