SENATONUN KARARI MERAKLA BEKLENİYOR

Yükseköğretim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak, 2014-2015 Bahar yarıyılında öğrencilere yatay geçiş yapabilmeleri için yeni fırsatlar içeren bir dizi kararlar aldı. Bu alınan kararlar doğrultusunda üniversitelerde herhangi bir kargaşalığa meydan vermemek için de bu konuda nihai karar alma yetkisini Üniversite Senatolarına bırakıldı. 20 maddelik bu kararları sizlere bir akademisyen gözü ile yorumlamak istiyorum.
1. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar yatay geçiş için başvurabilecek. Yurtdışında diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar bu haktan yararlanamayacak. Örneğin puanı yetse dahi kendi imkânları ile yurt dışında okuyan bir öğrenci bu yatay geçiş hakkından yararlanamayacak.
 
2. Bir öğrenci kayıt yaptırdığı yıldaki puanları, yatay geçiş yapmak istediği bölümün/programın o yıldaki puanlarının üzerinde olacak. Örneğin bir öğrenci geçen yıl Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Kodu: 103910037) Bölümüne MF-1 puan türü ile 304,408 puan alarak yerleştirilmiş olsun. Öğrencinin o dönemki MF-4 puanı da 270,018 olsun. Bu öğrenci isterse 2014-2015 Bahar yarıyılında Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Kodu: 103910585) Bölümüne yatay geçiş yapabilecek. Çünkü Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Kodu: 103910585) Bölümüne kayıt yaptıran en düşük MF-4 puanı geçen yıl 268,55275 idi.  
 
3. Özel Yetenek Sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrencilerin de ikinci madde şartlarını sağlamaları durumunda başvuru yapabilecek ancak, özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamayacak.
 
4. Öğrencilerin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ile geçmek istedikleri yükseköğretim programlarının merkezi yerleştirme puanını sağlamaları şartıyla ön lisans veya lisans programları arasında geçiş yapabilecek.  Örneğin Fırat Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığına (2 yıllık okul) (Kodu: 103950309) geçen yıl YGS-1 puan türü ile 312,45 puan alarak yerleşmiş bir öğrencinin MF-4 puanının ise 280,012 olduğunu varsayalım. Bu öğrenci de isterse Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Kodu: 103910585) Bölümüne (4 yıllık okul) (en düşük puanla kayıt yaptıran öğrencinin puanı 268,55275 olduğundan) kayıt yaptırabilecektir.  
 
5. Öğrenciler sadece bir defa yatay geçiş yapabilecekler ancak, yatay geçiş yapan öğrencilerin ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilecekler.
 
6. İlgili yılın ÖSYS sonucunda herhangi bir yükseköğretim programına kayıt olan öğrenciler de bahar dönemi için başvuru yapabilecekler. 2014-2015 akademik dönemin güz yarıyılında üniversiteye kaydolan bir öğrenci, aynı akademik yılın bahar döneminde şartları sağlıyorsa, yatak geçiş yapabilecek. 
 
7. Birinci madde uyarınca yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil olmak üzere öğrenciler söz konusu maddeden yararlanabilecek. Bu durumdaki adayların intibakı ilgili kurullar (Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu) tarafından yapılacak. Geçen yıl güz yrıyılında hazırlık sınıfına başlayan bir öğrenci, bahar döneminde hazırlık sınıfını bırakıp yatay geçişten faydalanabilecek ve doğrudan lisans eğitimine devam edebilecek.
 
8. Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %20’sini geçmeyecek kadar kontenjan ayırabilecek. Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Kodu: 103910585) Bölümünün 2014-2015 akademik yılındaki kontenjanı 64 kişi idi. Yüzde 20’sini geçmeyecek kontenjan verilebilecek. Dolayısıyla bu bölüm için 12 kişilik ek bir kontenjan önerilebilecek.
 
9. Ara sınıflarda okuyan öğrencilerin başvurması halinde, başvuru yapılan yükseköğretim programına 2014 ÖSYS kılavuzunda öğrenci alınmamışsa; başvuru yapılan programın, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu programa kayıt olduğu yıldaki ÖSYM Kılavuzunda yer alan kontenjan dikkate alınacak.
 
10. Sadece bahar dönemine mahsus olmak üzere Üniversiteler tarafından ayrılan Kontenjanlar en kısa sürede ilan edilecek. Başvuruların ve değerlendirmelerin bahar yarıyılı için eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yapılacak.
 
11. Başvuran öğrenci sayısının bahar dönemi için yayımlanan kontenjanı geçmemesi durumunda adayların kayıtları yapılacak, başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumunda ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılacak.
 
12. DGS puanı ile sadece DGS Kılavuzlarında tanımlanan önlisans alanlarının devam edebileceği yükseköğretim lisans programlarına başvuru yapılabilecek ve adayların ilgili yıl için programın DGS puanına sahip olmaları gerekecek. İlgili yılda DGS ile öğrenci alınmamışsa öğrenciler o programa başvuru yapamayacak.
 
13. Yükseköğretim kurumlarındaki M.T.O.K. Programlarını sadece mesleki ve teknik eğitim mezunları tercih yaparak yerleşebildiğinden, bu programlara ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda belirtilen (tercih edebilecek ortaöğretim alanları ve yerleşebilecekleri) programlar uyarınca başvuru yapılabilecek. M.T.O.K programlarında okuyan öğrencilerin ise yukarıda yer alan başvuru şartlarını sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilecek.
 
14. Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler söz konusu madde kapsamında yatay geçiş yapabilecek. Ayrıca bu durumdaki adayların yerleşme önceliklerinde oluşan taban puanlar ile ÖSYS puanlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayımlandığı dikkate alınarak bu öncelikler dikkate alınacak. 
 
15. Yatay geçiş için başvuran öğrencilerin ÖSYS Kılavuzunda programa kayıt olabilmeleri için aranan özel koşulların bulunması durumunda, bu koşulları sağlamaları gerekecek.
 
16. Öğrencinin geçmek istediği diploma programına, öğrencinin halen öğrenim görmekte olduğu diploma programına kayıt yaptırdığı yılda öğrenci kabul edilmemişse, geçilmek istenen diploma programının merkezi yerleştirme taban puanı oluşmadığından geçiş yapılamayacak.
 
17. Öğretim dili Türkçe programdan tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapan programlara geçişte öğrenci yabancı dil şartını sağlayacak. Hazırlık sınıfında veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyen öğrencilerin yabancı dil şartını sağlamaması durumunda yabancı dil hazırlık eğitimi alacak. Örneğin, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği (Kodu: 103910585) Bölümünde okuyan bir öğrenci, Fırat Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümüne (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli, Kodu: 103910637) geçiş yapabilecek ancak, aranan İngilizce dil barajını geçmesi gerekecek.
 
18. Hazırlık sınıfında başarısız olan öğrencilerin de söz konusu madde kapsamında şartları sağlamaları halinde diğer yükseköğretim programlarına başvuru yapabilecek.
 
19. Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanları dikkate alınacak. Başarı vb. şart aranmayacak.
 
20. Söz konusu ilkeler uyarınca Vakıf yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş işlemlerinde öğrencilerin ücretli programlara yatay geçiş yapabilecek, burs verip vermeme kararı, ilgili yükseköğretim kurumların yetkisinde olacak.
 
Fırat Üniversitesi bölümleri kendi bölüm/program kurullarında yukarıda belirtilen koşullar kapsamında yatay geçiş kontenjanı verip vermeyeceklerine karar verecekler. Bu kararlar Fakültenin/Yüksekokulun ilgili kurullarında görüşülecek. Kararlar sonra Senatoya gönderilecek ve Senato nihai kararını verecek.
 
Bu konuda kolaycılığa kaçmamak gerekir diye düşünüyorum. Empati yapmak gerekir. Kendi çocuğumuz yanlış bir tercih sonrasında hoşlanmadığı bir bölüme yerleşmişse, yatay geçiş ile istediği bölüme transfer olabilecek. O zaman bu imkânı diğer öğrencilere de sunmak gerekir.
 
Ama eğer senatolar kolaycılığı seçeceklerse ve birimler bu iş yükünü üstlenmeyi istemiyorlarsa, YÖK’ün bu kararını uygulamama yönünde tasarrufta bulunabilecekler.
 
Güz yarıyılında bazı dersleri almadan bahar yarıyılında daha ileri seviyedeki dersleri öğrencilerin almaya mecbur kalmaları, başarısızlığı artırabilir. Peki, bu başarısızlığı önlemenin çözümü nedir diye soracak olursanız, cevabım: “Dünyanın birçok ülkesindeki üniversitelerde uygulanmakta olduğu gibi, her yarıyılda her dersin açılması ve öğrencilerin istedikleri dersleri seçebilme imkânının bizim üniversitelerde de uygulanmasıdır” olacaktır. 
YORUM EKLE