MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA

1985-2011 yılları arasında Teknik Eğitim Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yaptım. Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesinin gelişmesine de önemli katkılarımın olduğu düşüncesindeyim. Çünkü bu fakülte bünyesinde Makine, Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Eğitim bölümlerinin bölüm başkanlıklarını ya asaleten ya da vekâleten yürütmüştüm. Uzun yıllar bu fakültenin fakülte kurulu, yönetim kurulu üyesi ve senato temsilcisi olarak görev yaptım. Lisansüstü programlarını kuran birkaç öğretim üyesinden birisiyim ve bugün bu fakültede çalışan öğretim üyelerinin önemli bir bölümünün hocalığını yapmıştım. Dolayısıyla Teknik Eğitim Fakültelerinin müfredatını, eğitim ve öğretim planlarını geliştiren kişilerden biriyim. Diğer taraftan da lisans, yüksek lisans ve doktoramı mühendislik fakültelerinde tamamladığım için aynı alandaki Teknik Öğretmenlerin ve Mühendislerin aralarındaki farkı da çok iyi bildiğimi söyleyebilirim.

Teknik Eğitim Fakülteleri uygulama ağırlıklı bir fakülte idi. Mühendislik fakültelerimiz ise genelde teorik ağırlıklı bir müfredata sahipti. Teknik öğretmenlerin el becerileri fazla idi. Alanda bizzat uygulama yapabilirken, mühendislik fakülte mezunlarının uygulama tarafları eksikti. Sanayi teknik öğretmenleri tercih ediyordu ancak, teknik öğretmenlerin projelere imza atması sınırlı olduğu için firmalar mecburen teknik öğretmen yanında aynı zamanda mühendisler de istihdam ediyordu.

Sanayiin talepleri doğrultusunda uygulaması güçlü mühendisler eğitmek amacıyla Yükseköğretim Kurulu Teknik Öğretmenlerin mühendislik tamamlama eğitimi yapmasının yolunu açtı. 07.08.1992 tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazetede ”Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” yayımlandı ve uygulamaya konuldu. Ancak, mühendislik fakülteleri mühendislik tamamlamaya karşı oldukları için bu yönetmelik başarılı bir sonuç verememişti.

Mühendislik tamamlama ile ilgili ilk sınav ÖSYM tarafından 21 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleştirildi. 2013 yılında bu sınavdan başarılı olanlar mühendislik fakültelerinde belirlenen kontenjanlar dâhilinde lisans öğrencileri ile kendileri için belirlenmiş olan dersleri almaya başladılar.

Teknik Eğitim Fakülteleri mezunları, mühendislik tamamlama eğitimlerini 2013 yılında mühendislik fakülteleri bünyesinde yapabiliyordu. Çünkü 2010 yılında kurulan Teknoloji Fakülteleri henüz mezun vermemişlerdi ve dolayısıyla tek alternatifleri mühendislik fakülteleri idi. 2014-2015 Akademik yılı ile birlikte Teknoloji Fakülteleri de mühendislik tamamlama eğitimi için kontenjan vermiş oldular. 

Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde de Teknik Öğretmenlerin mühendislik tamamlama eğitimine katılabilmeleri için oluşturulan komisyonda görevlendirilmiştim. Ağustos ayı içerisinde komisyon başkanı olarak diğer üyelerle aşağıdaki raporu düzenledik. Bu rapor doğrultusunda Yükseköğretim Kurulu Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünde Mühendislik Tamamlama eğitimi için toplam 16 kontenjan verilmiş bulunmaktadır. Konu ile ilgili hazırladığımız rapor aşağıda verilmiştir. Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği mezunu Teknik Öğretmenlerin bu imkânı iyi değerlendirecekleri düşüncesindeyim.

“BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ, BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ VE BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ” UNVANINA SAHİP TEKNİK ÖĞRETMENLER İÇİN DÜZENLENECEK MÜHENDİSLİK PROGRAMLARININ UYGULANMASINA DAİR KOMİSYON RAPORU

Bilişim teknolojileri alanında son yıllarda yaşanan hızlı gelişmeler, yeni meslek alanlarının kurulmasını zorunlu hale getirebilmektedir. Bu gelişmelere örnek vermek gerekirse, 1980’li yıllarda ülkemizde bilgisayar alanında bir diplomaya yönelik eğitim ve öğretim veren hiçbir bölüm ve program bulunmazken, şu anda Türkiye’de hemen hemen tüm üniversitelerimiz bilişim alanında farklı isimler altında eğitim ve öğretim sürdüren bölüm ve programlar kurmuşlardır.

Bilişim alanında yaşanan bu hızlı değişmeler ve bilişim sektörünün talepleri doğrultusunda, farklı isimlerle bölüm ve programların açması gerekmiştir. Üniversitelerimizdeki “Yazılım Mühendisliği” ve hatta yeni kurulan “Adli Bilişim Mühendisliği” bölümlerinin açılması, bu alanda oluşan istemlerin sonuçlarıdır.

07.08.1992 Tarihli ve 21308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Teknik Öğretmenler için Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği” ile 24.09.2013 Tarihli, 75850160-301.14-7153 sayılı ve Mühendislik Tamamlama Programları konulu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı yazısı kapsamında; “Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği” unvanlarına sahip Teknik Öğretmenlerin; Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği Bölümlerinde açılacak Mühendislik Tamamlama Programlarına katılmalarının önü açılmalıdır.

Aşağıda isimleri yazılı Komisyon Üyeleri, “Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği”  unvanlarına sahip Teknik Öğretmenlerin, Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği Bölümlerinde açılacak olan Mühendislik Tamamlama Programlarına katılmalarının ve aşağıda isimleri yazılı dersleri almalarının uygun olacağının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gereği için bildirilmesine oybirliği ile karar vermiştir.  05.08.2014 

  

Mezun Olunan Teknik Öğretmenlik Programları ve Tamamlama Programı Açılan Mühendislik alanları:

Mezun Olunan Teknik Öğretmenlik Programları

Mühendislik Lisans Tamamlama Programları

Bilgisayar Öğretmenliği

Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği

Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği

Yazılım Mühendisliği

 

Yazılım Mühendisliği Tamamlama Programında Verilecek Dersler:

 

Dersin adı

1

Ayrık Yapılar

2

Programlama Dilleri

3

Nesne Tabanlı Programlama

4

Veri Yapıları

5

Sayısal Analiz

6

Bilgi Sistemleri ve Güvenliği

7

Yazılım Tasarımı ve Mimarisi

8

Biçimsel Diller ve Otomata Teorisi

9

İşletim Sistemleri

10

Ağ Sistemleri

 

YORUM EKLE