ÖSYS AÇIKLANDI: ORTALIK TOZ DUMAN

10 Ağustos 2016 tarihinde Üniversiteye yerleştirme sonuçları açıklandı. Ortalık toz duman diyebilirim. Çünkü bazı alanlara getirilen minimum sıralama yüzünden birçok bölüm kapanacak… Yüzlerce öğretim üyesi öğrencisi olmayacağı için kendilerini boşta hissedecek. Hele bir de bu guruba giren öğretim üyelerinin eğer projeleri de yoksa durum çok daha da vahim…

Durumun daha iyi anlaşılabilmesi için Fırat Üniversitesinin bazı bölümlerinden örnekler vereceğim. Fakülteler bazında örnekler vermek daha isabetli olacak. Fırat Üniversitesinde Mühendislik alanında eğitim veren iki fakülte bulunuyor. Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinin bölümlerine bir öğrencinin girebilmesi için MF-4 puan türü sıralamasında ilk 240000 içerisinde yer almaları gerekiyordu.  İşte size çarpıcı bazı rakamlar: Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü gündüz kontenjanı 50 iken yerleştirilen öğrenci sayısı sadece 9’dur. Çevre Mühendisliği bölümünün kontenjanı 70, yerleştirilen öğrenci sayısı sadece 4’tür. Kimya Mühendisliği’nin 20 kişilik kontenjanı olmasına karşın yerleşen öğrenci bulunmamaktadır. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümünün 50 kişilik kontenjanına karşılık, yerleşebilen sadece bir öğrenci bulunmaktadır.

Mühendislik Fakültesinin ikinci öğretimleri de büyük darbe yemiştir. Örneğin Makine Mühendisliği ikinci öğretiminin 85 olan kontenjanına karşılık yerleşen öğrenci sayısı sadece 18’dir. Biyomühendislikbölümü ikinci öğretimi için 40 kontenjan verilmiş ve sadece 1 öğrenci yerleşmiştir. Bilgisayar Mühendisliği ikinci öğretim için 85 kişilik kontenjanına karşılık yerleşen 49 öğrenci dikkate alınırsa, getirilen sıralamanın bölümlerde ne kadar öğrenci kaybına neden olduğu anlaşılacaktır. 

Gelelim Teknoloji Fakültesine… Bu fakültenin bölümlerinin hali kesinlikle iç aşıcı değildir. Enerji Sistemleri Mühendisliği normal öğreniminde 73 kişilik kontenjana karşılık yerleşen öğrenci sayısı 18’dir. Enerji Sistemleri ikinci öğretiminde ise 73 kontenjan olmasına karşın yerleşen öğrenci sayısı sadece 2’dir. İkinci öğretim programı kendiliğinden kapanmış olmaktadır. Bu programın Mesleki Teknik OrtaöğretimKurumları (MTOK) için normal ve ikinci öğretim programlarının toplam kontenjanı 36 iken, sadece 1 öğrenci yerleşebilmiştir. Otomotiv Mühendisliği Bölümünün normal öğretiminde 42 kontenjana karşılık yerleşen öğrenci sayısı sadece 8’dir. İkinci öğretimine ise yerleşen olmamıştır. Sadece normal öğrenimi olan Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünün 42 kişilik kontenjanına karşılık yerleşen hiç kimse bulunmamaktadır. Yazılım Mühendisliği Bölümünün kontenjanları nispeten iyi sayılır. Çünkü Yazılım Mühendisliği normal öğrenime ait kontenjanları tamamen dolmuştur. Ancak ikinci öğretime bakılırsa, 91 toplam kontenjanın 68’ine yerleştirme gerçekleşebilmiştir. İkinci öğretimdeki kayıp 23 kişidir.

Yazılım Mühendisliği ve Sam Houston State Üniversitesinin ortak yürüttükleri Uluslararası Ortak Lisans Programı ücretli bir programdır. Bu programa giren öğrencilerin toplamda 45 bin dolar gibi bir parayı eğitim ve yurtdışındaki geçim masrafları için ayırmaları gerekmektedir. Bu bölümün paralı olması ve 240 binlik sınırın getirilmesi nedeniyle 40 kişilik kontenjanının sadece 9’una yerleştirme olabilmiştir. Uluslararası Ortak Lisans Programı (UOLP) uygulayan bölümlerin tüm sayısı üniversitelerimizde 44’tür. Bu çift diploma programlarınınBilişim Sistemleri Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanında programları olan sadece iki üniversitemiz (İTÜ ve Fırat) bulunmaktadır. Diğer vakıf üniversitelerinde bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanında yer alan UOLP programlarına öğrenci tercih yapmadığı için kapanmıştır. 

2006 ve 2007 yılında kurulan Üniversitelerin Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yer alan mühendislik programlarının (İnşaat Mühendislikleri bölümleri hariç) hemen hemen hepsi belirledikleri kontenjanlarınıdolduramadılar. İkinci öğretimlerinin birçoğu da kapanacak.

Geçen yıl devlet üniversitelerinde 4437 kişilik kontenjan açık kalmıştı. Bu yıl azımsanmayacak sayıda Vakıf üniversiteleri kapanmasına rağmen, devlet üniversitelerinde boşta kalan kontenjan sayısı 13301’e çıkmıştır. Bu rakamlar lisans düzeyindeki eğitim içindir. Vakıf üniversitelerinde geçen yıl kontenjan açığı 7032 iken bu yıl (2016) 7103 olmuştur.

Mühendislik Fakültelerine bu yıl getirilen ilk 240000’e girme koşulu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan üniversiteleri fazlasıyla etkilemiştir. Kaliteyi artırmak amacıyla yapılan bu tasarruf sonucunda birçok öğrenci dışarıda kalmıştır ve bazı bölümler kendiliğinden kapanmıştır. Bu durum da “Her İl’e bir Üniversite!” felsefesinden geri dönüşe işarettir.

 

YORUM EKLE