SAYILARLA YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ her yeni yıl ile birlikte üniversite birimlerinin öğretim elemanları ile toplantılar yapıyor. Rutin hale gelmiş bu durum 3 yıldan beri devam etmektedir. Bir önceki toplantıda ele alınan konular gözden geçirilerek çözülemeyen sorunların nedeni araştırılıyor.

Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ 06.01.2015 günü Teknoloji Fakültesi Bölümü öğretim üyeleri ile bir dizi toplantılar gerçekleştirdi. Toplantıda 2012-2014 yıllarını kapsayan bir kıyaslama yapıldı. Kendileri çalışmalarımızı sorguladı. Yüksek lisans ve doktora öğrenci sayılarımızı, yayın ve atıf sayılarımızı, bölümün yaptığı projelerin neler olduğunu tek tek sordu. Örneğin bölümün yayın sayısı düşmüş ise nedeni sorgulandı.  Bizler de isteklerimizi ve bölümlerimizin acil çözüm gerektiren problemlerini kendilerine aktardık.

Bir kurum yöneticisinin başarılarını tespit etmek amacıyla elemanlarını sorgulaması, doğal bir süreçtir ve bence her yönetici bulunduğu kademe ne olurla olsun bu tür tasarrufları sorumlu olduğu birim için yapmalıdır. Sorgulama yapmak, rekabet oluşturmak, eksiklikleri ortaya çıkartmak gerekir ki daha da başarılı bir süreç geçirilebilsin.

Yazılım Mühendisliği bölümümüzde lisans düzeyinde 925 aktif öğrenci eğitim görüyor. Bu sayı gerçekten de çok fazla. Bu lisans öğrencilerin haricinde 31’i yüksel lisans ve 16’sı da doktora öğrencisi eklenince toplam rakam 972’i buluyor. Fırat Üniversitesinde bazı fakültelerimizdeki toplam öğrenci sayıları bizim bölümün üçte/dörtte  birini dahi geçemiyor.

Öğrenci sayısının büyük olması ne anlam taşıyor derseniz, bunu açıklamak çok sayfa gerektirir. Ama kısaca öğrenci sayısının fazlalığı, Elazığ’ın sosyo-ekonomik durumunu olumlu etkilediği tartışılmazdır. Mezun öğrencilerin Türkiye sathına dağılması, Fırat Üniversitesi ekolünün ülke genelinde yayılması anlamını taşır.

Yazılım Mühendisliği Bölümümüz ile ilgili bazı sayısal bilgiler daha vermek istiyorum. Bu bölümde ikinci öğretimde ve Uluslararası Ortak Lisans Programımızda okuyan öğrencilerin Fırat Üniversitesine yıllık yatırdıkları harç tutarı 1 milyon TL’nin üzerindedir.

Bölümde halen 2 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Ancak, Yazılım Mühendisliği Bölümüz ile kardeş olan 2 ayrı bölüm daha var. Bunlardan biri Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü diğer ise Mühendislik Fakültesinin Yazılım Mühendisliği Bölümüdür. Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünün henüz öğrencisi olmadığı için bu bölümde görevli 3 öğretim üyesi ile 2 Araştırma Görevlisi de gerekli olmaları halinde Bölümümüz derslerine katkı sağlamaktadır. Adli Bilişim Mühendisliği Bölümü geçen yıl ilk öğrencileri aldı. Bu bölümdeki 4 öğretim üyesi ile 1 Araştırma Görevlisinden ihtiyaç olması halinde destek alınabiliyor. Bu iki kardeş bölümü hesaba kattığımızda, öğretim elemanı problemimizin olmadığı söylenebilir. Ancak, sıkıntı yer ve laboratuvar imkânlarımızdır.

Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin laboratuvarlarını kurmak büyük maliyet gerektirmemektedir.  Tam teşekkülü bir laboratuvarın maliyeti 100 bin TL’yi geçmemektedir. Laboratuvar kurmak için de kendi bölümümüzün Üniversiteye sağladığı katkının yüzde 10’luk bir miktarı ile bu sorunumuzun giderilebileceğini toplantıda ifade ettik.

Yazılım Mühendisliği Bölümünde bir programımız (UOLP) Amerika’daki bir üniversite ile çift diploma programı yürütmesi de pozitif bir katkı olarak değerlendirilmektedir. Bu programın dersleri İngilizce yürütülmektedir.  Diğer taraftan lisansüstü programımızda yüksek lisans ve doktora yapan yabancı uyruklu öğrenci sayısı bakımından da Bölümümüz çok iyi sayılır. Halen Nijerya, Somali, Kenya, Pakistan ve Irak uyruklu lisans ve lisansüstü öğrencilerimiz eğitim ve öğretimlerini sürdürmektedir.

Sonuç olarak toplantıda ele aldığımız bazı konuları kamuoyunun da bilgisine sunmak istedim. Çünkü Elazığ’da yaşadıkları halde Fırat Üniversitesinin Bölümlerini bilmeyen ve üniversiteye hazırlık içerisinde bulunan birçok öğrenci mevcuttur. Anlaşılan bölümlerimizi tanıtmayı pek beceremiyoruz gibi geliyor bana.   

YORUM EKLE