ÜNİVERSİTELERDE 35. MADDE

Öğretim elemanı sıkıntısı çeken üniversiteler için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35. Maddesi büyük bir imkan sunmaktadır. Üniversitelerde Araştırma Görevlileri bu madde kapsamında diğer gelişmiş üniversitelere lisansüstü eğitimi için gönderilebilmektedir. Yüksek lisans ve doktora eğitimi için gönderilen Araştırma Görevlileri, tahminen 6-7 yıl süren eğitimleri sonrasında doktoralarını tamamlayarak kendi üniversitelerine mecburi hizmet görevlerini yapmak için dönmektedirler.

Bu maddeyi yöneticilik yaptığım dönemlerde işletmiştim. Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Kurucu Dekanı olarak görev yaptığım 2000-2004 yıllar arasında, kadromuza aldığımız birkaç Araştırma Görevlisini iletişim alanında yüksek lisans ve doktora yapmak üzere diğer üniversitelere göndermiştik. 35. Madde işe yaramış ve gönderdiğimiz elemanlarımızın biri hariç, diğerleri Fırat Üniversitesine dönerek hizmete başlamışlardı. Şu anda Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapan bazı elemanların akademik kariyer yapmasını sağlayan bu 35. Maddedir.

Keza Siirt Üniversitesinde 2007-2008 yıllarında sürdürdüğüm Rektör Vekilliği döneminde de bu 35. Maddeyi işletmiştim. Siirt Üniversitesi önceleri Dicle Üniversitesinin Siirt Eğitim Fakültesi olarak hizmet veriyordu. Eğitim Fakültesi kadrosunda olup da Diyarbakır’da Dicle Üniversitesinde  lisansüstü eğitim yapan Araştırma Görevlileri vardı. Siirt Üniversitesi kurulunca bu elemanların Dicle Üniversitesi ile ilişkileri otomatik kesilmişti. Ancak, ben lisansüstü çalışmalarına başlamış Araştırma Görevlilerinin eğitimlerini sürdürebilmeleri için 35. Madde ile görevlendirmelerini yapmıştım. Bu personelin de bazıları halen Siirt Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

35. madde kapsamında fireler de verildi. Bazıları geri dönmeyip taahhüt ettikleri paraları taksitli geri ödediler. Ama bazıları Mahkeme kararları ile 35. Maddeyi delmeyi başardılar.

6569 sayılı “Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair” Kanun 26 Kasım 2014 tarih, 29187 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. 6569 Sayılı Kanunun 26 ıncı maddesiyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun Öğretim Elemanı yetiştirme başlıklı 35 inci maddesinin üçüncü bendi, Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır.” şeklinde iken, yapılan değişiklikle “Yurt içi veya yurt dışında yetiştirilen öğretim elemanları, genel hükümlere göre bağlı oldukları yükseköğretim kurumlarında mecburi hizmetlerini yerine getirmek zorundadırlar. (Ek cümle: 19/11/2014-6569/26 md.) Bu mecburi hizmet, eş durumu ve sağlık mazeretleri hariç olmak üzere başka yükseköğretim kurumlarında ve kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirilemez. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlere, yükseköğretim kurumlarında görev verilmez. Özel kanunlarla getirilen mecburi hizmet çalışmaları bu hüküm dışındadır.” şeklinde değiştirilmiştir.

Yapılan değişikliğe göre; eş durumu ve sağlık mazereti olanlara, mecburi hizmetlerini başka yükseköğretim kurumlarında veya kamu kurum ve kuruluşlarında yerine getirmelerinin yolu açıldı. Bu değişiklik sonrasında halen 35. Madde ile diğer üniversitelerde görev yapan kimi Araştırma Görevlilerinin yüzü güldü. Özellikle de Doğu veya Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yer alan bazı üniversitelerin Araştırma Görevlisi kadrolarında olup 35. Madde kapsamında gelişmiş üniversitelere gidenler, bu hükmü kullanarak halen lisansüstü yaptıkları üniversitelerde kalmak isteyebilirler. Eş durumu ve sağlık gerekçeleri ile 35. Madde kullanıcıları, mecburi hizmetten kurtulabilirler.

Ancak, eş durumu ve sağlık gerekçeleri olmayanlar, kendilerini 35. Madde ile gönderen üniversitelere ya geri dönüp mecburi hizmetlerini tamamlayacaklar ya da artık herhangi bir üniversitede görev almamayı göze alıp taahhüt ettikleri parasal meblağları geri ödeyecekler.

YORUM EKLE