YABANCILARIN TERCİHİYAZILIM MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan ve lisansüstü eğitim veren bir birimdir. Bu anabilim dalında hizmet veren öğretim elemanları, Teknoloji Fakültesi ile Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Yazılım Mühendisliği Bölümlerinde görevlidir. Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalında lisansüstü eğitim almak isteyen yabancı uyruklu öğrencilerin sayısı her geçen yıl artmaktadır.

Yazılım Mühendisliği Anabilim dalında halen aktif olarak kayıtlı yabancı uyruklu öğrenci sayısı 55’tir. Bu öğrencilerden 9’u doktora yapmaktadır. Amerika’dan, Pakistan’dan, Ürdün’den, Nijerya’dan, Irak’tan vb. diğer ülkelerden öğrencilerimiz bulunmaktadır. Artık öyle ki bu programa müracaat etmek isteyen öğrenciler, öncelikle Whatsup üzerinden mülakata alınarak İngilizce dil seviyeleri ve neden Fırat Üniversitesini tercih ettikleri kendilerine sorularak karar verilmektedir.

2017-2018 Bahar döneminde sadece Irak’tan Anabilim Dalımıza müracaat edenlerin sayısı 25 idi. Ocak 2018 ayında müracaat edenlerle birebir görüntülü görüşme yapıldı ve sadece 9 öğrenci Anabilim Dalına kabul edilmiş oldu. Mülakat esnasında neden Fırat Üniversitesi ve neden Yazılım Mühendisliği kendilerine sorulduğunda, aldığımız cevap “Fırat Üniversitesi mühendislik alanında çok iyi olduğunu biliyoruz. İyi bir eğitim almak istiyoruz. Hayallerimizi gerçekleştirmek için bu anabilim dalını tercih ettik” ifadelerini duymuş olmak bizleri fazlasıyla memnun etti. Bu yapılan mülakatların tümü videoya çekildi ve bölüm arşivinde saklanmaktadır.

Yazılım Mühendisliği Anabilim dalında İngilizce ve Türkçe eğitim yapan programlar bulunmaktadır. İngilizce eğitim yapan programda yabancı uyruklu öğretim üyelerinden de destek alınmaktadır.  Bu programda Amerika Birleşik Devletlerinden farklı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri çevrimiçi dersler vermekte, bazı dönemler Elazığ’a gelerek öğrencilerle yüz yüze eğitimler sürdürmektedir. Yabancı uyruklu öğrencilerin Anabilim Dalımızı tercih etmelerinde uluslararası üniversitelerle işbirliği yapmış olmamızın büyük önemi bulunmaktadır.

Yazılım Mühendisliği Anabilim dalımızda Lisansüstü programda Türkçe eğitim alan öğrenci sayısı da 85’tir. Yani yabancı öğrencileri de dâhil ettiğimizde toplam 140 öğrenci, lisansüstü programımızda yüksek lisans ve doktora yapmaktadır.

Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalımız Yükseköğretim Kurulu tarafından sürdürülen YÖK 100/2000 doktora bursu kapsamında da eğitim veren bir birimdir. YÖK doktora bursu, öncelikli 100 alanda 2000 doktoralı eleman yetiştirme projesi olup, bu programa alınan öğrencilere ayda 2 bin TL burs verilmektedir. Örüntü Tanıma Analizi bilim dalında halen iki öğrenci doktora eğitimi almaktadır. Bunun dışında yeni verilen ilanda da 10 kontenjan verilmiştir. Bu durum, anabilim dalımızın saygınlığını artırmaktadır. 

Fırat Üniversitesinde lisans düzeyinde en fazla öğrenciye sahip bölüm Teknoloji Fakültesi bünyesinde yer alan Yazılım Mühendisliği Bölümüdür. Bu bölümde UOPL diye adlandırılan Uluslararası Ortak Lisans programında eğitim gören öğrenci sayısı da 103’tür. Öğrenciler İngilizce eğitim almakta ve eğitimlerinin son iki yılını Amerika’da tamamlayarak, çift diploma sahibi olmaktadır. Mezunlarının büyük bir bölümü Amerika’da çalışma imkânı bulmuşlardır.

Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü lisans programında okuyan yabancı uyruklu öğrenci sayısı ise 35’tir.

Yukarıdaki tablo, Fırat Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Anabilim Dalı ile Yazılım Mühendisliği bölümlerinin uluslararası platformundaki başarısının göstergesidir. Bizler Fırat Üniversitesi öğretim üyeleri olarak bu başarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Bizi takip ediniz. 

YORUM EKLE